Skip to main content

Mariestads kommun får ledande roll i Sveriges Industrikommuner

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 17:14 CEST

Svenska industrikommuners nye ordförande, Johan Abrahamsson, Mariestad, hälsar välkommen till nätverkets seminarium om infrastruktur i Almedalen.

Mariestad tar över rollen som sammanhållande kanslikommun och kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson blir ny ordförande i nätverket Sveriges industrikommuner. Nätverket arbetar med gemensamma intressen som påverkar och stödjer industriell utveckling med betoning på lokalt näringsliv.

Med gemensamma krafter arbetar kommunerna med sambandet mellan det lokala näringslivet och offentlig sektor. Den offentliga sektorn är i detta fall både den kommunala myndighetsstrukturen och den nationella. Det handlar om flera olika områden; offentlig upphandling, kompetensförsörjning, bostadsbyggande med mera.

Opinionsbildare

En viktig roll för nätverket är att sprida erfarenheter och kunskaper mellan kommunerna och bedriva opinionsbildning om betydelsen av industrin. Kommunerna i nätverket har alla relativt stor andel industri och ligger utanför storstadsregion.

Kommunstyrelsens ordförande i Mariestad blir ny ordförande i nätverket och Mariestad får den sammanhållande rollen som kanslikommun.

− Mariestads kommun har sedan länge varit med i nätverket och grunden till vårt engagemang är vår ambition av att skapa nya arbetstillfällen inom industrin i Mariestad samt viljan att vara med och driva Sveriges agenda för nyindustrialisering, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

− Genom medlemskap i nätverket får Mariestads kommun ökade möjligheter att finnas med på arenor och i sammanhang med beslutsfattare och representanter från branschen, där vi kan påverka den industriella utvecklingen, förklarar Kristofer Svensson, kommunchef.

Mariestad presenteras vid seminarium på Almedalen

Sveriges Industrikommuner håller ett antal seminarier under Almedalsveckan. På tisdag den 2 juli är temat ”Det behövs en modern infrastruktur för Sveriges utveckling” och där är Mariestad representerat tillsammans med Trafikverket, ordförande i Näringslivets transportråd, tidigare ordföranden i Svenskt Flyg, med flera.

Vid seminariet kommer Mariestad presenteras som ny kanslikommun med kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson som ny ordförande och sammankallande för industrikommunernas arbetsutskott.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.