Skip to main content

Taggar

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2017

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 15:00 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 19 maj 2017 i Stockholm för verksamhetsåret 2016. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2017

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 17:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för första kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,2 mkr (33,4 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 13 921,2 mkr (13 077,7 mkr). Under perioden togs investeringar för omstrukturering av företagsbanken.

Per Andersson blir ny VD för Marginalen Bank

Per Andersson blir ny VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 15:00 CEST

Styrelsen i Marginalen Bank har utsett Per Andersson till ny VD. Per har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag. Han var senast VD för Life Science-företaget Otto Bocks verksamhet i Skandinavien.

Media no image

Marginalen Bank publicerar bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 14:30 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 29,2 mkr (43,8 mkr), medan resultatet före kreditförluster ökade till 62,3 mkr (61,3 mkr). Utlåningen till allmänheten ökade till 13 685 mkr(13 535 mkr).

Media no image

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 16:30 CET

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken för att öka tillväxten inom området företagsfinansiering för mindre och medelstora företag. I samband med omstruktureringen förändras försäljningsstrategin, vilket även kommer att påverka försäljningsorganisationen inom Företagsbanken.

Media no image

Fortsatt resultatökning för Marginalen Bank under tredje kvartalet.

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 14:21 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för perioden jan – sep 2016. Kvartalets rörelseresultat steg med 21% till 43,8 mkr. Kreditförlusterna minskade från föregående kvartal och ligger fortsatt på en jämförelsevis låg nivå. Under kvartalet har banken fått medlemskap i RIX vilket stärker oberoendet och ger möjlighet att agera som en självständig aktör på den svenska bankmarknaden.

Media no image

Marginalen Bank blir medlem i Riksbankens betalsystem RIX

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 08:00 CEST

Marginalen Bank har blivit medlem i RIX som är Riksbankens betalsystem för stora betalningar. Det innebär att Marginalen Bank minskar sitt beroende av andra banker genom att alla större betalningar kommer att ske via Riksbanken.

Media no image

Sarah Bucknell slutar som VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 15:30 CEST

Sarah Bucknell har idag informerat styrelsen om att hon på egen begäran lämnar sin tjänst som VD för Marginalen Bank. Charlotte Strandberg, ställföreträdande VD, har utsetts till tillförordnad VD.

Media no image

Marginalen Bank ökar resultatet det andra kvartalet 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 14:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det andra kvartalet 2016. Kvartalets resultat uppgick till 28,0 mkr och ökar med 2,1 mkr jämfört med kvartal 1 (25,9), vilket innebär en resultatförbättring om 8%.

Media no image

Gunilla Herlitz är ny styrelseledamot i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 11:00 CEST

Gunilla Herlitz valdes till ny styrelseledamot i Marginalen Bank vid den extra bolagstämman 15 augusti 2016. Gunilla har närmare 30 års erfarenhet från Bonnierkoncernen både som VD för olika tidningar och som journalist och chefredaktör.

Media no image

Marginalen Bank förvärvar fordringsportföljer av Telia Company

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 08:00 CEST

Marginalen Bank deltar i moderbolaget Marginalen AB:s förvärv av Sergelbolagen, genom att förvärva fordringsportföljer för en köpeskilling om drygt 1 miljard kronor av Telia Company.

Media no image

Styrelseförändring i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 21:30 CEST

Styrelseledamot Hans Lingqvist har på egen begäran lämnat styrelsen i Marginalen Bank. Hans Lingqvist tillträdde som styrelseledamot vid bolagsstämman i april 2015 och har bidragit med värdefulla insatser i styrelsearbetet.

Anqi Wang är årets mottagare av stipendiet Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance

Anqi Wang är årets mottagare av stipendiet Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 08:00 CEST

Små och medelstora företag är ofta beroende av kortfristiga lån för att finansiera ersättningar till medarbetare, vilket ökar risken i verksamheten och är en källa till konkurs, visar Masteruppsatsen ”Effects of Employee Compensation on Capital Structure In Swedish SMEs”. För dessa slutsatser belönas ekonomistudenten Anqi Wang med stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”.

Hygglig e-handel - ny affär för Marginalen Bank

Hygglig e-handel - ny affär för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 09:00 CEST

Marginalen Bank går nu in på den växande betalmarknaden för e-handel i Sverige och lanserar betaltjänsten Hygglig Checkout. Målet är att skapa en trygg och enkel köpupplevelse till schyssta villkor. Med enkel integration och ett avtal utan lång bindningstid eller fasta avgifter, är ambitionen att bli en ledande betaltjänst i Sverige.

Media no image

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 15:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det första kvartalet 2016. Totalresultatet under kvartalet uppgick till 26,1 mkr, jämfört med 17,9 mkr i det fjärde kvartalet 2015, vilket innebär en resultatökning om över 45%.

Media no image

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:15 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 18 april 2016 i Stockholm för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

Media no image

Marginalen Bank offentliggör Årsredovisning 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 10:27 CEST

Årsredovisningen finns att ladda ner på Marginalen.se under finansiell information. Finansiell rapport för det första kvartalet 2016 kommer att publiceras på Marginalen.se den 28 april 2016.

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 10:00 CET

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det fjärde kvartalet 2015. Totalresultatet under det fjärde kvartalet 2015 uppgick till 17,9 mkr, jämfört med 11,3 mkr i det fjärde kvartalet 2014, vilket innebär en resultatökning om över 58%.

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2015 08:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det tredje kvartalet 2015. Totalresultatet under det tredje kvartalet 2015 uppgick justerat för kapitalneutrala engångsposter till 45,9 mkr, jämfört med 26,5 mkr i det tredje kvartalet 2014, vilket innebär resultatökning om över 70%.

Media no image

Kommentar till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 16:13 CEST

Idag har Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd för Marginalen Bank avseende Finansinspektionens varning och sanktionsavgift från 2011. Beslutet får inga konsekvenser för bankens finansiella ställning eller arbetssätt. Detta beror på att bankens ägarbolag garanterat kostnaden på 20 Mkr för sanktionsavgiften.