Skip to main content

Mariestads kommun vill ta över uppgifter från arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 15:24 CEST

Under seminariet "Framtidens arbetsmarknad - bättre matchning med regionalt ansvar" lanserade Mariestads kommun sin idé att ta över vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen. Johan Abrahamsson, 5:a från vänster. Foto: Mariestads kommun.

Som första kommun tar Mariestad initiativ till att starta kommunal arbetsförmedling och idéerna lanseras
1 juli under Almedalsveckan. Kommunen ansöker om övertagande av uppgifter från Arbetsförmedlingen exempelvis beslut kring praktik, förmedling av lediga jobb och insatser för arbetssökande.

− Vi måste ta ansvar för våra kommuninvånare, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson.

I en ansökan till Regeringskansliet ansöker Mariestads kommun om att som pilotkommun få ett utökat uppdrag genom övertagande av vissa av Arbetsförmedlingens uppgifter. Delar som föreslås tas över är beslut gällande praktik och arbetsträning, samt förmedling av lediga arbeten och insatser för arbetssökande. Ansökan bygger på en samverkansmodell där Mariestads kommun även ansvarar för vissa delar av uppdraget för Töreboda och Gullspångs kommuner. När Arbetsförmedlingen aviserat att man lägger ner kontoret i Mariestad vill kommunen helt enkelt ta över vissa delar av rollen som lokal arbetsförmedlare.

Mariestad långt framme

Mariestads kommun sedan tidigare har lång erfarenhet av arbetet med arbetssökande och att få människor i praktik och arbete. Mariestad ligger långt framme inom området och arbetssättet röner stort intresse bland många andra kommuner i landet. Arbetssättet har varit framgångsrikt och bygger på individanpassade program med utbildning och praktik i kommunens egna verksamheter och hos lokala företag.

− Vi är redan uppmärksammade för vårt offensiva arbetssätt och höga resultatnivå. Det är därför vi är inbjudna för att driva och diskutera dessa frågor i Almedalen, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun.

Individen i fokus

− Vi agerar proaktivt och långsiktigt för att möta upp våra invånares behov, för att säkra kompetensförsörjning och för att undvika stora kostnader i form av försörjningsstöd, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun och tillägger

− Utanförskap, inte minst bland nyanlända, handlar ofta om att Arbetsförmedlingen eller privata aktörer inte gjort sitt jobb. Här i Mariestad är vi beredda att ta över och axla rollen som lokal arbetsförmedlare. Vi sitter med ansvaret och vi måste agera, individen är i fokus hos oss och vi kan inte riskera att våra kommuninvånare kommer i kläm. Vi har förutsättningarna och jag är övertygad om att vi kommer att lösa uppdraget fullt ut, avslutar Johan Abrahamsson.

− Tyvärr ser vi redan nu att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar som konsekvens av pågående omstrukturering. Med den här lösningen tror vi att vi kan få en effektiv hantering av de behov som ökar i och med Arbetsförmedlingens flytt, förklarar Kristofer Svensson, kommunchef Mariestads kommun.

Förslaget presenteras vid seminarium på Almedalen

Ansökan är inskickad till statsråd Ylva Johansson Regeringskansliet, och på måndag medverkar Mariestads kommun och presenterar förlaget på seminariet ”Framtidens arbetsmarknad – bättre matchning med regionalt ansvar!” vid Västsvenska arenan.

Bild

Medverkande på seminariet, från vänster på bilden:

Gustaf Rehnström, Moderator, SKL, Kristina Jonäng, ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen (C), Anna Jähnke, Regionråd, Region Skåne (M), Bijan Zainali, andre vice ordförande Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen (S), Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, Mariestads kommun (M), Edward Hamilton, Arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, Anders Uddfors, VD, Lernia.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.-