Cwd6zhvcqdw6zsvbrbmn

ME förstärker med arbetsrättsjurist

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 09:00 CET

Claes Arenander har rekryterats till biträdande Förhandlingschef och Förbundsjurist på Maskinentreprenörerna (ME). Han kommer utgå ifrån stockholmskontoret och tillträder sin tjänst den 31 mars 2018.

Media no image

Regionala Infradagen Mitt, i Tällberg 2018: Vi behöver vägar och skandinaviskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 13:00 CET

Nära 255 miljarder ton gods till ett totalt värde av 2 130 miljarder svenska kronor transporterades genom Sverige i ”avgående varusändningar” under 2016. Vägtransporterna svarade för 62 procent av dessa transporter, som hade ett samlat värde på över 1 300 miljarder kronor. Som en jämförelse transporterades samma år på järnväg varor för 44,6 miljarder kronor, motsvarande två procent av det totala värdet, detta enligt regeringens analystjänst Trafikanalys.


– Det som transporteras med lastbil är produkter med högt förädlingsvärde och där transporttiden är kritisk. Det är produkter med stor betydelse för svensk export. Ändå pratar vi bara tåg, framför allt höghastighetståg för persontrafik, och inte om vägar när vi pratar infrastruktur. På samma sätt glömmer vi att Sverige är ett stort och glesbefolkat exportberoende land. Vi behöver infrastruktur som löser våra transportbehov både inom landet och tar oss ut i Europa, säger Maskinentreprenörernas, ME:s, regionsordförande i Dalarna Gävleborg och Härjedalen Mats Bergkvist i en kommentar.

Fredagen den 9 februari är det dags för ME:s årliga arrangemang Regionala Infradagen. På plats finns bland andra infrastrukturforskare Håkan Westerlund KTH, Lars Aamodt Nye Veier Norge, Kent Söderlund Region Dalarna och Johan Lang från Trafikverket.

–Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige nationellt och med vår omvärld. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma underhålls och förnyelsebehov. Men vägarna nämns knappt i långtidsplanen, trots att statistiken visar på deras betydelse. Dessutom har Trafikutskottet föreslagit Riksdagen att lägga Riksrevisionens rapport om brister i vägunderhållningen till handlingarna. Jag hoppas nu få veta hur våra beslutsfattare tänker använda de extra 100 miljarder som ska satsas fram till 2028, säger Mats Bergkvist.

När och var?
Regionala Infradagen äger rum på Dalecarlia Spa, i Tällberg, med start klockan 10.00 fredagen den 9 februari 2018. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Regionala Infradagen, kontakta:
Mats Otterborn, Regionchef, Maskinentreprenörerna Mitt,
Tfn: 070-53 580 45
Epost: mats.otterborn@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige nationellt och med vår omvärld. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma underhålls och förnyelsebehov

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: ME med på EU-toppmöte

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 16:11 CET

– I juni i år har jag bjudit in till ett EU-toppmöte om regler för hur självkörande fordon ska kunna användas. ME har hört av sig och vill vara med, och det är ju alldeles självklart att diskussionen måste röra även entreprenadmaskiner. Ni är välkomna! Det sade infrastrukturminister Tomas Eneroth när han på fredagen medverkade vid Maskinentreprenörerna, ME: s arrangemang Stora Infradagen 2018.

– Jag är fordonsintresserad, har jobbat i fordonsindustrin och kört olika entreprenadmaskiner, och det känns fantastiskt nu att få vara infrastrukturminister och få fortsätta med det. Ännu bättre blir det av att Sverige går väldigt bra just nu. Och det är bra, för vi står inför stora investeringar i infrastruktur. I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska vi investera 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det motsvarar ungefär 235 000 årsarbeten, samtidigt som vi har 100 000 jobb som inte kan besättas eftersom det saknas logistiker, ingenjörer, maskinförare, hantverkare. Därför är utbildningssatsningarna minst lika viktiga.

– Trafiksystemet är eftersatt, därför kommer vi inte bara att bygga nytt, utan också fortsätta att öka satsningarna på underhåll. Om vi inte underhåller vårt finmaskiga vägnät så kommer det att försämras och vi får problem. Vi måste ha en hög kvalitet även här, och det får inte stå tillbaka för höghastighetståg och andra investeringar. Samtidigt måste vi hålla ihop landet, därför måste vi se på hela bilden, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi ska prioritera omställningen av fordonsparken, men det måste ske under förutsägbara former så att företag och andra vet vad som gäller, sade Tomas Eneroth.

För vidare information kontakta:

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Sverige står inför stora investeringar i infrastruktur. I den nya transportplanen som ska gälla fram till 2029 ska det investeras 700 miljarder kronor i vägar, järnväg, riksvägnät och mindre vägar. Det kommer inte bara att byggas nytt, man ska även öka satsningarna på underhåll.

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: Nej, inget gemensamt nordiskt trafikkontor, tack

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 15:31 CET

 – Ekonomierna växer och vi får större beroenden, industriernas transportflöden hänger ihop över gränserna. Ett nordiskt trafikverk som får större resurser och en mer effektiv struktur kan därför vara en väg framåt. Det finns andra exempel, nordiska banker fungerar, liksom el- och energimarknaderna. Vi har positiva tecken på samverkan inom infrastruktur, men jag tror vi kan vinna på att vara tydliga och planera tillsammans. Det säger Björn Hasselgren, gästforskare vid Uppsala Universitet som lagt fram ett förslag om ett gemensamt nordiskt trafikkontor, en tanke som dock inte gick hem hos tre nordiska vägverkschefer vid en paneldebatt under Stora Infradagen 2018.

– Det är bra med samordning, men det är tveksam om det behövs en gemensam organisation, vi samverkar redan ganska bra som det är, säger Jan Fredrik Lund, avdelningsdirektör, på norska Statens Vegvesen som för dagen ersatte sin chef Terje Moen Gustavsen,

–Praktiskt behov av en ny organisation finns inte, däremot har vi ett praktiskt samarbete som kan bli mer omfattande, sade Jens Holmboe, Vägdirektör, på danska Vejdirektoratet

–Vi har tillsammans tittat på flaskhalsar, främst på järnvägssidan, i Sverige, Norge Danmark och Finland. Och vi har tagit flera steg för att knyta ihop projekt. Nästa steg är att skapa en större och mer gemensam bild – var växer trafiken, var finns behoven? Det finns förbättringsmöjligheter och vi kan samverka mer och bättre, men ett kontor kan vara en krånglig väg att gå, menade Lena Erixon, generaldirektör på svenska Trafikverket.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Ekonomierna växer och industriernas transportflöden hänger ihop över gränserna. Ett nordiskt trafikverk som får större resurser och en mer effektiv struktur kan därför vara en väg framåt.

Läs vidare »
Media no image

Maud Olofsson på Stora Infradagen 2018: Hela Sverige ska leva – satsa på våra enskilda vägar

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 14:40 CET

Sverige behöver en mer nyanserad diskussion än vad vi har idag. Den storstadsfixering vi ser i politik och media riskerar att bidra till en ökad populism. Vi har en levande landsbygd, tillväxtstäder som Umeå och många livskraftiga företag redan idag, men det finns mycket mer att göra för att underlätta. Det sade Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, numera entreprenör och ordförande för turistorganisationen Visita när hon på fredagen talade vid Maskinentreprenörerna, ME: s arrangemang Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

– Idag är det tufft att driva företag i glesbygd. Jag fick veta att min fasta telefonlinje skulle kopplas ner, tre veckor innan det skulle ske - utan att de kollat att mobilnätet fungerade. Klart man blir arg. Bredbandet byggs ut, men det är långt ifrån alla som är uppkopplade, och det är svårt att driva företag utan uppkoppling. Ett annat problem är vägnätet, där underhållet försummats i åratal, särskilt för det enskilda vägnätet som är landsbygdens blodomlopp på landsorten. Höjda arbetsgivaravgifter är en annan faktor – tre procent låter kanske inte mycket, men för många är det hela marginalen som försvinner. Det är inte uträknat på något, men sammantaget slår olika saker som skattesystem, miljöbalk och klimatlag mot företagare utanför storstäderna, därför måste vi se helheten. Vi behöver en hållbarhet som är både ekonomisk, social och miljömässig.

Maud Olofsson pekade också på transportflödenas betydelse för näringslivet och hela Sverige.

– Vi måste hålla ihop transportslagen så att de bildar flöden som fungerar. I dem måste järnväg, väg, hamnar och flyg vara lika viktiga. Vi behöver också bättre underhåll, inte minst av det enskilda vägnätet. Därför ska det bli intressant att se var pengarna i den kommande transportplanen satsas. Jag tycker dessutom i sammanhanget att vi borde öppna upp för ökad privatfinansiering av infrastrukturprojekt, säger Maud Olofsson.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

​Sverige behöver en mer nyanserad diskussion än vad vi har idag. Storstadsfixeringens som vi ser i politik och media riskerar att bidra till en ökad populism. Det sade Maud Olofsson, tidigare centerpartistisk näringsminister, numera entreprenör och ordförande för turistorganisationen Visita ,när hon talade vid Maskinentreprenörernas arrangemang Stora Infradagen på Näringslivets Hus i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: Ministerberöm till ME-skolan

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 11:36 CET

– Det går inte att tro att vi kan bygga en bra yrkesskola utan branschmedverkan. Kommun och stat kan ju inte veta hur verkligheten sen ser ut på just ert område i framtiden, eller vilka behov som finns. Det vet bara ni. Vi har ett finansieringsansvar för utbildningar, och det ska vi ta, men utan er går det inte att få till det. Det sade Närings- och innovationsminister Mikael Damberg när han på fredagen medverkade vid Maskinentreprenörerna, ME:s arrangemang Stora Infradagen 2018 på Näringslivets Hus i Stockholm.

Ministern gav i sitt anförande ett särskilt beröm till ME för utbildningssatsningen ME-skolan.
– Den stora utmaningen och det största hindret för fortsatt tillväxt är kompetensförsörjning. Här ligger ME med sin ME-skola långt framme för att skapa och kvalitetssäkra utbildningar. Jag önskar verkligen att fler branscher kunde följa det exemplet, sade Mikael Damberg, som också passade på att ge ME:s medlemmar en applåd.

– Maskinentreprenörerna är viktiga, ni bygger infrastruktur och kopplar ihop landet. Ni är med och skapar ett modernt, miljöanpassat och konkurrenskraftigt Sverige. Problemet är att infrastrukturen är underfinansierad. Vi har en bred tillväxt i Sverige, men för att fortsätta måste vi ligga i topp på en rad områden. Infrastruktur och bredband måste byggas ut. Men vi behöver också offensiva satsningar när det gäller utbildning på alla nivåer – med särskilt fokus på yrkesutbildningar.

– Sverige ska vara världsledande och vi har många fördelar och områden som talar för oss. Det handlar om framtiden transporter, smarta städer, life science, bioekonomi och en uppkopplad industri. Här kan vi bidra globalt, men samtidigt måste vi samverka på ett bra sätt inom landet. Då är upphandlingsförfaranden viktiga faktorer, Vi måste sluta att enbart prata pris, och istället använda funktionsupphandling, även på infrastrukturområdet. Det tror jag är en väg att släppa fram fler innovativa lösningar, sade Mikael Damberg.

För vidare information kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730-29 88 56
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg gav i sitt anförande på Maskinentreprenörernas arrangemang, Stora Infradagen, ett särskilt beröm till ME för utbildningssatsningen ME-skolan. ME ligger med sin ME-skola långt framme för att skapa och kvalitetssäkra utbildningar.

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: Morgondagens grävmaskin går på larvband och är självkörande

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 09:00 CET

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har tagit initiativ till ett högnivåmöte med EU-ministrar i Göteborg i juni. Avsikten är att skapa gemensamma regler och standarder för hur självkörande fordon ska få användas.

– Vi välkomnar initiativet och hoppas förstås att Tomas Eneroth vill ta med ME på resan mot framtiden. Frågan om vad som ska gälla för tusentals självkörande entreprenadmaskiner måste självklart upp på mötets agenda, säger Maskinentreprenörerna, ME:s förbundsordförande Magnus Persson.

Fredagen den 26 januari är det dags för ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen och entreprenadbranschens snabba digitalisering är ett viktigt tema för dagen. Den handlar om hur en tidigare traditionell bransch arbetar för att möta framtiden.

– Branschen ligger långt framme. Våra maskiner blir mer och mer uppkopplade och det dröjer inte länge innan vi ser självkörande grävmaskiner och hjullastare på väg- och järnvägsbyggen. Utnyttjandet av modern digital teknik är en viktig del i undervisningen i de ME-skolor vi driver tillsammans med flera av Sveriges kommuner. Digitaliseringen ger bättre effektivitet och resursutnyttjande och ökar säkerheten. Tänk när maskinerna som utför underhåll på motorvägar och järnvägar kan klara sig utan människor på plats. Det kan spara liv när trafiken dundrar förbi, säger Magnus Persson, som efterlyser gemensamma och tydliga regler för hur självkörande fordon ska kunna utnyttjas på arbetsplatser i Sverige och Europa.

– Vi uppskattar infrastrukturministerns intresse, och hoppas att även självkörande entreprenadmaskiner får vara med på resan. Vi kommer att få se sådana i verkligheten betydligt tidigare än andra fordonstyper. Kanske kan vi från ME fylla en funktion vid konferensen? Vi kommer gärna och berättar om vår digitala verklighet. Tomas Eneroth är en av talarna vid Stora Infradagen 2018 och jag ska ställa frågan till honom, säger Magnus Persson.

Temat för Stora Infradagen 2018 är ”Vilken väg är rätt 2030?”, på plats finns, förutom ministern Tomas Eneroth, bland andra, Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2018, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tel: 0730-29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Fredagen den 26 januari är det dags för ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen och entreprenadbranschens snabba digitalisering är ett viktigt tema för dagen. Maskiner blir mer och mer uppkopplade och det dröjer inte länge innan vi ser självkörande grävmaskiner och hjullastare på väg- och järnvägsbyggen.

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: Miljölagarna - en broms för unga entreprenörer 2030?

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 06:00 CET

Under de senaste veckorna har vi hört både landsbygdsminister Sven-Erik Bucht liksom hans chef, statsminister Stefan Löfven, bedyra att hela Sverige ska leva. Myndigheter ska flyttas ut, skattekontoren blir kvar i Lycksele och Ludvika och IT-näten byggs ut.

– Det låter bra, men det finns minst tre stora bromsklossar som sätter käppar i hjulet för ett levande Sverige; miljöbalken, den nya klimatlagen och det klimatpolitiska målet att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

– Få inser vilken inverkan de har på möjligheterna att leva i glesbygd. Det finns ett hårresande exempel där Naturvårdsverket med stöd av miljöbalken systematiskt under sju år försenat en prövning, något som kostade upp till 1 000 arbetstillfällen. Till detta kommer klimatlagen som, tillsammans med klimatmålet, innebär att skatten på drivmedel räknas upp med automatik varje år, eftersom man vill tvinga bort fordon som går på diesel eller bensin, säger Magnus Persson. Vi behöver en riktig analys av vad de tre tillsammans, inte var för sig, innebär för Sveriges framtid och inte minst våra unga entreprenörer.

ME:s förbundsordförande pekar på resultaten från en konsekvensanalys av 2030-målet för transportsektorn utförd av konsultföretaget Sweco. Analysen fokuserar på klimatmålet satt i relation till mobilitet, tillgänglighet, konkurrenskraft och samhällsekonomisk effektivitet.

– Sweco konstaterar att det att det redan nu, trots att klimatlagen precis trätt i kraft, behövs en översyn av vad som är realistiskt om vi ska ha ett transportsystem som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela Sverige. För min del är det enkelt. Jag efterlyser en genomgående analys av vad miljöbalken, klimatlagen och klimatmålet tillsammans har för effekt på näringslivets möjligheter att leva och utvecklas. Vi måste våga väga miljöaspekterna gentemot ekonomiska och sociala konsekvenser i form av arbetstillfällen och välstånd, säger Magnus Persson.

För Stora Infradagen 2018 har ME valt temat ”Ett Sverige eller flera – Regionernas kamp”, ett ämne som handlar om just glesbygdens överlevnad. På plats finns både Maud Olofsson och Niklas Nordström, liksom Närings- och innovationsministern Mikael Damberg och Trafikverkets Generaldirektör Lena Erixon.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2018, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tel: 0730-29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Det finns minst tre stora bromsklossar som sätter käppar i hjulet för ett levande Sverige; miljöbalken, den nya klimatlagen och det klimatpolitiska målet att minska utsläppen från transporter med 70 procent till 2030. Det behövs en riktig analys av vad de tre tillsammans, inte var för sig, innebär för Sveriges framtid och inte minst våra unga entreprenörer.

Läs vidare »
Media no image

Maskinentreprenörens Teknikpris till SVAB

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:00 CET

SVAB får Maskinentreprenörens Teknikpris 2017 för styrsystemet Quantum med redskapsigenkänning. Systemet samlar flera av grävmaskinens styrsystem i ett, och allt hanteras via en app i maskinförarens mobiltelefon. Systemet kan användas oberoende av märke på maskin och tiltrotator. Redskapsigenkänning håller reda på vilket redskap som är anslutet och samtliga mått och inställningar anpassas automatiskt. Dessutom håller systemet koll på var man lagt redskapet.

Så här lyder juryns motivering:
”När antalet system på en grävmaskin blir allt fler, underlättar det förarens vardag att kunna styra fler system i en app i mobilen. Att systemet automatiskt håller reda på vilket redskap som är kopplat, så att rätt mått och flöden ställs in, minskar risken att göra fel. Dessutom kan systemet användas oberoende av märke på maskin och tiltrotator.”

– Vårt utvecklingsteam har jobbat väldigt hårt med det här. Teknikpriset ger en bekräftelse på att dom och företaget jobbar med rätt saker, säger SVAB:s vd Fredrik Eriksson. I Maskinentreprenörens senaste nummer, som kommer ut den 15 december, kan man läsa allt om Teknikpriset 2017. Förutom vinnaren SVAB presenteras även tre finalister som får hedersomnämnanden:

Trimble Earthworks: Halvautomatiskt grävsystem för eftermontage.
Cat 320 och 323: Bandgrävare med många system som standard.
OPS: Lastbegränsande system för grävmaskiner.

För ytterligare information:
Lars-Olof Tandberg, redaktör, tidningen Maskinentreprenören, tfn: 08-762 70 79
Micael Appelgren, chefredaktör, tidningen Maskinentreprenören, tfn: 08-762 70 71

Tidningen Maskinentreprenören är Sveriges äldsta tidning för maskinentreprenörer. Tidningen har heltäckande bevakning av anläggningsbranschen. Ekonomiska fackliga och politiska beslut och frågor som berör maskinägarna. Arbetsplatsreportage från stora och små företag. Nya metoder och produkter, regelbundna tester av maskiner. Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. TS-kontrollerad upplaga (2017): 8 600.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

SVAB får Maskinentreprenörens Teknikpris 2017 för styrsystemet Quantum med redskapsigenkänning. Systemet samlar flera av grävmaskinens styrsystem, och allt hanteras via en app i maskinförarens mobiltelefon. Systemet kan användas oberoende av märke på maskin och tiltrotator. Redskapsigenkänning håller reda på vilket redskap som är anslutet och samtliga mått och inställningar anpassas automatiskt.

Läs vidare »
Media no image

Stora Infradagen 2018: Vi behöver vägar och skandinaviskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:00 CET

Nära 255 miljarder ton gods till ett totalt värde av 2 130 miljarder svenska kronor transporterades genom Sverige i ”avgående varusändningar” under 2016. Vägtransporterna svarade för 62 procent av dessa transporter, som hade ett samlat värde på över 1 300 miljarder kronor. Som en jämförelse transporterades samma år på järnväg varor för 44,6 miljarder kronor, motsvarande två procent av det totala värdet, detta enligt regeringens analystjänst Trafikanalys.


– Det som transporteras med lastbil är produkter med högt förädlingsvärde och där transporttiden är kritisk. Det är produkter med stor betydelse för svensk export. Ändå pratar vi bara tåg, framför allt höghastighetståg för persontrafik, och inte om vägar när vi pratar infrastruktur. På samma sätt glömmer vi hela tiden att Sverige är ett exportberoende land. Vi behöver infrastruktur som tar oss ut i Europa. Ändå pratar vi bara om Sverige, inte om Skandinavien. I båda fallen är det lika stora systemfel, säger Maskinentreprenörernas, ME:s, förbundsordförande Magnus Persson i en kommentar.

Fredagen den 26 januari är det dags för ME:s årliga arrangemang Stora Infradagen, den tolfte i ordningen. På plats finns bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Dessutom kommer skandinaviens tre högsta tjänstemän på infrastruktursidan; Trafikverkets Lena Erixon, Terje Moen Gustavsen från norska Statens Vegvesen och deras danska kollega Jens Holmboe från Vejdirektoratet.

–Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma behov. Vägarna nämns knappt i långtidsplanen, trots att statistiken visar på deras betydelse. Dessutom har Trafikutskottet föreslagit Riksdagen att lägga Riksrevisionens rapport om brister i vägunderhållningen till handlingarna. Jag hoppas nu få veta hur våra ministrar tänker använda de extra 100 miljarder som ska satsas fram till 2028, säger Magnus Persson.

–Detsamma gäller för vägen till Europa. Vi har Öresundsbron, bra förbindelser genom Danmark och snart Fehmarsund-Bältförbindelsen. Europa växer och vi måste söka nya lösningar och samarbeten. Vi i Skandinavien samarbetar på många områden, varför då inte när det gäller gemensam infrastruktur och trafikverk? Idag har vi tre trafikverk med helt olika arbetssätt. Det ska bli spännande att höra vad deras chefer har att säga om det, slutar Magnus Persson.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi behöver ett starkt vägnät för att knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Att skicka människor med höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö hjälper inte vår exportindustri. Vi behöver både järnväg, sjöfart och flyg, men faktum är att vi måste investera klokt i vägnätet där det idag finns enorma behov. Vägarna nämns knappt i långtidsplanen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder, 1 video

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida