Skip to main content

Taggar

Media-no-image

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2016

Pressmeddelanden   •   2016-04-19 08:15 CEST

Marginalen Bank Bankaktiebolag hade årsstämma 18 april 2016 i Stockholm för verksamhetsåret 2015. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning i Marginalen Bank samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

Media-no-image

Marginalen Bank offentliggör Årsredovisning 2015

Pressmeddelanden   •   2016-04-01 10:27 CEST

Årsredovisningen finns att ladda ner på Marginalen.se under finansiell information. Finansiell rapport för det första kvartalet 2016 kommer att publiceras på Marginalen.se den 28 april 2016.

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för fjärde kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-17 10:00 CET

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det fjärde kvartalet 2015. Totalresultatet under det fjärde kvartalet 2015 uppgick till 17,9 mkr, jämfört med 11,3 mkr i det fjärde kvartalet 2014, vilket innebär en resultatökning om över 58%.

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för det tredje kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-10-22 08:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det tredje kvartalet 2015. Totalresultatet under det tredje kvartalet 2015 uppgick justerat för kapitalneutrala engångsposter till 45,9 mkr, jämfört med 26,5 mkr i det tredje kvartalet 2014, vilket innebär resultatökning om över 70%.

Media-no-image

Kommentar till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 16:13 CEST

Idag har Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd för Marginalen Bank avseende Finansinspektionens varning och sanktionsavgift från 2011. Beslutet får inga konsekvenser för bankens finansiella ställning eller arbetssätt. Detta beror på att bankens ägarbolag garanterat kostnaden på 20 Mkr för sanktionsavgiften.

Jan Arpi är ny finanschef i Marginalen Bank

Jan Arpi är ny finanschef i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:00 CEST

Marginalen Bank har utsett Jan Arpi till ny finanschef. Jan Arpi har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Swedbank där han var koncernekonomichef med ansvar för 220 anställda. Jan Arpi tillträder som finanschef den 1 september.

Sarah Bucknell ny VD i Marginalen Bank

Sarah Bucknell ny VD i Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 10:00 CEST

Styrelsen i Marginalen Bank har utsett Sarah Bucknell till ny VD. Sarah Bucknell har lång erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från SBAB Bank där hon var chef för verksamhetsområdet Affärsutveckling med cirka 140 medarbetare.

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 09:21 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det andra kvartalet 2015. Totalresultatet under det andra kvartalet uppgick till 30,4 mkr, jämfört med 29,3 mkr i det andra kvartalet 2014. Justerat för jämförelsestörande engångsposter under andra kvartalet 2014 ökade resultatet mellan perioderna med 10,2 mkr vilket innebär en resultatökning om 50%.

Media-no-image

Fernando Miranda avgår som VD för Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   2015-06-24 10:45 CEST

Fernando Miranda har sagt upp sig från sin tjänst som VD för Marginalen Bank. Vid styrelsemötet idag avgick Bertil Johanson som styrelseordförande och tillträdde som tillförordnad VD i Marginalen Bank. Hans Lingqvist utsågs till tillförordnad styrelseordförande.

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 10:09 CEST

Johan Cassel är årets mottagare av stipendiet ”Marginalen Bank Master Award in Banking and Finance”. Johan tilldelas stipendiet för goda betyg och för Masteruppsatsen ”Paying for Performance? A Study of Determinants of Bid Prices in the secondary market for private equity”. Uppsatsen undersöker vad som påverkar rabatter eller premier på andrahandsmarknaden för private equity fonder.

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2015

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 09:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det första kvartalet 2015. Totalresultatet ökade till 12,2 mkr, jämfört med 7,2 mkr motsvarande period föregående år.

Media-no-image
Media-no-image

Kommuniké från årsstämma i Marginalen Bank 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 10:50 CEST

Marginalen Bank hade årsstämma 29 april 2015 i Stockholm för verksamhetsåret 2014.

Media-no-image

Marginalen Bank blir ny partner till Folkspel

Pressmeddelanden   •   2015-03-26 13:59 CET

Folkspel och Marginalen Bank har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Marginalen Bank finansiellt stödjer Folkspel i utbyte mot bland annat exponering i samband med aktiviteter kring Bingolotto och Sverigelotten. En del av Folkspel blir även kund hos Marginalen Inkasso.

Media-no-image
Media-no-image

Marginalen Bank undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationslån

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:30 CET

Marginalen Bank undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare upp till 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, vilken har ett rambelopp om 300 miljoner kronor. Emissionen följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Media-no-image

Marginalen Bank publicerar resultat för 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 09:24 CET

Marginalen Bank har idag publicerat helårresultatet för 2014. Totalresultatet ökade från 26,5 mkr 2013 till 74,4 mkr 2014.

Media-no-image

Svenskarna är dåligt skyddade mot ID-kapningar

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:00 CET

Över 60 000 svenskar blev bestulna på sina identiteter under 2014. Identitetskapningarna är därmed ett av de snabbast växande brotten i Sverige. Däremot är det väldigt få som skyddar sin person och identitet mot stöld. Nu lanserar Marginalen Bank i samarbete med UC ett ID-larm/-stöldsförsäkring som ser till att brottsoffret larmas med sms och mail när någon gör intrång i personuppgifterna.

Årets lönekonto tilldelas Marginalen Bank

Årets lönekonto tilldelas Marginalen Bank

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 09:22 CET

"Vi prisar den lilla banken med det mycket attraktiva lönekontot" så lyder Privata Affärers motivering när årets bästa lönkonto utses. Årets Bank-juryn imponerades stort av lilla Marginalen Banks förmåga att upprätthålla höga 1,5 procents ränta under lång period med låg eller obefintlig reporänta.

Media-no-image

Marginalen Bank offentliggör prospekt och noterar obligationer på Nasdaq Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 17:30 CET

​Marginalen Bank Bankaktiebolag offentliggjorde den 2 oktober 2014 en emission av en Additional Tier 1-obligation (200 miljoner kronor) och en Tier 2-obligation (300 miljoner kronor). I enlighet med villkoren för obligationerna kommer dessa att bli noterade samt upptagna till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen är beräknad till 8 december 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.