Media-no-image

Rekordstor efterfrågan på maskinförare – men Uppsala stoppar utbildningen

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 15:00 CEST

Öppet brev till Utbildningsnämnden i Uppsala:

Vi ha precis nåtts av nyheten att man ska lägga ned gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare vid Bolandgymnasiet av ekonomiska skäl. Detta sker precis som suget efter kvalificerade maskinförare är rekordstort och samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för unga.

Samtidigt är efterfrågan ännu större i tillväxtområden som i Mälardalen. Det är bara att titta runtomkring er, det går inte många meter innan ni ser en gul maskin ”in action”. Är det någon som funderar på framtiden i kommunen?

Vi har respekt för att utbildningen till att bli duktig maskinförare inte är som en vanlig teoretisk utbildning. Det krävs en del kapitalinvesteringar, speciell lärarkompetens, bra övningsområden med mera. Detta kan dock inte vara inte vara skäl nog för att lägga ned när man samtidigt skriker efter duktiga maskinförare. Här utbildas till riktiga jobb!

Vi i branschen har sett med oro på denna utveckling eftersom vi nåtts av information att fler kommuner funderar på att lägga ned sina utbildningar. Därför har vi också startat en utbildningssatsning som vi hoppas ska växa sig stark under kommande år. Förra året skapade vi ett samarbete med Uppland Bro Gymnasium, där vi driver den praktiska utbildningen till anläggningsmaskinförare i samarbete med det kommunala gymnasiet. Vi diskuterar med kommuner om liknande samarbeten runt om i landet.

Vi måste hitta en form för maskinförarutbildningen långsiktigt i Sverige som säkerställer utbildningskvalitet men också ökade elevantal. Det är ett samhällsansvar vi måste ta. Att lägga ned en viktig utbildning får konsekvenser för fler än den aktiva branschen.

Vi har massor med bra ungdomar i Sverige som går utan arbete på grund av orealistiska utbildningsinriktningar. Här har vi en bransch som är under stark utveckling med spännande jobb i tekniskt avancerade maskiner. Vi måste hitta ett fungerande samarbete mellan skolvärlden och branschen för att kunna utbilda framtidens maskinförare.

Vi är på! Är Uppsala kommun med? Lägg ned nedläggningsbeslutet den 22 april och tala med oss!

Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna

Tomas Lindberg, VD ME-Skolan

Pelle Fredriksson, Kontorschef Upplands Schakt

Mikael Pettersson, Ordförande Upplands Schakt

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi ha precis nåtts av nyheten att man ska lägga ned gymnasieutbildningen till anläggningsmaskinförare vid Bolandgymnasiet av ekonomiska skäl. Detta sker precis som suget efter kvalificerade maskinförare är rekordstort och samtidigt som branschen går igenom det största generationsskiftet i mannaminne. Här finns riktiga jobb för unga. Är det någon som funderar på framtiden i kommunen?

Läs vidare »
Pr418wne7ahuucofc1mf

ME förstärker med Patrik Hemmingsson inom Teknik och Miljö

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 15:05 CET

Maskinentreprenörerna har anställt Patrik Hemmingsson som chef för Teknik och Miljö. Han börjar den 7 april och kommer utgå ifrån kontoret i Stockholm.

Media-no-image

Samförstånd över gränserna

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 16:29 CET

Skogsindustrierna, Sveriges Kommuner och Landsting och Miljöpartiet må vara osams om det mesta här i världen, men en sak var de rörande eniga om när de möttes i debatt under Stora Infradagen 2015.

Carina Håkansson, Skogsindustrierna, Cecilia Mårtensson, Sveriges Kommuner och landsting samt Karin Svensson Smith, Miljöpartiet sade alla tre med eftertryck att det är staten som ska ansvara för den gemensamma infrastrukturen, finansieringen inkluderat.

Men där slutade också samstämmigheten. Frågan om slitageavgifter skiljde skogsindustrierna och miljöpartiet med en avgrund.

– Vi betalar våra kostnader som det är idag, en slitageavgift är i praktiken en orättvis skatt som slår mot vår konkurrenskraft.

– Det är rimligt att det är rättvist, men det är det inte idag, för Skogsindustrierna inte täckte inte alls de faktiska kostnaderna för sin miljöpåverkan från långa transportkörningar, menade Karin Svensson Smith (MP) menade att var och en ska betala efter det slitage verksamheten förorsakar. .

– Vi är helt emot, en slitageavgift ska inte vara en universalmedicin mot allt. Idag finns det alltför många olika meningar om vad man ska uppnå med en sådan. Politikerna måste bestämma sig för vad den ska vara bra för, replikerade Carina Håkansson.

Hur länge det dröjer innan en eventuell slitageavgift kan bli verklighet är klart.

– Sannolikt inte inom den här mandatperioden, spådde infrastrukturminister Anna Johansson under förmiddagen.

– Vi får väl se, sade Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. Hur det blir till slut är alltså skrivet i framtiden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Skogsindustrierna, Sveriges Kommuner och Landsting och Miljöpartiet må vara osams om det mesta här i världen, men en sak var de rörande eniga om när de möttes i debatt under Stora Infradagen 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

​Carina Håkansson, Skogsindustrierna: Långa fordon bättre än räls på rulle

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 16:27 CET

– Skogsindustrierna är en av Sveriges absolut största köpare av transporter. Varje dag genomförs tusentals sådana över hela landet varje dag på bil, järnväg eller via båt. 80 procent av vår produktion går på export och vi vill kunna fortsätta växa och transportera mer, och då är infrastrukturen avgörande för våra möjligheter, sade Skogsindustriernas vd Carina Håkansson på Stora Infradagen som ägde rum under fredagen.

– Vårt problem är dels att vi inte kan transportera mer på järnväg, utrymmet är bokstavligt talat fullt, dels att det inte finns järnväg ut på skogsvägarna där vi hämtar våra varor. Det finns tyvärr inte räls på rulle. Lastbilar är vår lösning, därför är det mycket märkligt att regeringen, däribland MP verkar vara helt emot att tillåta tyngre och längre lastbilar. Lastbilar som kan ta 74 ton finns redan i Finland, vår största konkurrent. Längre fordon ger inte bara högre effektivitet och kapacitet, de minskar också miljöbelastningen, fortsatte Carina Håkansson. Varför inte i Sverige? Carina Håkansson ritade frågan direkt till Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet, som inte var sen att svara.

– Varje gång vi har tillåtit längre lastbilar i Sverige har det skett på bekostnad av järnvägen. Vi har idag långa och många lastbilar, men väldigt korta tåg. Vi måste hitta system som fungerar hela vägen och som gör att vi utvecklar en bioekonomi och inte håller fast vid vår oljeekonomi, menade Karin Svensson Smith. 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Skogsindustrierna är en av Sveriges absolut största köpare av transporter. Varje dag genomförs tusentals sådana över hela landet varje dag på bil, järnväg eller via båt. 80 procent av vår produktion går på export och vi vill kunna fortsätta växa och transportera mer, och då är infrastrukturen avgörande för våra möjligheter, sade Skogsindustriernas vd Carina Håkansson på Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Tomas Lindberg, ME-skolan: Vi behöver nya utbildningar med kvalitet

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 14:28 CET

– Vi talar idag om stora och betydande satsningar och investeringar i infrastruktur. Vi måste dessutom investera i våra utbildningssystem och i de människor som faktiskt ska se till att får jobbet gjort. Därför behöver vi ett system som uppmuntrar skolor att satsa istället för att lägga ner utbildningar som direkt leder till jobb.

Tomas Lindberg, VD för ME-skolan AB var tydlig när han på fredagen presenterade ME:s utbildningssatsningar i samband med Stora Infradagen 2015.

– Samhället har uppenbarligen inte prioriterat tillräckligt med ekonomiska resurser för att skolorna ska kunna driva en kvalitativmaskinförarutbildning med kraft att växa och utvecklas. Som branschorganisation ser vi naturligtvis allvarligt på detta och gör därför en skolsatsning med de resurser vi har själva. Därför har vi startat vår första skola i samarbete med gymnasiet i Upplands Bro, där ME-skolan driver den yrkesinriktade delen av undervisningen. På sikt vill vi ha samarbetsskolor över hela landet med syfte att säkerställa utbildningsplatser, driva kvalitet och utveckla utbildningen och därmed försörja branschen med kompetent personal, sade Tomas Lindberg.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi talar idag om stora och betydande satsningar och investeringar i infrastruktur. Vi måste dessutom investera i våra utbildningssystem och i de människor som faktiskt ska se till att får jobbet gjort. Därför behöver vi ett system som uppmuntrar skolor att satsa istället för att lägga ner utbildningar som direkt leder till jobb.

Läs vidare »
Media-no-image

​Åke Svensson, Teknikföretagen: Nordiskt samarbete öppnar nya möjligheter

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 14:26 CET

– Vi behöver nya grepp när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen och det känns bra att man nu öppnar upp för alternativa lösningar som OPS. Den svenska industrin behöver en infrastruktur av toppklass för att kunna konkurrera fullt ut. Men det är viktigt att förstå att hela systemet behövs, från järnvägar och vägar till hamnar och flygplatser. Det måste hänga ihop.

– Vi måste också våga tänka ett steg längre fram när det gäller teknik. Om vi tittar på vägar så handlar det då inte bara om bättre vägar, utan också om att bygga smarta vägar. Det kan vara vägar som exempelvis gör det möjligt att köra eldrivna fordon som laddas kontinuerligt via slingor i vägen och inte behöver laddstolpar. Vi måste ta höjd för det redan nu, även om tekniken inte finns färdig idag. Det menade Åke Svensson, vd för branschorganisationen Teknikföretagen när han på fredagen medverkade vid Stora Infradagen som i år anordnades för nionde gången.

Åke Svensson pekade också på fördelarna med de stora kommande infrastrukturprojekten.

– Naturligtvis är det utmanande, men jag ser stora möjligheter, vi har många företag i Norden som ligger långt framme rent tekniskt, med många spännande lösningar. Dessutom är vi bra på att samarbeta och jag ser inga hinder för att vi tillsammans kan ta ledningen när det gäller att utveckla de system som behövs för framtiden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi behöver nya grepp när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen och det känns bra att man nu öppnar upp för alternativa lösningar som OPS. Den svenska industrin behöver en infrastruktur av toppklass för att kunna konkurrera fullt ut. Men det är viktigt att förstå att hela systemet behövs, från järnvägar och vägar till hamnar och flygplatser. Det måste hänga ihop.

Läs vidare »
Media-no-image

​Infrastrukturminister Anna Johansson: Vi utesluter inte OPS

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 12:56 CET

– Vi står för mycket stora investeringar framöver, investeringar som måste var hållbara socialt miljömässigt och också ekonomiskt. Vi måste också ta vårt ansvar och hjälpa till att driva utvecklingen både i Sverige och EU. Det innebär att vi måste titta på många olika alternativ när det gäller finansieringen. Det sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen invigningstalade vid Stora Infradagen 2015.

En av de stora frågorna under dagen är just finansieringslösningar och här öppnade infrastrukturministern för samverkansalternativ mellan det offentliga och privata, så kallade OPS-lösningar, något som länge varit tabu.

– Det finns ett motstånd, kanske beroende på tidigare dåliga erfarenheter, men jag vill definitivt inte utesluta dem för framtiden. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det inte handlar om gratispengar, den som investerar vill ha avkastning, sade Anna Johansson, som ett svar på en direkt fråga från ME:s vd Hampe Mobärg.

– Vi har också frågan om hur vi ska använda AP-fonderna för infrastrukturutbyggnaden, även om det har visat sig ganska svårt att hitta projekt som är lämpliga, fortsatte ministern. Vägslitageavgifter är en annan väg att skapa intäkter, men det är tveksamt om vi hinner hitta en sådan lösning redan under denna mandatperiod. Helt klart är dock att vi måste skapa incitament som gör att det är attraktivt att utnyttja de mest hållbara transportmedlen, oavsett vad som transporteras, slutade Anna Johansson.

Vid samma tillfälle deltog även Bård Hoksrud, statssekreterare vid det norska Samferdselministeriet. Norge genomför just nu ett antal stora infrastrukturprojekt inom såväl väg som järnväg och hamnar, förbättrade kommunikationer Stockholm-Oslo finns med på listan, även om det kommer att dröja med snabbtågsförbindelse i öst-västlig riktning.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi står för mycket stora investeringar framöver, investeringar som måste var hållbara socialt miljömässigt och också ekonomiskt. Vi måste också ta vårt ansvar och hjälpa till att driva utvecklingen både i Sverige och EU. Det innebär att vi måste titta på många olika alternativ när det gäller finansieringen, sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) i sitt invigningstal, Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Håkan Norén öppnar Stora Infradagen: Våga vara öppna för nya lösningar

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 10:19 CET

– Vi vet att politiker inte skapar jobb, det gör entreprenörer och företagare. Men politikerna kan skapa de förutsättningar som krävs för framgång och fler arbetstillfällen. Min uppmaning till våra gäster, både företagare och politiker är därför kort. Våga fortsätta bygga ett konkurrenskraftig Sverige! Det sade ME:s ordförande Håkan Norén när han på fredagen öppnade nionde årgången av Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

– Hela Europa bygger infrastruktur. Ministrar, trafikpolitiker och transportexperter visar upp hisnande projekt. De satsningar som ska göras på infrastruktur har vi knappast sett maken till tidigare. I Sverige har budgivningen mellan de politiska blocken när det gäller infrastruktur varit stark under valåret, men vi har nog alla svårt att förstå hur mycket pengar det är som på riktigt måste läggas på vägar eller banvallar, menade Håkan Norén.

– Vi måste vara öppna och diskutera finansieringslösningar. Kanske kan vi kombinera EU:s fondpengar med alternativa finansieringslösningar som PPP och OPS. Kanske ska vi också fundera över de AP-medel som skulle kunna användas, sade Håkan Norén, som också reflekterade över utvecklingen på ett helt annat område, nämligen jämställdhetens.

– Jag måste säga att jag tycker att det är en seger att vi nu, inte minst med tanke på vår mansdominerade bransch, efter nio års arbete med stora Infradagen, för första gången har fler kvinnliga talare än manliga på Stora Infradagen. Uppenbarligen har någonting hänt, sade Håkan Norén.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi vet att politiker inte skapar jobb, det gör entreprenörer och företagare. Men politikerna kan skapa de förutsättningar som krävs för framgång och fler arbetstillfällen. Min uppmaning till våra gäster, både företagare och politiker är därför kort. Våga fortsätta bygga ett konkurrenskraftig Sverige!

Läs vidare »
Media-no-image

Vilka fordon skall få köra på vägnätet - vem ska betala för infrastrukturen?

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 15:30 CET

Möt Infrastrukturministern, Volvochefen och Skogsindustriernas VD i samtal om allt från tunga och långa fordon till vem som skall finansiera infrastrukturen. De finns på plats på fredag under Stora Infradagen 2015.

Först ut på scenen är Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Hon måste ta ställning till vilka projekt som ska prioriteras och finansieras de kommande åren. Och hon har fler frågor än finansiering att besvara. I helgen riktade Skogsindustriernas VD Carina Håkansson skarp kritik mot Infrastrukturministern. Hon menar att (S) bromsar beslutet om att tillåta tyngre lastbilar, något som begränsar den svenska konkurrenskraften och därför utgör ett hot.

Sverige behöver en stark infrastruktur - motorvägar, järnvägar och flygplatser - för att ha tillräcklig konkurrenskraft, det är alla överens om. Problemet är att infrastruktur kostar pengar att bygga och underhålla. Frågan är vem, eller vilka, som ska stå för fiolerna. Det offentliga, näringslivet, eller de båda i samverkan? OPS/PPS eller skattefinansierat? Vägar som omfamnas med glädje eller döms ut, beroende på vem man talar med.

Carina Håkansson finns på talarlistan under Stora Infradagen. Det gör också två av det svenska näringslivets tungviktare, Volvos koncernchef Olof Persson och Åke Svensson, VD för branschorganisationen Teknikföretagen. De ger sin bild av vad Sverige behöver för att klara utmaningarna, nu och i framtiden - och möter dessutom infrastrukturministern i ett öppenhjärtligt samtal. Och schemat är lika fullspäckat hela dagen. Här finns PEAB:s koncernchef, Svenskt Näringslivs VD, Trafikverkets investeringschef, SKL:s samhällsbyggnadschef, tunga riksdagsledamöter, utredare och experter och inte minst trafikutskottets stridbara ordförande Karin Svensson Smith (MP).

I mitten av februari ska Trafikverket dessutom skicka in sin lista över projekt som bör få stöd via EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa, så kallad TEN-T-finansiering.

– Vår förhoppning är naturligtvis att Infrastrukturministern på fredag berättar om en svensk önskelista, fullmatad med projekt. Sverige behöver en infrastruktur som ger oss konkurrenskraft. Vi måste då se över alla finansieringsmöjligheter, från OPS till EU, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna som för nionde gången arrangerar Stora Infradagen. Denna gång i samarbete med Teknikföretagen.

– Allt är på plats för en intressant och spännande debattdag. Jag ser fram emot den, slutar Hampe Mobärg.

Stora Infradagen äger rum fredagen den 30 januari 2015, klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Hela programmet finns på www.me.se. Välkommen att ta del av debatten!

För ytterligare information:

Håkan Norén, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20, e-post: hakan@ema-logistics.se
Hampe Mobärg, vd, ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Eric Österberg, projektledare, tfn: 070-590 0599, e-post: eric@oysterberry.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Möt Infrastrukturministern, Volvochefen och Skogsindustriernas VD i samtal om allt från tunga och långa fordon till vem som skall finansiera infrastrukturen. De finns på plats på fredag under Stora Infradagen 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Vem ska finansiera framtidens infrstruktur?

Pressmeddelanden   •   2014-12-30 15:00 CET

Den 30 januari är det dags för Stora Infradagen 2015
Vem ska finansiera framtidens infrastruktur? Möt Infrastrukturministern, ordföranden i riksdagens trafikutskott och Volvochefen på Stora Infradagen 2015. Hör vad de säger om kostnader och finansiering.

Byggstoppet för Förbifart Stockholm är hävt sedan Stockholms Läns Landsting satt klackarna i backen.  ”Ett jättebra beslut”, menade infrastrukturminister Anna Johansson (S).  ”Vi har gjort vad vi har kunnat för att stoppa projektet”, meddelade Karin Svensson Smith, (MP), ordförande i Riksdagens Trafikutskott och en av förbifartens argaste kritiker.

Vad de egentligen tycker vet vi inte, men vi vet att de båda är med på Stora Infradagen den 30 januari, årets viktigaste forum för alla med intresse för infrastrukturfrågor. Förutom ministrar finns, bland andra, PEAB:s och Volvos koncernchefer, VD för Svenskt Näringsliv och en rad andra tunga opinionsbildare och beslutsfattare på plats.

– Även om det inte blir något nyval har vi ett nytt och närmast unikt politiskt läge. Samtidigt har vi stora infrastrukturfrågor att lösa, frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Det gör att vi kan se fram emot en riktigt het debattdag, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, ME, som anordnar dagen för nionde året i rad.

Den kanske viktigaste frågan gäller finansieringen. Kan avgifter, likt den som ska betala den nya bron över Sundsvallsfjärden lösa frågan? Bron - Sveriges fjärde längsta - har en prislapp på 1, 5 miljarder kronor, något som ska betalas med en broavgift. Nio kronor för bilar, 20 kronor för lastbilar, samtidigt som det är gratis att köra genom staden.

Skogsindustrin, en av våra viktigaste svenska basindustrier, är förmodligen inte lycklig över planerna på en särskild slitageskatt, där siffran 14 kronor per mil använts i beräkningarna för tunga fordon.  Skogsindustriernas Vd Carina Håkansson finns med på Stora Infradagen och möter Karin Svensson Smith på scenen.

Strax jul utsåg regeringen Anders Sundström som utredare av framtiden för Bromma flygplats. Han deklarerade omgående att Arlanda ska byggas ut för att ersätta Bromma - en affär i mångmiljardklassen. Frågan är densamma oavsett om det gäller broar, vägar, spår eller landningsbanor. Vem ska betala för den svenska infrastrukturen?

Stora Infradagen äger rum fredagen den 30 januari 2015, klockan 10.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. Välkommen att ta del av debatten!

Ytterligare information:
Håkan Norén, Förbundsordförande, ME, tfn: 070-535 72 20, e-post: hakan@ema-logistics.se
Hampe Mobärg, vd, ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Eric Österberg, projektledare, tfn: 070-590 0599, e-post: eric@oysterberry.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vem ska finansiera framtidens infrastruktur? Möt Infrastrukturministern, ordföranden i riksdagens trafikutskott och Volvochefen på Stora Infradagen 2015. Hör vad de säger om kostnader och finansiering.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida