Skip to main content

Kryssa rätt i sommar

Blogginlägg   •   Jun 12, 2013 09:00 CEST

Innan den 30 september får 160 000 tjänstemän med en ITPK- eller ITP 1-försäkring möjlighet att välja om de ska behålla sitt nuvarande pensionsval eller göra ett nytt val.

Det gäller dig som valt ett försäkringsbolag som inte längre tillhör de som Collectum upphandlat från och med den 1 juli och som nu måste ta ställning till hur nya inbetalningar ska placeras från och med den 1 juli 2013. Men även du med en traditionell försäkring i AMF och Skandia kan ha anledning att se över ditt val.

Alecta, AMF, Folksam och Skandia har valts ut inom traditionell försäkring. Folksam är nya medan Länsförsäkringar och Nordea inte längre är med. AMF och Skandia ändrar sina produkter.

När produkterna inom traditionell försäkring förändras och ett nytt bolag tillkommit kan det finnas anledning att se över vilket bolag som passar bäst. Här kan valet skilja mellan yngre och äldre sparare.

AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank har valts ut inom fondförsäkring. SPP och Swedbank är nya medan Handelsbanken och Nordea inte längre är med.

Inom fondförsäkring är det i huvudsak hur stor del av utbudet som är indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder som skiljer bolagen åt och som kan vara en faktor som påverkar valet.

Alecta blir liksom tidigare ickevalsalternativet. Den som är passiv får därmed en traditionell försäkring i Alecta.

Riskförsäkringarna, som till exempel premiebefrielseförsäkring, är inte upphandlade utan ligger som tidigare kvar i Alecta. Collectums administrationsavgift (kan liknas vid en premieavgift), 1 procent av inbetald premie med max 450 kronor, är också oförändrad.

Innan den 30 september 2013 måste Collectum ha besked om hur inbetalningar från och med den 1 juli ska placeras för att det nya valet ska gälla retroaktivt från och med den 1 juli 2013.

7 punkter om omvalet:

  • Du som valt ett försäkringsbolag för din ITP 1- eller ITPK-försäkring som inte blev utvalt av Collectum i senaste upphandlingen får ett brev från Collectum första veckan i juli 2013 och två påminnelser efter 30 respektive 60 dagar,
  • Det gäller dig som har en försäkring med traditionell förvaltning i Länsförsäkringar eller Nordea eller fondförvaltning i Handelsbanken eller Nordea.
  • Du kan låta inbetalningarna fortsätta gå till det tidigare valda försäkringsbolaget som inte lägre tillhör något av de upphandlade eller att välja att nya inbetalningar från och med den 1 juli 2013 ska gå till ett av de upphandlade försäkringsbolagen.
  • För traditionell förvaltning kan du välja Alecta, AMF, Folksam eller Skandia Liv. För fondförvaltning kan du välja AMF, Danica Pension, SEB Trygg Liv, SPP eller Swedbank Försäkring.
  • Nytt ITPK-val görs på svarsblankett på brevet från Collectum. Nytt ITP 1-val görs på blankett som bifogas brevet från Collectum och/eller på Collectums hemsida med e-legitimation.
  • Collectum måste ha ditt val senast den 30 september 2013 för att valet ska gälla från och med den 1 juli 2013.
  • Om du inte gör något alla placeras dina inbetalningar från och med den 1 juli 2013 i en traditionell försäkring i Alecta.

Niklas Mild, skriver om pension och försäkring hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen