Skip to main content

Hitta rätt grupp för dig

Blogginlägg   •   Jun 28, 2013 09:00 CEST

Idag är ungefär 2,5 miljoner personer anslutna till någon form av gruppförsäkring. Den kan gälla för dig själv - och i vissa fall även din partner och dina barn - vid olycksfall, dödsfall, sjukdom eller långvarig nedsatt arbetsförmåga.

Gruppförsäkringarna kompletterar det försäkringsskydd du har via staten (allmänna) och din anställning (arbetsgivaren).

Gruppen kan bestå av de anställda på ett företag, medlemmarna i ett fackförbund, förening eller annan intresseorganisation. Det är därför inte ovanligt att ha flera olika gruppförsäkringar att välja mellan. En via arbetet, en via facket och kanske ytterligare en via någon annan medlemsorganisation.

Även om gruppförsäkringar ofta framhålls som enkla och prisvärda försäkringar så kan både pris och villkor skilja åt mellan olika grupper och försäkringsbolag. Generellt gäller att ju homogenare grupp desto bättre premie och villkor.

Några saker att titta på är från vilka åldrar försäkringsbeloppen börjar avtrappas och när de upphör. Vissa försäkringsmoment kan i vissa grupper börja reduceras - avtrappas -redan från 30 års ålder och upphör vid 60 års ålder. Ibland klumpas livförsäkringen ihop med något som kallas förtidskapital som betalas ut vid långvarig nedsatt arbetsförmåga. Då kan det vara svårt att jämföra olika försäkringar med varandra, men framförallt kan det innebära ett onödigt skydd för den som inte behöver både och.

En annan del i gruppförsäkringen som kan ge betydande skillnad i utbetald ersättning är sjukförsäkringen. Jag såg nyligen en jämförelse där utbetalningen via ett större fackförbunds upphandlade gruppförsäkring upphörde efter tre år. Den andra i jämförelsen upphörde vid 65 år. Som mest kunde det skilja över 195 000 kronor i utbetalt belopp mellan de två försäkringarna.

Andra saker att titta på är om din partner och dina barn också kan teckna försäkring och vilka försäkringar som i sådana fall erbjuds. Om det räcker att vara fullt arbetsför eller behöva fylla i en hälsodeklaration vid anslutning eller höjning av försäkringsbelopp är också sådant som kan variera.

Det kan alltså i vissa fall skilja hundratusentals kronor, så det kan löna sig att välja rätt. Å andra sidan är det i vissa falla vara bättre att se till att teckna ett försäkringsskydd än att stå utan.

Niklas Mild, skriver om pension och försäkring hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen