Media no image

Drivmedelstölder mycket större problem än känt: varannan stöld anmäls inte

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 16:35 CEST

Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby.

– Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde. 49 procent av de tillfrågade företagen drabbades av stölder under 2016, nästan vart tredje av dem utsattes för sex stölder eller fler. Utvecklingen är tydligast på landsbygden, där polisens resurser till stor del försvunnit. Det krävs ett ökat fokus på vardagsbrott, annars minskar förtroendet för rättssamhällets funktioner, sade ME:s vd Hampe Mobärg.

– Stulen diesel är en handelsvara för de internationella brottsnätverken, den säljs utomlands och bidrar till att finansiera nätverkens narkotikatrafik. Den som inte anmäler stölderna bidrar till den organiserade brottsligheten. Om vi inte får veta att stölderna sker, kommer de inte in i statistiken och då är det svårt för oss att agera eftersom vi inte ser dem, förklarade Magnus Sjöndin från Polisens Underrättelsegrupp Gotland.

– Det är klart alarmerande är att bara 45 procent av stölderna polisanmäldes, vilket betyder att det finns ett stort mörkertal. Vi vill att våra företag ska anmäla varje stöld, men det finns en uppgivenhet över att inget händer när de anmäler. Problemet är att polisen inte prioriterar vardagsbrotten. Enligt deras egna siffror är uppklaringsgraden lägre än två procent och då är det lättare för företagaren att knyta näven istället för att anmäla. Till de faktiska kostnaderna för den stulna dieseln kommer dessutom kostnader för reparationer, administration och förlorade intäkter, något som kan vara förödande för ett litet företags lönsamhet, menade Hampe Mobärg vidare.

– Drabbade branscher måste hjälpas åt och identifiera flöden och ligor och förpacka informationen åt polisen, så att mönster blir tydliga, men lika viktigt är att polisen återför vad den gör så att vi ser att det händer något, sade Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Både Per Geijer och Magnus Sjöndin påpekade också att dagens straffskalor för vardagsbrott gör det svårt att agera gentemot dem som satt sådan brottslighet i storskaligt system.

Riksdagsledamoten Pål Jonsson (m) från Justitieutskottet menade att en ökad tillgänglighet till poliser, speciellt i glesbygd är en avgörande faktor för att skapa trygghet. Hans utskottskollega Helen Petersson (s) betonade från sin sida både vikten av att anmäla, och av själv att hålla en hög etisk nivå och inte köpa stöldgods, oavsett om det är diesel eller andra varor.

Vid seminariet lanserade ME:s vd Hampe Mobärg bildandet av en bred samarbetsgrupp för en mer effektiv bekämpning av stölder. Gruppen föreslås bestå av branschorganisationer, politiska beslutsfattare på olika nivåer, leverantörer av drivmedel och fordon samt andra berörda. Arbetet beräknas inledas hösten 2017.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

​Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby.

Läs vidare »
Media no image

ME om Annie Lööf i Almedalen: Väck kommunerna för regionala aktörer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 15:00 CEST

– ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalificerad utbildning av maskinförare för bygg- och anläggningsbranschen. Det är en yrkesgrupp som är en bristvara, branschen skriker efter dem. Eleverna går rakt in i anställningar när de är klara med sina utbildningar. Trots det tycker många kommuner att utbildningarna är dyra och lägger ner dem av kostnadsskäl. När vi vill etablera branschskolor, skolor där vi står för maskiner och lärare, handlar diskussionen tyvärr mer om prislappen än utbildningskvaliteten, säger maskinentreprenörerna, ME:s vd Hampe Mobärg.

Vid sitt tal i Almedalen under onsdagen ägnade centerledaren Annie Lööf stor tid åt att beskriva hur arbetsmarknaden måste öppnas upp för att kunna välkomna de hundratusentals som idag står utanför. Kärnan i resonemanget var att fler ska kunna utbilda sig och senare i livet också kunna vidareutbilda sig och byta bana. Vägar att underlätta för detta skulle, enligt centerledaren, vara att bygga ut yrkeshögskolan med 5 000 nya platser och dessutom förändra förutsättningar för studiestöd och studielån.

­– Från Maskinentreprenörernas, ME:s sida välkomnar vi satsningen, men understryker att den inte räcker. Det du säger är bra, Annie Lööf, och vi gläder oss åt det, men du måste, med din kunskap och det regionala perspektiv som du och ditt parti företräder, vara vaksam på hur Sveriges kommuner möter utbildningsbehovet. Du måste väcka kommunerna så att de börjar samarbeta med regionala aktörer som har konkreta förutsättningar att få ut unga i arbetslivet – och förstår att utbildningar faktiskt måste få kosta. ME-skolan är ett bra exempel på en sådan aktör, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalificerad utbildning av maskinförare för bygg- och anläggningsbranschen. Det är en yrkesgrupp som är en bristvara, branschen skriker efter dem. Eleverna går rakt in i anställningar när de är klara med sina utbildningar. Trots det tycker många kommuner att utbildningarna är dyra och lägger ner dem av kostnadsskäl.

Läs vidare »
Fziggvuwjyg0efsms7bv

Utan maskinförare stannar bygget; utbildningkvalitet måste få kosta

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 12:00 CEST

Tillgången till maskinförare är en förutsättning för att Sverige ska kunna bygga de bostäder och den infrastruktur som behövs. Idag är maskinförare är en bristvara och utbildningar läggs ner, samtidig som kommuner och utbildningsgivare tittar allt mer på prislappen. Det har fått stor påverkan på utbildningskvaliteten.

Media no image

Snön och kvaliteten faller, kostnaderna ökar

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:00 CEST

Just den dagen 2016, när det kom 40 centimeter snö, önskade jag mig nog en trängselskatt på tiotusen kronor så att folk hade stannat hemma. Men problemet var inte så mycket att det saknades snöröjningsresurser, utan att de inte kom fram, eftersom vägarna var blockerade av ledbussar och lastbilar som satt fast. Men extrema händelser som den dagen är inte problemet, det är att kunna sköta det dagliga och det är där upphandlingarna kan förbättras, sade Jonas Eliasson, Trafikdirektör Stockholms stad vid ett almedalsseminarium anordnat av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME.

– För oss inom ME är bilden tydlig. Dagens långa och prispressade upphandlingskedjor, där ”min dräng har också en dräng-principen” gäller, har lett till sämre kvalitet i snöröjningen. Om den seriöse maskinentreprenören, som längst ner i kedjan är den som kör bort snön, inte kan betala avtalsenliga löner, täcka investeringarna i de miljöfordon som upphandlingarna kräver, eller måste göra våld på säkerheten för att få det att gå runt, då har vi problem. Därför måste upphandlarna lära sig förstå de verkliga kostnaderna för att utföra uppdrag. Det sade ME:s VD Hampe Mobärg i samband med seminariet, där förutom Stockholms Stad, även Svevia, PEAB, Region Gotland, Trafikverket och Norrköpings kommun medverkade.

– Vi specificerar inte hur långa kedjorna får vara när vi gör upphandlingar, men vi ska följa upp och se över hur många led det finns, inte bara i snöröjningen, sade Åsa Markström, tillförordnad Inköpsdirektör på Trafikverket.

– Dåliga upphandlingar där kostnaderna trycks allt längre ner i kedjan gör att det ser ut som om allt blir billigare. Frågan är vem som egentligen betalar priset? Billigt är inte alltid bra, vi vet hur det såg ut i Stockholm de där dagarna i november förra året. Totalt trafikstopp, olyckor och personskador. Den bistra sanningen är att det är vi skattebetalare som betalar de indirekta miljardkostnaderna i form av förseningar och minskad tillgänglighet, ökade sjukvårdskostnader och höjda försäkringsavgifter. Det syns inte i upphandlingarna. Kanske är det dags för stockholmarna att reagera och kräva återbetalning av trängselskatten? Elbolagen får ju betala sina abonnenter när de blir utan ström, sade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Dagens långa och prispressade upphandlingskedjor, där ”min dräng har också en dräng-principen” gäller, har lett till sämre kvalitet i snöröjningen. Om den seriöse maskinentreprenören, som längst ner i kedjan är den som kör bort snön, inte kan betala avtalsenliga löner eller täcka investeringarna i de miljöfordon som upphandlingarna kräver för att få det att gå runt, då har vi problem.

Läs vidare »
Jkpzig6xiwnr8eogrqmz

Framtidsbransch vidöppen för nya jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

När ME:s konjunkturrapport MEKO offentliggörs i dag så visar undersökningen att drygt 80 procent av företagen i branschen har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal och kan därför inte utföra nödvändiga jobb eller expandera som de önskar.

Ygwheqmjueztpa1jah9s

Framtidens maskinförare utbildas i Munkedal

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:00 CEST

Väst Sverige står inför en historisk byggboom med mängder av infrastruktur och byggprojekt, samtidigt som det pågår ett generationsskifte bland maskinförare. Mot den bakgrunden satsar Kunskapens Hus i Munkedal på en gymnasieutbildning till maskinförare, där man tar hjälp av branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Media no image

​Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 15:10 CEST

Från hösten 2017 kommer Peder Skrivares Skola i Varberg att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med Maskinentreprenörerna, Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarförbund för maskinentreprenörer, och med Munkagårdsgymnasiet där den praktiska yrkesutbildningen kommer att vara lokaliserad. Gymnasieinriktningen heter anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. En viktig byggsten är också vuxenutbildningen i Varberg som ingår samarbetet.

– Det är en väldigt intressant utbildning vi nu drar igång tillsammans med branschens egen företrädare Maskinentreprenörerna. Maskinföraryrket är under stark utveckling med mycket ny teknik både i och utanför maskinen. Extra inspirerande är detta då vi vet att de flesta eleverna som går en maskinförarutbildning har arbete redan då de står på studenttrappan, förklarar Tobias Ramstedt, rektor på Peder Skrivares Skola.

Samtidigt som efterfrågan är historiskt stark kopplat till många infrastruktur- och byggprojekt pågår ett väldig stort generationsskifte med stora grupper som är på väg in i pension.

– Efterfrågan på kunniga maskinförare är rekordhög och vi hoppas kunna attrahera både tjejer och killar till ett yrke som är i stark utveckling. Just nu införs mycket ny teknik inom branschen vilket är fantastiskt spännande, säger Jonas Thorstenson på ME-skolan.

Öppet hus
Den 6 maj har Munkagårdsgymnasiet ”öppet hus”, för att visa upp verksamheten och kunna berätta mer om utbildningarna. Alla intresserade är välkomna för att få mer information.

ME-utbildningscenter
ME-skolan utbildningscenter är idag etablerade på sex orter och driver maskinförarutbildning inom Bygg- och anläggningsprogrammet och genom den kommunala vuxenutbildningen. ME-skolan erbjuder också företagsanpassade kurser inom de flesta områden för de som arbetar i branschen, men också kompetensprov eller komplettering av yrkesbevis. Inom två år räknar vi med att ha etablerat ME-utbildningscenter på närmare tolv orter runt om i Sverige.

För vidare information kontakta:
-Tobias Ramstedt, rektor, Peder Skrivares Gymnasieskola. tfn: 070–638 84 72 
-Stefan Larsson, driftchef, Munkagårdsgymnasiet. tfn: 070–646 52 19
-Jenny Andersson, utbildningssamordnare, Vuxenutbildningen. tfn: 070–529 74 36
-Jonas Thorstenson, områdeschef yrkesutbildning, ME-skolan. tfn: 08–762 70 77
-Per Ek, regionchef, ME Södra, tfn: 070- 810 19 59

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Från hösten 2017 kommer Peder Skrivares Skola i Varberg att börja utbilda framtidens maskinförare i nära samarbete med Maskinentreprenörerna, Sveriges ledande bransch- och arbetsgivarförbund för maskinentreprenörer.

Läs vidare »
Media no image

Unik koncentration i svensk anläggningsbransch

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 10:02 CET

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien (England) och Tyskland. Bilden är tydlig.

­- I den här studien så kan vi visa det man ofta säger, men inte tidigare haft belägg för. Sverige är ovanligt med sina fyra stora byggföretag som starkt dominerar anläggningsmarknaden. Sverige skiljer sig här från de andra länderna vi har studerat. I stort är det vad som kan betraktas som ett oligopol, säger Johan Nyström, som har varit forskningsledare i arbetet med att ta fram rapporten.

Studien visar att det är vanligt i andra länder – även utanför EU – att aktivt arbeta för att öppna och förenkla för medelstora företag att kunna konkurrera om stora offentliga uppdrag inom anläggning. I Norge finns en kultur och historia där glesbygdspolitik gynnar medelstora företag, och norska vägverket arbetar aktivt för att anpassa kontraktens storlek. I Danmark arbetar upphandlande myndigheter också med att underlätta för medelstora företag på olika sätt. Storbritannien har liknande system, och i Tyskland är konkurrenslagstiftningen konstruerad på ett sätt som stödjer små kontrakt och ska gynna konkurrensen. Undersökningen visar att även i USA och i Japan är system som gynnar medelstora företag i aktivt bruk.

­- Studien visar att Sverige är unikt här. Det finns sannolikt fördelar med att bryta upp de fyra största företagens marknadsmakt, säger Nyström.

Maskinentreprenörerna har initierat studien för att diskussionen om marknadskoncentrationen i anläggningssektorn ska leda till konkreta förbättringar och inte fortsätta behandlas som om det är en myt eller ett missförstånd. Det är först när vetenskapliga studier kan bekräfta situationen som det går att agera konstruktivt.

­- Det är inte bra för Sverige, skattebetalarna eller för Maskinentreprenörernas medlemmar om vi har en onödig koncentration av företag som gör att upphandlande myndigheter riskerar att inte få det bästa och mest effektiva resultatet. Det här är ju något som våra medlemmar har diskuterat öppet i flera år, men marknaden har stelnat och rådande koncentration riskerar såklart att leda till en osund marknad där medelstora företag tvingas in i rollen som underentreprenörer som inte kan eller vågar konkurrera med sina beställare, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

Det pågår arbete mellan Trafikverket och Maskinentreprenörerna som syftar till att förbättra situationen, men framstegen hittills har inte gett någon synlig effekt.

­- Det kan vara lämpligt att vi i Sverige lär av andra länder, bland annat hur myndigheter upphandlar. Konkurrenssituationen präglas inte enbart av antalet företag utan även deras karaktär och förutsättningar på marknaden, säger Johan Nyström.

För vidare information, kontakta:

Hampe Mobärg, vd, Maskinentreprenörerna
Tfn: 073-029 88 56, e-post: hampe.mobarg@me.se

Johan Nyström, forskningsledare, VTI
Tfn: 070-878 03 83, e-post: johan.nystrom@vti.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

I en ny rapport från Statens väg och transportinstitut, VTI, kan forskarna för första gången visa och belägga att Sverige har en unik koncentration av få stora byggföretag som dominerar marknaden. Forskarna har kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien (England) och Tyskland. Bilden är tydlig.

Läs vidare »
Vcd5tlqqyrbpxibh9jla

Framtidens maskinförare utbildas i Varberg

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 10:09 CET

Peder Skrivares Skola i Varberg startaren maskinförarutbildning i samarbete med Maskinentreprenörerna (ME). Maskinförarutbildningen sker i ME-skolans regi med moderna maskiner från Caterpillar. På sikt ska ett ME utbildningscenter för maskinentreprenörer i regionen utvecklas på skolan.

Media no image

Stora Infradagen 2017: Vägen mot framtiden – så förändras världen

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 16:59 CET

– I en tid när alla tror att allt kan ske med hjälp av den Iphone vi numera har i fickan vågar vi i ME att ta er med på en resa in i den digitala världen. Idag vill vi visa att det bland oss samhällsbyggare finns en kunskap som borde synas i verkligheten. Den digitala revolutionen är snart här för anläggningsmaskinerna – och det är bra, för anläggningsmaskinerna är snart klara för den digitala revolutionen!

Det sade ME:s förbundsordförande Magnus Persson när han på fredagen öppnade den elfte upplagan av branschorganisationens evenemang Stora Infradagen. Dagen, som lockade över 300 personer, däribland ett statsråd och en före detta statsminister, minst en generaldirektör och en rad forskare, entreprenörer och företagsledare, hölls i år på temat ”Vägen mot framtiden”. En egen app med mentometerfunktion för snabba frågor till publiken var en av nyheterna för året.

Först ut på scenen efter Magnus Persson var infrastrukturminister Anna Johansson, som introducerades av dagens moderator Elisif Elvinsdotter. Ministerns anförande kretsade runt digital och fysisk infrastruktur.

– Målsättningen är att hela landet ska leva. Tillgången till bredband är lika viktigt idag som el och fast telefoni var förr. Det behövs andra saker också, men den digitala infrastrukturen är oerhört viktig för framtiden, menade Anna Johansson som också funderade runt höghastighetsbanorna

– Det är en extremt långsiktig satsning på kanske 30 - 40 års sikt. Den senaste uppskattningen är att det kostar 230 miljarder kronor. Frågan är om det verkligen dyrt sett ur det perspektivet?

Vänd utvecklingen
Efterföljaren på scenen, före detta statministern Fredrik Reinfeld, undvek riksdagspolitiken och tittade mer filosofiskt på utvecklingen i världen i dessa dagar av Brexit och Trump-utspel, migration och klimathot.

­

– Vi har inte sett så protektionistiska strömningar sedan 1930-talet och om vi inte kan hejda dem får vi problem. Om några börjar bygga murar eller höja importskatterna kommer allt fler att följa efter. Då drabbas små exportberoende länder som Sverige hårt. Därför måste vi planera för framtiden, och stå långt framme för att vända utvecklingen, menade Fredrik Reinfeldt, som också funderade över befolkningstillväxten och den åldrande befolkningen

–2040 finns det fyra miljoner stockholmare, har ni tänkt den tanken? Och i nästa generation är det 85-åringarna som tar över och blir den största väljargruppen. Vad betyder det?

Googlioter
Forskaren Johan Magnusson från Chalmers och Göteborgs Universitet pekade på de förändringar som äger rum när nya affärsmodeller tar över.

­

– Idag är vi alla googlioter, vi jobbar i deras fabrik, vi driver deras sälj och intäkter så snart vi klickar på länkar som ger dem intäkter. Vi skapar värdet, företag som Google fångar det, och det är den förändringen vi ser. Intelligenta produkter samlar enorma mängder information åt tillverkaren, inte åt användaren. Caterpillar vet mer om hur hjullastaren används än vad entreprenören gör. Tillgången till den kunskapen och informationen kan göra entreprenören mycket mer effektiv, sade Johan Magnusson, som också menade att det finns ett tidsfönster. Ni kan undvika missar och inlåsningar om ni går in med en öppen syn på vad den nya tekniken kan göra för er.

Ali Sadeghi från Trafikverket och Amy Rader Olsson från Smart Built Environment höll båda med Johan Magnusson om digitaliseringens problem, men framhöll möjligheter till miljardbesparingar när digitala data används för en mer effektiv och hållbar infrastrukturuppbyggnad.

– Allt bygger på tillgången till relevant geodata, sade Amy Rader Olsson. Ali Sadeghi höll med och menade att det digitala underlaget var avgörande för möjligheten att hålla ihop dagens avancerade upphandlingar. Men trots tekniken såg han inte någon anledning att ändra på upphandlingsförfarandet.

– Vi handlar upp projekt för 50 miljarder om året. Vi försöker paketera våra upphandlingar i olika storlekar, men vi ser Maskinentreprenörernas bolag som underleverantörer till de stora bolagen, sade Sadeghi.

– Det märkliga är att vi i Sverige har ett oligopol med fyra stora byggare, medan man i Tyskland bygger stora infrastrukturprojekt på många små entreprenader, replikerade ME:s vd Hampe Mobärg ögonblickligen.

Självkörande fordon
Efter lunch släpptes svenska Ubers vd Martin Hedevåg in, tillsammans med Jonas Bjelfvenstam, regeringens utredare av självkörande fordon och vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen och Fredrik Ellsäter, vd för BMW DriveNow. De tre var rörande överens om att självkörande fordon skapar helt nya möjligheter för stadsplanering och samtidigt innebär minskad miljöbelastning, eftersom fordonen utnyttjas mer effektivt. De var också överens om att vi snabbt kommer att se betydligt fler självkörande fordon, men att lagar och bestämmelser måste anpassas – och vi som människor vänja oss vid att lita på fordonen, även om de har varken förare eller ratt.

Under eftermiddagen gästades Stora Infradagen av näringslivsnestorn Leif Östling som pekade på de stora möjligheter som världens växande medelklass innebär för svensk industri, samtidigt som han riktade skarp kritik mot den ineffektiva offentliga sektorn.

Anders Danielsson, Vice VD och ansvarig för infrastrukturutveckling på byggkoncernen Skanska fick vara stand-in för sin chef Johan Karlström, som tappat rösten. Likt Johan Magnusson manade han maskinentreprenörerna att vara snabba att utnyttja den digitala tekniken.

­

– ME:s bolag måste investera och anamma ny teknik, annars blir de frånåkta. Att förstå och använda ny teknik är nödvändigt, menade Anders Danielsson.

Tankeboxen
­Dagen avslutades med en ”Tankebox”, där forskaren och konsulten Fredrik Lagergren menade att en tydlig visualisering av faktiska data var det bästa sättet att skapa förståelse och omsätta den insamlade kunskapen in i verksamheten. Bettina Kashefi, chefsekonom på Svenskt Näringsliv efterlyste nya avtalsformer som fungerar i en delningsekonomi. Malcolm Sjödahl från Ramböll sökte nya samarbeten mellan ME:s bolag och sitt eget och affärsängeln Jane Walerud hade bara ett råd till dem som funderade på att starta nytt.

– Börja med allt som är jobbigt. Det är den enklaste vägen!

Efter utdelningen av Maskinentreprenörernas Infrastrukturstipendium 2017 till den unge entreprenören Rasmus Mikaelsson och ett antal reflektioner från statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, kunde Magnus Persson avsluta dagen. Då var det nämligen dags att hälsa välkommen till kvällens stora Infrafest. Med ytterligare en celeber gäst, statsrådet Anna Ekström, som middagstalare.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 800 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

En sammanfattning av Maskinentreprenörernas branschevenemang Stora Infradagen 2017.

Läs vidare »

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida