​ME i Almedalen 2018: Systematiskt samarbete ska stoppa dieselstölder

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 11:30 CEST

Varje år stjäls tusentals kubikmeter diesel, något som kostar bara Sveriges maskinentreprenörer uppskattningsvis en halv miljard om året. Mörkertalet är högt. Det krävs ett systematiskt samarbete mellan branscher och myndigheter Det sade Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna, ME på onsdagen i samband i med ett almedalsseminarium om dieselstölder.

​ME i Almedalen 2018: Bransch utan byggare – samverkan är nyckeln

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 14:00 CEST

Kvalificerade maskinförare är en bristvara. Branschen skriker efter dem och vi skulle kunna utbilda många fler. För att göra det behöver vi öka både branschens attraktivitet och kvaliteten i utbildningarna. Det innebär ett tätare samarbete och bättre samverkan mellan de olika skolformerna Det sade ME:s vd Hampe Mobärg under ett seminarium i Almedalen på tisdagsmorgonen.

​ME i Almedalen 2018: Bryt högkonjunkturen för dieselstölder

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 11:00 CEST

– Högkonjunkturen och drivmedelsskatt gör att dieselpriset skjuter i höjden. Tyvärr innebär det högsäsong för de internationella stöldligor som lever på att sälja stulen diesel till mindre nogräknade köpare. Ouppklarade stölder kostar våra medlemmar och samhället många hundra miljoner om året. Det är inte OK för ett land som vill kalla sig en rättsstat, säger branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, vd Hampe Mobärg i samband med Almedalsveckans inledning i Visby.

– Det handlar om organiserad brottslighet i stor skala, bara under första kvartalet 2018 rapporterades över 1 000 stölder, men mörkertalet är högt, många anser att det inte är lönt besväret att anmäla.

Dieselstölder är ett riskfritt brott. Den är lätt att stjäla, svår att spåra och en eventuell dom är inte en avskräckande. Enligt uppgift ligger dagspriset på stulen diesel just nu på åtta kronor litern, en bra vinstmarginal för ligor som fungerar som moderna internationella företag. Men, eftersom staten per automatik ökar sina intäkter när dieselpriset stiger, måste staten öka sina satsningar för att kraftfullt motverka den negativa utvecklingen, säger Hampe Mobärg.

Tillsammans med flera andra branscher som drabbas hårt av den nya internationella och mobila kriminaliteten kräver ME därför idag att regeringen satsar på motåtgärder i form av:

  • Större resurser till polisen för att punktmarkera stöldligor
  • Utförsel av stöldgods ska klassas som smuggelbrott
  • Skärpt bevakning av utförselvägar
  • Höjda straffskalor för stöld
  • Tydligare direktiv till åklagare och domstolar
  • Stärkt internationell samverkan mellan svenska brottsförebyggande myndigheter och deras motsvarigheter i stöldligornas hemländer

– Samtidigt måste alla vi som drabbas verkligen anmäla alla brott. Det, i kombination med större risk för upptäckt, hårdare straff och starkare internationell samverkan skulle bidra till att minska stölderna. Det måste bli mycket dyrt och olönsamt att stjäla diesel i Sverige, säger Hampe Mobärg.

Under Almedalsveckan anordnar ME onsdagen 4/7 klockan 08.30-09.30 seminariet ”Dieselstölderna fortsätter”. Inbjudna är, bland andra, justitieutskottets ledamöter, leverantörer, försäkringsbolag och polismyndigheten. Anmälan kan ske till Eric Österberg, eric@oysterberry.se, tfn: 070-590 0599.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Läs vidare »

​ME i Almedalen 2018: Byggbransch utan förare

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:00 CEST

– Vi i ME kallar oss samhällsbyggare. Vi bygger bostäder, järnvägar och motorvägar, röjer snö, gräver bredband och drar vatten och avlopp. Vår absolut största utmaning idag är att ungdomarna väljer bort yrkesinriktade utbildningar, trots att de som går våra utbildningar nästan utan undantag har jobb som väntar när de går ut. Maskinförare har blivit en akut bristvara, säger branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, vd Hampe Mobärg i samband med Almedalsveckans inledning i Visby.

– Sverige kommer inte att kunna genomföra de stora infrastrukturprojekt och bostadsbyggnationer som planeras utan kvalificerad arbetskraft. Idag läggs utbildningar ner trots att behovet finns. Kommunerna tycker att det är för dyrt och krångligt att anordna dem. Vi tar vårt ansvar genom driva ME-skolor på hittills på åtta platser i landet, skolor som har de bästa lärarna och de bästa maskinerna.

ME driver också, tillsammans med EU och svenska ESF-rådet, projektet Maskinförare 20Tjugo som dels ska stärka utbildningens pedagogik, dels bidra till en breddad rekryteringsbas till skolorna.

– Det handlar om attityder, om hur omvärlden ser på vår bransch och på yrkesutbildningar och hur vi själva ser på omvärlden. Idag behövs det inte så mycket muskler för att köra en entreprenadmaskin, men desto mer av social kompetens och samarbetsförmåga. Det öppnar upp för andra grupper, säger Hampe Mobärg.

I projektet samarbetar ME med ”Youtubern” Hampus Hedström som, via filmer på sin Youtubekanal och inlägg på Twitter och Instagram ska hjälpa ME att bygga ett ökat intresse för utbildningarna. Hampus Hedström har över 220 000 prenumeranter på sin kanal och hans filmer visas just nu ungefär en miljon gånger i månaden.,

– Vi har valt att samarbeta med Hampus i Maskinförare 20Tjugo. Med hans hjälp kan vi nå ut på nya sätt och förhoppningsvis locka ännu fler till ME-skolan, säger Hampe Mobärg.

Under Almedalsveckan anordnar ME tisdagen 3/7 klockan 08.30-09.30 seminariet ”Byggbransch utan förare”. Inbjudna är, bland andra, utbildningsutskottets ledamöter, utbildningspolitiska talespersoner, skolpolitiker och skolledare från både region Gotland och övriga landet, SKL och Boverket. Anmälan kan ske till Eric Österberg, eric@oysterberry.se, tfn: 070-590 0599.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Vi i ME kallar oss samhällsbyggare. Vi bygger bostäder, järnvägar och motorvägar, röjer snö, gräver bredband och drar vatten och avlopp. Vår absolut största utmaning idag är att ungdomarna väljer bort yrkesinriktade utbildningar, trots att de som går våra utbildningar nästan utan undantag har jobb som väntar när de går ut. Maskinförare har blivit en akut bristvara.

Läs vidare »

Fortsatt svår personalbrist för maskinentreprenörer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:00 CEST

I Maskinentreprenörernas konjunkturbarometer MEKO visar den senaste rapporten (Midsommar-MEKO) att maskinentreprenörer i landet kämpar hårt med personalbrist. 95 procent har svårt att hitta rätt maskinförare. Nu börjar det även ta slut på tjänstemän. 88 procent har svårt att hitta personal ur den kategorin. 87 procent har problem att hitta personal i ledningsfunktion.

Framtidens maskinförare utbildas i Skellefteå!

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:45 CEST

Från hösten 2018 kommer Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med Maskinentreprenörerna, ME-Skolan, Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarförbund för maskinentreprenörer. Gymnasieinriktningen heter anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet.

Statsministern tappade tråden efter landsbygdsturnén

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 07:48 CEST

Magnus Persson ME:

–Statsminister Stefan Löfven minister lovade vid sin sommarturné 2017 en ny sammanhållen landsbygdspolitik kallad ”Hela Sverige-satsningen”, där service och goda levnadsvillkor i hela landet stod som ledstjärnor på sommarhimlen. Men, tyvärr, det var en satsning som bleknade i regeringens budget. Som ersättning har statsministern i samverkan med Miljöpartiet blåst upp en infrastruktursatsning som kommer att äta upp alla möjligheter att skapa och upprätthålla rimliga väg- och järnvägsförbindelser ute i den svenska landsbygden.

Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, öppningstal vid förbundets årsstämma som genomförs under årets Maskinmässa på Solvalla.

–Ett höghastighetståg är något som gynnar dem som reser mellan våra storstäder, inte dem som bor och driver företag på landsbygden. Där är vanlig järnväg och än mer det finmaskiga nätverket av lokala och regionala vägar som, tillsammans med kraftfulla bredbandsöverföringar, är de absolut viktigaste livlinorna. Skönmålningar med uttalanden om bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet känns mycket avlägsen från dagens verklighet, där en där en höghastighetsbana hotar att äta upp allt vad staten planerar att lägga på infrastrukturinvesteringar under 15 eller 20 år framöver, menade Magnus Persson.

ME:s förbundsordförande vill nu att Socialdemokraterna snabbt gör en översyn av sina planerade infrastruktursatsningar i form av vägar, järnvägar och kollektivtrafik utanför storstadsområdena och också undersöker förmågan att vidmakthålla vägnätet.

–Statsministerns och regeringens löfte var att människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Att vi tar vara på de rikedomar som finns runtom i landet är en förutsättning för att svensk ekonomi ska fungera, och för att vi ska fortsätta utvecklas som en stark välfärdsnation. För mig är bilden helt klar. Utan en väl fungerande infrastruktur finns det snart ingen landsbygd alls. Då blir Sverige Mälardalen plus regionerna runt Göteborg och Malmö. Resten blir skräpytor, som någon sade.

För vidare information, kontakta:

Magnus Persson, förbundsordförande ME, tfn: 070 583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Hampe Mobärg, vd ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Läs vidare »

ME i samarbete med svensk Youtubestjärna

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:00 CEST

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, har tecknat ett samarbetsavtal med den svenska Youtubestjärnan Hampus Hedström, som under det närmaste året kommer att medverka vid event, samt producera filmer och Instagraminslag i syfte att stärka rekryteringen till ME-skolans maskinförarutbildningar. Samarbetet är en del i projektet Maskinförarutbildning 20Tjugo som ME driver med stöd från EU:s socialfond och det svenska ESF-rådet.

– Projektets syfte är dels att öka kvaliteten på utbildningen i sig, dels att öka intresset bland unga för maskinföraryrket och öka tillgänglighet och jämställdhet. Idag har vi och många andra branscher svårt att rekrytera elever till yrkesutbildningar, trots att de allra flesta får jobb direkt efter utbildningen. Vi har svårt att nå ut till ungdomar och skapa en bra och positiv bild av branschen. Genom projektet och vårt samarbete med Hampus hoppas vi kunna öppna en ny kanal till den viktiga målgruppen, säger ME:s vd Hampe Mobärg.

För den över 20 års ålder är 21-årige Hampus Hedström från Sunne förmodligen ett okänt fenomen, men för ungdomar i högstadiet och uppåt är han en stjärna. Filmproducent, standupkomiker och programledare är bara några av titlarna på visitkortet. Idag har han 221 000 prenumeranter på sin Youtubekanal och hans filmer visas över en miljon gånger i månaden. Hans publik, jämt fördelat mellan pojkar och flickor, följer honom på Youtube, Instagram, Facebook och via podcast. Och snart finns alltså även ME där, tillsammans med Hampus.

– Jag är en tekniknörd, även om jag inte är någon tekniker och jag har pratat mycket om gymnasieskolan och utbildning i mina filmer. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med ME och att få lyfta fram en spännande och intelligent bransch. Jag tror också att man med lite humor kan visa att det är en bransch som passar många olika människor och att man inte behöver tugga snus för att jobba där, säger Hampus.

I Maskinförarutbildning 20Tjugos andra del arbetar ME-skolan nu på flera områden med ett gemensamt utbildningskoncept, metodverktyg och digitalt stöd för eleverna på de sju skolor som ME-driver runt omkring i landet. Målet är att ME-skolan ska kunna erbjuda Sveriges bästa maskinförarutbildning i en kombination av metodik, kvalificerade lärare och toppmodern utrustning.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, vd ME, tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se
Magnus Persson, ordförande ME, tfn: 070-583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, har tecknat ett samarbetsavtal med den svenska Youtubestjärnan Hampus Hedström, som under det närmaste året kommer att medverka vid event, samt producera filmer och Instagraminslag i syfte att stärka rekryteringen till ME-skolans maskinförarutbildningar.

Läs vidare »

​Vice statsminister Lövin förbluffar omvärlden

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 02:00 CEST

Isabella Lövin, vice statsminister och tillika ansvarig minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, går från klarhet till klarhet. På sociala medier går hon nu ut och sprider okunskap om de faktiska kostnaderna för den omdiskuterade höghastighetsbanan. Målet är att få riksdagen att ta beslut om en satsning om gigantiska 250 miljarder - och det före valet! Hur ska landets medborgare känna tillit till att det faktiskt finns ansvarsfulla politiker efter ett sådant agerande?

Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME, riktar skarp kritik mot minister Isabella Lövin under sitt anförande i samband med invigningen av årets Maskinmässa på Solvalla på torsdagen.

– Om det är något vi lärt oss om Miljöpartier under de fyra år de suttit i regeringen är att de har gjort, och gör, allt för att begränsa bil- och flygtrafik i Sverige. Det känns rätt märkligt eftersom 90 procent av alla persontransporter idag sker på väg, samtidigt som den höghastighetsbana som hon vill bygga kommer att äta upp halva infrastrukturbudgeten de kommande 40 åren. Och då är ändå inte alla nödvändiga tilläggsinvesteringar med i de 250 miljarderna. Minst lika märkligt är att Miljöpartiet, som under alla sina år i riksdagen bromsat allt som heter alternativa finansieringslösningar, nu verkar ha släppt alla budgetbromsar, säger Magnus Persson.

– Det är också anmärkningsvärt att minister Lövin uppenbarligen avstår från att se uppgifter från forskare som pekar på vilka andra miljöinsatser som skulle kunna genomföras redan idag med hjälp av en sådan summa. Man skulle, bara som ett exempel, kunna köra nära 300 bussar per dag på biodrivmedel mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, utan kostnad för resenärerna. Summan skulle också kunna betala den årliga merkostnaden för att försörja flyget mellan de tre städerna med biodrivmedel.

– Vi har självklart inget emot att satsningar görs när det gäller järnväg, men det måste då vara prioriterade satsningar som ger en trafik som resenärerna kan lita på vid varje tillfälle och som uppfyller deras behov av flexibilitet. Det är därför helt obegripligt att klimatministern tycks ha glömt bort alla de alternativa lösningar som finns tillgängliga för att istället satsa alla pengar på en riskabel gökunge som höghastighetsbanan, sade Magnus Persson.

För vidare information, kontakta:
Magnus Persson, ordförande ME, tfn: 070-583 52 30, e-post: magnus.persson@vsmgruppen.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Isabella Lövin, vice statsminister och tillika ansvarig minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, går från klarhet till klarhet. På sociala medier går hon nu ut och sprider okunskap om de faktiska kostnaderna för den omdiskuterade höghastighetsbanan. Målet är att få riksdagen att ta beslut om en satsning om gigantiska 250 miljarder - och det före valet!

Läs vidare »

Maskinerna intar Solvalla

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 09:00 CEST

Nu är det premiär för mässan som samlar Sveriges maskinleverantörer och maskinentreprenörer på en och samma plats - Solvalla. Vi inbjuder media till presskonferens och invigning den 31 maj.

Pressprogam
Presskonferens den 31 maj kl 10.00 på Solvalla, konferenslokal ATG Logen (ingång via nya huvudentrén).

Medverkande vid presskonferensen är:
Christer Söderberg, ordförande MaskinLeverantörerna 
Magnus Persson, ordförande, Maskinentreprenörerna 
Jörgen Forsberg, vd Solvalla AB
Gabriel Börjesson, affärsansvarig Svenska Mässan
Björn Bäckström, vd MaskinLeverantörerna 

Invigning
Svenska Maskinmässan invigs den 31 maj kl 11.00 vid ingång till travovalen.

Besökarna, som förväntas komma från hela landet, är i huvudsak aktiva inom bygg- och anläggningsbranschen. De som i verkligheten bygger svensk framtid. Utställare är cirka 110 maskinleverantörer som kommer att visa det senaste i maskinväg.

MaskinLeverantörerna (ML), som är arrangör i samarbete med Svenska Mässan, var mycket nöjda med utfallet av Maskinmässan 2016.

–2016 var första gången för vårt koncept ”att sätta mässbesökaren i centrum” och enligt besökarna funkade detta mycket bra. Nu har vi filat och justerat allt som hade förbättringsmöjligheter och ser fram emot en ännu bättre mässa 2018, säger Björn Bäckström, vd ML.

Maskinentreprenörerna (ME), landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer, ser fram emot årets mässa och har bland annat tagit stort ansvar i utformningen av årets seminarieprogram.

–Maskinmässan är ett unikt tillfälle att träffa branschkollegor och utbyta erfarenheter samtidigt som du får kunskap om vad som händer i branschen runt om i Sverige. Här får du på ett samlat sätt en överblick av vad maskinmarknaden har att erbjuda just nu och nära i framtid, säger Hampe Mobärg, vd ME.

Svenska Mässan som redan förra gången var imponerade av det stora intresset för mötesplatsen meddelar att detta intresse inte har svalnat, möjligtvis ökat ytterligare, både från utställare och besökare.

–Både utställare och besökare har verkligen visat stort intresse för 2018 års mässa. Telefonen och mailen går varm och man märker att de positiva ryktena efter 2016 års mässa har spridit sig runt om i landet. Konceptet med en kompakt maskinmässa, där besökaren står i fokus har verkligen blivit en snackis, säger Gabriel Börjesson, affärsansvarig Svenska Mässan.

Det mesta sker utomhus och besökarna får tillfälle att gräva, lasta och testa en mängd mobila maskiner. Entrén är fri och målet är satt till över 12 000 besökare. Främst vänder man sig till entreprenörer inom bygg, anläggning och vägunderhåll samt representanter för kommunernas tekniska kontor.

För frågor kontakta:
Björn Bäckström, MaskinLeverantörerna, tfn 08-508 938 83, 
e-post: bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se

Gabriel Börjesson, mässansvarig Svenska Mässan, tfn 031-708 82 21,
e-post: gabriel.borjesson@svenskamassan.se

Malin Gustafsson, Maskinentreprenörerna, tfn 08-762 70 76, e-post malin.gustafsson@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Nu är det premiär för mässan som samlar Sveriges maskinleverantörer och maskinentreprenörer på en och samma plats - Solvalla. Maskinentreprenörerna (ME), landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för Maskinentreprenörer, ser fram emot årets mässa och har bland annat tagit stort ansvar i utformningen av årets seminarieprogram.

Läs vidare »

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida