C1hpyh8indxfqhjko4uj
Kjyszhuhqthuulncyozs

Vilka pensionsbolag investerar mest hållbart?

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för femte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. Resultatet visar på en positiv trend även om det är samma bolag som återfinns i toppen – bortsett från ett undantag.

Media no image
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

10 500 får pensionsrådgivning när Peab ansluter sig till Max Storkund

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 07:00 CEST

Nu utvecklar Peabkoncernen pensionsrådgivningen till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO i nära samarbete med Max Matthiessen. 10 500 medarbetare omfattas när Peab väljer att ansluta sig till Max Storkund.

Peabs medarbetare som tecknat alternativ ITP och/eller löneväxling, har sedan början av 2000-talet omfattats av upphandlade pensionsvillkor. Företaget har under de senaste åren lagt ner ett omfattande arbete för att kunna erbjuda pensionsrådgivning och förmånslösningar till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO.

- Vi har samarbetat med Max Matthiessen under många år, säger Frida Halvarsson ansvarig för Pensioner och Försäkringar på Peab. I Max Storkunds utbud finns en stor flexibilitet och digitala tjänster som gör att vi på ett enkelt sätt har möjlighet att öka kunskapen inom pensionsområdet hos våra medarbetare.

Max Storkund är Max Matthiessens senaste storkundsupphandling för Sveriges största arbetsgivare. Ett flertal digitala verktyg ingår i tjänsteutbudet, däribland digital rådgivning, privattjänsten och applikationen Mina Sidor.

- Det var viktigt för oss att på ett effektivt sätt möta Peabs behov av en komplett tjänst till sina medarbetare, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen. Genom våra digitala verktyg och olika kommunikationskanaler kan vi väcka intresse och sprida viktig kunskap till medarbetarna. Det kan röra sig om push-notiser, förinspelade röstmeddelanden, videosamtal, pensionsskolor eller annat genomförandestöd. På det sättet ser vi till att de viktiga valen kring tjänstepensionen blir gjorda.

Implementeringen kommer att ske stegvis under hösten och i nära samarbete mellan de två bolagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Pantzar Waage
Chief Operating Officer
Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
Mail: eva.pantzar.waage@maxm.se

Frida Halvarsson
Pensioner och Försäkringar
Peab AB
Tel: 08-623 67 47
Mail: frida.halvarsson@peab.se

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Nu utvecklar Peabkoncernen pensionsrådgivningen till alla sina medarbetare inom ITP1, ITP2 och SAF-LO i nära samarbete med Max Matthiessen. 10 500 medarbetare omfattas när Peab väljer att ansluta sig till Max Storkund.

Läs vidare »
Ysggmcdg85btcbeyyc1g
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

Flexibilitet och nytänkande avgörande när Sweco väljer Max Matthiessen

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 07:00 CEST

Sweco inleder ett samarbete med Max Matthiessen för sina pensions- och försäkringslösningar. En hållbar, modern och flexibel lösning har varit avgörande faktorer när Sweco väljer att ersätta sin nuvarande förmånsplan.

Tbdbge0fegdmqnalp3oh
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

Max Matthiessen breddar erbjudandet och rekryterar pensionskonsult

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 07:00 CEST

Max Matthiessen fortsätter att bredda sitt erbjudande av konsultativa tjänster med sin senaste rekrytering av en erfaren pensionskonsult. Fredrik Holmqvist, tidigare pensionskonsult på PRI Pensionsgaranti, ansluter sig till företaget den 1 september.

Swrjpglwx7yapwtvrvw3

Max Matthiessen förstärker ytterligare inom företagsförsäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 07:00 CEST

Max Matthiessen fortsätter att växa inom företagsförsäkring. Affärsområdet startades för endast två år sedan, nu finns representation vid 15 orter runt om i landet. Företaget planerar för ytterligare tillväxt under kommande år.

Media no image
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

Kundunika pensionsplaner resultatet i Max Matthiessens nya storkundsupphandling

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 07:00 CEST

Idag lanserar Max Matthiessen den femte generationen av sin storkundsupphandling för Sveriges 500 största arbetsgivare. Och den nya upphandlingen bjuder på flera nyheter.

Den största förändringen är att det inte längre är en och samma plan för alla kunder. I konceptet har företagen tillgång till ett heltäckande utbud av tjänster men de kan själva välja vilka delar som ska ingå och i vilken omfattning de olika servicedelarna ska utföras. Kärnan i erbjudandet är den upphandlade pensionsplanen och administrationen kring denna. Därefter tillkommer ett antal tjänster som till exempel rådgivning till arbetsgivare och medarbetare samt digitala tjänster.

– Med Max Storkund kan kundföretagen själva vara med och påverka utformningen och innehållet, vilket gör att planen i många fall kommer att vara helt kundunik, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen, och fortsätter: Detta är något som många av våra kunder har efterlyst och som har bidragit till att flera nya företag har valt att ansluta sig till planen.

Som ett ytterligare led i att öka transparensen och flexibiliteten inför Max Matthiessen olika avgiftsmodeller. Vilket alternativ som är mest gynnsamt kan variera från fall till fall och det är upp till företagen själva att välja det som passar dem bäst.

En annan nyhet med Max Storkund är att de tidigare fyraårsavtalen har ersatts med tillsvidareavtal och kundspecifika avtalstider. Den kortare avtalstiden gentemot försäkringsbolagen innebär att konceptet kommer att vara under ständig utveckling.

– Vi för en kontinuerlig dialog med risk- och sparbolagen för att säkerställa att Max Storkund förblir den mest förmånliga pensions- och försäkringsplanen för våra kunder, säger Eva och tillägger: Tidigare genomgick vi en intensiv förhandlingsperiod vart fjärde år men nu kan vi istället förfina och justera planen löpande utifrån våra kunders önskemål och behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Pantzar Waage, COO, Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
E-post: eva.pantzar.waage@maxm.se

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Idag lanserar Max Matthiessen den femte generationen av sin storkundsupphandling för Sveriges 500 största arbetsgivare. Och den nya upphandlingen bjuder på flera nyheter.

Läs vidare »
Media no image
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

Flexibilitet i fokus när PostNord byter till MyBenefits förmånsportal

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 07:46 CET

Vid årsskiftet stod det klart att PostNord inleder ett samarbete med MyBenefit, som ska tillhandahålla en förmånsportal till ca 21 000 medarbetare i den svenska delen av PostNord. Det var i höstas som PostNord upphandlade tjänsten, där målet var att hitta en lösning som synliggör medarbetarnas arbetsrelaterade förmåner.

Utöver förmåner som personalbilar, friskvårdsbidrag och arbetsskor, erbjuder PostNord sina medarbetare löneväxling och gruppförsäkring via Max Matthiessen.

- PostNord har sett ett behov av att renodla arbetsrelaterade och fritidsrelaterade förmåner som erbjuds medarbetarna. I den här lösningen ser vi goda möjligheter att göra just det och samtidigt ha en kostnadseffektiv lösning med hög servicenivå, säger IngaLill Wiklander Grahn, HR Chef i PostNord Sverige AB.

Max Matthiessen, som har haft ett samarbete med PostNord sedan 1994, ser en trend i att allt fler företag själva vill vara med och påverka innehållet på sina förmånslösningar och digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter.

- Vi är glada att PostNord värdesätter det mervärde vi ger deras medarbetare, säger Eva Pantzar Waage, COO på Max Matthiessen. Hos oss får de tillgång till både innovativa digitala lösningar men också den personliga kontakten som i många fall är avgörande för att rätt val blir gjorda, avslutar Eva.

Förmånsportalen är utvecklad av MyBenefit som ägs av Max Matthiessen och Aditro. Lanseringen av PostNords nya förmånsportal har redan inletts och kommer att vara implementerad senare i vår.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Eva Pantzar Waage, COO, Max Matthiessen
Tel: 08-613 02 27
E-post: eva.pantzar.waage@maxm.se

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Vid årsskiftet stod det klart att PostNord inleder ett samarbete med MyBenefit, som ska tillhandahålla en förmånsportal till ca 21 000 medarbetare i den svenska delen av PostNord. Det var i höstas som PostNord upphandlade tjänsten, där målet var att hitta en lösning som synliggör medarbetarnas arbetsrelaterade förmåner.

Läs vidare »
Tbdbge0fegdmqnalp3oh
Nv6yhpaj1ib6mccdbr8y

Vattenfall går in i Max Matthiessens storkundsupphandling

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 07:39 CET

Vattenfall gick i somras ut i en upphandling av tjänstepensionslösningar för sina anställda. I takt med nya regler, compliance och fortsatt prispress inom försäkrings- och pensionsområdet, valde Vattenfall under 2016 års upphandling att frångå sin egna plan för att istället ingå i en förmedlarupphandlad plan som speglar det Vattenfall en gång startade. 

Socbegdrambsycnwpvp1
Kjyszhuhqthuulncyozs

Vilka pensionsbolag är mest hållbara?

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 07:00 CET

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för fjärde året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. SPP får som enda pensionsbolag väl godkänt inom både traditionell förvaltning och fondförsäkring.

Eskpvsqzxwihuhv3lmig
Gmysssjju7cubqp0uvoi

Consector och Max Matthiessen ingår strategiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 07:00 CEST

​Låneförmedlaren Consector inleder ett samarbete med försäkringsförmedlaren Max Matthiessen för att vidareutveckla marknaden inom upphandling av lån.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Max Matthiessen

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Vi erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till ytterligare resurser och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Välkommen att läsa mer på maxm.se.

Adress

  • Max Matthiessen
  • Lästmakargatan 22, Box 5908
  • 114 89 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar