Yaprcnnz4q09vazhrsqe

Barn gräver på Svenska Maskinmässan på Solvalla den 2-4 juni

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2016 13:50 CEST

Den 2-4 juni hålls för första gången Svenska Maskinmässan på Solvalla i Stockholm. På mässan ska ME koppla samman barns intresse för anläggningsmaskiner med maskinförarutbildning, som för rätt person, garanterat leder till ett spännande och fritt jobb med stora möjligheter till utveckling.

Media-no-image

​Öppen replik till Aida Hadzialics, Gymnasie- och kunskapsminister, debattartikel DI 12 april: Att satsa stort behöver inte vara rätt

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 12:45 CEST

Det är glädjande att vår gymnasieminister Aida Hadzialic meddelar att regeringen vill satsa stort på yrkesutbildningar. Det är på tiden. Av någon anledning har yrkesutbildningarna, alldeles oavsett vilken politisk färg som varit rådande, hamnat i bakvattnet i alla skolpolitiska reformer sedan 1991 då skolan blev kommunal.

Ministern aviserar fler behöriga lärare, en närmare koppling mellan näringsliv och utbildning, en satsning på kunskapslyftet och en ny utredning av högskolebehörigheten. Det är kanske bra, men långt ifrån avgörande för hur en värdefull yrkesutbildning skapas. Djävulen sitter mer i detaljerna än i politiskt korrekta uttalanden.

Förutsättningarna för att utveckla framgångsrika praktiska yrkesutbildningar har aldrig varit bättre. I många branscher finns en stark efterfrågan på personer med kvalificerad yrkesutbildning, problemet är att utbildningskvaliteten ofta inte är tillräckligt hög. Många företag vittnar om att det främst är svårigheten att hitta rätt medarbetare som hindrar dem från att växa. Kraven på yrkesarbetare är idag betydligt högre, både vad gäller kompetens och prestationsförmåga. Yrkesutbildningarna har inte hängt med i förändringen.

Inom vårt område är problemen påtagliga. Även om efterfrågan på kvalificerade maskinförare är större än någonsin, har flera kommuner meddelat att de tänker lägga ner sina utbildningar. Min uppfattning är klar. Många yrkesutbildningar är, liksom maskinförarutbildningen, dyra och svåra att sköta. Kommunerna har helt enkelt inte rätt kunskaper och resurser. Då skyller man gärna på att utbildningen har för få sökande och är för dyr för att vara motiverad. Istället ska fler utbildas på teoretiska grenar som visserligen är billigare, men som ofta inte ger arbete. Systemfel! Vi kan inte fortsätta att satsa enorma skattepengar på utbildningar som driver ungdomar in i arbetslöshet.

Om nu allt fler kommuner inte längre klarar av att driva avancerade yrkesutbildningar, tror vi att lösningen ligger i att de kraftsamlar resurserna till regioner och samtidigt ökar samarbetet med berörda branscher. Riksintag för sådana regionbaserade yrkesutbildningar vore naturligtvis önskvärt. Idag begränsar det kommunala självstyret en sådan utveckling. För att en framåtriktad och kvalificerad utbildning ska kunna bedrivas, måste dessutom den praktiska yrkesdelen få en rimlig del av skolpengen.

Många kommuner sätter idag hinder för detta genom att använda delar av pengen till andra ändamål. Det är något som måste stoppas!

Maskinentreprenörerna, 3 800 småföretagare, har beslutat att vi ska ta vår del av ansvaret för yrkesutbildningen inom vår bransch. Vi gör nu en storsatsning, i pengar och i resurser, för att utveckla framtidens maskinförare och skapa regionala utbildningscentra på ett tiotal ställen i Sverige. Vi har idag avtal med tre etablerade gymnasieskolor som vill att vi, i nära samarbete med dem, driver den praktiska utbildningen. Fler ska det bli!

Så, bästa Aida, om ska du lyckas med satsningen på yrkesutbildning måste du först ta tag i de verkliga problemen – behovet av ökad samverkan och ökat samarbete, möjlighet till riksintag och sund fördelning av skolpeng – annars kommer dina förhoppningar att grusas. Det är bättre att satsa rätt än att satsa stort. Ta chansen och gör en verklig insats för svensk yrkesutbildning och för våra ungdomar. Vi från Maskinentreprenörerna är med dig och stöttar hela vägen, det lovar jag.


Hampe Mobärg
VD, Maskinentreprenörerna

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Det är glädjande att vår gymnasieminister Aida Hadzialic meddelar att regeringen vill satsa stort på yrkesutbildningar. Av någon anledning har yrkesutbildningarna, alldeles oavsett vilken politisk färg som varit rådande, hamnat i bakvattnet i alla skolpolitiska reformer sedan 1991 då skolan blev kommunal.

Läs vidare »
Rsnm4irdowkvgwcu1m5x

Maskinentreprenörerna satsar på gymnasieutbildningar för maskinförare – Pon exklusiv leverantör till utbildningarna

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 13:15 CET

Det är brist på maskinförare i Sverige och det kommer att bli ännu värre om några år ifall inget görs. Maskinentreprenörerna gör därför en unik satsning på gymnasieutbildningar och andra kurser i samarbete med kommuner över hela landet. Pon Equipment har valts ut som exklusiv leverantör av maskiner och utrustning till skolorna.

Plsnhtqira3m9mibbk5b

Maskinentreprenörerna, Pon och Caterpillar och satsar på unikt samarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2016 13:00 CET

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna i samarbete med Pon Equipment och Caterpillar satsar stort kommande år. Ett samarbetsavtal har träffats som innehåller ett medlemspaket med förmånliga priser och villkor på grävmaskiner och hjullastare. Avtalet omfattar även ett samarbete kring gymnasieutbildningar för maskinförare. Pon blir exklusiv leverantör av maskiner till ME:s utbildningscenter.

Media-no-image

​Ny Teknik- och miljöchef på Maskinentreprenörerna

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2016 13:00 CET

Svante Flodén har i månadsskiftet påbörjat sin tjänst som ansvarig för områdena Teknik och Miljö på ME. Han kommer närmast från en tjänst som regional försäljningschef och tidigare produktspecialist på AGCO AB som är generalagent i Sverige för bl.a. Massey Ferguson. Han kommer ha sin utgångspunkt på ME kansliet i Stockholm

– Det blir nya utmaningar i en tuff bransch som kräver nytänkande och kreativitet för att utvecklas som entreprenör. Det är Sveriges många, och mångfald av, entreprenörer som till stora delar gör att infrastrukturen bibehålls och utvecklas, säger Svante Flodén. ME spelar en viktig roll för att ge och hjälpa till med att förbättra förutsättningarna för sina medlemmar och där hoppas jag kunna bidra på ett bra sätt.

Svante är i grunden agronom med teknisk inriktning och har bred erfarenhet av maskiner samt villkor som rör området, t.ex. typgodkännande, direktiv och föreskrifter och miljödeklarationer etc.

Han är uppväxt i Jämtland på lantbruk och har samlat på sig erfarenheter som maskinförare, skogsarbetare och djurskötare. Svante ägnar också en hel del av sin fritid åt maskiner och motorer då han renoverar gamla bilar eller traktorer eller kör motorcykel. Han bor med sin familj utanför Uppsala och är gift med Anette sedan 20 år, och har tre vuxna barn.

För vidare information, kontakta
Svante Flodén, chef teknik- och miljö ME, tfn: 072-734 70 69
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 073-029 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Svante Flodén har i månadsskiftet påbörjat sin tjänst som ansvarig för områdena Teknik och Miljö på ME. Han kommer närmast från en tjänst som regional försäljningschef och tidigare produktspecialist på AGCO AB som är generalagent i Sverige för bl.a. Massey Ferguson. Han kommer ha sin utgångspunkt på ME kansliet i Stockholm

Läs vidare »
Media-no-image

”Ta fram en räddningsplan för infrastrukturen”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 15:58 CET

-Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden, det menade Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, när hon på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016. Hon presenterade då, bland annat, Svenskt Näringslivs rapport ”Infrastruktur och transporter för företagande och jobb” som publicerades under fredagen.

- Regeringen måste presentera både en konkret räddningsplan för funktionalitet och kapacitet på kort sikt och en tydlig strategi för framtiden. Dagens problem är till stor del en följd av en rad tillkortakommanden: Bristande kunskaper om infrastrukturanläggningens tillstånd, resursbrist och brist på kloka prioriteringar, påpekade Caroline af Ugglas.

-Det har genomförts ett antal analyser och bedömningar av storleken på statens infrastrukturbudget med skiftande utfall. Svenskt Näringsliv har påpekat att Sverige har en betydande infrastrukturskuld. Den är en konsekvens av att under flera decennier inte avsätta tillräckliga resurser, framför allt för att klara ökad trafik och slitage.

-Vi anser att regeringen nu bör avsätta de resurser som krävs för att eliminera det eftersläpande underhållet. Drift- och underhållsåtgärder och färdigställande av strategiska stråk för väg och järnväg bör prioriteras framför stora nyinvesteringar. Fokus bör läggas på att återställa transportsystemet till den funktionalitetsnivå det var avsett för, fortsätt inte att akut lappa och laga, uppmanade Caroline af Ugglas.

Från ME:s sida stödjer man de slutsatser som publicerats i Svenskt Näringslivs rapport.

-Vi tycker dessutom att man bör vara öppen, lyfta blicken och våga titta på hur man har försökt lösa likande problem i våra grannländer. Ett exempel på detta är Norge där man valt att dela på planerings- och finansieringsansvar. Det kan vara en väg, kommenterade Magnus Persson, ME:s förbundsdirektör.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

-Svensk välfärd förutsätter en fungerande infrastruktur och effektiva transporter. Men idag lider transportinfrastrukturen av trängsel och förslitningsskador. Nu måste regeringen ta fram en räddningsplan och en strategi för framtiden, det menade Caroline af Ugglas, vice vd på Svenskt Näringsliv, när hon på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

”Elbussar dellösning på klimatfrågan”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 15:27 CET

-Om vi hade en kollektivtrafik som byggde på elbussar istället för dieselbussar skulle det innebära en enorm minskning av kolväteutsläppen, men när vi kan ha det är en annan sak. Då är det inte en teknisk fråga, systemen finns, det är mer en politisk fråga och också en finansieringsfråga, det menade Volvos Bussars koncernchef Håkan Agnevall när han på fredagen medverkade i Stora Infradagen 2016, årets viktigaste samlingspunkt för alla med intresse för infrastruktur.

- I den ökande globaliseringen och urbaniseringen, där nya gigantiska storstäder växer fram, måste vi bygga hållbart. Det är en överlevnadsfråga att bryta CO2-trenden och vi behöver samtidigt minska bullerpåverkan på miljön och öka trafiksäkerheten. Nu står vi inför ett teknikskifte som gör att elbussar är en väldigt bra lösning på en del av problemet. Elbussar har överlägsen energieffektivt och vi måste som bekant hushålla med energi. Ett vindkraftverk på 5 MW kan leverera tillräckligt mycket el för att driva 250 elbussar under ett år. Men elbussarna ger faktiskt reducerade utsläpp, även i de fall då den el som används inte är 100 procent grön.

Håkan Agnevall kallade Volvo bussar för bussbranschens svar på personbilsbranschens elbilsstjärna Tesla. Skillnaden är att Volvo Bussar arbetar för öppna lösningar vad gäller bland annat batterier och laddinfrastruktur.

-Vi vill bidra till att skapa en standard som fungerar för alla och som är oberoende av vilken leverantör av trafik som upphandlats. Det tror vi är nödvändigt. Dessutom kan vi, tack vare våra partnerskap med Siemens och ABB erbjuda hela infrastruktursystem. Tesla har en annan affärsidé i det hänseendet. De vill ha ett eget system där användarna har egna Teslas laddare och så vidare.

-Elbussar är ingen framtidsvision, utan en global teknik som redan idag går att använda över hela världen. Redan idag har vi levererat över 5000 elbussar och elhybrider och vi har också pilotanläggningar med nya elhybrider och elbussar på plats och i drift i Stockholm (linje 73), Göteborg (linje 55) och i Hamburg (linie 109). Den stora utmaningen är att ha system som håller, oavsett om det är snöstorm och klockan är fem på morgonen, de ska fungera i ur och i skur – och det gör de, på så sätt är det en mogen teknik, sade Håkan Agnevall.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Om vi hade en kollektivtrafik som byggde på elbussar istället för dieselbussar skulle det minska kolväteutsläppen enormt. Det är inte en teknisk fråga, systemen finns, det handlar mer om politik och finansiering. Det konstaterade Volvos Bussars koncernchef Håkan Agnevall på Stora Infradagen 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Bra utbildning kräver samarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 14:32 CET

-Det spelar ingen roll vilka verktyg man har om inte kompetensen finns. Utbildning är ett viktigt verktyg för att driva samhällsutveckling och bekämpa arbetslöshet. Det var lösningen förr och det är lösningen idag. Det behövs utbildningar som ger Sveriges företagare möjligheter att upprätthålla produktivitet och innovativitet och det betyder i sin tur att samarbetet mellan politiker, skolvärld och företag måste bli mycket starkare och bättre.

Det sade Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, när han på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen på Industrins Hus i Stockholm.

-Idag har vi ett matchningsproblem, företagen hittar inte medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt som vi har väldigt många arbetslösa finns det en myt som säger att industrijobb är någonting för dem som inte klarar att plugga. Sanningen är att utan gymnasiekompetens är man såld idag, det finns inga jobb. Och idag finns det 100 000 ungdomar som saknar gymnasieexamen. Därför måste vi investera mycket mer i utbildning de kommande åren. Alla unga ska kunna fullfölja gymnasiet. Det behöver stöd och hjälp att välja ”rätt” utbildning, det vill säga en utbildning som ger jobb.

-Vi satsar på Komvux, Yrkesvux, Yrkescollege och yrkeshögskolan – och utvecklingen måste ske i samarbete med företagen. De branschskolor som föreslås i det slutbetänkande som kom före jul är en bra lösning. Vi kallar hela den breda lösningen ”Ett nytt Kunskapslyft”, men det är viktigt att vi inte hastar, det tar tid att få det bra, menade Roger Mörtvik.

- Jag håller med i huvudsak, tankarna är rätt. Det behövs ett nära samarbete. Därför driver vi ju egna branschskolor. Men jag har två stora invändningar. Det ena är att det behövs åtgärder och reda pengar nu. Inte längre fram. Vi behöver ett regelverk som driver ett ökat samarbete över regionerna, så att utbildningsresurserna kan användas bättre. Idag har inte kommunerna råd att driva utbildningarna – de maskiner och den utrustning som behövs är för dyra. Vi kommer att göra allt för att driva branschskolor, men vi kan inte stå för hela finansieringen på egen hand, kommenterade Hampe Mobärg, vd för ME.

- Min andra invändning är mer principiell, fortsatte Hampe Mobärg. Kommunerna har glömt att de ska utbilda för en arbetsmarknad i balans. Då kan man inte lägga ner utbildningar som behövs, samtidigt som man för våra skattemedel driver utbildningar som leder till arbetslöshet. Utbudet av utbildningar måste motsvara den faktiska situationen och det praktiska behovet på arbetsmarknaden.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Sverige behöver utbildningar som ger företagare möjligheter att upprätthålla produktivitet och innovativitet. Det i sin tur kräver ett starkare samarbetet mellan politiker, skolvärld och företag. Det hävdade Roger Mörtvik, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, när han på fredagen medverkade vid ME:s arrangemang Stora Infradagen på Industrins Hus i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

"Vi måste få bort krånglet för småföretagen"

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 13:16 CET

- Vi har många utmaningar idag, behovet av resor och transporter fortsätter att öka i takt med urbanisering och tilltagande befolkningstillväxt. Om systemet ska fungera behöver vi tänka i tre steg. Först måste vi se om vi kan göra det vi gör på ett annat sätt, nästa steg är att bygga om och utnyttja det vi faktiskt har i form av infrastruktur och det tredje steget är att investera i nya lösningar. Det betonade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon när hon på fredagen medverkade vid tioårsjubilerande Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

- Men det får inte vara bara storstadsfokus eller fokus på järnvägar, eller för den delen, andra enskilda system, Sverige är större än så, och för många är vägen faktiskt det enda alternativet. Det måste vi ha klart för oss. En annan viktig aspekt är att systemen måste vara robusta, det visar inte minst gårdagens tågstopp i Stockholmsregionen, menade Lena Erixon, som också betonade Trafikverkets ansvar.

- Vi på Trafikverket är Sveriges största upphandlare och hur vi genomför våra upphandlingar har stor påverkan. Därför arbetar vi bland annat med klimatkalkyler i underlagen. Det ska bidra till att öka lönsamheten när det gäller införande av ny teknik. Jag tycker att vi har gjort mycket. Vi har blivit bättre beställare och lagstiftningen har ändrats. Vi köper mer funktion och mindre detalj. Och vi ser effekterna allt tydligare i form av resultat och kostnadsbesparingar.

Lena Erixon kommenterade också den kritik som både tidigare och under Stora Infradagen av bland andra VTI-forskaren Johan Nyström och statens järnvägsutredare Gunnar Alexandersson riktat mot Trafikverkets agerande. Nyström menar att upphandlingssättet missgynnar mindre entreprenörer, Alexandersson att Trafikverket måste bli bättre på kvalitetskontroll och besiktning, istället för att arbeta i egen regi.

- Det är stor skillnad på projekten och därför också på vilken upphandlingsmetod som är den bästa för varje enskilt projekt. Totalentreprenader utgör cirka hälften av våra upphandlingar, men 30 procent av dem går till små och mellanstora företag. Men kritiken är viktig, det gäller att få bort krångel som eventuellt missgynnar mindre företag.

- När det gäller kvalitetskontrollen innebär det, som Gunnar Alexandersson mycket riktigt påpekar, att vi kortsiktigt måste förstärka vår kapacitet för att klara uppgiften. Det anläggningsregister vi arbetar nu är ett redskap. På lång sikt tror jag att ny teknik och automatiserad övervakning kan göra hela processen mer effektiv, sade Lena Erixon.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Det får inte vara bara storstadsfokus eller fokus på järnvägar. Sverige är större än så, och för många är vägen faktiskt det enda alternativet, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon till när hon talade till branschen på Stora Infradagen.

Läs vidare »
Media-no-image

”Det finns inga gratispengar”

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 11:27 CET

- Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt, och OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade infrastrukturminister Anna Johansson när hon invigningstalade på Stora Infradagen.

- Oavsett om vi reser själva eller ej, så är vi beroende av transporter. Det måste finnas mat i butikerna sopor ska hämtas och en lång rad andra funktioner som bygger på att transportsystemen måste fungera. Vi har en infrastruktur av hög klass, men också stora behov. Vi har en nyindustrialisering, vi har en växande besöksnäring och en snabbt växande befolkning och det är utmaningar vi måste möta. Det sade Infrastrukturminister Anna Johansson (S) när hon på fredagen invigningstalade vid Stora Infradagen 2016 Stora Infradagen, som i år arrangerades för tionde gången.

-Vi måste se till att helheten blir effektiv och försvarbar. Och här kommer hållbarhetsfrågorna in. Klimatfrågan är naturligtvis en utmaning. Här behövs innovation och nytänkande för att vi ska kunna öka kapaciteten, både i befintliga system och i nya sådana. Trafikverket som är Sveriges största upphandlare av infrastrukturprojekt ska göra upphandlingar och beställningar som premierar innovativt tänkande. Här finns också ett ansvar för att det finns ett skarpare underlag i upphandlingarna för att vi ska få samhällsnyttiga och lönsamma projekt. Samtidigt ar ansvaret delat entreprenörerna måste stå för själva innovationen, hitta nya lösningar och arbetssätt som ökar kapacitet och minskar kostader, menade Anna Johansson.

När det gäller finansiering av infrastrukturprojekt uteslöt Anna Johansson varken OPS-modeller (Offentlig Privat Samverkan) eller utnyttjandet av det kapital som idag förvaltas av AP-fonderna.

-Vi tittar naturligtvis på olika lösningar,. Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt som i förlängningen är bra för Sverige. OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade Anna Johansson.

- Utmaningarna är många, men det betyder inte att vi får bli modfällda. Vi har en tendens att tala mer om de pengar som inte finns än om de pengar vi faktiskt har. Det gäller att förvalta och utveckla det vi har. Vi har förmågan att ställa om och ta ett språng i utvecklingen. Det har vi gjort förr och det kan vi göra igen. 

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

- Det finns pengar, men det viktiga är att vi är medvetna om att det inte finns några gratis pengar. AP- fonderna kan investera om det är bra och långsiktiga projekt, och OPS kan vara lämpliga i väl avgränsade projekt, sade infrastrukturminister Anna Johansson när hon invigningstalade på Stora Infradagen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida