Skip to main content

Gymnasieelever som ska bli anläggningsförare får körkortsutbildning

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 12:50 CEST

Björklund har lyssnat på skolorna och branschen:

Idag meddelade regeringskansliet att de har fattat beslut för att möjliggöra för de skolor som har inriktningen anläggningsfordon att inom ramen för utbildningen göra det möjligt för eleverna att få övningsköra med personbil och i övrigt få kunskaper som motsvarar kraven för körkortsbehörighet B. Skolverket får i uppdrag att, i samråd med Transportstyrelsen, göra nödvändiga förändringar i styrdokumenten för Bygg- och anläggningsprogrammet.

-Det är befriande att regeringen till slut fattat ett egentligen ganska självklart beslut, säger Hampe Mobärg, VD för Maskinentreprenörerna. Det är oerhört viktigt beslut för eleverna, gymnasieskolorna och branschen i sin helhet.

-Nu kan äntligen gymnasieskolorna och eleverna planera framtiden. Det ger dem en säkerhet om hur utbildningen ska utformas. Samtidigt får eleverna en bättre utbildning som ger dem en stabil grund och möjlighet att utvecklas till efterfrågade maskinförare.

Ytterligare information:
Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna, tfn: 073-029 88 56

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 700 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan.