Ungas vilja och rätt att påverka tas inte på allvar: Hälften av alla vuxna tycker att unga har tillräckligt eller för mycket inflytande

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 07:30 CEST

Nya siffror från Ungdomsbarometern (UB) visar på en enorm diskrepans mellan beslutsfattare, vuxna och unga. Samtidigt som engagemanget hos unga ökar och viljan att påverka visar färska siffror att vuxna ser på unga som lata, bortskämda och naiva. Femtio procent av vuxna tycker dessutom att barn och unga redan har tillräckligt eller för mycket inflytande i samhället.

Sommaren en tuff period för barn som far illa - Maskrosbarn utökar sin stödverksamhet online

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 08:00 CEST

Sommaren är snart här, en lång ledighet ligger framför många barn. För barn som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa kan det vara en ångestfylld dag och början på en lång sommar fylld av problem. När skolan tar uppehåll står många barn helt utan stöd. Som ett svar på ungas önskan, lanserar Maskrosbarn Coach Online – ett individuellt stöd under elva tematiska samtal.

Det borde vara lika lätt att nå soc som att ringa 112

Nyheter   •   Apr 26, 2018 12:25 CEST

I tisdags presenterade regeringens utredare Margareta Winberg delbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst” som fått namnet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst". Några saker som delbetänkandet tar upp ser vi som extra positivt, t.ex. att socialtjänsten bör göras mer tillgänglig och att det bör ges möjlighet att erbjuda insatser tidigare och på ett enklare sätt. Att en stor tyngd läggs på ett mer förebyggande perspektiv och arbete är bra men det får inte på något vis skymma vikten av att också fortsätta att utveckla samt höja kvaliteten på de insatser som erbjuds barn och unga idag.

En jämlik socialtjänst
I uppdraget från regeringen ingår bland annat att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, och jämställd socialtjänst. Som barnrättsorganisation har vi under många år mött ungdomar som inte fått ett likvärdigt stöd, stödet som de blivit erbjudna har varierat beroende på var de bor i landet. Vi ser därför mycket positivt på att detta lyfts och att det stöd som erbjuds ska få vara likvärdigt var än i landet barnet bor. Vi ser däremot lite av det vidare resonemanget kring en jämlik, och jämställd socialtjänst i delbetänkandet.

För att en jämlik och jämställd socialtjänst ska bli möjlig krävs att barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen stärks. Så länge vi har en stark föräldrarätt som bland annat innebär att vårdnadshavare i många fall måste samtycka till insats/stöd för barnet, kommer alltför många barn att även fortsättningsvis bli utan det stöd och den hjälp de har rätt till.

– Soc tar föräldrarnas parti istället för barnets och då känns det som att jag inte är någon utan bara till besvär, Ungdom hos Maskrosbarn

Samverkan
Vikten av samverkan kan inte nog understrykas, inte enbart för att information kring barnet ska delas av professionella utan även för att stötta upp kring den unga och ge barnet känslan av att det finns flera vuxna runtomkring som bryr sig. Idag faller många barn och unga mellan stolarna då ansvarsområden är otydliga och samverkan ofta brister.

Förenklade och snabbare insatser
I uppdraget ingår att se över möjligheter till förenklad handläggning, vilket är positivt eftersom barn då skulle kunna beviljas stöd snabbare. Ett stort problem idag är dock att barn inte görs delaktiga i utredningsprocessen vilket ofta leder till att de beviljas stöd utifrån förälderns problembeskrivning eller i värsta fall inte får något stöd alls. För att stödet ska bli hjälpsamt krävs att barn görs delaktiga i varje steg av processen, vilket inte på något vis får prioriteras bort om utredningsförfarandet förenklas.

Tillgänglighet
Ungdomar anser att tröskeln in till socialtjänsten är hög. Delbetänkandet tar upp att socialtjänsten bör verka på barns egna arenor, t.ex. skola och kultur- och fritidsverksamheter. Detta är något vi som barnrättsorganisation arbetat aktivt med i flera år och som vi verkligen kan se resultat av. Fördomar om socialtjänsten bidrar till den höga tröskeln, men mycket kan göras för att förändra den bilden. Ansvaret ligger på vuxna professionella att möta unga och förse dem med information om vad socialtjänsten är och hur socialtjänsten kan hjälpa - och detta måste göras där barn befinner sig.

– Det borde vara lika lätt att nå oss och få hjälp som när man ringer 112, Socialsekreterare i workshop hos Maskrosbarn 

I tisdags presenterade regeringens utredare delbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst”. En stor tyngd läggs på ett mer förebyggande perspektiv och arbete vilket är bra men det får inte på något vis skymma vikten av att också fortsätta att utveckla samt höja kvaliteten på de insatser som erbjuds barn och unga idag.

Läs vidare »

Drakanjang - en välgörenhetsauktion för Maskrosbarn

Nyheter   •   Feb 06, 2018 11:15 CET

Svävandes mellan kristallkronorna på Berns Asiatiska i Stockholm har gäster kunnat se den 22 meter långa draken, Drakanjang. Nu är Drakanjang redo att flyga vidare på nya äventyr så därför har Berns valt att auktionera ut draken till högstbjudande.

Se konferensen "Tillsammans för framtidens socialtjänst"

Nyheter   •   Dec 13, 2017 13:03 CET

Under tre år har Maskrosbarn arbetat tillsammans med barn, unga och socialsekreterare runt om i landet med utgångspunkt i den sociala barn- och ungdomsvårdens utmaningar. Vi har tillsammans skapat massor av förslag på lösningar, nya insatser och verktyg som går att implementera direkt i det dagliga arbetet samt förbättringsförslag på strukturell nivå. Nu finns chansen att se allt presenteras!

Nya siffror bekräftar: Socialtjänstens insatser är för få - Maskrosbarn startar kommunpåtryckningen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 07:30 CEST

Nya siffror visar att 30 500 barn och unga fick vård enligt socialtjänstlagen eller LVU i fjol. I Sverige lever ca 500 000 barn och unga i familjer med missbruk, våld och psykisk ohälsa. Barn får inte den hjälp de behöver och har rätt till. Nu lanserar Maskrosbarn kommunpåtryckningen - ett initiativ för att förbättra socialtjänsten i Sveriges kommuner.

Barn och vuxna efterlyser stöd vid placering; Maskrosbarn introducerar ny insats

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 10:45 CEST

I Sverige är stödinsatser under själva placeringstiden för barn- och unga näst intill obefintligt, trots att både barn, föräldrar och familjehemsföräldrar efterfrågar just detta. Samtidigt ökar placeringar i Sverige visar flertalet studier och rapporter på samma sak, barn som blir placerade klarar sig sämre i livet. Maskrosbarn har därför tagit fram en helt ny insats – coach vid placering.

Information om Maskrosbarn på Jubileumschipspåse från OLW

Nyheter   •   Sep 22, 2017 09:35 CEST

Snacksjätten OLW fyller 50 år i år och firar under hela året. Nu lanseras Limited Edition Jubileumschips i två olika smaker – Syrlig Rödlök och Lagrad Parmesan. På påsarna väljer OLW att lyfta sitt partnerskap och sitt stöd till Maskrosbarn.

Barn i utsatthet drabbas av krisen inom socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:17 CEST

Färska siffror visar att trycket på Socialtjänsten ökar. Samtidigt lägger Sveriges socialsekreterare i genomsnitt två procent av sin tid på möten med barn och unga. De insatser som socialtjänsten har möjlighet att erbjuda barn som lever i utsatthet är inte tillräckliga och brister ofta i kvalité. Barnrättsorganisationen Maskrosbarn upprättar nu ett larmnummer inför politikerveckan Almedalen.

Maskrosbarn utökar stödverksamhet i Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 07:58 CEST

Färska siffror visar att aktualiseringar inom Socialtjänsten i Göteborgs stad för barn och ungdomar mellan 0-20 år har ökat med 55 procent, under de senaste tre åren. Som en konsekvens av detta ser barnrättsorganisationen Maskrosbarn ett ökat tryck på sina stödverksamheter. Därför utökas nu stödverksamhet med en större ungdomsgård, helgläger och coachprogram för alla unga i Västra Götaland.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • majnrlxwenvwe@dbmasyskoproyvsbbcarltn.ohorblgtg
  • 0708 51 09 43

Om Maskrosbarn

Sveriges största barnrättsorganisation för ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller har en psykisk sjukdom

Maskrosbarn är en ideell och rikstäckande barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Vi arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. 

Vi hjälper årligen hundratals barn genom våra åtta stödprogram, som de kan söka själva eller få beviljade genom socialtjänsten. Vidare har vi chansen att påverka ytterligare 10 000-tals människor genom våra föreläsningar och utbildningarna samt i direkta möten med beslutsfattare. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser så som F säkerhetsnålen, Bris priset. Svenska hjältar och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

Maskrosbarn grundades 2005 av Therése Eriksson och Denise Madsen.

Adress

  • Maskrosbarn
  • Primusgatan 20
  • 112 62 Stockholm
  • Sverige

Länkar