Skip to main content

Martinsons lanserar industrihotell på Fastighetsmässan

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2017 08:00 CET

Industrihotell exteriör

Träkoncernen Martinsons lanserar moduluppbyggda industrihotell i samband med Fastighetsmässan som inleds i Stockholm i dag. Industrihotellen riktar sig till fastighetsägare som vill erbjuda lokaler för bland annat serviceverkstäder, hantverks- och verkstadsföretag.

– Det finns inte bara stora behov av nya bostäder, utan även av företagslokaler. Nu erbjuder vi fastighetsägare en möjlighet att investera i byggnader som både säkrar kalkylen och är enkla att anpassa efter hyresgästers behov, säger Erik Arvidsson, utvecklingschef hos Martinsons.

Martinsons industrihotell är en tydligt prissatt skalbar konceptbyggnad som erbjuds med plats för tre till tolv verksamheter. Kärnan i konstruktionen består av limträstomme och bärande väggar i KL-trä, det vill säga korslimmade massiva träskivor. Varje fack har en bottenyta på 154 kvadratmeter, men där det är enkelt att anpassa storleken genom att ta bort väggarna mellan facken.

– I utvecklingsarbetet lyssnade vi både på hyresgäster och fastighetsägare. Möjligheten till förvaltningsekonomisk optimering genom att på ett enkelt sätt anpassa lokalerna efter förändrade behov var central för båda grupper.

En faktor som värderades högt hos verksamhetsledare på verkstäder var också arbetsmiljön.

– Näst efter verksamhetskritiska faktorer som portar och takhöjd var arbetsmiljön viktigast. Även före hyra, som naturligtvis alltid är en viktig faktor. Det är en viktig indikation på hur kraven ser ut idag, men även ett argument för fastighetsägare, säger Erik Arvidsson.

Det strukturerade sättet att lyssna på och ha dialog med marknaden är en del av Martinsons arbetsprocess när det handlar om färdiga produkter, som är samlingsnamnet för företagets färdigprojekterade och prissatta erbjudanden.

– Vi utvecklar flera andra färdiga produkter parallellt och arbetar på samma sätt där. Det handlar om att lyfta in nya kunskaper i rätt skede av utvecklingsprocessen, så att vi kan möta kundernas behov och förväntningar.

Martinsons färdiga industrihotell omfattar en komplett isolerad byggnad, med bärande stomme i limträ och KL-trä och flexibel planlösning med innerväggar och bjälklag. Tack vare att Martinsons byggdelar är klimatneutrala är industrihotellen även ett mycket fördelaktigt miljöval.

Mer information
Erik Arvidsson, utvecklingschef
070–677 48 80
erik.arvidsson@martinsons.se

Fakta Martinsons miljöarbete
Martinsons miljöarbete omfattar verksamhetens alla delar. Skogsbruket som bedrivs är hållbart och använder ny teknik för att minimera åverkan på skog och mark. Martinsons transportflotta drivs av biobränslet HVO och anläggningarna drivs av förnybar energi från vattenkraft.

EPD Norges miljödeklarationer för Martinsons byggdelar i KL-trä och limträ visar att 1 m3 KL-trä, inräknat råvaruutvinning och transporter, binder hela 658 kg CO2-ekv netto och att tillverkningen 1 m3 limträ binder 679 kg CO2-ekv netto. 

Martinsons klimatfokuserade utvecklingsarbete har gett träkoncernen en central roll i byggandet av framtidens hållbara samhälle. Förutom omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons en av Sveriges ledande producenter av limträ och störst i Norden inom KL-trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper har Martinsons utvecklat byggsystem för hallar, broar och flerbostadshus som hela tiden flyttar gränserna inom modernt träbyggande. Koncernen har idag cirka 440 anställda och en årsomsättning på 1,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten. www.martinsons.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera