Skip to main content

Hemfosa Fastigheter AB (publ) anlitar Matrisen

Pressmeddelande  •  2009-11-12 16:23 CET

Som ett led i Matrisens satsning mot större fastighetsbolag och fonder erhölls i september ett uppdrag att vara en del av Hemfosa Fastigheters satsning på den svenska fastighetsmarknaden. Uppdraget avser ekonomisk förvaltning för bolagets samtliga fastigheter runt om i Sverige. Den ekonomiska förvaltningen omfattar förutom löpande rutiner också kvalificerad rapportering, koncernredovisning samt årsbokslut och årsredovisningar.

- "Vi är mycket tacksamma att få förtroendet av Hemfosa att leverera ekonomitjänster.Avtalet visar att våra effektiva - och i det närmaste helt papperslösa - rutiner i kombination med kvalificerade fastighetsekonomer skapar ett konkurrenskraftigt outsourcing-alternativ till den egna ekonomiavdelningen", säger Robert Szabo, VD för Matrisen.

Avtalet går helt i linje med Matrisens vision att ta över de ekonomiska funktionerna och maximera effektiviteten av dessa. Samtidigt som man ger bolagen möjligheten att ägna sig mindre åt administration, och mer åt sin egen kärnverksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Robert Szabo
VD Matrisen
Tel. +46 8 506 591 00
Mobil +46 70 658 62 62
e-post: robert.szabo@matrisen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.