Media-no-image

Digitalisering, generationsskifte och finansieringsformer: Innovatörer, entreprenörer och politiker bygger infrastruktur tillsammans

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 14:00 CET

– Nya affärsmodeller och ny teknik dyker upp från ingenstans, finns överallt och ersätter gamla beprövade sanningar. Tillsammans skapar de både utmaningar och möjligheter. När världen förändras måste vi ha förmåga till nytänkande. Det betyder att vi måste hitta nya tekniska lösningar och arbetsformer, vara öppna och driva nya finansieringslösningar och dessutom skapa mer effektiva samarbetsformer mellan politiker, finansiärer och utförare. Infrastrukturen måste vara framtids säkrad i allt, från planering till teknik, finansiering och utbildning, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

Innebär utmaningarna att framtidens entreprenör måste vara en innovatör, eller kanske båda delarna, en innovativ entreprenör? Och vad är det som krävs för att vara det? Det är några av frågorna som ställs och kanske också besvaras under Stora Infradagen 2016.

Tioårsjubilerande Stora Infradagen har sedan start utvecklats till en given samlingspunkt för alla som är intresserade av och arbetar med någon form av infrastrukturfrågor, från politiska beslutsfattare till företagsledare och forskare.

När det återigen är dags den 29 januari inleder Infrastrukturminister Anna Johansson dagen, följd av en rad välkända namn. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ger sin bild av verkets roll för infrastrukturen och detsamma gör hennes kollega Gunilla Nordlöf på Tillväxtverket. Jane Walerud, Sveriges kanske mest kända serieentreprenör och affärsängel, blickar utåt och framåt tillsammans med Volvo Bussars VD Håkan Agnevall. Första AP Fondens VD Johan Magnusson och Svenskt Näringslivs samhällspolitiska chef Caroline
af Ugglas funderar över finansieringsfrågorna. Och som avslutande kommentator återfinns
IF Metalls stridbare förbundsordförande Anders Ferbe. Stora Infradagen 2016 startar klockan 10.00 den 29 januari i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Dagen är kostnadsfri för alla deltagare.

För mer information om ME och Stora Infradagen 2016, kontakta:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705-83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Nya affärsmodeller och ny teknik dyker upp från ingenstans, finns överallt och ersätter gamla beprövade sanningar. Tillsammans skapar de både utmaningar och möjligheter. Innebär detta att framtidens entreprenör måste vara en innovatör, eller kanske båda delarna, en innovativ entreprenör? Och vad är det som krävs för att vara det? Det är några av frågorna som ställs under Stora Infradagen 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

ME och Ingelstadgymnasiet inleder samarbete om att utbilda framtidens maskinförare

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 09:15 CEST

Maskinentreprenörerna (ME) och Ingelstadgymnasiet inleder samarbete för att utveckla gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera moderna maskiner med digitala styrsystem.

– Vi är väldigt nöjda med att samarbeta med ME om att utveckla en utbildning för framtidens maskinförare, säger Malena Richardson, rektor på Ingelstadgymnasiet. Vi kommer på det sättet att dra nytta att ME:s kunskaper samt närhet till branschen och kombinera det med vår erfarenhet att driva praktisk yrkesutbildning.

Maskinföraryrket är i stark utveckling. Framförallt är behovet av kunniga maskinförare och entreprenörer avseende infrastruktur starkt efterfrågat, men också annan industrin söker kunniga maskinförare. Dessutom pågår ett stort generationsskifte som också förstärker efterfrågan på duktiga förare. Därför satsar ME på att utveckla ett nationellt skolnätverk, skolor som också kommer att bli kompetenscenter för branschen i respektive region.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat en partner i Ingelstadgymnasiet som också delar våra värderingar om hur vi ska utveckla utbildningen inom vårt område. Vårt främsta mål att öka utbildningskvaliteten och arbeta för ett ökat intresse att söka sig till yrket, understryker Hampe Mobärg, VD för maskinentreprenörerna. Med vår satsning hoppas vi kunna marknadsföra yrket på ett tydligare sätt för ungdomar. Att arbeta med avancerade mobila maskiner är ett framtidsyrke som kräver kunskap om modern teknik och framtidens arbetsmetoder.

För vidare information kontakta:
Malena Richardson, Rektor, Ingelstadgymnasiet, tfn 0733- 47 78 47
Tomas Lindberg, Projektledare, ME-skolan, tfn 08-762 70 77
Hampe Mobärg. VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730- 29 88 56


ME Utbildningscenter - ME satsar på att utveckla ett nationellt nätverk av kompetenscenter för utbildning. Respektive ME Utbildningscenter ska bli branschens samlingspunkter för utbildning av blivande maskinförare och kompetensutveckling inom företagen. Ambitionen är att vara den naturliga platsen för både grundläggande maskinförarutbildning och de olika utbildningsbehov som finns hos branschföretagen. Redan idag driver ME-skolan den praktiska yrkesutbildningen i nära samarbete med Upplands-Brogymnasiet.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna (ME) och Ingelstadgymnasiet inleder samarbete för att utveckla gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera moderna maskiner med digitala styrsystem.

Läs vidare »
Media-no-image

Bucht tänk om: Diesel och mjölk skär sig

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 10:30 CEST

Den 21 september presenterar regeringen sin budget. Vår norrländske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill visa att han tar den svenska mjölkkrisen på allvar och sänker dieselskatten för Sveriges lantbrukare. 300 miljoner kronor har avsatts för att visa riktig handlingskraft och under tre år får de som driver jordbruk en rabatt på 1,70 kronor per liter diesel. Allt för att hålla kvar mjölknäringen.

Att ministern i sin iver samtidigt snedvrider konkurrensen för tusentals entreprenörer är en helt annan och betydligt allvarligare femma.

Maskinentreprenörerna har 3 800 medlemsföretag. De allra flesta av dem små företag med små marginaler. En viktig inkomstkälla är snöröjning, precis som för många av Sveriges lantbrukare. Båda grupperna går upp i ottan för att hålla våra vägar, p-platser och cykelbanor fria från snö och is, något vi alla har nytta av - det borde ju inte minst Sven-Erik Bucht från Haparanda veta?

Konkurreras mellan bönder och entreprenörer finns det inga invändningar emot, problemet är att regeringen genom mjölkgåvan sätter konkurrensen ur spel. Det gemensamma drivmedlet, dieseln, är en av de största enskilda kostnaderna för både lantbrukare och maskinentreprenörer. Dessutom kan man ju undra över varför världsföretaget Arla ska få en rabatt av svenska regeringen?

Förstärkt med det omfattande regelverk och de ständigt ökande kraven på miljöanpassning av maskinparken som gäller för entreprenörer sätter rabatten konkurrensen ur spel. De som lär jubla är däremot de kommuner som ser att de kan pressa sina kostnader för snöröjningen ytterligare ett varv.

  • Nej, Sven-Erik, din rabatt mjölkar snarare hårt arbetande småföretagare i entreprenadbranschen än räddar mjölkbönder. Diesel och mjölk skär sig.
  • Sveriges mjölkbönder arbetar hårt och är värda all respekt.Billig diesel i utbyte mot alltför billig mjölk är ett närmast desperat försök att visa att du gör någonting konkret för att rädda situationen. Nog måste det väl ha funnits några andra, förhoppningsvis bättre, idéer som farit genom huvudet när du tänkt på mjölkbönderna? Några genomtänkta sådana som inte slår sönder konkurrensen? Och som dessutom egentligen bara förvärrar problemet med låga priser på mjölk.
  • Bucht gå in på kammaren och leta rätt på mer genomtänkta idéer? Det är både mjölkbönder och maskinentreprenörer värda.

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Den 21 september presenterar regeringen sin budget. Vår norrländske landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vill visa att han tar den svenska mjölkkrisen på allvar och sänker dieselskatten för Sveriges lantbrukare. Att ministern i sin iver samtidigt snedvrider konkurrensen för tusentals entreprenörer är en helt annan och betydligt allvarligare femma.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen – tioårsjubileum 2016: Infrastruktur kräver innovation

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 07:00 CEST

Stora Infradagen 2016 äger rum, med start klockan 10.00, den 29 januari i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Ruttnade järnvägssyllar på landets mest trafikerade sträckor. Miljardinvesteringar i en Botniabana som knappt används. En tunnel genom Hallandsås som nästan är klar, 24 år efter beslutet och tio gånger dyrare än beräknat och betongblock som faller från nya E4-bron i Sundsvall.

– Infrastruktur är stort, komplext och dyrt. Oftast är det skattebetalarna som står för pengarna. Därför måste vi vara säkra på att vi tar rätt beslut och att pengarna används på ett bra sätt. Stora Infradagen är en given årlig samlingspunkt för sådana diskussioner. Det är Sveriges viktigaste branschdag för samhällsbyggare. Vi brukar jämföra den med ett Almedalen i miniatyr, fast med fokus på infrastruktur. Här finns ministrar och beslutsfattare, företagsledare, opinionsbildare, fackförbund och forskare, säger Magnus Persson förbundsordförande vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, som står som arrangör för dagen.

Temat 2016 är ”Entreprenör eller innovatör”. Frågan som ställs är ”Ersätter innovatörerna dagens entreprenörer?” men också motsatsen ”Har vi innovatörer, eller sitter vi fast i traditionerna?”.

– För att klara de utmaningar vi ser måste vi - politiker så väl som branschfolk - gemensamt hitta nya, mer effektiva sätt att upphandla och genomföra komplexa infrastrukturprojekt. Vi måste vara innovativa, både vad gäller tjänster och arbetssätt om vi ska fortsätta utvecklas. Hur det ska ske kommer vi att diskutera på Stora Infradagen 2016, säger Magnus Persson.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2016, kontakta:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705-83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Stora Infradagen 2016 äger rum, med start klockan 10.00, den 29 januari i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm. Temat 2016 är ”Entreprenör eller innovatör”. Frågan som ställs är ”Ersätter innovatörerna dagens entreprenörer?” men också motsatsen ”Har vi innovatörer, eller sitter vi fast i traditionerna?”.

Läs vidare »
Media-no-image

Underinvesteringar skapar kris för svenska VA-systemet

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 16:32 CEST

– Vi ser redan idag konsekvenserna av klimatförändringar. Bräddning, då orenat avloppsvatten rinner förbi överlastade reningsverk och ut i dricksvattentäkter och badvikar är redan idag en ganska vanlig företeelse. Och trots det är vi inte förberedda. Gunnar Holmgren, Landshövding i Västernorrland och särskild utredare i statliga dricksvattenutredningen var tydlig när han under onsdagen deltog i VA-faktas Almedalsseminarium om det svenska VA-systemet.

– All teknik finns, men att det kostar pengar. Det är få kommuner, speciellt landsortskommuner som idag klarar sitt långsiktiga ansvar. Orsakerna är många, men det är helt klart att staten måste bli en tydlig och stark kravställare gentemot kommunerna, menade Gunnar Holmgren.

Enligt konsultbolaget WSP kan det svenska VA-systemet värderas till mellan 500 och 800 miljarder kronor. För att sköta underhåll och utveckling borde, lågt räknat, en procent av värdet, 5-8 miljarder kronor återinvesteras varje år. Enligt WSP är den verkliga summan på lite över två miljarder kronor, något som i praktiken innebär att systemet försämras för varje år, istället för att bli bättre.

– Alla försäkringar baseras på en grundprincip och det är att det ska gälla oförutsedda händelser. Nu har vi oförutsedda händelser som inträffar på samma ställe och samma tid varje år. Det innebär att modellen inte längre fungerar. Om inte kommunerna kan ta sitt ansvar för VA-systemen, så innebär det i slutändan premiehöjningar, så enkelt är det, kommenterade Svensk Försäkrings representant Staffan Moberg som också deltog i seminariet.

Från VA-branschens sida uppmanade Sebastian Bondestam, vice VD på Uponor till en förstärkt dialog mellan kommuner och branschen.

– Om vi bara har en bra dialog kan vi från vår sida utforma och vidareutveckla och de system som krävs för att vi ska ha ett fungerande VA-system även i framtiden, sade Bondestam.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Telefon: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Bräddning, då orenat avloppsvatten rinner förbi överlastade reningsverk och ut i dricksvattentäkter och badvikar, är idag en ganska vanlig företeelse. Trots det är vi inte förberedda. Gunnar Holmgren, Landshövding i Västernorrland och särskild utredare i statliga dricksvattenutredningen var tydlig när han under onsdagen deltog i VA-faktas Almedalsseminarium om det svenska VA-systemet.

Läs vidare »
Media-no-image

Aktionsgruppen Små Avlopp: ”Bra att du fixar avloppet, Löfven, men sätt blåslampan på Romson”

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 14:00 CEST

-Statsminister Stefan Löfven föregår med gott exempel när det gäller enskilt avlopp. Han har ju gjort precis det som tusentals andra också skulle ha gjort för länge sedan, nämligen fixat sitt gamla dåliga avlopp i sommarstugan. Och trots vad kvällspressen sade, hade han faktiskt ett tillstånd från kommunens miljökontor, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen har under fem år undersökt i vilken takt svenska kommuner åtgärdar sina miljöfarliga enskilda avlopp. Och även om Stefan Löfvens exempel är gott, förbättrar det inte statistiken i vare sig Örnsköldsvik eller Sverige. Kommunen åtgärdar bara 1,7 procent av avloppsbeståndet varje år. Den låga åtgärdstakten, som Örnsköldsvik delar med många andra kommuner, innebär att det kommer att ta minst 60 år innan kommunen byggt bort sina avloppsproblem. Samtidigt har ett avlopp en teknisk livslängd på bara 20 år.

­Örnsköldsvik är inte unikt. Situationen är direkt ohållbar över hela landet. Det finns kommuner som inte kommer att byta ut sina gamla avlopp under ens de närmaste hundra åren. Varje dag läcker enorma mängder orenat avloppsvatten rakt ut i svenska dricksvattentäkter och badvikar.

– Nu måste Stefan Löfven sätta blåslampan på sin vice statsminister och miljöminister Åsa Romson. Trots att det sedan över ett år finns ett utmärkt förslag från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, för hur miljöarbetet kan drivas mycket mer effektivt, händer ingenting. Förslaget samlar, obegripligt nog, bara damm på Miljödepartementet, menar Hampe Mobärg.

Under ett skyfall sommaren 2014 bräddade pumpstationer i Mälaren ut orenat avloppsvatten motsvarande det som en kommun med 150 000 invånare producerar varje dag. När fekalier bokstavligt talat flöt runt i barnens badvatten fick det stor uppmärksamhet.

Verkligheten är ännu värre. När sommardagarna kommer och alla är ute i sina stugor ökar utsläppen enormt.Bara i Stockholms län finns det 100 000 enskilda avlopp. Två tredjedelar fungerar inte som de ska. Det betyder att avloppen tillsammans - varje dag hela sommaren - släpper ut minst lika mycket förorenat vatten som bräddningen i Mälaren gjorde vid ett tillfälle.

– Och vi vet var det vattnet hamnar - där vi badar, eller hämtar vårt dricksvatten. Det är inte bara en miljö- och hälsomässig katastrof, utan också ett komplett politiskt misslyckande. Våra politiker måste ta sitt ansvar, inte bara för sina egna avlopp, utan för hela Sveriges miljö. Åtgärdsförslaget finns färdigt, det är bara att börja jobba.Det behövs helt enkelt mindre snack och mer verkstad, slutar Hampe Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Telefon: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

-Statsminister Stefan Löfven föregår med gott exempel. Han har gjort det som tusentals andra också skulle ha gjort för länge sedan, nämligen fixat sitt gamla dåliga avlopp i sommarstugan. Aktionsgruppen Små Avlopp har under fem år undersökt i vilken takt svenska kommuner åtgärdar sina miljöfarliga enskilda avlopp. Och även om Stefan Löfvens exempel är gott, förbättrar det inte statistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar: Tre norrlandskommuner sämst i landet på avlopp

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 08:00 CEST

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det kommer från dåliga enskilda avlopp - och sådana finns det cirka 450 000 av i Sverige. De läckande avloppen utgör inte bara ett miljöhot, utan också en akut hälsorisk. Tre norrländska kommuner - Jokkmokk, Åsele och Sollefteå ligger längst ner på listan när det gäller att åtgärda miljöfarliga avlopp, det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp genomfört.

Enligt aktionsgruppens undersökning håller 250 av landets 290 kommuner en åtgärdstakt som är alldeles för låg. Och i över 100 kommuner är åtgärdstakten så låg att det kommer att ta över 50 år att åtgärda alla läckande avlopp, i de värsta fallen över 100 år, trots att avloppen i snitt har en livslängd på bara 20 år. Och tre av dem som ligger allra längst ner på listan återfinns alltså i Norrland.

­

– En familj som har ett enskilt avlopp förorenar i snitt nästan 500 procent mer än en familj som har kommunalt avlopp. Och man förorenar inte bara hav, sjöar och åar utan även sina egna och grannars dricksvattenbrunnar. Trots det åtgärdar Jokkmokks kommun bara
0,1 procent av sina läckande avlopp varje år, helt klart den lägsta nivån i hela landet, enligt Hampe Mobärg.

– Havs- och Vattenmyndigheten, HaV rekommenderar att fem procent av det totala beståndet åtgärdas varje år. Under en övergångsperiod behöver takten vara 6,3 procent för att kunna bygga bort de avlopp som faktiskt har varit olagliga sedan 1969. Utifrån dagens nivåer på åtgärdstakt behöver vi en fördubbling för att närma oss det mål som HaV satt upp. Enskilda avlopp utgör tillsammans med de kommunala avloppsreningsverken de störta punktkällorna avseende utsläpp av fosfor. Enligt HaV måste vi reducera våra utsläpp av fosfor från enskilda avlopp med dryga 60 procent för att nå god ekologisk status i våra vattendrag.

Det är ett politiskt, miljö- och hälsomässigt misslyckande att de enskilda avloppen fortsätter att läcka avloppsvatten i dricksvattentäkter och badvatten, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp som under fem år följt kommunernas arbete för att minska sina utsläpp.

Näst sämst är Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg som klarar 0,3 procent, medan Sollefteå, återfinns som trea från slutet i sällskap med, bland andra, Vellinge, Landskrona, och Partille som alla åtgärdar 0,4 procent av sina avlopp varje år. Något högre upp kommer Malung-Sälen och Svedala med 0,5 procent.

Allra bäst är Ockelbo kommun som ser över 10, 6 procent av beståndet varje år, tätt följt av Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Nässjö på 10,2 procent. Herrljunga, Vetlanda och Vara klarar 9,0, 7,5 respektive 7,0 procent av avloppen varje år och ligger därmed före Ängelholm och Malmö som ligger sjua och åtta på topplistan, tätt följda av Karlskoga-Storfors och Värmdö.

– De kommunerna är värda allt beröm och är goda exempel på ett ansvarstagande och praktiskt miljöarbete, säger Hampe Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Tfn: 073- 029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för fyra år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det kommer från dåliga enskilda avlopp. De läckande avloppen utgör inte bara ett miljöhot, utan också en akut hälsorisk. Tre norrländska kommuner, Jokkmokk, Åsele och Sollefteå ligger längst ner på listan när det gäller att åtgärda miljöfarliga avlopp

Läs vidare »
Media-no-image

Läckande avlopp förstör dricksvatten och badvikar: Skånska kommuner på svarta listan

Pressmeddelanden   •   2015-06-08 08:00 CEST

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det kommer från dåliga enskilda avlopp - och sådana finns det cirka 450 000 av i Sverige. De läckande avloppen utgör inte bara ett miljöhot, utan också en akut hälsorisk. Flera av Skånes kommuner ligger längst ner på listan när det gäller att åtgärda läckande och miljöfarliga avlopp, men två av dem är bland de bästa i landet, det visar en undersökning som Aktionsgruppen Små Avlopp genomfört.

Enligt aktionsgruppens undersökning håller 250 av landets 290 kommuner en åtgärdstakt som är alldeles för låg. Och i över 100 kommuner är åtgärdstakten så låg att det kommer att ta över 50 år att åtgärda alla läckande avlopp, i de värsta fallen över 100 år, trots att avloppen i snitt har en livslängd på bara 20 år. Och många av dem finns i Skåneland.

­

– En familj som har ett enskilt avlopp förorenar i snitt nästan 500 procent mer än en familj som har kommunalt avlopp. Och man förorenar inte bara hav, sjöar och åar utan även sina egna och grannars dricksvattenbrunnar. Som bosatt i Skåne känns det naturligtvis bedrövligt att konstatera detta politiska, miljö- och hälsomässiga misslyckande, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, som under fem år följt kommunernas arbete för att minska sina utsläpp. Bakom aktionsgruppen står den samlade svenska VA-branschen.

– Havs- och Vattenmyndigheten, HaV rekommenderar att 5 procent av det totala beståndet åtgärdas varje år. Under en övergångsperiod behöver takten vara 6,3 procent för att kunna bygga bort de avlopp som faktiskt har varit olagliga sedan 1969. Utifrån dagens nivåer på åtgärdstakt behöver vi en fördubbling för att närma oss det mål som HaV satt upp. Om vi tittar på de skånska kommunerna är takten mycket lägre. Landskrona, Vellinge och Åstorp åtgärdar 0,4 procent av sina miljöfarliga avlopp varje år. Svedala når 0,5 procent. De är bland de absolut sämsta i Sverige, säger Hampe Mobärg, som dock pekar på att det finns ljuspunkter. Om nu Landskrona och Vellinge är dåliga, så är Ängelholm och Malmö desto bättre. De åtgärdar 6,9,respektive 6,8 procent av beståndet och ligger faktiskt på tio-i-topplistan över Sveriges bästa kommuner,

Klart bäst i Sverige är Ockelbo kommun som åtgärdar 10, 6 procent av beståndet varje år, tätt följt av Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Nässjö på 10,2 procent. Herrljunga, Vetlanda och Vara klarar 9,0, 7,5 respektive 7,0 procent av avloppen varje år, och ligger därmed före Ängelholm och Malmö som får nummer sju och nummer åtta på topplistan.

I absoluta botten på den svarta listan finns Jokkmokk med bara 0,1 procent i åtgärdstakt. Närmast därpå Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg som når 0,3 procent. På 0,4 procent, trea från slutet, återfinns, förutom de skånska kommunerna, Sollefteå och Partille medan Svedala delar fjärdeplatsen med Malung-Sälen och Åsele.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp, VD för Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för fyra år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Varje dag rinner enorma mängder orenat avloppsvatten ut i Sveriges dricksvattentäkter och badvatten. Det kommer från dåliga enskilda avlopp. De läckande avloppen utgör inte bara ett miljöhot, utan också en akut hälsorisk. Flera av Skånes kommuner ligger längst ner på listan när det gäller att åtgärda läckande och miljöfarliga avlopp, men två av dem är bland de bästa i landet.

Läs vidare »
Media-no-image

Avloppsvatten fyller vår badvik – ta ditt ansvar, Romson

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 09:00 CEST

– Varje dag läcker det bara i Stockholms län ut orenat avloppsvatten, motsvarande det som produceras i en kommun av Linköpings storlek, rakt ut i våra dricksvattentäkter och badvatten - utan att det uppmärksammas! Närmare 450 000 enskilda avlopp i landet klarar inte kraven. Det är inte bara en miljökatastrof, utan också en politisk skandal. Ingenting händer, trots att miljöpartisten Åsa Romson är både Klimat- och miljöminister och vice statsminister. Hon, om någon, borde vara pinsamt medveten om problemet. Eller behövs det ett rejält sjukdomsutbrott innan hon tar sitt ansvar? säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen Små Avlopp representerar den samlade VA-branschen i Sverige. Sedan fem år har gruppen följt hur svenska kommuner arbetar för att åtgärda sina miljöfarliga enskilda avlopp. Resultaten är skrämmande. Närmare 250 av landets 290 kommuner har en åtgärdstakt lägre än Havs och Vattenmyndighetens, HaV:s, rekommendation på dryga fem procent åtgärdade avlopp om året. Och i över 100 kommuner är åtgärdstakten så låg att det kommer att ta över 50 år att åtgärda alla läckande avlopp, i de värsta fallen över 100 år, trots att avloppen i snitt har en livslängd på omkring 20 år.

– Riktigt illa är det i Jokkmokk, där bara 0,1 procent av avloppen åtgärdas varje år. Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg ligger på 0,3 och i södra Sverige finns bland andra Vellinge och Åstorp med ynkliga 0,4 procent åtgärdade avlopp per år. Detsamma gäller för Partille på Västkusten. De borde istället titta på Ockelbo, som är bäst i landet med 10, 6 procent, tätt följd av Södertörnskommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn som, tillsammans med Nässjö, ligger på en takt på 10,2 procent. Jag tycker att de fem kommunerna är värda allt beröm. De kan vara riktigt stolta över sitt miljöarbete, säger Hampe Mobärg.

¬–Vi har lagt fakta på bordet och flera gånger uppvaktat våra politiker. Det finns ett färdigt handlingsprogram från HaV, ett program som samlat damm på miljödepartementet under mer än ett år. HaV har lämnat förslag på de styrmedel som krävs för att öka åtgärdstakten, dvs tydliga regler och ansvarsfördelning och en miljöskatt på farliga avlopp. Den samlade VA-branschen är beredd med sin expertis. Det finns helt enkelt ingen ursäkt för att inte agera kraftfullt och öka tempot betydligt, säger Hampe Mobärg.

– Det är dags för Åsa Romson att vakna upp och ta sitt ansvar, lyfta frågan och agera, det borde ju vara hennes hemmaplan. Just nu står miljöarbetet i praktiken stilla – och det blir värre för varje dag. Utsläppen kulminerar ju under sommarmånaderna, precis då vi vill ha rena blå badvikar och inte förvärra algblomning eller få magsjuka.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp samt VD för Maskinentreprenörerna, tfn: 073- 029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för fyra år sedan av Maskinentreprenörerna, ME, VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Varje dag läcker det bara i Stockholms län ut orenat avloppsvatten, motsvarande det som produceras i en kommun av Linköpings storlek, rakt ut i våra dricksvattentäkter och badvatten - utan att det uppmärksammas! Närmare 450 000 enskilda avlopp i landet klarar inte kraven. Det är inte bara en miljökatastrof, utan också en politisk skandal.

Läs vidare »
Media-no-image

Fokusera Trafikverket - skapa särskilt infrabolag för utvalda projekt

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 07:30 CEST

Maskinentreprenörernas (ME) nya förbundsordförande Magnus Persson:

­–Trafikverket är för stort och tungfotat för att klara sina olika uppdrag. En lösning är att klyva verket i två delar – en del som fortsatt sysslar med kärnverksamhet som löpande förstärkning av infrastrukturen, drift och underhåll samt en ny del som utgörs av ett särskilt infrastrukturbolag.

Bolaget, som bör vara helägt av staten, ska fokusera på att så effektivt som möjligt upphandla, kvalitetssäkra, finansiera och driva utvalda större projekt. Det kan gälla såväl nya järnvägssträckningar, broar och vägar som skulle kunna handlas upp i OPS-liknande former tillsammans med andra investerare som t.ex. långsiktigt kapital som pensionsfonder, sade Magnus Persson, nytillträdd ordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME i samband med sitt tillträde vid ME:s årsstämma.

­–Vi står inför stora och utmanande investeringar i infrastruktur för att stärka svensk konkurrenskraft. Det är viktigt att projekten drivs snabbt och kostnadseffektivt och att de har finansieringslösningar som är förutsägbara. Ett statligt investmentbolag för större satsningar på infrastruktur kan ta hela ansvaret för detta, utan att den nödvändiga politiska styrningen försvinner.Det skulle ge Trafikverket ett klart fokus likaså skulle det nya investmentbolaget också få ett väldigt tydligt uppdrag. Jag tror dessutom att ett ökat fokus på OPS öppnar för nya tankar och arbetssätt. Helt enkelt mer infra för pengarna. Vi skulle få ett annat driv i projekten, menar Magnus Person, och pekar på det arbete som just nu pågår i Norge.

– I Norge genomförs just nu ett stort antal tyngre projekt i syfte att modernisera vägnätet. Utvalda riksprojekt – sju olika vägsträckningar – lyfts då in i ett nytt bolag, som nu och framöver svarar för hela kedjan. Det betyder att den politiska styrningen finns kvar, men när Stortinget väl sagt sitt så överlämnas ansvaret till bolaget som har stor frihet att agera och sköta hela processen så effektivt som möjligt. Det är en modell som jag skulle vilja se även i Sverige, säger Magnus Persson.

Vid ME:s årsstämma avtackades avgående ordförande Håkan Norén för sina mångåriga insatser för organisationen. För ytterligare understryka detta beslutade stämman att instifta en särskild fond i Håkan Noréns namn. Syftet med fonden är att identifiera och ”fånga in” framtidens entreprenörer och Håkan själv kommer att var drivande i arbetet

­– Jag är mycket hedrad av att få vara med och arbeta med fonden och jag hoppas naturligtvis att den på olika sätt ska bidra till branschens framtida tillväxt, säger Håkan Norén.

Såväl ME:s årsstämma som Framtidsmöte ägde rum under entreprenörsmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp. Såväl mässan i sig som ME:s seminarieserie om affärslandskap, utbildning och klimatfrågor samlade ett stort antal intresserade. Bland de något yngre besökarna kretsade intresset kanske mer runt provkörning av de storleksanpassade grävarna. Tillverkarna av entreprenadmaskiner hade också en hel del tips att hämta från de barn och unga som passade på att rita framtidens grävare och hjullastare, teckningar som sedan prydde deras t-tröjor.

För ytterligare information:
Magnus Persson, Ordförande ME, tfn: 0705- 83 52 30
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730- 29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Trafikverket är för stort och tungfotat för att klara sina olika uppdrag. En lösning är att klyva verket i två delar – en del som fortsatt sysslar med kärnverksamhet samt en ny del som utgörs av ett särskilt infrastrukturbolag.Bolaget, som bör vara helägt av staten, ska fokusera på att så effektivt som möjligt upphandla, kvalitetssäkra, finansiera och driva utvalda större projekt.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

29 Jan 10:00

Stora Infradagen 2016

2016-01-29, 10:00 - 16:00
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida