Skip to main content

Officiell anslagstavla har blivit digital

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 09:25 CET

Kommunens officiella anslagstavla har blivit digital. Sedan den 1 januari 2018 finns den på kommunens webbplats, www.mariestad.se.

Kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden, justerade protokoll, upplysningar med mera publiceras på den nya digitala anslagstavlan. Den fysiska anslagstavlan med anslag i pappersform används inte längre.

– Tillgängligheten till anslagstavlan ökar nu när den blir nåbar dygnet runt från vilken internetansluten dator som helst, man behöver inte längre besöka stadshuset under kontorstid för att se anslagen, säger Malin Eriksson, kommunsekreterare.

– Nu kan vi dessutom enkelt koppla protokoll till anslag så att kommuninvånaren direkt kan se anslaget och protokollet tillsammans på ett enklare sätt, förklarar Malin Eriksson.

Saknar man tillgång till internet finns möjlighet att besöka stadshuset och använda stadshusets publika dator, medborgarkontoret erbjuder hjälp om så önskas.

Riksdagsbeslut
Anledningen till att anslagstavlan numer är digital beror på att Riksdagen har beslutat om en ny kommunallag. Den nya lagen innehåller bland annat regler om att kommunernas officiella anslagstavlor ska vara digitala och finnas på kommunernas webbplatser (KL 8 kap 9 §).

Den digitala anslagstavlan ska innehålla följande:
Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden.
Tillkännagivanden om justerade protokoll.
Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.
Justerade protokoll i den utsträckning kommunen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.
Upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt KL 13 kap.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Mariestad är en stolt småstad som badar i naturupplevelser och livskvalitet. Här möter Sveriges blå band Göta kanal norra Europas största sjö Vänern, i ett område så speciellt att det utsetts till biosfärområde av Unesco.

Vår Vision 2030 tar ut riktningen för Mariestad som en hållbar och blomstrande sjöstad med trygga boendemiljöer, där innovationer och nya entreprenörer får god grund att växa. Vi står stadigt i vår kulturrika historia och är samtidigt nyfikna på framtiden – allt kan hända i en stad som Mariestad.