Skip to main content

Det kommer du att tacka dig själv för

Blogginlägg   •   Jul 04, 2013 14:33 CEST

Pengarna du ska leva av när du inte längre arbetar - pensionen - kommer från tre olika stora pengapåsar: allmän pension (inkomst-, premie- och garantipension) från staten, tjänstepension från dina anställningar och de pengar du själv sparat ihop.

Pensionsmyndigheten presenterade en undersökning i Almedalen idag som visar hur mycket 150 000 personer som gjort en pensionsprognos på Minpension.se får i respektive påse.

Den första påsen, den allmänna pensionen, ger i snitt 45 procent av lönen visar undersökningen. Den andra påsen, tjänstepensionen, ger ytterligare 22 procent, totalt 67 procent av lönen. De som också hade sparat till pension med egna pengar får ytterligare 6 procent av lönen, totalt 73 procent av lönen.

Även om Pensionsmyndigheten påpekar att det finns stora individuella variationer och att alla bör göra en egen prognos för att få veta vad som gäller, är en viktig slutsats att för de flesta kommer tjänstepensionen att bidra med en betydande del. Ett första gott råd är att ta reda på om du har en tjänstepension och vilka villkoren för den är.

Enklast är att fråga om det finns tjänstepension redan vid anställningsintervjun eller i samband med introduktionstillfället på den nya arbetsplatsen. Min erfarenhet är att frågan annars lätt kommer i skymundan bland alla andra papper och annat som är nytt.

En fördel att göra de så fort som möjligt är också att vissa förmånliga erbjudanden om att få teckna försäkring bara gäller en viss tid från första anställningsdagen, till exempel tre månader.

Du som har arbetat på samma arbetsplats en tid kan istället söka svaret i företagets personalhandbok, förmånsportal eller genom att fråga någon på personalavdelningen eller annan som har ansvaret för de frågorna.

Exempel på frågor att ställa är: hur beräknas min premie, vad påverkar storleken på premien, vilka delar har jag själv möjlighet att påverka om jag vill och vad händer om jag inte gör det, hur påverkas inbetalningen om jag blir sjuk eller är ledig och finns det någon hjälp att få i pensions- och försäkringsfrågor?

Kolla inte bara pensionen, utan passa också på att ta reda på om det finns några obligatoriska och frivilliga försäkringar som tecknas eller kan tecknas för att ge ytterligare skydd vid sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Du får vara beredd på att lägga ner lite tid och vara frågvis. Kom ihåg: det finns inga dumma frågor. Fråga igen om du inte förstår, och igen. Det viktiga är att du känner dig trygg med att du har koll. Det kommer du att tacka dig själv för en dag.

Niklas Mild, skriver om pension och försäkring hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen