Jkpzig6xiwnr8eogrqmz

Framtidsbransch vidöppen för nya jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

När ME:s konjunkturrapport MEKO offentliggörs i dag så visar undersökningen att drygt 80 procent av företagen i branschen har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal och kan därför inte utföra nödvändiga jobb eller expandera som de önskar.

Ygwheqmjueztpa1jah9s

Framtidens maskinförare utbildas i Munkedal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:00 CEST

Väst Sverige står inför en historisk byggboom med mängder av infrastruktur och byggprojekt, samtidigt som det pågår ett generationsskifte bland maskinförare. Mot den bakgrunden satsar Kunskapens Hus i Munkedal på en gymnasieutbildning till maskinförare, där man tar hjälp av branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Media no image

​Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 15:10 CEST

Från hösten 2017 kommer Peder Skrivares Skola i Varberg att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med Maskinentreprenörerna, Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarförbund för maskinentreprenörer, och med Munkagårdsgymnasiet där den praktiska yrkesutbildningen kommer att vara lokaliserad. Gymnasieinriktningen heter anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. En viktig byggsten är också vuxenutbildningen i Varberg som ingår samarbetet.

– Det är en väldigt intressant utbildning vi nu drar igång tillsammans med branschens egen företrädare Maskinentreprenörerna. Maskinföraryrket är under stark utveckling med mycket ny teknik både i och utanför maskinen. Extra inspirerande är detta då vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, förklarar Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola.

Samtidigt som efterfrågan är historiskt stark kopplat till många infrastruktur- och byggprojekt pågår ett väldig stort generationsskifte med stora grupper som är på väg in i pension.

– Efterfrågan på kunniga maskinförare är rekordhög och vi hoppas kunna attrahera både tjejer och killar till ett yrke som är i stark utveckling. Just nu införs mycket ny teknik inom branschen vilket är fantastiskt spännande, säger Jonas Thorstenson på ME-skolan.

Öppet hus
Den 6 maj har Munkagårdsgymnasiet ”öppet hus”, för att visa upp verksamheten och kunna berätta mer om utbildningarna. Alla intresserade är välkomna för att få mer information.

ME-utbildningscenter
ME-skolan utbildningscenter är idag etablerade på sex orter och driver maskinförarutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet och genom den kommunala vuxenutbildningen. ME-skolan erbjuder också företagsanpassade kurser inom de flesta områden för de som arbetar i branschen, men också kompetensprov eller komplettering av yrkesbevis. Inom två år räknar vi med att ha etablerat ME-utbildningscenter på närmare tolv orter runt om i Sverige.

För vidare information kontakta:
-Tobias Ramstedt, rektor, Peder Skrivares Gymnasieskola. tfn: 070–638 84 72 
-Stefan Larsson, driftchef, Munkagårdsgymnasiet. tfn: 070–646 52 19
-Jenny Andersson, utbildningssamordnare, Vuxenutbildningen. tfn: 070–529 74 36
-Jonas Thorstenson, områdeschef yrkesutbildning, ME-skolan. tfn: 08–762 70 77
-Per Ek, regionchef, ME Södra, tfn: 070- 810 19 59

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Från hösten 2017 kommer Peder Skrivares Skola i Varberg att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med Maskinentreprenörerna, Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarförbund för maskinentreprenörer.

Läs vidare »
Media no image

Unik koncentration i svensk anläggningsbransch

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:02 CET

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien (England) och Tyskland. Bilden är tydlig.

­- I den här studien så kan vi visa det man ofta säger, men inte tidigare haft belägg för. Sverige är ovanligt med sina fyra stora byggföretag som starkt dominerar anläggningsmarknaden. Sverige skiljer sig här från de andra länderna vi har studerat. I stort är det vad som kan betraktas som ett oligopol, säger Johan Nyström, som har varit forskningsledare i arbetet med att ta fram rapporten.

Studien visar att det är vanligt i andra länder – även utanför EU – att aktivt arbeta för att öppna och förenkla för medelstora företag att kunna konkurrera om stora offentliga uppdrag inom anläggning. I Norge finns en kultur och historia där glesbygdspolitik gynnar medelstora företag, och norska vägverket arbetar aktivt för att anpassa kontraktens storlek. I Danmark arbetar upphandlande myndigheter också med att underlätta för medelstora företag på olika sätt. Storbritannien har liknande system, och i Tyskland är konkurrenslagstiftningen konstruerad på ett sätt som stödjer små kontrakt och ska gynna konkurrensen. Undersökningen visar att även i USA och i Japan är system som gynnar medelstora företag i aktivt bruk.

­- Studien visar att Sverige är unikt här. Det finns sannolikt fördelar med att bryta upp de fyra största företagens marknadsmakt, säger Nyström.

Maskinentreprenörerna har initierat studien för att diskussionen om marknadskoncentrationen i anläggningssektorn ska leda till konkreta förbättringar och inte fortsätta behandlas som om det är en myt eller ett missförstånd. Det är först när vetenskapliga studier kan bekräfta situationen som det går att agera konstruktivt.

­- Det är inte bra för Sverige, skattebetalarna eller för Maskinentreprenörernas medlemmar om vi har en onödig koncentration av företag som gör att upphandlande myndigheter riskerar att inte få det bästa och mest effektiva resultatet. Det här är ju något som våra medlemmar har diskuterat öppet i flera år, men marknaden har stelnat och rådande koncentration riskerar såklart att leda till en osund marknad där medelstora företag tvingas in i rollen som underentreprenörer som inte kan eller vågar konkurrera med sina beställare, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

Det pågår arbete mellan Trafikverket och Maskinentreprenörerna som syftar till att förbättra situationen, men framstegen hittills har inte gett någon synlig effekt.

­- Det kan vara lämpligt att vi i Sverige lär av andra länder, bland annat hur myndigheter upphandlar. Konkurrenssituationen präglas inte enbart av antalet företag utan även deras karaktär och förutsättningar på marknaden, säger Johan Nyström.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Johan Nyström, forskningsledare, VTI
Tfn: 070-878 03 83, e-post: johan.nystrom@vti.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien (England) och Tyskland. Bilden är tydlig.

Läs vidare »
Vcd5tlqqyrbpxibh9jla

Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 10:09 CET

Peder Skrivares Skola i Varberg startaren maskinförarutbildning i samarbete med Maskinentreprenörerna (ME). Maskinförarutbildningen sker i ME-skolans regi med moderna maskiner från Caterpillar. På sikt ska ett ME utbildningscenter för maskinentreprenörer i regionen utvecklas på skolan.

Media no image

Stora Infradagen 2017: Vägen mot framtiden – så förändras världen

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 16:59 CET

– I en tid när alla tror att allt kan ske med hjälp av den Iphone vi numera har i fickan vågar vi i ME att ta er med på en resa in i den digitala världen. Idag vill vi visa att det bland oss samhällsbyggare finns en kunskap som borde synas i verkligheten. Den digitala revolutionen är snart här för anläggningsmaskinerna – och det är bra, för anläggningsmaskinerna är snart klara för den digitala revolutionen!

Det sade ME:s förbundsordförande Magnus Persson när han på fredagen öppnade den elfte upplagan av branschorganisationens evenemang Stora Infradagen. Dagen, som lockade över 300 personer, däribland ett statsråd och en före detta statsminister, minst en generaldirektör och en rad forskare, entreprenörer och företagsledare, hölls i år på temat ”Vägen mot framtiden”. En egen app med mentometerfunktion för snabba frågor till publiken var en av nyheterna för året.

Först ut på scenen efter Magnus Persson var infrastrukturminister Anna Johansson, som introducerades av dagens moderator Elisif Elvinsdotter. Ministerns anförande kretsade runt digital och fysisk infrastruktur.

– Målsättningen är att hela landet ska leva. Tillgången till bredband är lika viktigt idag som el och fast telefoni var förr. Det behövs andra saker också, men den digitala infrastrukturen är oerhört viktig för framtiden, menade Anna Johansson som också funderade runt höghastighetsbanorna

– Det är en extremt långsiktig satsning på kanske 30 - 40 års sikt. Den senaste uppskattningen är att det kostar 230 miljarder kronor. Frågan är om det verkligen dyrt sett ur det perspektivet?

Vänd utvecklingen
Efterföljaren på scenen, före detta statministern Fredrik Reinfeld, undvek riksdagspolitiken och tittade mer filosofiskt på utvecklingen i världen i dessa dagar av Brexit och Trump-utspel, migration och klimathot.

­

– Vi har inte sett så protektionistiska strömningar sedan 1930-talet och om vi inte kan hejda dem får vi problem. Om några börjar bygga murar eller höja importskatterna kommer allt fler att följa efter. Då drabbas små exportberoende länder som Sverige hårt. Därför måste vi planera för framtiden, och stå långt framme för att vända utvecklingen, menade Fredrik Reinfeldt, som också funderade över befolkningstillväxten och den åldrande befolkningen

–2040 finns det fyra miljoner stockholmare, har ni tänkt den tanken? Och i nästa generation är det 85-åringarna som tar över och blir den största väljargruppen. Vad betyder det?

Googlioter
Forskaren Johan Magnusson från Chalmers och Göteborgs Universitet pekade på de förändringar som äger rum när nya affärsmodeller tar över.

­

– Idag är vi alla googlioter, vi jobbar i deras fabrik, vi driver deras sälj och intäkter så snart vi klickar på länkar som ger dem intäkter. Vi skapar värdet, företag som Google fångar det, och det är den förändringen vi ser. Intelligenta produkter samlar enorma mängder information åt tillverkaren, inte åt användaren. Caterpillar vet mer om hur hjullastaren används än vad entreprenören gör. Tillgången till den kunskapen och informationen kan göra entreprenören mycket mer effektiv, sade Johan Magnusson, som också menade att det finns ett tidsfönster. Ni kan undvika missar och inlåsningar om ni går in med en öppen syn på vad den nya tekniken kan göra för er.

Ali Sadeghi från Trafikverket och Amy Rader Olsson från Smart Built Environment höll båda med Johan Magnusson om digitaliseringens problem, men framhöll möjligheter till miljardbesparingar när digitala data används för en mer effektiv och hållbar infrastrukturuppbyggnad.

– Allt bygger på tillgången till relevant geodata, sade Amy Rader Olsson. Ali Sadeghi höll med och menade att det digitala underlaget var avgörande för möjligheten att hålla ihop dagens avancerade upphandlingar. Men trots tekniken såg han inte någon anledning att ändra på upphandlingsförfarandet.

– Vi handlar upp projekt för 50 miljarder om året. Vi försöker paketera våra upphandlingar i olika storlekar, men vi ser Maskinentreprenörernas bolag som underleverantörer till de stora bolagen, sade Sadeghi.

– Det märkliga är att vi i Sverige har ett oligopol med fyra stora byggare, medan man i Tyskland bygger stora infrastrukturprojekt på många små entreprenader, replikerade ME:s vd Hampe Mobärg ögonblickligen.

Självkörande fordon
Efter lunch släpptes svenska Ubers vd Martin Hedevåg in, tillsammans med Jonas Bjelfvenstam, regeringens utredare av självkörande fordon och vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen och Fredrik Ellsäter, vd för BMW DriveNow. De tre var rörande överens om att självkörande fordon skapar helt nya möjligheter för stadsplanering och samtidigt innebär minskad miljöbelastning, eftersom fordonen utnyttjas mer effektivt. De var också överens om att vi snabbt kommer att se betydligt fler självkörande fordon, men att lagar och bestämmelser måste anpassas – och vi som människor vänja oss vid att lita på fordonen, även om de har varken förare eller ratt.

Under eftermiddagen gästades Stora Infradagen av näringslivsnestorn Leif Östling som pekade på de stora möjligheter som världens växande medelklass innebär för svensk industri, samtidigt som han riktade skarp kritik mot den ineffektiva offentliga sektorn.

Anders Danielsson, Vice VD och ansvarig för infrastrukturutveckling på byggkoncernen Skanska fick vara stand-in för sin chef Johan Karlström, som tappat rösten. Likt Johan Magnusson manade han maskinentreprenörerna att vara snabba att utnyttja den digitala tekniken.

­

– ME:s bolag måste investera och anamma ny teknik, annars blir de frånåkta. Att förstå och använda ny teknik är nödvändigt, menade Anders Danielsson.

Tankeboxen
­Dagen avslutades med en ”Tankebox”, där forskaren och konsulten Fredrik Lagergren menade att en tydlig visualisering av faktiska data var det bästa sättet att skapa förståelse och omsätta den insamlade kunskapen in i verksamheten. Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv efterlyste nya avtalsformer som fungerar i en delningsekonomi. Malcolm Sjödahl från Ramböll sökte nya samarbeten mellan ME:s bolag och sitt eget och affärsängeln Jane Walerud hade bara ett råd till dem som funderade på att starta nytt.

– Börja med allt som är jobbigt. Det är den enklaste vägen!

Efter utdelningen av Maskinentreprenörernas Infrastrukturstipendium 2017 till den unge entreprenören Rasmus Mikaelsson och ett antal reflektioner från statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, kunde Magnus Persson avsluta dagen. Då var det nämligen dags att hälsa välkommen till kvällens stora Infrafest. Med ytterligare en celeber gäst, statsrådet Anna Ekström, som middagstalare.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

En sammanfattning av Maskinentreprenörernas branschevenemang Stora Infradagen 2017.

Läs vidare »
Media no image

Anders Danielsson, Skanska: Mer innovation, mindre prispress i upphandlingarna

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 15:34 CET

– När jag ser på vår samverkan med det offentliga ser jag att det finns mycket att göra. Jag tycker att upphandlingen idag ofta sker alltför kortsiktigt och med fokus på priset. Vi borde få tävla med innovationsförmåga istället och få hitta den bästa lösningen, både prismässigt och funktionsmässigt sett ur ett livscykelperspektiv, sade Anders Danielsson, vice VD på byggkoncernen Skanska och ansvarig för infrastrukturutveckling.

– Det finns olika modeller, idag finns det exempel där det offentliga byter ”råmark” mot motprestationer från vår sida, det är något vi skulle kunna utnyttja även i Sverige. Ett annat exempel är vårt arbete med LaGuardia-flygplatsen i USA. De frågade oss – om ni får bygga en ny terminal och får tillgång till intäkter från flygbolagsavgifter och försäljningsverksamhet, hur mycket kan ni betala tillbaka till oss under kommande år? Vi tittade på det och såg att vi kunde öka antalet flygningar genom att bygga broar mellan terminaler och gater, så att flygplanen kan rotera effektivt runt och mellan dem. På det sättet ökade vi tillgängligheten och därmed intäkterna.

– Det finns en tendens att fokusera på budget och mindre på livscykelkostnad. Om vi vänder på perspektivet kan vi få mer värde för de pengar vi investerar. Trafikverket borde titta mer på ”value for money”.Här finns tydliga vinster att göra. Det finns många lämpliga projekt som kan lösas genom OPS, samverkan offentligt och privat och som därmed inte behöver belasta budgeten.

– För maskinentreprenörerna kommer marknaden att förändras. Vi har GPS idag, tekniken gör att vi kan göra helt andra mätningar av produktiviteten och vi får också in data som gör att det går att göra modeller för olika kostnader och intäkter på ett helt annat sätt. Men det innebär också att ME:s bolag måste investera och anamma ny teknik, annars blir de frånåkta. Att förstå och använda ny teknik är nödvändigt, menar Anders Danielsson. Men, utvecklingen och tilltron till innovationsförmågan i branschen till trots, så menade Anders Danielsson att tiden för stora entreprenader inte är över.

– Nej, jag tror inte på delade entreprenader. Vi har dåliga erfarenheter av det, alltför många saker faller mellan stolarna om det blir för många inblandade. Och sen tar man in konsulter som saknar praktiska kunskaper och kompetens för att hålla ihop det. Det fungerar inte. Där, i Stora Infradagens slutskede fick han emellertid mothugg av ME:s VD Hampe Mobärg.

– Helt fel! Ni måste istället låta ME:s entreprenörer vara med och driva innovationerna. Det är först då det händer saker på allvar. Det finns många kloka personer därute som väntar på det, sade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

När jag ser på vår samverkan med det offentliga ser jag att det finns mycket att göra. Jag tycker att upphandlingen idag ofta sker alltför kortsiktigt och med fokus på priset. Vi borde få tävla med innovationsförmåga istället och få hitta den bästa lösningen, både prismässigt och funktionsmässigt sade Anders Danielsson, vice VD på byggkoncernen Skanska.

Läs vidare »
Media no image

​​Stora Infradagen 2017: Entreprenörer, våga prova nytt, både teknik och affärsmodell

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 15:03 CET

Digitalisering, tillgång till enorma mängder data i realtid och ny teknik gör att självkörande, automatiserade, fordon snart finns i verkligheten på våra gator och vägar. Hur den svenska infrastrukturbranschen ska förhålla sig till förändringarna diskuterades under Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen som ägde rum på fredagen. ­

– Tekniken finns, men än så är det mycket som behöver klargöras, menade Jonas Bjelfvenstam, statens utredare om självkörande fordon och tillförordnad chef för Trafikstyrelsen. Vi behöver nya regler och krav, och förutsättningarna för samhällsplaneringen förändras. När det gäller bestämmelser är utrymmet för nationella initiativ ganska begränsat, men däremot är det mer öppet för innovation, nya policys, planering och styrmedel för en automatiserad transportapparat.

– Utmaningen ligger i att få livskraft i hela landet, så att vi får en effektiv och hållbar transportapparat. Med automatiserade transporter kan vi öka tillgängligheten. Jag vet inte om det tekniska är disruptivt egentligen, den utveckling vi ser har varit på väg länge, men stegvis, så det är väl mer en organisk förändring över tid, hävdade Jonas Bjelfvenstam, Men det handlar om att vara förberedd, både i företag och samhällsapparaten i övrigt och att våga sätta igång istället för att vänta.

– Nytt och disruptivt är inte alltid negativt, det handlar om att bygga ihop tekniken med en tanke om ”vad det kan göra för mig?” och sedan börja anpassa affärsmodellen efter det, menade Fredrik Ellsäter, VD för BMW DriveNow. Tekniken finns, men ännu är vi inte helt beredda på det som människor. Det tar tid innan vi vågar helt på tekniken och sätta våra barn i ett själkörande fordon, även om vi börjar vänja oss vid farthållare, filvarningsradar och annat.

– Jag tror att det handlar om att våga skapa en ”testzon” där man kan prova och ta risker utan att påverka själva verksamheten. Flexibiliteten måste vara ett ledord, menade svenska Ubers Martin Hedevåg. Visst borde det gå att använda tekniken även när det gäller entreprenadfordon, inte bara bilar och lastbilar. Om man har fordonet handlar det om att utnyttja resursen ännu bättre. Jag tror att automatiserade fordon kommer fortare än vad vi tror, men ett totalt genomslag är mycket längre bort.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Digitalisering, tillgång till enorma mängder data i realtid och ny teknik gör att självkörande, automatiserade, fordon snart finns i verkligheten på våra gator och vägar. Hur den svenska infrastrukturbranschen ska förhålla sig till förändringarna diskuterades under Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen som ägde rum på fredagen.

Läs vidare »
Media no image

Infrastrukturministern på Stora Infradagen: Bättre kalkyler minskar risken i stora infrastrukturprojekt

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 11:20 CET

– Vi talar om samhällsekonomisk lönsamhet, men mer sällan om vad alternativkostnaden är för att inte satsa på att bygga ny kapacitet. Vad kostar det i minskad konkurrenskraft om ett antal år om vi inte investerar? Den frågan ställde infrastrukturminister Anna Johansson (s) när hon på fredagen öppningstalade vid Maskinentreprenörernas arrangemang Stora Infradagen 2017 på Näringslivets hus i Stockholm.

– Vi måste tänka långsiktigt, det är långa tidshorisonter. Vi politiker förväntas leverera långsiktighet och samtidigt var snabbfotade. Men vi har en långsiktig plan för vårt transportsystem, det syns inte minst i infrastrukturpropositionen.

– Målsättningen är att hela landet ska leva. Tillgången till bredband är lika viktigt idag som tillgången till el och fast telefoni var för ett antal år sedan. Det behövs andra saker också, men den digitala infrastrukturen är oerhört viktig för framtiden. Behoven ser olika ut i staden och på landsbygden. I staden måste vi bygga en bra kollektivtrafik, och hitta nya sätt att klara logistiken. Idag tar bilar rent fysiskt upp en stor och dyr yta, de drivs dessutom med fossila bränslen, vilket inte fungerar ur miljösynpunkt. Vi måste hitta alternativ, fortsatte Anna Johansson. ­

– På landet är frågan en annat. Här måste transporterna under överskådlig tid ske på väg. Vi har ett i stort väl fungerande vägnät, kanske inte i toppklass, men det fungerar. Vi får inte överinvestera, vi måste se till helheten. Men om vi tror att infrastrukturen bidar till att driva tillväxt, då måste vi stå upp för det.

– Många talar om kostnader, särskilt när det handlar om höghastighetsbanan. Det är en extremt långsiktig satsning på kanske 30 - 40 års sikt. Den senaste uppskattningen är att det kostar 230 miljarder kronor. Frågan är om det verkligen dyrt sett ur det perspektivet? När det gäller farhågorna om skenande kostnader i infrastrukturprojekt som höghastighetsbanan, menade Infrastrukturministern att risken minskat.

– De senaste stora projekten, som Citybanan, har kommit in på budget, eller under budget. Citybanan blir till och med billigare än planerat. Vi har blivit bättre på att göra kalkyler och planera för en tillväxt som är samhällsekonomiskt lönsam, hävdade Anna Johansson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi talar om samhällsekonomisk lönsamhet, men mer sällan om vad alternativkostnaden är för att inte satsa på att bygga ny kapacitet. Vad kostar det i minskad konkurrenskraft om ett antal år om vi inte investerar? Den frågan ställde infrastrukturminister Anna Johansson (s) när hon på fredagen öppningstalade vid Maskinentreprenörernas arrangemang Stora Infradagen 2017.

Läs vidare »
Media no image

Dags för staten att inrätta ett analyskontor som räddar pengar åt medborgarna

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 11:00 CET

– Vi läser nästan varje dag om stora infrastrukturprojekt med problem. Det senaste är den omtalade höghastighetsbanan, där ingen, inte ens Infrastrukturministern själv, verkar veta vad kalaset kommer att kosta. Kalkylerna slår mellan hisnande 190 och 325 miljarder kronor, beroende på vem man frågar. Riksdag och regering behöver en samordnad tjänst som gör oberoende analyser av budget- och ekonomiska frågor för att stödja budgetprocessen, säger Magnus Persson, förbundsordförande i branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME

– Varje år producerar ekonomer och analytiker på Trafikverket, VTI, Statskontoret, Finansdepartementet och andra instanser dussintals rapporter och hundratals kostnadsberäkningar som underlag till beslut. Den samhällsekonomiska betydelsen på lång sikt kräver att det görs objektivt, opartiskt, med yrkesmässig kompetens, utan hänsyn till politisk tillhörighet och dessutom samordnat. Ett sätt att lösa detta är att skapa ett analyskontor likt det amerikanska Congressional Budget Office, CBO, som samordnar befintlig kunskap och dessutom har en större kritisk massa av kompetens, säger Magnus Persson.

Det federala budgetkontoret CBO har funnits sedan 1975. CBO ska förse den amerikanska kongressen med objektiva analyser som underlag till beslut om federala projekt, motsvarande svenska statligt drivna projekt. Kontoret gör analyser inom bland annat budget, finans, makro- och mikroekonomi, säkerhet och skatter för att klargöra projektens framtida effekter på budget och ekonomi.

– Nu har något beslut om höghastighetsbanan inte fattats, men det finns en lång rad exempel på andra projekt som aldrig borde ha kommit ur startgroparna. Som skattebetalare minns vi Botniabanan och Hallandsås med fasa. Infrastruktur, oavsett om det är järnvägar, vägar eller sjukhus, måste få kosta stora pengar och det måste gå att pröva nytt. Men det är viktigt att kalkylerna blir rätt, så att vi vet vad vi ger oss in på. Ett svenskt CBO med kvalificerade ekonomer och förvaltningsexperter som räknar på budgeteffekter innan ett bygge startar, kan vara ett lysande sätt att förebygga skenande projekt, fortsätter Magnus Persson.

– Vårt stora årliga arrangemang Stora Infradagen 2017, som äger rum fredagen den 27 januari, kommer vi att diskutera utmaningar som finansieringsmetoder och nya affärsmodeller för infrastrukturprojekt. Infrastruktur är i sin natur långsiktig och kostnaderna slår över årtionden, därför måste vi också kunna räkna långsiktigt och göra rätt från början. Ett svenskt politiskt obundet CBO skulle vara till stor nytta i det arbetet slutar Magnus Persson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi läser nästan varje dag om stora infrastrukturprojekt med problem. Det senaste är den omtalade höghastighetsbanan, där ingen, inte ens Infrastrukturministern själv, verkar veta vad kalaset kommer att kosta. Riksdag och regering behöver en samordnad tjänst som gör oberoende analyser av budget- och ekonomiska frågor för att stödja budgetprocessen

Läs vidare »

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida