Skip to main content

Nedslag i högen

Blogginlägg   •   Jul 11, 2013 15:04 CEST

Så här dagarna innan semestern passar jag på att städa i högarna på skrivbordet. En rapport som fångar mitt intresse heter ”När man blir gammal på riktigt” och är gjord av analysföretaget Kairos Future.

Studien har bland annat tittat på de utmaningar vårt samhälle står inför när den så kallade rekordgenerationen, de som är födda 1945-1954, blir gamla år 2035 och är i 85-årsåldern.

Rekordgenerationen har inte något emot att blir riktigt gamla. 90 år anges som en lagom livslängd. Men 68 procent säger att de inte vill bli så gamla att de inte klarar sig själva.

64 procent är oroliga över att inte få den vård de behöver. 59 procent tror att de kommer att få betala en stor del av omsorgen med egna pengar. Här finns emellertid ett stort gap, eftersom bara 21 procent tror att de kommer ha råd med det.

Studien spår att ett betydligt större ansvar istället kommer att falla på de anhöriga i framtiden. Begreppet anhörig har då också utökats från att bara omfatta make eller maka till även barn och närstående vänner.

Positivt är att både andelen av rekordgenerationen som förväntar sig stöd och andelen anhöriga som vill ge stöd är lika hög. Samtidigt är de som idag har insyn i hur äldreomsorgen fungerar skeptiska och menar att viljan inte alltid omsätts i handling.

Industrisamhällets lösning med att bygga institutioner för att ta hand om alla gamla kommer inte att passa framöver enligt Kairos Future. Istället ser de att nätverk med en rad olika specialiserade aktörer i nära samarbete blir den huvudsakliga organisationsformen för att ta hand om äldre.

Det bästa scenariot för att klara de kommande utmaningarna skulle enligt studien vara en kombination av tillräckliga resurser, fungerande nätverk, tekniska framsteg och en större roll för anhöriga.

Den som lever får se. Tillbaka till städningen.

Niklas Mild, skriver om pension och försäkring hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen