Media no image

Använd infrastrukturrapporten från 2001: Sluta utreda finansieringsmodeller, börja jobba!

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 09:30 CET

Om en knapp månad, den 28 februari, kommer ett delbetänkande från en ny statlig utredning. Regeringen har givit en kommitté i uppdrag att utreda alternativ för finansiering av infrastrukturprojekt genom skatter och avgifter. Den ska också begrunda förutsättningarna för utnyttjande av privat kapital för finansiering av svensk transportinfrastruktur.

– Det ska bli intressant att se vad som kommer fram, nu när både riksdag och regering har kommit igång och öppnat butiken efter helgerna. Nya, eller snarare nygamla, finansieringslösningar, kan öppna för infrastruktursatsningar. Och det finns faktiskt ända sedan tidigt 2000-tal färdiga sådana lösningar som är väl förankrade i socialdemokratiska regeringskretsar. Bara att damma av och köra, säger Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna.

– Vårt arrangemang Stora Infradagen, som äger rum den 27 januari, ägnar vi åt de nya affärsmodeller som vi ser växa fram. Finansieringslösningar är en viktig del, men allt behöver inte alltid vara nytt. OPS, offentlig-privat samverkan, är ett av de begrepp som funnits med länge och som tål att diskuteras. Men varför går finansministern över ån efter vatten? Redan 2001 tog en referensgrupp inom socialdemokraterna, med tunga representanter från hela landet, fram en intern rapport om det svenska transportsystemet och dess behov av reinvesteringar, modernisering och utbyggnad. Idag, 16 år senare, är läget nära nog detsamma som då. Det är kanske dags att påminna finansminister Andersson och inte minst infrastrukturminister Johansson, om referensgruppens slutsatser? De var:

  • En stegvis övergång till ett system där investeringar med flerårig livslängd budgeteras på samma sätt som investeringar i fastigheter, fordon eller datorer
  • Lånefinansiering
  • En svensk modell av partnerskapsfinansiering som komplement till traditionell anslagsfinansiering för nyinvesteringar i de nationella väg- och järnvägsnäten”

– Vi får vänta ännu några veckor på att höra vad som kommer ut, men ur vår synpunkt skulle det räcka långt med att damma av 2001 års rapport. Där fanns flera utmärkta förslag och den är väl värd att läsa igen. Allt behöver inte vara nytt, säger Magnus Persson.

Om stora Infradagen 2017
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se. Deltagandet är kostnadsfritt.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2017, kontakta:
Magnus Persson, Ordförande, Maskinentreprenörerna
Tfn: 070-583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Regeringen har givit en kommitté i uppdrag att utreda alternativ för finansiering av infrastrukturprojekt genom skatter och avgifter och se över förutsättningarna för utnyttjande av privat kapital för finansiering av svensk transportinfrastruktur. Det finns faktiskt ända sedan tidigt 2000-tal färdiga finansieringslösningar som man kan damma av och använda.

Läs vidare »
Qkmfxwpqh7fjofxtvv5z

Maskinentreprenörens Teknikpris till Kramers elhjullastare

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 07:30 CET

Anr3ldfzhtvvd50jf8fw

Brist på personal hotar infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 07:30 CET

Maskinentreprenörernas branschunika konjunkturbarometer MEKO, visar nu att det råder svår brist på kompetent personal för att klara Sveriges utbyggnad av infrastruktur. Orderläget är högt och maskinentreprenörer har svårt att hitta rätt arbetskraft för att klara behovet av ny infrastruktur och bostäder nästa år.

Yozjkynckbrcajxgxxpy

Ingelstadgymnasiet startar maskinförarutbildning i samarbete med ME-skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 10:30 CET

Höstterminen 2017 drar Ingelstadgymnasiet utanför Växjö igång inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen startas i nära samarbete med ME-skolan, skolan kommer utvecklas till ett ME-utbildningscenter för maskinentreprenörer i regionen.

Cq2hsebcf6mlt6wtrqtb

Stora Infradagen 27 januari 2017: Den nya ekonomin ger infrastrukturen vingar

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:30 CET

Delningsekonomi är inte något som bara rör taxi eller semesterlägenheter, det är en jätteindustri som bara i Europa drog runt 35 miljarder kronor förra året. Det betyder att infrastrukturbranschen också måste förhålla sig till den. Därför ägnas Stora Infradagen 2017 åt delningsekonomi och digitalisering

Media no image

Dags för Stora Infradagen 27 januari 2017: Var finns vägen till framtiden?

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 13:05 CET

– Varje dag ser vi hur nya affärsmodeller och ny teknik vänder upp och ner på gamla beprövade sanningar och strukturer. Exakt hur framtiden kommer att se ut vet vi inte, men vi ska vara med och påverka – och det är det vi diskuterar under Stora Infradagen 2017, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME. 

Den 27 januari 2017 äger Stora Infradagen rum för elfte året i rad på Näringslivets hus i centrala Stockholm. Temat är ”Vägen mot morgondagen” och handlar om nya och gamla entreprenörer, digitalisering och delningsekonomi. På programmet finns också ME:s Think tank, där kända företagsledare, entreprenörer och tänkare får titta framåt.

På listan över medverkande finns bland andra Infrastrukturminister Anna Johansson, före detta statsministern Fredrik Reinfeldt, svensk infrastrukturs tungviktare Johan Karlström, VD Skanska, superentreprenören Jane Walerud, Svenskt Näringslivs ordförande, industrinestorn Leif Östling, tillsammans med organisationens chefsekonom Bettina Kashefi och uppstickaren BMW DriveNows VD Fredrik Ellsäter.

Frågan som ställs är: Hur möter infrastruktursektorn den nya världen – var finns möjligheterna och utmaningarna? Och frågan har betydelse inte bara för infrastrukturen, utan för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

– Stora Infradagen samlar varje år 300 av Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På elva år har den vuxit till ett viktigt debattforum för breda infrastrukturfrågor. Vi kallar den Sveriges viktigaste branschdag för samhällsbyggare, och det är något som vi är stolta över, säger förbundsordförande Magnus Persson.

När och var?
Stora Infradagen äger rum på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 27 januari 2017. Programmet finns på www.me.se.

För vidare information om ME och Stora Infradagen 2017, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 073- 029 8856
E-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Läs vidare »
Media no image

Tåget rusar för landets maskinentreprenörer

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 10:00 CEST

När Maskinentreprenörerna (ME) presenterade sin konjunkturrapport MEKO för sex månader sedan var rubriken: Maskinentreprenörerna ser ljuset i tunneln”. Nu går det som tåget och de flesta maskinentreprenörer får allt svårare att hitta kompetent personal.

Det är högkonjunktur i Sverige. För landets maskinentreprenörer är det dessutom en kombination av högsäsong och en stark byggindustri som driver på marknaden. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO, som marknadsanalytikerna Industrifakta tar fram, visar på ett mycket positivt stämningsläge:

­- Jämför vi stämningsläget med ett halvår tidigare så är det mycket positivt. Indikatorn som vi arbetar med visar 137, och allt över 100 indikerar ett positivt värde, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

Starkaste siffrorna visar områden som efterfrågan på tjänster, orderstock, och arbetsvolym. Maskinentreprenörer tror dessutom att efterfrågan på företagens tjänster kommer att öka från dagens nivå i flera månader framåt. Men det är inte bara solsken när hjulen snurrar i den här takten:

­- När det gäller att hitta kompetenta maskinförare så uppger 85 procent av de tillfrågade företagen att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. Och det är ganska oroväckande. För vi har mer än ett år till av ökade volymer framför oss, och det här är en framtidsbransch där efterfrågan kommer att öka när bostäder och infrastruktur ska fram.

Trenden just nu är att de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna tappar elever och flera maskinförarutbildningar har mot sunt förnuft lagts ner de senaste åren.

­- Att i en tid då ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden men inte stötta utbildningsvägar som ger jobb direkt, är för mig helt obegripligt. ME har tvingats ta ett eget ansvar för att utbilda maskinförare i Sverige, men det krävs en större kraftsamling, att även regeringen är med att stöttar framtidens yrkesutbildningar. Det går för långsamt, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

MEKO visar på flera andra trender. Urbaniseringen är stark i Sverige nu. Det är enormt hett i Stockholm- och Göteborgsregionen. Det är klart svagare siffror i norra och södra Sverige.

­

- Jag har nog aldrig sett en tydligare trend av urbanisering. Den verkar starkare än på 60- och 70-talet då miljonprogrammen tvingades fram.

Det här är en stor utmaning för både beslutsfattare och maskinentreprenörer. Jobben och den ekonomiska utvecklingen koncentreras mer och mer till våra större städer och tätbefolkade regioner, säger Hampe Mobärg.

Hand i hand med urbaniseringen och bostadsbyggande ökar också investeringarna i vatten och avlopp. I Stockholm- och Göteborgsregionen är siffrorna upp 50 procent jämfört med ett halvårs sedan. Nya bostäder och ny infrastruktur skapar en dominoeffekt i flera led. På samtliga platser behövs maskinentreprenörer och deras anläggningsmaskiner.

­- Det är mycket som är positivt just nu. Men jag uppmanar landets beslutfattare att förstå allvaret med situationen hög ungdomsarbetslöshet och brist på folk i en framtidsbransch som vår. Under de förutsättningarna är det mer än beklämmande att vi inte kan erbjuda en tillräckligt stark och framåtinriktat utbildningsinriktning när vi har en nationell efterfrågan som kommer löpa över många år. Består situationen kan branschen tvingas att importera kvalificerad arbetskraft. Pinsamt!

Bransch- och arbetsgivareföreningen Maskinentreprenörerna presenterar den branschunika konjunkturbarometern MEKO. Det är första gången som det går att presentera en kvalificerad prognos om hur konjunkturläget är för landets maskinentreprenörer. MEKO är framtaget i ett samarbete med Industrifakta, som arbetat med marknadsanalyser sedan 70-talet.

För mer information kontakta:
Hampe Mobärg, VD ME, tfn: 0730-29 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Johansson, Industrifakta, tfn: 0768-17 18 18, e-post: magnus.johansson@industrifakta.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Det är högkonjunktur i Sverige. För landets maskinentreprenörer är det dessutom en kombination av högsäsong och en stark byggindustri som driver på marknaden. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO, som marknadsanalytikerna Industrifakta tar fram, visar på ett mycket positivt stämningsläge. Jämför vi stämningsläget med ett halvår tidigare så är det mycket positivt.

Läs vidare »
Media no image

Hälften av den tioåriga infrastrukturplanen försvinner om höghastighetsbanan byggs – vem ska betala?

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 08:00 CEST

Maskinentreprenörerna håller förbundsstämma på Svenska Maskinmässan, Solvalla fredag den 3 juni, kl:10.00

I början på veckan presenterades den senaste notan för höghastighetsjärnvägen Stockholm-Malmö. Det lär komma fler, men dagsnoteringen hamnade på 230 miljarder kronor. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, är nu starkt kritisk till den tänkta satsningen.

– Summan är förstås helt enorm och risken för fördyringar ännu större. Nu är det dags att ta ett steg tillbaka och sätta satsningen i relation till verkligheten. Sanningen är ju den att den motsvarar nästan hälften av hela budgeten för underhåll och investeringar i våra järnvägar och vägar för de kommande tio åren. Dessutom är den budgeten redan hårt uppbokad och tilltagen i underkant med tanke på de investeringar som krävs i befintlig infrastruktur. Det enda riktiga i det här läget är att fokusera på att förverkliga den nationella plan för infrastrukturen som redan finns. Och finns det extra pengar utöver det, förutsatt att det skulle finnas någon som kan tänka sig att betala 230 miljarder för en järnväg som ytterst få kan utnyttja, borde de läggas på att förstärka befintlig infrastruktur och bygga bort uppenbara flaskhalsar, säger Hampe Mobärg, VD för ME.

– Riksdagen har satt den ekonomiska ramen för åtgärder i statligt ägd transportinfrastruktur till 522 miljarder kronor för åren 2014-2025. Ett beslut om höghastighetståg innebär en satsning på 230 miljarder (plus kostnader för bibanor och annan infrastruktur) och blir då en gökunge som kan äta upp halva den tillgängliga kakan för alla transportslagen. Sverige behöver helt klart en förstärkt infrastruktur både i form av järnväg och vägar. Det är lika med stärkt konkurrenskraft och är oerhört viktigt. Just därför måste vi sätta kostnaden för höghastighetstågen i relation till verkligheten. Jag tvivlar starkt på att svensk konkurrenskraft mår bäst av att satsa halva långtidsbudgeten på ett vidunder som så få kan använda. Elefantiasis!

– Kommunalråden längs med den planerade sträckan ger stående ovationer och utlovar tusentals nya bostäder, resten av Sverige finns inte på kartan.

Samtidigt är landets kommuner redan skuldsatta i nivån 100 miljarder kronor. Det är en ekvation som inte går ihop. Vi måste naturligtvis ha en infrastruktur som gör att hela Sverige kan leva och utvecklas. Då måste vi utveckla de resurser vi har, inte drömma om luftslott i det blå. Höghastighetståg, javisst, kanske i framtiden, men först en stabil infrastruktur, slutar Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD Maskinentreprenörerna, ME, tfn: 073- 026 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

I början på veckan presenterades den senaste notan för höghastighetsjärnvägen Stockholm-Malmö. Det lär komma fler, men dagsnoteringen hamnade på 230 miljarder kronor. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, är nu starkt kritisk till den tänkta satsningen.

Läs vidare »
Media no image

​Ny företagsrådgivare för Maskinentreprenörerna i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 12:00 CEST

Jan Bengtsson är utsedd till ME företagsrådgivare och börjar sin tjänst i september.

Han är utbildad civilekonom och är idag kvalitets- och miljöansvarig på Värmlandsschakt. Senaste åren har han arbetat som projektledare inom anbudsgivning, utvecklingsprojekt och ledningssystem. Jan har en stor erfarenhet inom både transport- och entreprenadbranschen samt att han även själv arbetat som maskinförare i flera år.

Jan har en god kännedom om maskinentreprenörer i Värmland vilken han tar med sig in sitt nya jobb. Han ersätter Monica Törngren som har gått vidare till nya utmaningar.

– Det skall bli inspirerande att få börja hos Maskinentreprenörerna och bli en resurs som kan stödja medlemsföretagen i deras utveckling. Framförallt nu när vi går in i en positiv förändring med högkonjunktur i alla stora infrastrukturprojekt. Efterfrågan på branschens kunskap och kapacitet är ju klart uppåtgående, säger Jan Bengtsson.

Jan bor norr om Karlstad på en lantbruk- och skogsfastighet. På fritiden ägnar han sig åt gården och kör lite turer på sin motorcykel.

För vidare information kontakta:
Uno Hallgren, Regionchef, region Väst, tfn: 031- 62 94 93
Hampe Mobärg, VD, ME, tfn: 073-029 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna (ME) har anställt en ny företagsrådgivare. Jan Bengtsson börjar sin tjänst i september.

Läs vidare »
Media no image

​Maskinentreprenörernas satsning på maskinförarutbildning fortsätter: Nytt utbildningssamarbete med gymnasiet i Uppsala och Södertälje

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 10:00 CEST

Maskinentreprenörerna (ME) inleder nytt samarbete med Jällagymnasiet i Uppsala och Torekällgymnasiet i Södertälje för att utveckla gymnasieutbildning och vuxenutbildning till maskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera maskiner med digitala styrsystem.

– Vi är väldigt nöjda över att börja samarbeta med dessa skolor som ligger bra till i regionen och passar väl ihop med branschens behov av kvalificerade maskinförare, säger Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling på ME-skolan. Vi har sedan tidigare etablerade samarbeten med gymnasieskolor i Bålsta, Ingelstad och Svalöv och får nu in ytterligare erfarenhet och kompetens till organisationen. Tillsammans skapar vi en stark bas för att vidareutveckla utbildningen av framtidens maskinförare

Branschens kompetenscenter
Maskinföraryrket är i kraftig utveckling. Framförallt är behovet av kvalificerade maskinförare och entreprenörer starkt efterfrågat. Speciellt nu när det pågår stora och långsiktiga satsningar på infrastruktur. Men även industrin söker kunniga maskinförare. Dessutom pågår ett stort generationsskifte som också förstärker efterfrågan på duktiga förare. Därför satsar ME på att utveckla ett nationellt skolnätverk, skolor som också kommer att bli kompetenscenter för branschen i respektive region, ME Utbildningscenter.

– Vi är väldigt glada att vi har hittat två nya partners som också delar våra värderingar om hur vi ska utveckla utbildningen inom vårt område. Vårt främsta mål är att öka utbildningskvaliteten och arbeta för ett ökat intresse att söka sig till yrket, understryker Hampe Mobärg, VD för maskinentreprenörerna. Med vår satsning hoppas vi kunna marknadsföra yrket på ett tydligare sätt för ungdomar. Att arbeta med avancerade mobila maskiner är ett framtidsyrke som kräver kunskap om modern teknik och framtidens arbetsmetoder.

Nya medarbetare
Som ett led i utbildningssatsningen förstärkts också personalsidan med tre nya lärare som påbörjar sina tjänster i augusti; Micael Albertson och Krister Holm med placering i Uppsala samt Thomas Bladh med placering i Svalöv.

För vidare information kontakta:
Tomas Lindberg, Projektledare, ME-skolan, tfn 08-762 70 77
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn 0730-29 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna (ME) inleder nytt samarbete med Jällagymnasiet i Uppsala och Torekällgymnasiet i Södertälje för att utveckla gymnasieutbildning och vuxenutbildning till maskinförare. Maskinföraryrket är i kraftig utveckling och det finns en ökande efterfrågan på killar och tjejer som kan hantera maskiner med digitala styrsystem.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

27 Jan 10:00

Stora Infradagen 2017: Sveriges viktigaste konferens för alla samhällsbyggare

2017-01-27, 10:00 - 15:30
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida