Skip to main content

Taggar

Media-no-image

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 15:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det första kvartalet 2016. Totalresultatet under kvartalet uppgick till 26,1 mkr, jämfört med 17,9 mkr i det fjärde kvartalet 2015, vilket innebär en resultatökning om över 45%.

Media-no-image

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2016

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2016 08:15 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 18 april 2016 i Stockholm för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

Media-no-image

Marginalen Bank offentliggör Årsredovisning 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2016 10:27 CEST

Årsredovisningen finns att ladda ner på Marginalen.se under finansiell information. Finansiell rapport för det första kvartalet 2016 kommer att publiceras på Marginalen.se den 28 april 2016.

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 10:00 CET

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det fjärde kvartalet 2015. Totalresultatet under det fjärde kvartalet 2015 uppgick till 17,9 mkr, jämfört med 11,3 mkr i det fjärde kvartalet 2014, vilket innebär en resultatökning om över 58%.

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2015 08:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det tredje kvartalet 2015. Totalresultatet under det tredje kvartalet 2015 uppgick justerat för kapitalneutrala engångsposter till 45,9 mkr, jämfört med 26,5 mkr i det tredje kvartalet 2014, vilket innebär resultatökning om över 70%.

Media-no-image

Kommentar till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 16:13 CEST

Idag har Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd för Marginalen Bank avseende Finansinspektionens varning och sanktionsavgift från 2011. Beslutet får inga konsekvenser för bankens finansiella ställning eller arbetssätt. Detta beror på att bankens ägarbolag garanterat kostnaden på 20 Mkr för sanktionsavgiften.

Jan Arpi är ny finanschef i Marginalen Bank

Jan Arpi är ny finanschef i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2015 09:00 CEST

Marginalen Bank har utsett Jan Arpi till ny finanschef. Jan Arpi har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Swedbank där han var koncernekonomichef med ansvar för 220 anställda. Jan Arpi tillträder som finanschef den 1 september.

Sarah Bucknell ny VD i Marginalen Bank

Sarah Bucknell ny VD i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 10:00 CEST

Styrelsen i Marginalen Bank har utsett Sarah Bucknell till ny VD. Sarah Bucknell har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från SBAB Bank där hon var chef för verksamhetsområdet Affärsutveckling med cirka 140 medarbetare.

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2015 09:21 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det andra kvartalet 2015. Totalresultatet under det andra kvartalet uppgick till 30,4 mkr, jämfört med 29,3 mkr i det andra kvartalet 2014. Justerat för jämförelsestörande engångsposter under andra kvartalet 2014 ökade resultatet mellan perioderna med 10,2 mkr vilket innebär en resultatökning om 50%.

Media-no-image

Fernando Miranda avgår som VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 10:45 CEST

Fernando Miranda har sagt upp sig från sin tjänst som VD för Marginalen Bank. Vid styrelsemötet idag avgick Bertil Johanson som styrelseordförande och tillträdde som tillförordnad VD i Marginalen Bank. Hans Lingqvist utsågs till tillförordnad styrelseordförande.

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2015 10:09 CEST

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”. Johan tilldelas stipendiet för goda betyg och för Masteruppsatsen ”Paying for Performance? A Study of Determinants of Bid Prices in the secondary market for private equity”. Uppsatsen undersöker vad som påverkar rabatter eller premier på andrahandsmarknaden för private equity fonder.

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2015 09:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det första kvartalet 2015. Totalresultatet ökade till 12,2 mkr, jämfört med 7,2 mkr motsvarande period föregående år.

Media-no-image
Media-no-image

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2015

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2015 10:50 CEST

Marginalen Bank hade årsstämma 29 april 2015 i Stockholm för verksamhetsåret 2014.

Media-no-image

Marginalen Bank blir ny partner till Folkspel

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2015 13:59 CET

Folkspel och Marginalen Bank har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Marginalen Bank finansiellt stödjer Folkspel i utbyte mot bland annat exponering i samband med aktiviteter kring Bingolotto och Sverigelotten. En del av Folkspel blir även kund hos Marginalen Inkasso.

Media-no-image
Media-no-image

Marginalen Bank undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationslån

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2015 08:30 CET

Marginalen Bank undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare upp till 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, vilken har ett rambelopp om 300 miljoner kronor. Emissionen följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Media-no-image

Marginalen Bank publicerar resultat för 2014

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 09:24 CET

Marginalen Bank har idag publicerat helårresultatet för 2014. Totalresultatet ökade från 26,5 mkr 2013 till 74,4 mkr 2014.

Media-no-image

Svenskarna är dåligt skyddade mot ID-kapningar

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2015 09:00 CET

Över 60 000 svenskar blev bestulna på sina identiteter under 2014. Identitetskapningarna är därmed ett av de snabbast växande brotten i Sverige. Däremot är det väldigt få som skyddar sin person och identitet mot stöld. Nu lanserar Marginalen Bank i samarbete med UC ett ID-larm/-stöldsförsäkring som ser till att brottsoffret larmas med sms och mail när någon gör intrång i personuppgifterna.

Årets lönekonto tilldelas Marginalen Bank

Årets lönekonto tilldelas Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2014 09:22 CET

"Vi prisar den lilla banken med det mycket attraktiva lönekontot" så lyder Privata Affärers motivering när årets bästa lönkonto utses. Årets Bank-juryn imponerades stort av lilla Marginalen Banks förmåga att upprätthålla höga 1,5 procents ränta under lång period med låg eller obefintlig reporänta.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.