Rhsxdqbapy1qjmm9ngjp

Framtidsbransch laddar om för nytt rekordår

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 09:00 CET

Landets maskinentreprenörer som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. Det visar Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO.

Media no image

Dags för Stora Infradagen 2018: Låt ett starkt vägnät knyta ihop Sverige på nytt

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 15:00 CEST

– Stockholm växer medan nästan allt annat krymper. Det finns en tydlig förtroendespricka mellan landsbygd och storstad och mellan landets regioner. En del säger till och med att Sverige har gått sönder. Så illa är det inte, men jag ser att Sverige behöver knytas ihop på nytt. Ett starkt och effektivt vägnät, även i glesbygd, är en del av allt det som behövs för att hålla ihop hela Sverige, säger Magnus Persson, förbundsordförande för Maskinentreprenörerna, ME.

– Därför vore det intressant om regeringen snabbt kunde både adressera och åtgärda. Det talas om glesbygdssatsningar, men det faktiska intresset för att laga trasiga glesbygdsvägar verkar vara lågt. Det är över huvud taget svårt att hitta något alls om det i Trafikverkets nya trafikplan, där verket tvärtom hävdar att de inte kan klara det glesa vägnätet framöver. Jag tycker nog att ett klargörande vore på sin plats, fortsätter Magnus Persson.

Varje år samlar Stora Infradagen 300 av Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På listan över medverkande finns, bland andra, Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, trafikverken i Norden, flera av våra stora konsultföretag och ett antal spännande branschinnovatörer av alla storlekar. Frågan som ställs den 26 januari 2018 är enkel: Vilken väg är rätt 2030?

– Nu kommer Näringsministern till oss på Stora Infradagen den 26 januari och ger oss förhoppningsvis svar. Dagen är ju ett viktigt forum för en diskussion som rör Sveriges framtid. För oss samhällsbyggare är det självklart att det är en väl fungerande infrastruktur i form av stora och små vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser, höghastighetsfibrer, 5G-nät och ny digital teknik, som kan och ska hålla ihop landet. Men för att säkra regional utveckling och en gemensam arbetsmarknad, både i Sverige och i Norden måste vi lyfta blicken och hitta nya innovativa arbetssätt och finansieringsmetoder. Efter tolv år har Stora Infradagen vuxit till ett viktigt debattforum för sådana breda infrastrukturfrågor. Vi kallar den Sveriges viktigaste branschdag för samhällsbyggare, och det är något som vi är riktigt stolta över, säger Magnus Persson.

När och var?
Stora Infradagen äger rum i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, med start klockan 10.00 fredagen den 26 januari 2018.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna,
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Varje år samlar Stora Infradagen 300 av Sveriges viktigaste beslutsfattare från näringsliv, politik, statliga verk och forskningsvärld. På listan över medverkande finns, bland andra, Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, trafikverken i Norden, flera av våra stora konsultföretag m.fl. Frågan som ställs den 26 januari 2018 är enkel: Vilken väg är rätt 2030?

Läs vidare »
Media no image

Öppet brev till Regeringen, Trafikutskottet, Rikspolisen: Dags att ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 11:00 CEST

Regeringen gör just nu en så kallad historisk satsning för att öka polisens resurser och förbättra kårens arbetsmiljö. 7,1 miljarder är vad det kostar. Det motsvarar cirka 2 200 polisanställda. Det är bra. Men det vore glädjande om delar av denna resursökning också gick till att förbättra vägarbetarnas allt mer alarmerande arbetsmiljö. Polisen kan på detta område göra viktiga insatser. Bland annat genom att frekvent använda de mobila fartkameror som redan finns och punktmarkera vägarbeten runt om i landet.

Mellan åren 2003 till 2015 inträffade det minst 3 958 olyckor i anslutning till vägarbeten, enligt Trafikverket. Men det är antagligen fler eftersom polisen inte rutinmässigt rapporterar in att trafikolyckan skett vid ett vägarbete. Det mest uppseendeväckande är nog ändå att hela 10 procent av de skadade var så kallade flaggvakter. Det säger en hel del om hur trafikanterna uppför sig på vägarna i dag. Vägarbetare utsätts för livsfara dagligen.

Politiker har under åren skrivit motioner om att minska olyckor vid vägarbeten genom att sätta ut mobila fartkameror. När det sker cirka 300 trafikolyckor om året vid vägarbeten så är det faktiskt ingen dum idé. Det som är dumt är att fartkamerorna fortfarande står och dammar hos polisen. Det är onödigt. Det är ju inga billiga grejer. Och vi i branschen behöver dem.

Bransch- och arbetsgivareförbundet Maskinentreprenörerna och fackförbundet Seko har länge undrat vad som krävs för att samhället ska ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar. Hela 91 procent av Sekos medlemmar som arbetar vid vägarbeten anser att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn vid vägarbeten. 82 procent oroar sig för sin säkerhet på jobbet. Det är en märkbar ökning från tidigare undersökningar.

Även om möjligheter finns till att använda fartkameror vid vägarbeten är det sällan som de används. Enligt officiella mätningar kör 50–60 procent av bilisterna för fort förbi de hastighetssänkta sträckorna vid vägarbeten.

Branschen har idag svårt att rekrytera, och det är ett stort bekymmer då hela samhället behöver en fungerande infrastruktur. Men ett arbete med livets som insats varje dag lockar såklart inte fler unga till branschen. Vi i branschen lägger ner mycket resurser och tid på att utbilda våra medarbetare för att arbetsmiljön och säkerheten ska bli bättre. Men vad hjälper det när livsfaran kommer utanför branschen?

I slutet av augusti i år gjorde trafikpolisen i varje fall en trafik- och hastighetskontroll. Denna gång på E 6:an utanför Lund. I vägarbetsområdet hade ansvariga begränsat hastigheten till
50 km/h för att minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna.

Respekten för den angivna hastigheten var obefintlig, enligt polisen som uppskattade att uppemot 70 procent av bilisterna inte respekterade hastighetsskyltningen.

Att köra för fort på E:6:an kanske inte uppfattas som ett allvarligt brott. Men om det vistas vägarbetare i området så handlar det mer om att utsätta människor för livsfara. Det är då i så fall egentligen ett brott som hör hemma i brottsbalken (Framkallande av fara för annan), och kan ge fängelse i två år. Vi inom Seko och Maskinentreprenörerna tror att bilisterna hellre varnas med böter och att mobila fartkameror rutinmässigt monteras för att sänka hastigheterna.

Det är dags att ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar. Nu finns ännu mer resurser hos Polisen. Använd delar av dessa för att sätta upp de mobila fartkamerorna. Vi hjälper gärna till.

Maskinentreprenörerna och SEKO

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Maskinentreprenörerna och Seko skriver i öppet brev att det är dags att ta vägarbetarnas arbetsmiljö på allvar. Polisen kan på detta område göra viktiga insatser. Bland annat genom att frekvent använda de mobila fartkameror som redan finns och punktmarkera vägarbeten runt om i landet.

Läs vidare »
Media no image

Fartkameror på arbetsplatser ett måste

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 16:00 CEST

I slutet av augusti gjorde trafikpolisen en av många trafik- och hastighetskontroller. Denna gång på E 6:an utanför Lund. I vägarbetsområdet hade man begränsat hastigheten till 50 km/h för att minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna. Respekten för den angivna hastigheten var i princip obefintlig från bilisternas sida, enligt polisen som uppskattade att uppemot 70 procent av bilisterna inte respekterade hastighetsskyltningen.

Den högst uppmätta hastigheten blev 124 km/h där det var 50km/h. Dessutom poängterade polisen att många höll på med sin mobiltelefon medans man körde. Detta är tyvärr inget specifikt för en enstaka kontroll. Nu behövs en skärpning innan fler liv går till spillo, enligt bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna.

Inom de branscher som arbetar med att förbättra vår infrastruktur satsas hårt på arbetsmiljöfrågor och säkerhet för våra medarbetare. Men som det ser ut nu är det jobbet förgäves. Det är inte främst vägarbetarna som behöver mer utbildning, det är snarare förarna som ska ta ansvar. ­

– Polisen måste snabbt kunna bötfälla de som uppenbarligen struntar i säkerheten. Det måste kännas tillräckligt och ge avskräckande böter och i vissa fall indragande av körkortet, säger Per Ek, regionchef för Maskinentreprenörerna.

– För att skapa den nödvändiga säkerheten vid vägarbeten för såväl vägarbetarna som för trafikanterna, så finns det inte något effektivare sätt än att montera fartkameror vid alla vägarbeten med hög olycksrisk. Fartkameror kombinerat med en tydlig skyltning att det utförs hastighetskontroll dygnet runt så länge vägarbetet pågår. Det menar vi skulle uppnå önskat resultat. Säkerheten för vägarbetare och trafikanter måste förbättras. Alla har rätt att komma hem från sitt arbete hela och välbehållna, säger Per Ek.

För vidare information, kontakta:
Per Ek, regionchef Maskinentreprenörerna
Tfn: 070- 810 19 59
Epost: per.ek@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

I slutet av augusti gjorde trafikpolisen en av många trafik- och hastighetskontroller. I vägarbetsområdet hade man begränsat hastigheten till 50 km/h för att minska olycksrisken och förbättra arbetsmiljön för vägarbetarna. Respekten för den angivna hastigheten var i princip obefintlig från bilisternas sida, där uppemot 70 procent av bilisterna inte respekterade hastighetsskyltningen.

Läs vidare »
Yprphpcgotoronnsyom4

VARANNAN STÖLD POLISANMÄLS INTE

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 16:25 CEST

Mindre än hälften av alla dieselstölder polisanmäls. Polisen vill hjälpa till men är beroende av att stölderna anmäls. Det framkom vid en debatt på maskinmässan Entreprenad Live på Ring Knutstorp i dag.

Media no image

Drivmedelstölder mycket större problem än känt: varannan stöld anmäls inte

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 16:35 CEST

Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby.

– Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde. 49 procent av de tillfrågade företagen drabbades av stölder under 2016, nästan vart tredje av dem utsattes för sex stölder eller fler. Utvecklingen är tydligast på landsbygden, där polisens resurser till stor del försvunnit. Det krävs ett ökat fokus på vardagsbrott, annars minskar förtroendet för rättssamhällets funktioner, sade ME:s vd Hampe Mobärg.

– Stulen diesel är en handelsvara för de internationella brottsnätverken, den säljs utomlands och bidrar till att finansiera nätverkens narkotikatrafik. Den som inte anmäler stölderna bidrar till den organiserade brottsligheten. Om vi inte får veta att stölderna sker, kommer de inte in i statistiken och då är det svårt för oss att agera eftersom vi inte ser dem, förklarade Magnus Sjöndin från Polisens Underrättelsegrupp Gotland.

– Det är klart alarmerande är att bara 45 procent av stölderna polisanmäldes, vilket betyder att det finns ett stort mörkertal. Vi vill att våra företag ska anmäla varje stöld, men det finns en uppgivenhet över att inget händer när de anmäler. Problemet är att polisen inte prioriterar vardagsbrotten. Enligt deras egna siffror är uppklaringsgraden lägre än två procent och då är det lättare för företagaren att knyta näven istället för att anmäla. Till de faktiska kostnaderna för den stulna dieseln kommer dessutom kostnader för reparationer, administration och förlorade intäkter, något som kan vara förödande för ett litet företags lönsamhet, menade Hampe Mobärg vidare.

– Drabbade branscher måste hjälpas åt och identifiera flöden och ligor och förpacka informationen åt polisen, så att mönster blir tydliga, men lika viktigt är att polisen återför vad den gör så att vi ser att det händer något, sade Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Både Per Geijer och Magnus Sjöndin påpekade också att dagens straffskalor för vardagsbrott gör det svårt att agera gentemot dem som satt sådan brottslighet i storskaligt system.

Riksdagsledamoten Pål Jonsson (m) från Justitieutskottet menade att en ökad tillgänglighet till poliser, speciellt i glesbygd är en avgörande faktor för att skapa trygghet. Hans utskottskollega Helen Petersson (s) betonade från sin sida både vikten av att anmäla, och av själv att hålla en hög etisk nivå och inte köpa stöldgods, oavsett om det är diesel eller andra varor.

Vid seminariet lanserade ME:s vd Hampe Mobärg bildandet av en bred samarbetsgrupp för en mer effektiv bekämpning av stölder. Gruppen föreslås bestå av branschorganisationer, politiska beslutsfattare på olika nivåer, leverantörer av drivmedel och fordon samt andra berörda. Arbetet beräknas inledas hösten 2017.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

​Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby.

Läs vidare »
Media no image

ME om Annie Lööf i Almedalen: Väck kommunerna för regionala aktörer

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 15:00 CEST

– ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalificerad utbildning av maskinförare för bygg- och anläggningsbranschen. Det är en yrkesgrupp som är en bristvara, branschen skriker efter dem. Eleverna går rakt in i anställningar när de är klara med sina utbildningar. Trots det tycker många kommuner att utbildningarna är dyra och lägger ner dem av kostnadsskäl. När vi vill etablera branschskolor, skolor där vi står för maskiner och lärare, handlar diskussionen tyvärr mer om prislappen än utbildningskvaliteten, säger maskinentreprenörerna, ME:s vd Hampe Mobärg.

Vid sitt tal i Almedalen under onsdagen ägnade centerledaren Annie Lööf stor tid åt att beskriva hur arbetsmarknaden måste öppnas upp för att kunna välkomna de hundratusentals som idag står utanför. Kärnan i resonemanget var att fler ska kunna utbilda sig och senare i livet också kunna vidareutbilda sig och byta bana. Vägar att underlätta för detta skulle, enligt centerledaren, vara att bygga ut yrkeshögskolan med 5 000 nya platser och dessutom förändra förutsättningar för studiestöd och studielån.

­– Från Maskinentreprenörernas, ME:s sida välkomnar vi satsningen, men understryker att den inte räcker. Det du säger är bra, Annie Lööf, och vi gläder oss åt det, men du måste, med din kunskap och det regionala perspektiv som du och ditt parti företräder, vara vaksam på hur Sveriges kommuner möter utbildningsbehovet. Du måste väcka kommunerna så att de börjar samarbeta med regionala aktörer som har konkreta förutsättningar att få ut unga i arbetslivet – och förstår att utbildningar faktiskt måste få kosta. ME-skolan är ett bra exempel på en sådan aktör, säger Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

ME-skolan erbjuder, tillsammans med ett antal kommuner runt omkring i Sverige, kvalificerad utbildning av maskinförare för bygg- och anläggningsbranschen. Det är en yrkesgrupp som är en bristvara, branschen skriker efter dem. Eleverna går rakt in i anställningar när de är klara med sina utbildningar. Trots det tycker många kommuner att utbildningarna är dyra och lägger ner dem av kostnadsskäl.

Läs vidare »
Fziggvuwjyg0efsms7bv

Utan maskinförare stannar bygget; utbildningkvalitet måste få kosta

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 12:00 CEST

Tillgången till maskinförare är en förutsättning för att Sverige ska kunna bygga de bostäder och den infrastruktur som behövs. Idag är maskinförare är en bristvara och utbildningar läggs ner, samtidig som kommuner och utbildningsgivare tittar allt mer på prislappen. Det har fått stor påverkan på utbildningskvaliteten.

Media no image

Snön och kvaliteten faller, kostnaderna ökar

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:00 CEST

Just den dagen 2016, när det kom 40 centimeter snö, önskade jag mig nog en trängselskatt på tiotusen kronor så att folk hade stannat hemma. Men problemet var inte så mycket att det saknades snöröjningsresurser, utan att de inte kom fram, eftersom vägarna var blockerade av ledbussar och lastbilar som satt fast. Men extrema händelser som den dagen är inte problemet, det är att kunna sköta det dagliga och det är där upphandlingarna kan förbättras, sade Jonas Eliasson, Trafikdirektör Stockholms stad vid ett almedalsseminarium anordnat av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME.

– För oss inom ME är bilden tydlig. Dagens långa och prispressade upphandlingskedjor, där ”min dräng har också en dräng-principen” gäller, har lett till sämre kvalitet i snöröjningen. Om den seriöse maskinentreprenören, som längst ner i kedjan är den som kör bort snön, inte kan betala avtalsenliga löner, täcka investeringarna i de miljöfordon som upphandlingarna kräver, eller måste göra våld på säkerheten för att få det att gå runt, då har vi problem. Därför måste upphandlarna lära sig förstå de verkliga kostnaderna för att utföra uppdrag. Det sade ME:s VD Hampe Mobärg i samband med seminariet, där förutom Stockholms Stad, även Svevia, PEAB, Region Gotland, Trafikverket och Norrköpings kommun medverkade.

– Vi specificerar inte hur långa kedjorna får vara när vi gör upphandlingar, men vi ska följa upp och se över hur många led det finns, inte bara i snöröjningen, sade Åsa Markström, tillförordnad Inköpsdirektör på Trafikverket.

– Dåliga upphandlingar där kostnaderna trycks allt längre ner i kedjan gör att det ser ut som om allt blir billigare. Frågan är vem som egentligen betalar priset? Billigt är inte alltid bra, vi vet hur det såg ut i Stockholm de där dagarna i november förra året. Totalt trafikstopp, olyckor och personskador. Den bistra sanningen är att det är vi skattebetalare som betalar de indirekta miljardkostnaderna i form av förseningar och minskad tillgänglighet, ökade sjukvårdskostnader och höjda försäkringsavgifter. Det syns inte i upphandlingarna. Kanske är det dags för stockholmarna att reagera och kräva återbetalning av trängselskatten? Elbolagen får ju betala sina abonnenter när de blir utan ström, sade Hampe Mobärg.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Dagens långa och prispressade upphandlingskedjor, där ”min dräng har också en dräng-principen” gäller, har lett till sämre kvalitet i snöröjningen. Om den seriöse maskinentreprenören, som längst ner i kedjan är den som kör bort snön, inte kan betala avtalsenliga löner eller täcka investeringarna i de miljöfordon som upphandlingarna kräver för att få det att gå runt, då har vi problem.

Läs vidare »
Media no image

Framtidsbransch vidöppen för nya jobb

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:30 CEST

Landets maskinentreprenörer har just nu ovanligt mycket att göra och högkonjunkturen i kombination med samhällets ökade behov av modern och effektiv infrastruktur gör att branschen nu växer och kan öppna upp för helt nya jobb för nya grupper i samhället.

– Ny teknik i moderna anläggningsmaskiner och behovet av att förbättra våra urbana miljöer till moderna och hållbara samhällen gör att branschen inte bara går på högtryck nu utan sannolikt växer som helhet under en lång tid framåt, säger Hampe Mobärg, VD för bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

När ME:s konjunkturrapport MEKO offentliggörs i dag så visar undersökningen att drygt
80 procent av företagen i branschen har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal och kan därför inte utföra nödvändiga jobb eller expandera som de önskar. MEKO visar också tydligt att företagen i branschen förstår vikten av att öppna upp och förändra förutsättningarna för att göra branschen mer intresserad för kvinnor. Hela 85 procent av maskinentreprenörerna i undersökningen anser att det behövs fler kvinnor i branschen.­

– De starkaste argumenten för detta är inte behovet av arbetskraft, utan att det skulle bidra till en bättre blandning, mer dynamik och trevligare stämning, säger Magnus Johansson på Industrifakta som är projektledare för MEKO.

Inte heller finns det något motstånd eller oro bland maskinentreprenörer att anställa arbetskraft med utländsk härkomst. Det är tydligt att företagen hoppas att denna möjlighet växer i framtiden. 78 procent av maskinentreprenörerna i undersökningen kan tänka sig att anställa utländsk arbetskraft.­

– Det vi maskinentreprenörer behöver är yrkeskompetens, att man klarar det svenska språket, och inte om man är man eller kvinna, eller var man är född, säger Anders Jordell, på Jordells Åkeri & Entreprenad i Karlstad, och tillägger:­

– En sak är jag säker på i varje fall. Det här är verkligen en framtidsbransch.

För vidare information, kontakta:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna
Tfn: 0730- 29 88 56
Epost: hampe.mobarg@me.se

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

När ME:s konjunkturrapport MEKO offentliggörs i dag så visar undersökningen att drygt 80 procent av företagen i branschen har svårt eller mycket svårt att rekrytera personal och kan därför inte utföra nödvändiga jobb eller expandera som de önskar.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

26 Jan 10:00

Stora Infradagen 2018: Sveriges viktigaste konferens för alla samhällsbyggare

2018-01-26, 10:00 - 15:30 CET
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Om Maskinentreprenörerna

Organisationen för landets företagare med mobila maskiner (anläggningsmaskiner)

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 900 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.

Adress

  • Maskinentreprenörerna
  • Storgatan 19
  • 111 86 STOCKHOLM
  • Vår hemsida