Skip to main content

Nytt program för säkrare trafikmiljö

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 14:44 CET

Kommunernas ansvar är att bidra till att de nationella målen för minskat antal döda och skadade i trafiken. För det lokala trafiksäkerhetsarbetet har ett nytt trafiksäkerhetsprogram nyligen tagits fram för Mariestad, Töreboda och Gullspång.  

Programmet är under politisk beredning för att inom kort antas i respektive kommunfullmäktige.

Nollvisionen 
Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i samhället. Samtidigt som arbete med trafiksäkerhet ökat har antal omkomna i den svenska vägtrafiken stadigt minskat.Det nya trafiksäkerhetsprogrammet tar avstamp i Nollvisionen, som är grunden för arbetet med trafiksäkerhet i Sverige, och visar på vilka åtgärder kommunerna behöver genomföra för att öka trafiksäkerheten.

Ingen ska dödas
Målet att uppfylla år 2020 för Mariestad, Töreboda och Gullspång är att antal döda och svårt skadade till följd av trafikolyckor ska minska och att ingen ska dödas på det kommunala vägnätet år 2020.

– Vi är rädda om våra kommuninvånare och besökare och vi vill göra trafikmiljön så säker vi kan för att så få som möjligt ska skadas och i det arbetet är det viktigt att ha en långsiktig inriktning och mål som vi sedan kompletterar med konkreta handlingsplaner och åtgärdslistor, förklarar Hanna Lamberg, gatuchef.

Programmet, som enligt Hanna Lamberg har tagits emot väl hos politiken i Mariestad, har antagits av tekniska nämnden och kommunstyrelsen, med någon mindre förändring. I slutet av månaden ska det upp på kommunfullmäktige för beslut och sedan väntar samma process i Töreboda och Gullspång.


Mariestad, Töreboda och Gullspång, samarbetar i frågor som rör teknik, miljö- och bygg, IT och löneadministration. 

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.

Bifogade filer

PDF-dokument