Unvguaea8apfojjgewit

Maxagon Kapital AB: Samtliga fondportföljer går starkt. Uppdaterat på webbplatsen.

Nyheter   •   Nov 13, 2017 16:56 CET

De senaste 3 månader har samtliga fondportföljer klättrat uppåt och presterat i förhållande till sin risknivå. Maximal, +8,87% och från den 12 januari i år, +14,68% Mellan, +5,39% och från den 12 januari i år, +10,39% Mini, 1,66% och från den 12 januari i år, +4,39%

Phgtk3xsbosnwsbre320

Maxagon Kapital AB erbjuder nu även diskretionär förvaltning via samarbete med Mangold Fondkommission.

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 13:05 CEST

Maxagon Kapital AB startar nu samarbete med Mangold Fondkommission avseende diskretionär förvaltning.  Via Mangold erbjuder vi diskretionär förvaltning där du, via uppdragsbeskrivningen, bestämmer ramen för placeringarna. Utifrån dessa förvaltar Mangold löpande ditt kapital med avsikt att nå högsta möjliga avkastning ställt i relation till dina riskpreferenser.

Gb9i0wvek1xuhhql4ib7

Maxagon Kapital AB : Uppdatering, Nyhetsbrev september

Nyheter   •   Okt 13, 2017 08:25 CEST

Börsen har gått bra efter sommaren och har återhämtat sig. Man kan konstatera att läget i svensk ekonomi beskrivs som " betydligt starkare tillväxt än normalt" Den amerikanska dollarns fria fall ser ut att ha avstannat, detta pga den amerikanska centralbankens utfästelse om kommande räntehöjning.

Nckvmubjj0xd4s5fyfdf

Maxagon Kapital AB: Fondportföljerna uppdaterade. FED är tålmodiga. Regeringen backar på 3:12, höjer andra skatter. Vad händer i Europa?

Nyheter   •   Sep 13, 2017 08:33 CEST

Ingen räntehöjning av Riksbanken. Dollarn fortsatte ner i källaren men svagt upp nu igen. Regeringen vill höja skatten i ISK och kapitalförsäkring. Många analytiker fortsatt positiva till aktiemarknaden. Regeringen tvingades backa om höjda marginalskatter och förändrade 3:12 regler (de s.k. fåmansaktiebolagsreglerna). Bitcoins på fall efter Kina beslut. Hur påverkas USAs ekonomi av orkanerna?

Krpsgkps17pfuruxrl5v

Maxagon Kapital AB: Hur har sommarens turbulens påverkat Fondportföljernas avkastning?

Nyheter   •   Aug 14, 2017 09:00 CEST

Fondportföljernas avkastning är nu uppdaterad på webbplatsen. Fondportföljerna mini och mellan håller vad de lovar även i den turbulenta tid som varit under sommaren. Maximal har tappat mer än önskvärt och det är framförallt Dollarpåverkan som har gjort det, exponeringen är större både mot Nordamerika och Asien i den portföljen.

Mt9agewddhgrmwcwco7q

Maxagon Kapital AB: Fondportföljernas avkastning är uppdaterad på webbplatsen.

Nyheter   •   Jul 17, 2017 08:30 CEST

MSCI Världsindex tappar med 2,9% under första sommarmånaden, kronan stärks mot både dollarn och Euron.

H2zezo9zxoq06yhi2rrw

Maxagon Kapital AB: Reporäntan kvar på -0,5% först 2020 prognosticeras reporäntan till över 0% nivåer.

Nyheter   •   Jul 04, 2017 13:01 CEST

Konjunkturen är stark och inflationen närmar sig 2 procent. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas, vilket är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 enligt beslutet i april.

Mfcza1zin3wjc3mlrnqm

Maxagon Kapital AB: Som väntat - nu höjer FED räntan.

Nyheter   •   Jun 15, 2017 14:45 CEST

Anledningen är att Fed noterar att arbetsmarknaden är fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten har ökat måttligt hittills under året.

H2zezo9zxoq06yhi2rrw

Maxagon Kapital AB: Fondportföljernas avkastning är uppdaterad på webbplatsen. Maxagon maximal +12,24%

Nyheter   •   Jun 12, 2017 09:12 CEST

3 000 miljarder kronor finns fortfarande på bankkonton utan ränta eller till dålig ränta men alternativ finns. Fondportföljerna togs fram med start den 12 januari 2017 för att kunna erbjuda effektiva fondplaceringar i olika riskklasser. Fondportföljerna har per den 11 juni 2017 avkastat enligt följande: maxagon maximal +12,24%, maxagon mellan +8,21%, maxagon mini +3,40%.

Mfcza1zin3wjc3mlrnqm

Maxagon Kapital AB: Placering som ger avkastning om den europeiska aktiemarknaden utvecklas bättre än den amerikanska.

Nyheter   •   Maj 09, 2017 09:56 CEST

Placeringen ger exponering mot den europeiska aktiemarknadens utveckling i förhållande till den amerikanska vilket betyder att placeringen betalar ut positiv avkastning om den europeiska marknaden utvecklas bättre än den amerikanska. Placeringen har en deltagandegrad om 200 och på slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd/rådgivare
  • bcanrodewziyrs.lttewanfsdexzr@ocmaxabkhxgodkjun.se
  • 0702-203020

Om Maxagon Kapital AB

Hållbarhet – Kvalitet – Resultat

Maxagon Kapital AB hjälper företag, dess ägare och privatpersoner med hållbara strategier avseende kapitalförvaltning, pension, skatt, diskretionär förvaltning och försäkringsskydd.
Våra kunder får hjälp av kunniga rådgivare med personlig service och kontinuerlig uppföljning kring placeringar, sparande och försäkringar.
Vi hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om dina finanser. Genom oss får du en översikt och en insikt i nuläge och möjligheter. Vi skräddarsyr strategier som passar just dig och dina mål och som ger dig förväntat resultat.
Via Maxagon Kapital når du de flesta – av oss utvalda – försäkringsbolag, fondbolag, strukturerade produkter samt andra finansiella produkter. Vi arbetar proaktivt för att hitta hållbara, kvalitativa och lönsamma placeringar för våra kunder.
Tillsammans skapar vi långsiktiga och lönsamma lösningar för dig privat, ditt företag eller dina medarbetare.
Välkommen!
Maxagon Kapital
Hållbarhet • Kvalitet • Resultat

Adress

  • Maxagon Kapital AB
  • Skårs Led 3, Box 14001
  • 400 20 Göteborg

Länkar