Skip to main content

Taggar

Antagningspoäng och lönestatistik per yrkesgrupp

Max Matthiessen har jämfört 30 olika utbildningar/yrken utifrån antagningspoäng och medellöner. Rankingen utgår från relationen mellan antagningspoängen för höstterminen 2013 och medellönen enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) senaste uppgifter från 2012.

Analysrapport: Ansvarfullt ägande – en jämförelse av pensionsförvaltare

Tre pensionsbolag får väl godkänt när Max Matthiessen utvärderar hur pensionsbolagen informerar sina sparare om arbetet med ansvarsfullt ägande.