Skip to main content

Fyra år i den Lyckliga Pessimismens tjänst!

Nyhet   •   Dec 07, 2016 12:55 CET

Foto: Kalle Assbring

I januari 2013 satt vi i en bil mellan Ronneby och Sturup. Vi hade ledsnat på optimisternas tomma löften och födde där idén om en alternativ självhjälpsbok. En bok om pessimismen som en väg mot lycka. Den Lyckliga Pessimismen. Vi anade inte då att vi lade grunden till det som skulle bli en pessimistisk rörelse i Sverige, ja till och med i Norden!

Nu menar vi inte den pessimistiska rörelse som hävdar att samhället håller på att gå åt helvete, att vi är mitt i en systemkollaps, och definitivt inte den som hävdar att ”allt var bättre förr”. Denna olyckliga pessimism skall snarare skyllas på optimisternas budskap. Vi har individuellt och i grupp förletts att tro att vi kan tänka bort de problem vi har och därför inte behövt förbereda oss inför livets olika prövningar. Vi har letts att tro att vi kan förvänta oss att saker och ting löser sig och att de kortsiktiga kickarna skapar lyckan. Inget kan vara mer felaktigt!

Nej, vi menar såklart Den Lyckliga Pessimismen, som är ett ställningstagande mot all överdriven tro på alla mantran om att man ska ”tänka positivt, ”tro på sig själv” och att man ”kan bli vad man vill”

När vi så i mitten av 2014 kom ut med vår bok Den Lyckliga Pessimisten – varför negativt tänkande är positivt, på bokförlaget Forum och möttes av så mycket respons från läsare som alla ledsnat på optimisternas budskap, förstod vi att vi var något på spåret. Människor hade sedan mitten av 1980-talet fått optimistkonsulternas budskap inpräntat, som den enda vägen till lycka. Men trots allt positivt tänkande och alla självhjälpsböcker så uppnåddes aldrig den lycka man eftersträvade. Och viktigast av allt, man kände inte igen sig, utan det blev en konstlad och obekväm väg att försöka nå lyckan.

Efter denna respons blev det tydligt för oss att många hade ett behov att få bli sedda och hörda, trots att de inte var, eller ville bli optimister. Att även pessimisten har ett existensberättigande och framför allt sin väg till lycka. Efter många förfrågningar och på uppmaningar av läsare byggde vi därför upp vår föreställning med samma namn som vi sedan februari 2015 turnerat med. Vi gjorde det till en humorföreställning och inte till en inspirationsföreläsning, vilket är ett klassiskt optimistkoncept. Vi ville visa att pessimism kan vara roligt, och framför allt visa hur dråpliga och absurda de överoptimistiska budskapen är. Det som gjorde oss övertygade om slagkraften i vårt budskap var information vi fick från representanter ur talarbranschen. De hade blivit uppmanade av en känd optimistkonsult att inte anlita oss då vi ”kunde förstöra för branschen” Bättre betyg kunde vi inte få.

Vår övertygelse om Pessimismens kommande framgångar blev stärkta ytterligare ett halvt år senare, hösten 2015, då danske Svend Brinkmann kom med sin bok Stå fast på svenska, som även den vänder sig mot optimistbranschen, coacher och självhjälpsböcker och det budskap de för med sig.

Fler och fler har under denna tid anslutit sig till att sjunga pessimismens lov. Psykologen Ida Hallgren har startat studiecirklar i negativt tänkande och det pessimistiska fenomenet har lyfts fram som just en tydlig trend i bland annat Spanarna i P1.

Kanske är det tack vare Den Lyckliga Pessimismen som vi kommer att bli ännu lyckligare i framtiden? Kanske är det den Lyckliga Pessimismen som kommer att hindra framtida systemkollapser och bättre förbereda oss för personliga och samhälleliga utmaningar.

Vi tänker outtröttligt fortsätta det som började i en bil i Skånetrakten i början av 2013; Att sjunga den Lyckliga Pessimismens lov!

För ingenting är ju omöjligt, eller….?

Mattias Lundberg & Jan Bylund

________________________________-

Kontaktuppgifter:

Mattias Lundberg, 070-3154078, mattias@aplato.se

Jan Bylund, 070-6540360, janbylund@janbylund.se