Skip to main content

Linda Nyström är invald i styrgruppen för Skogsriket Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 08:10 CEST

Linda Nyström från Martinsons har valts in i styrgruppen för Skogsriket Västerbotten. Hennes kunskap och kontakter blir värdefulla inom fokusområdet för klimatsmart hållbart byggande. Skogsriket utgår från regeringens vision om att utveckla skogens alla värden och att skapa jobb.

– Det känns ärofyllt men också otroligt inspirerande att vara en del av styrgruppen. Jag vill vara med och öka kunskapen om skogen och vår bransch. Fler ska upptäcka fördelarna med att bygga i trä, säger Linda som också är försäljningsingenjör på träföretaget Martinsons.

Under 2011 tog regeringen fram en handlingsplan för att Sverige ska bli bättre på att ta hand om skogens värden. Visionen kallas av landsbygdsminister Eskil Erlandsson för ”Skogsriket – med värden för världen”.

Västerbotten har tagit en ledande roll i att förverkliga visionen. Som ett verkligt skogslän där
74 procent av landarealen består av skog- och myrmark, samt med en framträdande ställning vad gäller produktion och vidareförädling har arbetet redan kommit en bit på vägen. En styrgrupp med representanter från näringslivet, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Västerbotten har slagit fast ett antal fokusområden att jobba vidare med. Dessa är jämställdhet, integration, hållbart aktivt skogsbruk, klimatsmart hållbart träbyggande samt upplevelser i skogen.

– En av huvudfrågorna, som vi ska jobba hårt med den närmaste tiden, är just vidareförädlade produkter. I Sverige och särskilt Västerbotten har vi förmånen att ha både råvaran och kompetensen att vidareförädla den, vilket skapar goda värden för både miljö och samhälle, säger Linda.

Hennes roll på Martinsons handlar mycket om att jobba för en ökad andel träbyggande i Sverige och det kommer hon att ta med sig i styrgruppsarbetet för Skogsriket.

– Nästa steg är att bilda arbetsteam till de olika fokusområdena. Och där vill jag defintivt vara med på något sätt. Där kan vi ta visionerna från ord till handling, avslutar Linda.

Skogsrikets styrgrupp:
Landshövding Magdalena Andersson
Monica Forsman, Länsstyrelsen
Staffan Norin, Skogsstyrelsen
Linda Nyström, Martinsons
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
Birgitta Boström, SCA Skog
Ann-Kristin Vinka, Arvidsjaurs kommun och Lapplandssafari

Mer information
Linda Nyström
Försäljningsingenjör
Martinsons
Mob: 070-622 19 20
e-post: linda.nystrom@martinsons.se

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 420 anställda och en årsomsättning på 1,3 miljarder kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i KL-trä. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy