Nordic Capital förvärvar Max Matthiessen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 09:00 CEST

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva Max Matthiessen från Willis Towers Watson. Nordic Capital är en ledande investerare inom finanssektorn och har en djup kunskap om de nordiska finansiella rådgivnings- och sparmarknaderna.

Max Matthiessen rekryterar Fredrik Berg som chef för sakverksamheten

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 07:00 CET

Fredrik Berg rekryteras som ny chef för Max Matthiessens sakverksamhet. Han blir ansvarig för att driva företagets fortsatta satsning inom affärsområdet.

Sveriges främsta pensionsbolag inom hållbara investeringar

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2019 07:15 CET

Folksam, KPA och SPP är landets främsta pensionsbolag inom ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det visar en färsk granskning som Max Matthiessen har genomfört av Sveriges största tjänstepensionsförvaltare.

Max Matthiessen lanserar egen depå och fler förvaltningstjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 07:00 CEST

Som ett led i en större satsning inom Wealth Management breddar Max Matthiessen sitt kunderbjudande med ett antal nya tjänster. I samband med det lanserar man även en egen depåplattform.

Nu introducerar Max Matthiessen fler förvaltningstjänster för sina förmögenhetskunder, på en egen depåplattform. Utöver den befintliga förvaltningen av företagsobligationer kompletterar man erbjudandet med investeringar i aktier, räntor och alternativa tillgångar.

- För både företag och privatkunder med större kapital ser vi ett behov av tjänster där vi på ett kostnadseffektivt sätt förvaltar kundens kapital och anpassar förvaltningen utifrån kundens behov, säger Henrik Nilsson, vd på Max Matthiessen Värdepapper.

I ett första steg lanseras två strategier med olika risknivåer, Growth och Preserve. Båda strategierna investerar i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Viktningen av innehaven i portföljerna anpassas utifrån den enskilda kundens förutsättningar och riskvilja.

- I aktiesegmentet investerar vi i både aktiva och passiva mandat i syfte att få en tydlig exponering mot vissa marknader samtidigt som vi kan hålla kostnaderna nere. Eftersom vi är en institutionell investerare har vi dessutom tillgång till avsevärt lägre priser och kan nå marknader och innehav som normalt inte är tillgängliga för en enskild investerare, säger Henrik Nilsson.

Portföljerna kommer att vara öppna för investeringar för Max Matthiessens förmögenhetskunder från och med 4 november i år. Ansvarig förvaltare är Jon Arnell.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Nilsson
Vd Max Matthiessen Värdepapper AB
Tel: +46 76 941 94 35

Petra Broman
Kommunikationschef Max Matthiessen
Tel: +46 73 375 74 36

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Max Matthiessen grundades 1889. Idag har bolaget cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2017 var bruttoomsättningen cirka 1,4 MDR SEK. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Som ett led i en större satsning inom Wealth Management breddar Max Matthiessen sitt kunderbjudande med ett antal nya tjänster. I samband med det lanserar man även en egen depåplattform.

Läs vidare »

Arbetsgivare kan ha retroaktiv avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 07:00 CEST

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna för förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Tidigare var arbetsgivarens avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier begränsad men mycket talar för att arbetsgivare kan ha missat att yrka avdrag för kostnader för rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Med utgångspunkt från Skatteverkets ställningstagande den 10 juni 2019 torde ytterligare 40 procent vara avdragsgillt med retroaktiv verkan, enligt Max Matthiessens juridikavdelning.

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna så att hela förmånen av hälso- och sjukvård ska betraktas som skattepliktig, oavsett om kostnaden är offentligt eller privat finansierad. Den skattepliktiga förmånen utgör underlag för arbetsgivaravgifter och både premien och arbetsgivaravgifterna är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren.

För den enskilda individen är dock inte alla delar i vårdförsäkringen en skattepliktig förmån, vilket har skapat en otydlighet i marknaden. I Skatteverkets ställningstagande den 10 juni 2019 fastslog därför myndigheten att 60 procent av premien är att betrakta som en skattepliktig förmån i en normal sjukvårdsförsäkring. Återstående 40 procent av premien täcker kostnader som är undantagna från förmånsbeskattning och innefattar exempelvis rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder. Dessa kostnader är som utgångspunkt avdragsgilla för arbetsgivaren trots att de inte är föremål för förmånsbeskattning.

- Avdragsrätten för förmånsskattefria insatser såsom rehabilitering och förebyggande behandling var densamma även före lagändringen den 1 juli 2018, säger Claes Bergwik, jurist vid Max Matthiessen. Denna del av premien har dock inte specificerats tidigare och arbetsgivarna har därför sannolikt inte yrkat avdrag för denna del av kostnaden.

Claes Bergwik menar att en arbetsgivare som inte utnyttjat sin avdragsrätt kan begära en omprövning av sin taxering och då yrka avdrag med ytterligare 40 procent av premien retroaktivt utöver de 3 procent som är hänförlig till offentligt finansierad hälso- och sjukvård och som tidigare var avdragsgillt.

- En omprövning ska ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. En arbetsgivare med kalenderår kan således under 2019 begära omprövning av taxeringarna för räkenskapsåren 2013-2018. Man bör dock vara medveten om att eftersom ställningstagandet bygger på en schablon kan det trots allt förekomma produkter på marknaden som har en högre eller lägre grad av förmånsbeskattning och avdragsrätt.

Frågan är såvitt Max Matthiessen vet inte tidigare rättsligt prövad men enligt Claes Bergwik borde Skatteverkets ställningstagande och den fakta som Svensk Försäkring åberopat hos Skatteverket vara tillräckligt underlag för en arbetsgivare som vill begära omprövning. 

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Max Matthiessen grundades 1889. Idag har bolaget cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2017 var bruttoomsättningen cirka 1,4 MDR SEK. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna för förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Tidigare var arbetsgivarens avdragsrätt för sjukvårdsförsäkringspremier begränsad men mycket talar för att arbetsgivare kan ha missat att yrkat avdrag för kostnader för rehabilitering och förebyggande behandlingsåtgärder, enligt Max Matthiessens juridikavdelning.

Läs vidare »

Magnus Julin ny chef för Liv & Pension på Max Matthiessen

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 07:00 CET

Max Matthiessen rekryterar Magnus Julin som chef för affärsområdet Liv & Pension. Magnus har en lång erfarenhet från försäkringsbranschen och kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör på Movestic Liv & Pension.

Max Matthiessen fortsätter att växa regionalt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 13:00 CET

Max Matthiessen stärker sin regionala position ytterligare inom segmentet ägarledda bolag. Nya kontor etableras i Eskilstuna och Norrtälje. Genom ett helkundserbjudande inom sak, liv, placering fortsätter expansionen.

Pensionsbolagen som är bäst på att inkludera etik och hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

För att guida sparare som söker en hållbar förvaltning av sitt pensionskapital har Max Matthiessen för sjätte året i rad undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar, det vill säga hur de tar hänsyn till etik och hållbarhet i förvaltningen av spararnas kapital. Trots en generell förbättring är det samma bolag som återfinns i toppen.

Bo Ågren utses till ny vd och koncernchef i Max Matthiessen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 09:43 CEST

Bo Ågren tar över som vd och koncernchef i Max Matthiessen som är en del av Willis Towers Watson. Bo har en lång erfarenhet från försäkringsbranschen och kommer närmast från rollen som försäljningschef för Skandia i Sverige.

Henrik Nilsson blir ny vd för Max Matthiessen Värdepapper AB

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 09:11 CEST

Max Matthiessen rekryterar Henrik Nilsson, vd på Movestic Kapitalförvaltning AB, till ny vd för Max Matthiessen Värdepapper AB. Han efterträder nuvarande vd Anders Aronsson som har fått en ny roll inom koncernen.

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • pematryja.hmbrcoomsxaner@mecaxfym.mlsegf
  • +46 733 75 74 36

Om Max Matthiessen

Vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad

Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Företaget erbjuder rådgivning, analys, administration och upphandling av spar- och försäkringslösningar. Max Matthiessen grundades 1889. Idag har bolaget cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. 2019 var bruttoomsättningen cirka 1,5 MDR SEK. Välkommen att läsa mer på www.maxm.se.

Adress

  • Max Matthiessen
  • Lästmakargatan 22, Box 5908
  • 114 89 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar