Iwgq7czgmigndje9rehd

ME, branschförbundet för framtidens maskinförare – kom och träffa oss på Load Up North den 28-30 augusti!

Pressmeddelanden   •   2014-08-01 08:00 CEST

Besök ME Nord på Load Up North den 28-30 augusti i Boden. ME Nord bjuder på inträdet till mässan.

Media-no-image

Specialföretagen inom Bygg och Installation förstärker samverkan

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 11:00 CEST

Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) inom byggsektorn har beslutat stärka sin samverkan i avsikt att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.

- Vi vill att våra kollektivavtal ska utvecklas i takt med tiden. Kollektivavtalen har inte följt med den strukturutveckling som skett inom våra verksamhetsområden, säger Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna. Våra medlemsföretag är inte i traditionell mening enbart underentreprenörer utan leverantörer av specialistkompetens inom sina respektive områden.

Den stora fördelen med en tätare arbetsgivaresamverkan är att det ges möjligheter att ventilera viktiga frågor på våra respektive förbundsområden samt de frågor som berör flera områden samtidigt. Det ger även en välbehövlig framförhållning i strategiska resonemang och förståelse för våra gemensamma frågor.  Det är vår mening att denna samverkan också kommer förnya vår dialog med våra fackliga motparter och på sikt leda till att vi kan utveckla avtal som är i takt med bransch- och marknadsutvecklingen.

Sammanfattningsvis syftar samverkan till att:

• Stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka medlemsnyttan.
• Flytta fram förbundens positioner inom och utom sektorn.
• Gemensam kompetensutveckling för förbundens förhandlare och därigenom kunskap
  om  förbundens olika avtalsinnehåll, tolkningar etc.
• Tillsammans aktivt arbeta i avtals- och tolkningsfrågor för medlemsföretagens bästa.
• Samförhandla i avtalsfrågor och samverka i övriga relevanta frågeställningar.
• Gemensamt relationsbyggande med fackförbunden för att vidmakthålla och utveckla ett gott
   förhandlings- och samarbetsklimat.
• Tillsammans aktivt verka för en kommunicerad samsyn i gemensamma frågor.


För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 0730-29 88 56
Thomas Dahlberg, VD Plåtslageriernas Riksförbund, tfn: 0709-62 75 98
Johan Mossling, t.f. VD, VVS Företagen, tfn: 0709-62 75 14

 

Specialföretagen inom byggsektorn består av Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Arbetsgivarförbunden Maskinentreprenörerna (ME) Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen (VVS F) inom byggsektorn har beslutat stärka sin samverkan i avsikt att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Tillsammans företräder dessa förbund 5 700 företag som har 40 000 medarbetare. Förbunden är med i Svenskt Näringsliv.

Läs vidare »
Media-no-image

"Aktionsgruppen Små Avlopp: Var inte en miljöbov - fixa avloppet nu"

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 08:00 CEST

Kristi Himmelsfärd är en helg då Sveriges stugägare öppnar dörrarna inför sommaren. Då är det extra viktigt att tänka på att det är jag som ägare som är ansvarig för att mitt enskilda avlopp fungerar. Om jag är ny stolt ägare till torpet, eller är osäker, är det dags att kolla när tillsynen gjordes senast, att slamtömningen har skötts, att det inte står vatten i rör som ska vara torra och inte minst - vart det renade vattnet tar vägen. Det är bättre att fixa avloppet nu, än att fortsätta att vara en miljöbov i väntan på en eventuell inspektion.

För inspektionen kan dröja. Bara 27 svenska kommuner har idag en realistisk takt för åtgärdandet av miljöfarliga enskilda avlopp. De ser över fem procent av dem om året,
47 kommuner låter däremot sina avlopp passera hundraårsstrecket utan åtgärd.

– Det är sorgligt och skrämmande. Det finns ambitiösa kommuner, men många har en takt som gör att det kan ta över hundra år att få bort alla läckande avlopp – och vi har 400 000 sådana i Sverige. Ett varnande exempel är miljöminister Lena Eks egen hemkommun Valdemarsvik, som tar hand om knappt två procent av sina avlopp om året – pinsamt dåligt, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen är starkt kritisk till miljöminsterns brist på handlingskraft i avloppsfrågan.

 – Inför EU-valet sade Lena Ek att ”Jag vill påverka och jag vill ta beslut som leder till att vi ska kunna bada i Östersjön, andas frisk luft i våra storstäder och att det finns fisk i våra älvar”. Trots detta ligger Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur dåliga enskilda avlopp ska åtgärdas på miljödepartementet sedan hösten 2013 - utan att något hänt, säger Hampe Mobärg.

En snabb koll runt några av de stora svenska insjöarna - både badvatten och viktiga vattentäkter - ger ett dystert besked. Runt Vänern är det bara Sunne och Hammarö kommuner som med knapp nöd klarar tvåprocentsstrecket. I botten ligger Karlstad, Säffle och längst ner Grums, som med en utbytestakt på 0, 79 procent, behöver mer än hundra år på sig att stoppa sina utsläpp.

Lika illa är det runt Vättern, där exempelvis Motalas avlopp, konstruerade för att hålla i tjugo år, får fylla femtio.  Runt Mälaren toppar Enköping, relativt sett, med drygt två och en halv procent om året, följt av Håbo och Strängnäs. Västerås kvalar in på strax över två procent. Sist hamnar Köping med en årstakt på 1,36 procent.

– HaV:s förslag har allt som behövs, tydliga regler, en miljöskatt och skarpa gränser för myndigheternas ansvar. Det är ett bra förslag som vi stödjer. Det är dags för miljöministern att sätta fart. Innan valet behövs en proposition baserad på HaV:s förslag, så att en nyvald riksdag kan komma till beslut, annars riskerar vi totalstopp i miljöarbetet, säger Hampe Mobärg.

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna (ME)
Tfn: 073-029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se


Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME,
VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.
 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Kristi Himmelsfärd är en helg då Sveriges stugägare öppnar dörrarna inför sommaren. Då är det extra viktigt att tänka på att det är jag som ägare som är ansvarig för att mitt enskilda avlopp fungerar. Det är bättre att fixa avloppet nu, än att fortsätta att vara en miljöbov i väntan på en eventuell inspektion.

Läs vidare »
Media-no-image

Aktionsgruppen Små Avlopp undrar vad Lena Ek väntar på: "Lägg en proposition nu, miljöministern!"

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 09:30 CEST

– Av någon anledning avvaktar miljöminister Lena Ek med att presentera en proposition för riksdagen om hur vi ska åtgärda landets 400 000 dåliga avlopp. Det finns ett färdigt förslag från HaV, Havs- och Vattenmyndigheten sedan över ett halvår och det skulle lösa en stor del av dagens problem. Problemet är att det sitter fast på miljödepartementet istället för att vara ett verktyg för fortsatt miljöarbete, säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp.

Aktionsgruppen, som representerar 80 procent av den svenska VA-branschen, är starkt oroad över den långsamma takten när det gäller åtgärdandet av landets miljöfarliga enskilda avlopp. Det liggande förslaget från HaV innehåller tydliga regler, en miljöskatt och tydliga gränser för de olika myndigheternas ansvar, men det används inte.

Den övervägande delen av Sveriges kommuner har en åtgärdstakt som innebär att det tar femtio, eller till och med hundra år, innan alla miljöfarliga avlopp är borta. Bland de med låg takt finns miljöministerns egen hemkommun Valdemarsvik, som med en omsättningstakt på drygt två procent om året behöver minst femtio år för att stoppa sina läckande avlopp. Samtidigt är den beräknade livslängden för ett enskilt avlopp 20 år. I topp i landet finns kommuner som Arboga och Kungsör som går igenom 14 procent av sina avlopp varje år, Valdemarsviks grannkommun Västervik ligger på nära fem procent.  I botten finns Överkalix och Övertorneå som hänger knappt över nollstrecket.

– Det säger sig själv att det blir problem om vi fortsätter så här. Förslaget finns och i den sammanställning som vi har gjort av remissvaren är enigheten för ett genomförande stor. Det sänder en tydlig signal om att det är dags för regeringen att ta initiativet, säger Hampe Mobärg. 

Han och Aktionsgruppen Små Avlopp uppmanar miljöministern Lena Ek att omgående, redan innan höstens val, lägga en proposition till riksdagen. Då kan en nyvald riksdag snabbt ta ett beslut om vad som ska gälla för framtidens enskilda avlopp.

– Vi måste snabbt få tydliga regler och ansvarsförhållanden så att vi kan arbeta framåt. Om vi fortsätter som tidigare, riskerar allt pågående miljöarbete att stanna av, alldeles i onödan, slutar Hampe Mobärg. 

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna (ME)
Tfn: 073-029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se 

 

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME,
VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.
  

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Av någon anledning avvaktar miljöminister Lena Ek med att presentera en proposition för riksdagen om hur landets 400 000 dåliga avlopp ska åtgärdas. Det finns ett färdigt förslag från HaV sedan över ett halvår och det skulle lösa en stor del av dagens problem. Problemet är att det sitter fast på miljödepartementet istället för att vara ett verktyg för fortsatt miljöarbete

Läs vidare »
Media-no-image

Läckande avlopp på östkusten: Miljöministerns hemkommun i bottenligan

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 10:30 CEST

– Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten i miljöarbetet.  Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur dåliga enskilda avlopp ska åtgärdas ligger bortglömd på miljödepartementet. Remissinstanserna vill att vi kör, men inget händer.  Nu kommer återigen en sommar där hundratusentals avlopp fortsätter att läcka i badsjöar och kustvatten. Längs den svenska ostkusten, från Stockholm och söderut är intressant nog, miljöminister Lena Eks hemkommun Valdemarsvik långt ifrån toppen av ligan. Det är inte bara beklagligt det är pinsamt säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp. 

Enligt aktionsgruppens undersökning håller bara 27 av Sveriges kommuner en realistisk och hållbar utbytestakt av miljöfarliga enskilda avlopp, De åtgärdar minst fem procent varje år, den takt som också rekommenderas av HaV i förslaget. Samtidigt ligger 47 kommuner på en takt som är lägre än en procent om året.  Det betyder att avlopp konstruerade för 20 år förväntas leva i över 100 år.

– Vi följt utvecklingen under fyra år. Förra året åtgärdades 18 000 av 400 000 miljöfarliga avlopp, det borde ha varit 35 000. Många kommuner tar frågan på allvar, men det finns samtidigt 135 kommuner som inte håller ens hälften av den takt som HaV rekommenderar.  Då tar det mellan femtio och hundra år innan utsläppen försvinner, fortsätter Hampe Mobärg.

En snabb koll längs med den natursköna Östkusten, från Stockholms skärgård och S:t Anna, förbi Kalmar och ner till Blekingegränsen visar på stora skillnader mellan orterna.  I toppen återfinns Tyringe, Haninge och Nynäshamn som arbetar tillsammans och ligger på en åtgärdstakt på nio procent. Sedan faller det ner mot 5, 3 procent för Norrköping, som hårfint klarar HaV:s gräns, medan Västervik och Oxelösund hamnar strax under femprocentsstrecket med 4, 96 procent, respektive 4,76 procent. Miljöministerns hemkommun Valdemarsvik når bara 2,17 procent, vilket betyder att det tar minst 50 år att byta ut de läckande avloppen.

– Naturvårdsverket, som tidigare varit ansvarig för frågan hävdade att ”Små avlopp är ingen skitsak” och det är helt rätt. HaV:s förslag har allt som behövs - regler, en miljöskatt och skarpa gränser för olika myndigheters ansvar. Det är ett bra förslag som vi, liksom de flesta remissinstanser, stödjer.  Miljöminister Lena Ek måste lyfta frågan och ta beslut. Det innebär att hon bör lägga en proposition enligt HaV:s förslag redan innan valet så att en nyvald riksdag snabbt kan komma till beslut något som Lena Ek lovar inför EU valet 2014. Hon säger:

”Jag vill påverka och jag vill ta beslut som leder till att vi ska kunna bada i Östersjön”

– Om detta inte sker riskeras ett totalstopp i det pågående miljöarbetet och det är helt i onödan, säger Hampe Mobärg. 

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna (ME)
Tfn: 073-029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se

 

Aktionsgruppen Små Avlopp startades för tre år sedan av Maskinentreprenörerna, ME,
VVS-Fabrikanternas Råd och Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Gruppen representerar 90 procent av den svenska VA-branschen.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten i miljöarbetet. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur dåliga enskilda avlopp ska åtgärdas ligger bortglömd på miljödepartementet. Remissinstanserna vill att vi kör, men inget händer. Nu kommer återigen en sommar där hundratusentals avlopp fortsätter att läcka i badsjöar och kustvatten.

Läs vidare »
Media-no-image

Bottennoteringar i norra Sverige: Avlopp i otakt med verkligheten

Pressmeddelanden   •   2014-05-13 10:00 CEST

– Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur man ska åtgärda dåliga enskilda avlopp samlar damm på departementet sedan i höstas. Nu står vi återigen inför en sommar med hundratusentals avlopp med miljöläckage ut i badsjöar och kustvatten säger Hampe Mobärg, talesman för Aktionsgruppen Små Avlopp. 

Bara 27 av Sveriges kommuner har idag en hållbar utbytestakt av sina miljöfarliga enskilda avlopp, det vill säga åtgärdar minst över fem procent av dessa per år, den takt som rekommenderas av HaV. I 47 kommuner är takten lägre än en procent om året. Det innebär att avlopp konstruerade för en livslängd på 20 år förväntas leva i över 100 år.

– Vi har följt kommunerna i fyra år. 2013 åtgärdades 18 000 av landets 400 000 miljöfarliga avlopp, men takten borde istället vara 35 000 om året.  Många kommuner har tagit tag i frågan på allvar, men det finns också 135 kommuner som håller en takt som inte ens är hälften av den som HaV föreslagit.  Det betyder att det tar mellan femtio och hundra år innan vi får stopp på utsläppen, fortsätter Hampe Mobärg. 

Skillnaderna är stora, både mellan kommunerna och över landet. I norra Sverige, räknat från Dalälven och norrut, återfinns Ockelbo som klart lysande stjärna i med en årlig åtgärdstakt på 7,02 procent. Men sedan faller det brant till Gävle (2,32 procent), Nordmaling (1,90 procent) och Umeå (1,85 procent) medan kommuner som Sundsvall (0,89 procent), Sollefteå (0,63 procent) och Robertsfors (0,62 procent) släpar ännu mer.

Även runt den viktiga vattentäkten Storsjön är takten låg, här ligger Bergs kommun i botten med 0,66 procent åtgärdade avlopp per år, medan Åre (1,55 procent), Krokom (1,37 procent) och Östersund (1,25 procent) visar något högre takt. Bottennoteringarna för riket finns i Övertorneå och Överkalix, båda med en takt på 0,12 procent, följt av Åsele kommun med 0,27 procent. Allra bäst i landet är Haninge, Tyresö och Nynäshamn, som tillsammans håller en takt på över nio procent om året

– Naturvårdsverket, som tidigare var ansvarigt för frågan om enskilda avlopp, myntade uttrycket ”Små avlopp är ingen skitsak” och det stämmer. Avloppen måste åtgärdas, men vi kommer inte längre med dagens regelverk. Förslaget från HaV innehåller just det som behövs - tydliga regler, en miljöskatt på farliga avlopp och skarpa gränser för olika myndigheters ansvarsområden. Det är ett bra förslag som vi stödjer.  Det är nu miljöminister Lena Eks ansvar att snarast ta taktpinnen, lyfta frågan och ta de beslut som krävs. Läget är akut, vi riskerar ett totalstopp i det pågående miljöarbetet och det helt i onödan, säger Hampe Mobärg. 

För ytterligare information kontakta:
Hampe Mobärg, Aktionsgruppen Små Avlopp samt vd för Maskinentreprenörerna, ME
Tfn: 073- 029 88 56 
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Miljöminister Lena Ek har helt tappat takten. Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) förslag för hur man ska åtgärda dåliga enskilda avlopp samlar damm på departementet sedan i höstas. Nu står vi återigen inför en sommar med hundratusentals avlopp med miljöläckage ut i badsjöar och kustvatten.

Läs vidare »
Media-no-image

Nässjö är näst bäst i landet på små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

Nässjö kommun är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 12 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser i Nässjö kommun är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i landet är alltså Arboga och Kungsör, som går igenom 14 procent av sina små avlopp varje år. Närmast efter kommer alltså Nässjö med tolv procent och Södertörn med de tre kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn som ligger på strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanterna, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp
Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Nässjö kommun är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 12 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Södertörn i täten för att stoppa farliga små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

Södertörn, med kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn, är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Över 9 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser på Södertörn är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Allra bäst i landet är Arboga och Kungsör, som går igenom
14 procent av sina enskilda avlopp varje år, närmast efter kommer alltså Nässjö med 12 procent och därefter Södertörn med strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år, beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp

Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Södertörn, med kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn, är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Över 9 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp.

Läs vidare »
Media-no-image

Arboga och Kungsör bäst i landet på små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

De båda mälarkommunerna Arboga och Kungsör är absolut bäst i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 14 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser i Arboga och Kungsör är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i landet är Arboga och Kungsör, som går igenom 14 procent av sina enskilda avlopp varje år. Närmast efter kommer alltså Nässjö med 12 procent och Södertörn (Haninge, Tyresö och Nynäshamn) med strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år, beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp, jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp

Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

De båda mälarkommunerna Arboga och Kungsör är absolut bäst i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 14 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Allt färre miljöfarliga avlopp, men politisk tydlighet saknas

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 06:00 CET

– Kurvan är bruten! I år stoppades miljöfarliga utsläpp från nästan 18 000 enskilda avlopp runt om i Sverige, jämfört med 14 000 år 2010. Allt fler kommuner tar sitt ansvar, gör stora insatser och ökar takten. Vi ser resultatet av fyra års samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och VVS-branschen, säger Hampe Mobärg, talesman för den branschgemensamma Aktionsgruppen Små Avlopp.

Idag finns det nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Drygt 400 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i ligan är Arboga och Kungsör, som tog hand om 14 procent av avloppen ifjol, det visar en undersökning beställd av aktionsgruppen Små Avlopp. Närmast efter kommer Nässjö med tolv procent och Södertörn (Haninge, Tyresö och Nynäshamn) med strax över nio procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. Bara 27 har en omsättningstakt som är hållbar, det vill säga över fem procent om året. Lika många ligger mellan fyra och fem procent och 30 har en omsättningstakt på tre till fyra procent.  I 47 kommuner ligger takten under en procent om året. Det innebär att avlopp, som normalt har en livslängd på ungefär 20 år, ska leva i över 100 år innan de byts ut. 

– Det är ohållbart. 2013 var åtgärdstakten 2,7 procent för hela Sverige. I det tempot behöver vi hålla på i 40 år innan vi hunnit runt. Vi måste dubbla takten om vi ska få bort alla dåliga avlopp inom rimlig tid, säger Hampe Mobärg, som efterlyser en tydlig politisk styrning. Alla inblandade har gjort stora insatser och det är glädjande att se resultatet. Men nu är vi vid vägs ände. Det krävs ett snabbt och kraftfullt agerande från miljöminister Lena Ek för att vi ska kunna fortsätta.

Aktionsgruppen anser att den utredning som Havs- och Vattenmyndigheten lade fram 2013 är bra och om regeringen följer den, kan viktiga steg tas för att lösa miljöproblemen. I utredningen finns, bland annat, förenklade regler och en tydlig gränsdragning mellan olika myndigheter, en miljöskatt med skattebefrielse för fastighetsägare som genomför nödvändiga åtgärder, samt en avloppsdeklaration.

– Problemet är att miljödepartementet inte hinner med att göra sitt jobb. Utredningen har legat på departementet i fem månader. Om frågorna inte kommer upp före valet riskerar de att försvinna i fjärran. Då stoppas miljöarbetet helt i onödan. Det är en mycket oroande utveckling och vi har nu vänt oss direkt till miljöministern och kraftfullt påtalat detta, säger Hampe Mobärg.

För vidare information:
Hampe Mobärg, talesman Aktionsgruppen Små Avlopp
Tfn: 073-029 88 56
 E-post: hampe.mobarg@me.se


AKTIONSGRUPPEN SMÅ AVLOPP
Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Idag finns det nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Drygt 400 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i ligan är Arboga och Kungsör, som tog hand om 14 procent av avloppen ifjol, det visar en undersökning beställd av aktionsgruppen Små Avlopp. För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. Bara 27 har en omsättningstakt som är hållbar.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida