Skip to main content

Sjukt snurrigt

Blogginlägg   •   Jun 17, 2013 09:00 CEST

Det här med pension och försäkring kan låta som rena grekiskan för många. Ett område där förvirringen ibland är total är försäkringar med prefixet sjuk-.

Så här är det:

Sjuklön är den ersättning som din arbetsgivare betalar enligt lag och kollektivavtal när du är sjuk de första 14 dagarna. Ersättningen är skattepliktig. Företag kan teckna sjuklöneförsäkring för att försäkra sig mot höga sjuklönekostnader.

Sjukpenning är en ersättning från Försäkringskassan som betalas ut om du har varit sjuk i mer än 14 dagar. Ersättningen är skattepliktig.

En sjukförsäkring betalar ut en ersättning varje månad till dig om du inte kan arbeta för att du är sjuk. Den betalas vanligtvis ut när du har varit sjuk i mer än 90 dagar. Syftet är att täcka en del av ditt inkomstbortfall. Försäkring tecknas i ett försäkringsbolag av företag för sina anställda, via en gruppförsäkring eller av dig själv som privatperson. Ersättningen kan vara inkomstskattepliktig eller inkomstskattefri.

Sjukersättning är en ersättning från Försäkringskassan för den som är mellan 30 och 64 år och betalas ut till den som bedöms att aldrig kunna arbeta igen. Den kallades tidigare förtidspension. Ersättningen är skattepliktig.

Sjukpension kan vara ersättningen som betalas ut från en försäkring till den som inte kommer att kunna arbeta igen vid så kallad R-karens (rörlig). Försäkring tecknas i ett försäkringsbolag av företag för sina anställda, via en gruppförsäkring eller av dig själv som privatperson. Ersättningen kan vara inkomstskattepliktig eller inkomstskattefri. Ibland kallas också den ersättning som betalas ut vid sjukdom och som är skattepliktig för sjukpension.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger framförallt en skattefri engångsersättning om du får en bestående invaliditet orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall. Försäkring tecknas i ett försäkringsbolag av dig själv som privatperson.

Det finns också sjukkapitalförsäkringar som ger en skattefri engångsersättning vid en fastställd invaliditet. Ingår vanligtvis som en del i en gruppförsäkring.

Sjukvårdsförsäkring är en försäkring som ger tillgång snabb vård vid sjukdom och olycksfall och ersättning för kostnader för operation, vård och resor. Försäkring tecknas i ett försäkringsbolag av företag för sina anställda, via en gruppförsäkring eller av dig själv som privatperson.

Ibland är det ett företag som ska försäkras. En sjukavbrottsförsäkring tecknas av företag och ger företaget ersättning för att täcka företagets kostnader när företagaren eller annan nyckelperson är långvarigt sjuk.

Niklas Mild, skriver om pension och försäkring hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen