Skip to main content

Taggar

Media no image
Media no image

Marginalen Bank utser ny vd

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 10:30 CET

Styrelsen i Marginalen Bank har idag beslutat att Per Andersson lämnar sin tjänst som vd. Styrelsen har gjort en samlad bedömning om att det behövs en ny vd som kan leda utvecklingen av banken in i framtiden. Ewa Glennow, styrelseledamot i Marginalen Bank, har idag utsetts till ny vd och påbörjar sin tjänst med omedelbar verkan.

Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017

Marginalen Bank har nöjdast Privatlånekunder enligt SKI 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 12:16 CET

Marginalen Bank toppar listan med att ha de nöjdaste Privatlånekunderna på marknaden visar en ny SKI-undersökning. Kunderna upplever bättre villkor och större tillgänglighet med att få hjälp med sina lån hos nischaktörerna när det gäller privatlån. Marginalen Bank, som toppar undersökningen, får flest låneansökningar via telefon, där nöjdheten överstiger 70.

Media no image

Marginalen Bank ökar resultatet tredje kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:00 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden ökade till 60,5 mkr (40 mkr Q2) och räntenettot ökade med fem procent till 143,8 (136,9 Q2). Periodens resultat efter skatt steg med 58 procent till 44,2 mkr.

Marginalen Bank har utsett Anders Bergstrand till interim CFO

Marginalen Bank har utsett Anders Bergstrand till interim CFO

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 10:00 CET

Marginalen Bank har utsett Anders Bergstrand till interim CFO i samband med att Jan Arpi beslutat sig för att lämna sin tjänst för nya uppdrag. Anders Bergstrand har gedigen arbetslivserfarenhet från seniora ledarroller inom ekonomiområdet hos bland annat Nordea, Länsförsäkringar och KPMG.

Media no image

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 16:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40 mkr (0,2 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 15 203,2 mkr (13 921,2 mkr). Resultatet påverkades i positiv riktning av säsongsmässigt lägre kreditförluster inom Privatbanken samt högre kassaflöden från förfallna kreditportföljer.

Media no image

Marginalen Bank slutför förvärv av kreditportföljer från Telia Company

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 12:45 CEST

Marginalen Bank slutförde idag förvärvet av kreditportföljer med förfallna fordringar till ett värde om 1,6 mdr av Telia Company AB. Förvärvet som offentliggjordes 21 juni 2016 är en del av Marginalens förvärv av Sergelbolagen.

Media no image

Finanstilsynet i Norge har godkänt Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AS

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 09:00 CEST

Finanstilsynet i Norge har efter genomförd ägarprövning godkänt Marginalen Banks pågående förvärv av Sergel Finans AS i Norge från Telia Company AB.

Media no image

Finansinspektionen godkänner Marginalen Banks förvärv av fordringsportföljer från Telia Company AB

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 08:00 CEST

Finansinspektionen beslutade den 2 juni att ge Marginalen Bank tillstånd att förvärva förfallna fordringsportföljer från Telia Company AB. Förvärvet av fordringsportföljerna offentliggjordes i juni 2016 med reservation för det nu lämnade myndighetsgodkännandet.

Toborrow är ny samarbetspartner till Marginalen Bank

Toborrow är ny samarbetspartner till Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 14:30 CEST

Marginalen Bank har som första svenska bank tecknat ett samarbetsavtal med fintechföretaget Toborrow. Banken kommer att delta som en bland flera potentiella långivare till de företagslån som Toborrow förmedlar via sin auktionstjänst. Marginalen AB som är moderbolag i Marginalenkoncernen går även in som minoritetsägare i Toborrow.

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2017

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 15:00 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 19 maj 2017 i Stockholm för verksamhetsåret 2016. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2017

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 17:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för första kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,2 mkr (33,4 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 13 921,2 mkr (13 077,7 mkr). Under perioden togs investeringar för omstrukturering av företagsbanken.

Per Andersson blir ny VD för Marginalen Bank

Per Andersson blir ny VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 15:00 CEST

Styrelsen i Marginalen Bank har utsett Per Andersson till ny VD. Per har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag. Han var senast VD för Life Science-företaget Otto Bocks verksamhet i Skandinavien.

Media no image

Marginalen Bank publicerar bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 14:30 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 29,2 mkr (43,8 mkr), medan resultatet före kreditförluster ökade till 62,3 mkr (61,3 mkr). Utlåningen till allmänheten ökade till 13 685 mkr(13 535 mkr).

Media no image

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 16:30 CET

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken för att öka tillväxten inom området företagsfinansiering för mindre och medelstora företag. I samband med omstruktureringen förändras försäljningsstrategin, vilket även kommer att påverka försäljningsorganisationen inom Företagsbanken.

Media no image

Fortsatt resultatökning för Marginalen Bank under tredje kvartalet.

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 14:21 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för perioden jan – sep 2016. Kvartalets rörelseresultat steg med 21% till 43,8 mkr. Kreditförlusterna minskade från föregående kvartal och ligger fortsatt på en jämförelsevis låg nivå. Under kvartalet har banken fått medlemskap i RIX vilket stärker oberoendet och ger möjlighet att agera som en självständig aktör på den svenska bankmarknaden.

Media no image

Marginalen Bank blir medlem i Riksbankens betalsystem RIX

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2016 08:00 CEST

Marginalen Bank har blivit medlem i RIX som är Riksbankens betalsystem för stora betalningar. Det innebär att Marginalen Bank minskar sitt beroende av andra banker genom att alla större betalningar kommer att ske via Riksbanken.

Media no image

Sarah Bucknell slutar som VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 15:30 CEST

Sarah Bucknell har idag informerat styrelsen om att hon på egen begäran lämnar sin tjänst som VD för Marginalen Bank. Charlotte Strandberg, ställföreträdande VD, har utsetts till tillförordnad VD.

Media no image

Marginalen Bank ökar resultatet det andra kvartalet 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 14:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det andra kvartalet 2016. Kvartalets resultat uppgick till 28,0 mkr och ökar med 2,1 mkr jämfört med kvartal 1 (25,9), vilket innebär en resultatförbättring om 8%.

Media no image

Gunilla Herlitz är ny styrelseledamot i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 11:00 CEST

Gunilla Herlitz valdes till ny styrelseledamot i Marginalen Bank vid den extra bolagstämman 15 augusti 2016. Gunilla har närmare 30 års erfarenhet från Bonnierkoncernen både som VD för olika tidningar och som journalist och chefredaktör.