Media-no-image

Nässjö är näst bäst i landet på små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

Nässjö kommun är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 12 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser i Nässjö kommun är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i landet är alltså Arboga och Kungsör, som går igenom 14 procent av sina små avlopp varje år. Närmast efter kommer alltså Nässjö med tolv procent och Södertörn med de tre kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn som ligger på strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanterna, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp
Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Nässjö kommun är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 12 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Arboga och Kungsör bäst i landet på små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

De båda mälarkommunerna Arboga och Kungsör är absolut bäst i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 14 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser i Arboga och Kungsör är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i landet är Arboga och Kungsör, som går igenom 14 procent av sina enskilda avlopp varje år. Närmast efter kommer alltså Nässjö med 12 procent och Södertörn (Haninge, Tyresö och Nynäshamn) med strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år, beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp, jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp

Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

De båda mälarkommunerna Arboga och Kungsör är absolut bäst i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Hela 14 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

Läs vidare »
Media-no-image

Södertörn i täten för att stoppa farliga små avlopp

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 07:00 CET

Södertörn, med kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn, är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Över 9 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp som representerar 90 procent av den samlade VVS-branschen.

– Det är mycket glädjande att det finns kommuner som är så framsynta och som, trots att det finns en politisk otydlighet på riksnivå, väljer att ligga i framkant för en bättre miljö. Det vi ser på Södertörn är en del av resultatet av 4 års intensivt samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och den samlade VVS-branschen, säger Anders Mårtensson, som också deltar på miljökonferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 13-15 mars i Örebro, där de bästa kommunerna presenteras.

Idag finns över 900 000 små avlopp i Sverige. Ungefär 350 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Allra bäst i landet är Arboga och Kungsör, som går igenom
14 procent av sina enskilda avlopp varje år, närmast efter kommer alltså Nässjö med 12 procent och därefter Södertörn med strax över 9 procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. 27 har en omsättningstakt som är hållbar, över 5 procent om året. Lika många ligger mellan 4 och 5 procent och ytterligare
30 har en omsättningstakt på 3 till 4 procent.  I 47 kommuner är takten lägre än 1 procent om året. Avlopp som har en livslängd på 20 år, beräknas då leva i över 100 år innan de byts ut mot nya. 

– 2013 åtgärdades 18 000 avlopp jämfört med 14 000 för 2010, så kurvan är bruten. Men takten behöver bli dubbelt så hög om vi ska kunna bygga bort alla dåliga avlopp. Vi kommer inte längre i dagens system. Det finns nu ett förslag på Miljödepartementets bord från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med tydligare regler, en miljöskatt på farliga avlopp och en skarp avgränsning av olika myndigheters ansvarsområden.  För att förhindra ett totalstopp i miljöarbetet är det nu miljöminister Lena Eks ansvar att skyndsamt lyfta frågan och ta de beslut som krävs, säger Anders Mårtensson.

För vidare information:
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 076-118 66 20
Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, tfn: 070-742 84 00


Aktionsgruppen Små Avlopp

Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Södertörn, med kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn, är bland de absolut bästa i landet på att förebygga miljöfarliga läckage från bristfälliga små avlopp. Över 9 procent av avloppen byts ut eller åtgärdas på annat sätt varje år, en siffra som ligger skyhögt över resten av landet. Det framgår av en undersökning från Aktionsgruppen Små Avlopp.

Läs vidare »
Media-no-image

Allt färre miljöfarliga avlopp, men politisk tydlighet saknas

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 06:00 CET

– Kurvan är bruten! I år stoppades miljöfarliga utsläpp från nästan 18 000 enskilda avlopp runt om i Sverige, jämfört med 14 000 år 2010. Allt fler kommuner tar sitt ansvar, gör stora insatser och ökar takten. Vi ser resultatet av fyra års samarbete mellan kommuner, länsstyrelser och VVS-branschen, säger Hampe Mobärg, talesman för den branschgemensamma Aktionsgruppen Små Avlopp.

Idag finns det nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Drygt 400 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i ligan är Arboga och Kungsör, som tog hand om 14 procent av avloppen ifjol, det visar en undersökning beställd av aktionsgruppen Små Avlopp. Närmast efter kommer Nässjö med tolv procent och Södertörn (Haninge, Tyresö och Nynäshamn) med strax över nio procent.

För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. Bara 27 har en omsättningstakt som är hållbar, det vill säga över fem procent om året. Lika många ligger mellan fyra och fem procent och 30 har en omsättningstakt på tre till fyra procent.  I 47 kommuner ligger takten under en procent om året. Det innebär att avlopp, som normalt har en livslängd på ungefär 20 år, ska leva i över 100 år innan de byts ut. 

– Det är ohållbart. 2013 var åtgärdstakten 2,7 procent för hela Sverige. I det tempot behöver vi hålla på i 40 år innan vi hunnit runt. Vi måste dubbla takten om vi ska få bort alla dåliga avlopp inom rimlig tid, säger Hampe Mobärg, som efterlyser en tydlig politisk styrning. Alla inblandade har gjort stora insatser och det är glädjande att se resultatet. Men nu är vi vid vägs ände. Det krävs ett snabbt och kraftfullt agerande från miljöminister Lena Ek för att vi ska kunna fortsätta.

Aktionsgruppen anser att den utredning som Havs- och Vattenmyndigheten lade fram 2013 är bra och om regeringen följer den, kan viktiga steg tas för att lösa miljöproblemen. I utredningen finns, bland annat, förenklade regler och en tydlig gränsdragning mellan olika myndigheter, en miljöskatt med skattebefrielse för fastighetsägare som genomför nödvändiga åtgärder, samt en avloppsdeklaration.

– Problemet är att miljödepartementet inte hinner med att göra sitt jobb. Utredningen har legat på departementet i fem månader. Om frågorna inte kommer upp före valet riskerar de att försvinna i fjärran. Då stoppas miljöarbetet helt i onödan. Det är en mycket oroande utveckling och vi har nu vänt oss direkt till miljöministern och kraftfullt påtalat detta, säger Hampe Mobärg.

För vidare information:
Hampe Mobärg, talesman Aktionsgruppen Små Avlopp
Tfn: 073-029 88 56
 E-post: hampe.mobarg@me.se


AKTIONSGRUPPEN SMÅ AVLOPP
Maskinentreprenörerna, ME
VVS-Fabrikanternas Råd
Svenska Rörgrossistföreningen VVS

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Idag finns det nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige. Drygt 400 000 av dem behöver åtgärdas för att stoppa miljöfarliga läckage. Bäst i ligan är Arboga och Kungsör, som tog hand om 14 procent av avloppen ifjol, det visar en undersökning beställd av aktionsgruppen Små Avlopp. För de allra flesta kommuner är takten betydligt lägre. Bara 27 har en omsättningstakt som är hållbar.

Läs vidare »
Media-no-image

Öppet brev till Miljöminister Lena Ek: ”Konstruktiv kritik eller bara gnäll?”

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 10:45 CET

Det blir av allt att döma inga skarpa förslag innan sommaren 2014 från miljöminister Lena Ek och regeringen för hur utsläpp och föroreningar från enskilda avlopp ska stoppas. Miljödepartementet hinner inte med, trots att utredningen från Havs- och vattenmyndigheten legat på ministerns bord i fem månader.  Dröjsmålet gör att frågan sannolikt inte hinner behandlas före sommaren och därmed inte heller före höstens val.

Hos oss i branschen väcker detta både besvikelse och oro. I fyra år har Maskinentreprenörerna, VVS-Fabrikanternas Råd och Rörgrossistföreningen, under det gemensamma namnet Aktionsgruppen Små Avlopp, kämpat för att genomföra åtgärder mot bristfälliga avlopp.  Vi har, tillsammans med kommuner och länsstyrelser och fastighetsägare, brutit den negativa kurvan. Antalet åtgärdade avlopp stiger på nytt, men vi har kommit till vägs ände. Utan snabba och tydliga politiska beslut från miljöminister Lena Ek när det gäller förslagen från HaV, kommer vi helt enkelt inte vidare.

Läget är nu mycket kritiskt. Om den miljömässigt viktiga frågan om enskilda avlopp inte behandlas i tid, riskerar den att försvinna i fjärran - och det kanske för alltid – samtidigt som tusentals dåliga avlopp fortsätter att läcka.

Vi anser dessutom att miljöminister Lena Ek borde vara betydligt mer öppen för en fortsatt dialog. Det är märkligt att vi, som representerar över 90 procent av aktörerna inom området enskilda avlopp, inte ens är tillfrågade om vad vi tycker. Både miljödepartementet och miljöministern borde rimligtvis vara mer intresserade än så av att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper från det praktiska arbete vi utför varje dag.

Det är därför vi idag skickar detta öppna brev till Miljöminister Lena Ek. Vårt hopp är att hon omedelbart agerar och lyfter frågan. Det behövs ett antal snabba och konkreta åtgärder för att stoppa utvecklingen. De flesta av dem finns med i HaV:s utredning. Sedan får ministern själv bestämma om vi, som tycker att vi borde vara en av de tyngre remissinstanserna, kommer med konstruktiv kritik eller bara gnäll.

Vi vet vad vi vill och vad vi kan. Vi delar gärna med oss av det.

Hampe Mobärg
Talesperson för Aktionsgruppen Små Avlopp
Tfn: 073-029 88 56

Se bifogat: Öppet brev till Lena Ek

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Det blir av allt att döma inga skarpa förslag innan sommaren 2014 från miljöminister Lena Ek och regeringen för hur utsläpp och föroreningar från enskilda avlopp ska stoppas. Miljödepartementet hinner inte med, trots att utredningen från Havs- och vattenmyndigheten legat på ministerns bord i fem månader. Hos oss i branschen väcker detta både besvikelse och oro.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen: Bristande underhåll hot mot dricksvattnet

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 16:26 CET

– Jag tycker att vi ska vara ganska oroliga för drickvattnets kvalitet, väldigt oroliga för den takt vi underhåller våra vatten och avloppssystem på och oroliga för vattnets innehåll i form av hormon- och läkemedelsrester.

Det sade Gunnar Holmgren, särskild utredare hos Landsbygdsministern, när han på fredagen, under förbundet Maskinentreprenörernas årliga infrastrukturdag, kommenterade en rykande färsk undersökning om läget för det svenska Va-nätet.

Undersökningen, som publicerats av VA-fakta, ett branschinitiativ där Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-fabrikanternas råd och VVS-företagen ingår, pekar på risken för tillagande problem när det gäller vattenkvaliteten.

– Undersökningen visar att underhållet i många av Sveriges kommuner är eftersatt och rapporten visar hur akut läget är. En miljon svenskar bor i kommuner som riskerar att få svårt att klara kvaliteten  på dricksvattnet. Jag hoppas att regeringens utredning tar hänsyn till de utmaningar som beskrivs, säger Hampe Mobärg, samordnare  för VA-Fakta och vd för Maskinentreprenörerna.

– Tekniken finns, men det krävs rejäla investeringar under lång tid. Idag tar det 150-160 år att förnya Va-nätet i Sverige, det måste gå att göra snabbare och det måste finnas en vilja. Vår vattenförsörjning är känslig, tanken på en tankerolycka i Mälaren där Stockholm och andra städer hämtar ytvatten till sin vattenförsörjning är skrämmande, menade Gunnar Holmgren, som också efterlyste en rejäl genomgång av ansvarsfrågan.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting var dock betydligt mindre oroad än Gunnar Holmgren.

– Rapporten är intressant, men visar också att läget förbättrats radikalt de senaste åren, både vad gäller rörbrott och sjukdomsutbrott. Läget skiljer sig över landet, men jag är inte orolig över ledningarna i sig, utan över problemen med inträngning, och det är något som måste lösas, sade Anders Knape.

– Svenskarna är bortskämda med bra vatten.  Nu behövs både åtgärder och fler övergripande samarbeten, både inom och över regiongränserna, sade Gunnar Holmgren.


Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Jag tycker att vi ska vara ganska oroliga för drickvattnets kvalitet, väldigt oroliga för den takt vi underhåller våra vatten och avloppssystem på och oroliga för vattnets innehåll i form av hormon- och läkemedelsrester.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen: Tveksamhet till infrastruktursamverkan offentligt-privat

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 16:26 CET

De politiska partierna är överens om att fortsatta investeringar krävs i den svenska infrastrukturen. Samtidigt är det flera som är mycket tveksamma till att utnyttja nya finansieringsmodeller, till exempel i form av  ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, så kallad OPS. Det framkom i samband med att förbundet Maskinentreprenörerna på fredagen höll sin årliga infrastrukturdag i Stockholm.

– Just nu är Sverige faktiskt det enda land i Europa som har råd att genomföra de infrastruktursatsningar som är på gång. Våra finanaser är starka. OPS kan lösa en del praktiska problem, men inte alla och risken är att metoden medför mindre utrymme för entreprenörer. menade Jan-Evert Rådhström (m).  Mer positiv var dock KD:s Sara Skyttedal:

– Det är ett misstag att se statliga pengar som bättre än andra pengar. Kan vi hitta smarta lösningar och få in privata medel som gör at vi kan bygga ut den infrastruktur som vi behöver, utan att samtidigt tumma på de investeringar som behövs i vård skola och omsorg, är  jag helt för det, sade Sara Skyttedal. Hon fick också understöd av centerpartiets Per Åsling, som starkt förespråkade utveckling och användning av OPS och andra likande metoder.

Från Folkpartiets sida ville dock Lars Tysklind inte släppa möjligheterna till utökat utnyttjande av brukaravgifter, något som Sverige, enligt honom, måste vara mera berett på i framiden.  

Det största motståndet fanns dock hos miljöpartiet och socialdemokraterna, som båda ville klara de fortsatta investeringarna med hjälp av skattefinansiering. Slopade löneskatteavdrag och lastbilsskatt var exempel på vägen framåt enligt dessa. 


Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

De politiska partierna är överens om att fortsatta investeringar krävs i den svenska infrastrukturen. Samtidigt är det flera som är mycket tveksamma till att utnyttja nya finansieringsmodeller, till exempel i form av ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, så kallad OPS.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen, Partierna eniga: Behåll utgiftstaket, trots infrastrukturens behov.

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 15:25 CET

Alla riksdagsparter är överens om att det finns ett stort behov av fortsatt utbyggnad och förstärkt underhåll av den svenska infrastrukturen. Trots detta  är det, med undantag för Sverigedemokraterna, inget av partierna som kan tänka sig att lätta på det finansiella ramverket och ta lån för att klara de fortsatta utmaningarna.  

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet och Moderaterna sade alla blankt nej till en sådan åtgärd när de tillfrågades under förbundet Maskinentreprenörernas stora Infradag i Stockholm på fredagen.

– De kan vara så att vi måste låna, men det måste i så fall så fall ske innanför de fastställda ramarna menade Anders Ygeman (s) och var därmed, för en gångs skull, enig med Jan-Evert Rådhström (m).

– Vi har amorterat av skulderna, vi vill inte för allt i välden tillbaks in i en värld där räntor och amorteringar äter upp pengar vi kan bygga för, sade Rådhström i en kommentar.

Det enda undantaget i partiklungan var SD:s Tony Wiklander, som menade att lånefinansiering måste vara ett  alternativ.

– Man måste naturligtvis räkna noga, men vi kan inte utesluta att vi måste låna för att finansiera de investeringar vi behöver, något annat ser jag inte som  realistiskt, sade han under debatten.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Alla riksdagsparter är överens om att det finns ett stort behov av fortsatt utbyggnad och förstärkt underhåll av den svenska infrastrukturen. Trots detta är det, med undantag för Sverigedemokraterna, inget av partierna som kan tänka sig att lätta på det finansiella ramverket och ta lån för att klara de fortsatta utmaningarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen: Mindre entreprenörer missgynnas i upphandlingar

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 13:12 CET

– Vi mindre entreprenörer får sällan vara med och konkurrera när Trafikverket handlar upp entreprenader. Trafikverket gör det alltför komplicerat vill ha större entreprenörer, även om vi mindre skulle kunna klara jobbet minst lika bra. Dessutom kan vi göra jobben mycket billigare än jättar som Skanska och NCC, och det måste ju vara  måste ju vara bra för skattebetalarna?

Magnus Persson, vd för Värmdö Schaktmaskiner riktade under förbundet Maskinentreprenörernas årliga infrastrukturdag stark kritik mot Trafikverket sätt att upphandla tjänster.

– Om man tar en mindre generalentreprenad kan vi ofta utföra jobbet 10 – 15 procent billigare, men vi får inte vara med på allvar, utan en store entreprenör kommer oftast in som mellanhand. Och dagens anbudsförarandet gör det onödigt svårt för oss. Vi  mindre måste ofta backa för det enorma pappersjobb som krävs.

– Dessutom hamnar vi i sådana här upphandlingar en svår position med storbolagen, som ibland är våra kunder, medan vi ibland äter från samma tallrik. Trafikverket borde helt enkelt lägga ut fler och mindre entreprenader. ”Kalle Perssons schakt” kan ofta fixa jobbet lika bra, menade Magnus Persson.

Skanska Sveriges vd Pierre Olofsson menade att han inte kände igen problemet med att mindre entreprenörer missgynnas av systemet, men också att det finns stora utbyggnadsbehov och att man  måste vara öppna för olika samarbets- och finansieringsformer.

Trafikverkets Generaldirektör Gunnar Malm hävdade i sin  replik att Trafikverket välkomnar en dialog med entreprenörerna.

– Vi kan alltid göra mer för att se till att vi utnyttjar de befintliga medlen ännu bättre, sade Gunnar Malm.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Vi mindre entreprenörer får sällan vara med och konkurrera när Trafikverket handlar upp entreprenader. Trafikverket gör det alltför komplicerat vill ha större entreprenörer, även om vi mindre skulle kunna klara jobbet minst lika bra. Dessutom kan vi göra jobben mycket billigare än jättar som Skanska och NCC, och det måste ju vara måste ju vara bra för skattebetalarna?

Läs vidare »
Media-no-image

Stora Infradagen: Generaldirektör tar bladet från munnen

Pressmeddelanden   •   2014-01-31 13:10 CET

– Även en Generaldirektör måste någon gång få ta bladet från munnen. Om vi ska diskutera järnvägen, hur vi ska öka användbarheten och göra den mer robust, så måste vi ha en diskussion som leder framåt och som inte bygger på hörsägen eller till och med rena falsarier. Dagens debatt skrämmer mig, vi behöver inte fördumningsargument.

– Personligen tycker jag gränsen går vid de hotbrev jag fått och de kommentarer som min familj råkat ut för.

Det sade Trafikverkets hårt kritiserade Generaldirektör Gunnar Malm vid en debatt under förbundet Maskinentreprenörernas Stora Infradag i Stockholm på fredagen. Malm, som slängde sitt manus och talade fritt,  menade att debatten under de senaste veckor helt hade tappat balansen och att andra transportslag, som sjö- och vägtrafik, tappats bort.

– Det finns en nostalgi runt järnvägen, samtidigt som vägtrafiken faktiskt utgör ryggraden i det svenska samhället.  Jag förstår engagemanget, men vi måste ha en faktadiskussion och mindre av ”jag hörde på bussen i morse att...” om det ska fungera. Vi får exempelvis ofta höra att pengarna försvinner i administrationen. Det stämmer inte, 80 procent av de medel vi har går rakt ut i verksamheten,  men ingen vill höra hur det verkligen ligger till, för det stämmer inte med den egna uppfattningen.

Det finns planer för återställandet av järnvägen, även om det tar tid och är komplext. Ingen skulle vara gladare än jag om jag kunde stänga ner tågtrafiken i Stockholm under sex månader och fixa allt, men det går förstås inte. Och det spelar ingen roll vilka som sitter i regeringsställning, oavsett vilka kommer problemen med järnvägen att finnas kvar under lång tid.

Jag känner min trygghet  i goda medarbetare och i det faktum att det är vi som har lyft upp problemen på bordet, så att de kan lösas. Vi välkomnar en fortsatt diskussion, slutade Gunnar Malm.

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

– Även en Generaldirektör måste någon gång få ta bladet från munnen. Om vi ska diskutera järnvägen, hur vi ska öka användbarheten och göra den mer robust, så måste vi ha en diskussion som leder framåt och som inte bygger på hörsägen eller till och med rena falsarier. Dagens debatt skrämmer mig, vi behöver inte fördumningsargument.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida