Fc8duovakvubagziv2gq

I-Post februari 2016

Nyheter   •   Feb 25, 2016 08:00 CET

Media no image

Vill bygga träbyggnader över 20 våningar

Nyheter   •   Feb 02, 2016 08:55 CET

Illustration: C.F. Møller

Text: Erik Mattsson

Flera storföretag i världsunikt forskningsprojekt

En mångdisciplinär forskningsgrupp har tillsats för att utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar.

Syftet med projektet som kallas Tall Timber Buildings – Concept studies är att utveckla innovativa och genomförbara koncept enligt gällande byggregler, och att identifiera områden och processer som behöver studeras mer ingående.

Prioriterade områden som specifikt kommer studeras i ett inledande skede är bland annat brandsäkerhet, livscykelperspektiv och konstruktionstekniska lösningar – områden som är av största vikt för att säkerställa en säker byggnad över tid.

– Vi tror på att massiva träkonstruktioner ger stadsplanerare, arkitekter och designers stora möjligheter att utveckla innovativ och hållbar arkitektur. Men även om det redan finns en stor produktion av högkvalitetstimmer i Sverige, behövs en bredare kunskap och mer konkret erfarenhet i branschen, kommenterar Ola Jonsson, representerande C.F. Møller i projektet.

I partnerskapet ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (projektägare), Växjö Kommunföretag AB, HSB, White, BTB, Bjerking, Briab, Brandskyddslaget, WSP, Moelven, KLH, Masonite beams, Linnéuniversitetet och C.F. Møller.

Forskningsprojektet, som stöttas av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) och Smart Housing Småland, och är initierat av SP och Linnéuniversitetet i Växjö, löper fram till 2018.

En mångdisciplinär forskningsgrupp har tillsats för att utveckla praktiskt genomförbara designförslag för höga träbyggnader över 20 våningar. Syftet med projektet är bl.a. att utveckla innovativa och genomförbara koncept enligt gällande byggregler. Bland aktörerna i det världsunika forskningsprojektet som kallas Tall Timber Buildings – Concept studies finns Masonite Beams.

Läs vidare »
Media no image

Masonite Beams på väg att bli störste tillverkaren av I-balk i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 10:45 CET

ETT HISTORISKT AVTAL ÄR INGÅTT MELLAN MASONITE BEAMS AB OCH CROWN TIMBER plc. AVTALET LEDER MASONITE BEAMS ETT STEG NÄRMARE POSITIONEN SOM EUROPAS LEDANDE TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR AV I-BALK.

Masonite Beams AB är den ledande tillverkaren av I-balkar i Norden och en av de ledande tillverkarna i Europa. I-balk är träbaserad lättbalk som används som stomme i olika typer av husproduktioner. Masonite Beams byggsystem bidrar till ett energieffektivt och hållbart bostadsbyggande. All produktion sker i Rundvik som ligger mellan Umeå och Örnsköldsvik i Västerbotten. Masonite Beams har tillverkat I-balk sedan 1974 och var tidigare en del av Masonite AB.                                                                                                                             Storbritannien är Europas största marknad för I-balk. Crown Timber är Englands och Irlands ledande distributör av konstruktionsvirke till byggindustrin, timmerhandeln och byggvaruhandeln. I-balk är Crown Timbers främsta affärsområde med en volym på ca 2 miljoner löpmeter/år. Avtalet stärker därmed Masonite Beams position som en av Europas ledande tillverkare av I-balk.                                                                                                                          För att möta den ökade efterfrågan på företagets byggsystem påbörjar nu Masonite Beams rekryteringen av personal till såväl produktion som administration. Personalstyrkan ska växa med 20%.

Kontakta: Jesper Åkerlund, Marknadschef

jesper.akerlund@byggmagroup.se

Fakta om Byggma Group:

- Masonite Beams AB är en del av norska Byggma-koncernen. Byggma är en börsnoterad koncern med ca 750 anställda

- I koncernen ingår också verksamheter som Huntonit, Uldal, Forestia, Scan Lamps och Aneta.

- Koncernens verksamheter producerar och säljer byggvaror till den skandinaviska och europeiska marknaden.

- 2014 hade Byggma-koncernen en omsättning på ca. 1400 miljoner NOK.

www.masonitebeams.se

www.byggmagroup.no

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterialhandeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!

ETT HISTORISKT AVTAL ÄR INGÅTT MELLAN MASONITE BEAMS AB OCH CROWN TIMBER plc. AVTALET LEDER MASONITE BEAMS ETT STEG NÄRMARE POSITIONEN SOM EUROPAS LEDANDE TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR AV I-BALK.

Läs vidare »
R135gsbzdekk8p71bdko

I-Post december 2015

Nyheter   •   Dec 08, 2015 00:11 CET

Tes9nv83uhtg0rjv4fhv

Premiär för ekologiska flerfamiljshus

Nyheter   •   Nov 12, 2015 10:30 CET

Nu blir det premiär för framtidens ekologiska boende på Lusthusbacken i Piteå. Det är byggföretaget Grönbo som tillsammans med Sveriges ledande arkitekter inom ekologiskt byggande som ligger bakom satsningen som kommer att resultera i 12 lägenheter med utsikt över Piteå älv.

Opl47wgmkirrfttmuphv

Vegaskolan + passivhus = Sant!

Nyheter   •   Nov 12, 2015 07:30 CET

I dagarna invigs den om- och tillbyggda Vegaskolan i Vännäs som blir Sveriges nordligaste internationellt certifierade passivhusskola. Byggnaden certifieras som Miljöbyggnad Guld. Masonite Beams har levererat väggreglar till projektet och i artikeln nedan hämtad från Svensk Byggtidning kan vi läsa mer om byggandet av Vegaskolan.

Pho0db7c8krke3ygerex

I-post juni 2015

Nyheter   •   Jun 30, 2015 09:00 CEST

I-post juni 2015

W8kzgkemwoxb9zh4uqwr

ED Bygg bygger Kv. Ormen med takbalkar från Masonite Beams

Nyheter   •   Jun 29, 2015 11:00 CEST

Masonite Beams levererar längd- och funktionsanpassade takbalkar till ED Bygg:s projekt Kv. Ormen i Norrköping. Projektet innefattar nyproduktion av 12 st hus.

U2mxaacazxl3okbpawop

Försäljningsorganisationen förstärks!

Nyheter   •   Jun 29, 2015 10:00 CEST

Masonite Beams är glada att meddela att vår försäljningsorganisation förstärks genom Tommy Brander som börjar som Key Account Manager i södra Sverige. Tommy kommer närmast från Motek och börjar hos oss den 10 augusti.

Cudzlgeqzpblmwkg0fce

I-Post maj 2015

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2015 14:53 CEST

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadskoordinator
  • maoevzzfuqqvogondelene.fopcduhbbtgorsberkqdzerg@vzkdbyggmaavgrouzhp.se
  • 0930-39907
  • 0730442101

Om Masonite Beams AB

Masonite Beams AB är den ledande producenten av I-balkar i Sverige och en av de ledande tillverkarna i Europa.

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterialhandeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!

Adress

  • Masonite Beams AB
  • Box 5
  • 914 29 Rundvik
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar