Skip to main content

LÄGG NER PSYKOLOGIN! #psykologi @sturebergwall @danjosefsson

Blogginlägg   •   Nov 03, 2013 16:13 CET

Efter att ha läst Dan Josefssons bok ”Mannen som slutade ljuga” och följt med i turerna kring Sture Bergwall –affären, kan jag direkt konstatera att det inte precis har varit någon av de bättre marknadsföringsåtgärderna för psykologin som vetenskap och som metod, och definitivt inget som höjt statusen för oss psykologer.

Från att psykologin de senaste åren i allt högre grad blivit förknippad med begrepp som ”evidens”, ”forskning” och ”vetenskap”, så har psykologin och psykoterapin helt plötsligt återigen blivit förknippade med begrepp som ”sekt” , ”guru”, ”fantasier” och ”mumbo jumbo”. Så sent som idag kunde vi läsa en krönika i Aftonbladet, författad av Jan Guillou, där flera av dessa begrepp användes.

Den som nu tror att resten av detta inlägg kommer att bli ett försvar mot bland andra Guillos angrepp tror fel. Tvärtom. Detta är ett inlägg som faktiskt både förstår och håller med i den kritik mot den del av psykologin som använts mot Sture Bergwall.

Psykologi är ingen exakt vetenskap i det att det finns ett antal vetenskapliga ”lagar” som den samlade vetenskapliga världen är överens om. Det är en teoribaserad vetenskap där teorier skapas, testas och bekräftas alternativt förkastas. Då man verkar inom en sådan vetenskap har man ett speciellt ansvar att ständigt ifrågasätta vad man håller på med och förstå på vilket sätt ens egna mål och drivkrafter styr både den vetenskapligt utvecklingen och det sätt man arbetar på i praktiken. Det är därför Psykologin under modern tid varit en föregångare i att utbilda och lägga stor vikt vid utveckling av kritiskt tänkande och av kritisk metod. Det är därför extremt märkligt att det som skett kunnat ske.

Är man som Christiansson och sannolikt andra i denna affär, skolade i det kritiska förhållningssättet borde de kunnat se och ifrågasätta det man höll på med. Oförmågan i detta fall att ifrågasätta sina egna metoder och resultat samt den etiska konflikt det innebär att gå hos terapi hos varandra samtidigt som man arbetar ihop i ett sådant speciellt ärende är häpnadsväckande.

Den del av psykologin som Margit Norell, Sven-Åke Christiansson och andra inblandade i denna affär använt är dock inte representativ för den moderna psykologin. Den baseras på en i sammanhanget lös teoribas, där stödet i modern forskning är svår att finna. De terapeutiska teorier och metoder som Margit Norell använt på sina klienter, inklusive Bergwall och kollegan Sven-Åke Christiansson (allt enligt Josefsson), saknade varje form av rimligt vetenskapligt stöd redan då. Detta tillsammans med att dåtidens anda, att en enskild auktoritets idéer kunde tillmätas mycket stor betydelse oavsett om dessa hade stöd i vetenskap eller ej, visar att detta sätt att arbeta ej hör hemma i samhället av i dag.

I ljuset av denna skandal, ja det är en skandal, är det kanske dags att börja ställa lite större krav på vilka psykologiska metoder som används, inte bara inom det rättsliga området, utan även inom alla områden där psykologiska metoder används av, eller finansieras av det offentliga.

Det är dock lika viktigt att bättre börja kontrollera vilka som utövar psykologiska metoder. I dag finns knappt någon reglering kring vem som får göra vad, vilket lämnar utrymme för många helt outbildade att verka inom det psykologiska området. Personer som inte bara saknar sakkunskap utan dessutom helt saknar utbildning i kritiskt tänkande och ett kritiskt självreflekterande.

Då uppenbarligen professorer och andra välutbildade inte klarar av den kritiska granskningen av vad de håller på med, hur ska då de som helt saknar denna utbildning och kunskap klara av det?

Till dess att Regering och Riksdag intresserar sig för detta och börjar våga ställa krav på utövare av psykologiska insatser, både avseende utbildning och val av metoder, kommer det som hänt Sture Bergwall tyvärr att kunna upprepas.

För att vi i väntan på visat intresse för frågan, inte ska riskera ytterligare en skandal, rättslig, vårdrelaterad, skolrelaterad eller annan, bör vi fundera på att till dess LÄGGA NER PSYKOLOGIN helt och hållet.