Media no image

​Registreringsstatistik till och med november, 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 09:20 CET

Från och med 2018 gäller Euro 4 för mopeder vilket innebär att de blir renare och därmed bättre för miljön. Många mopeder tillverkade efter det nuvarande regelverket ställs i trafik i slutet av 2017, utan att ha nått slutkonsument, för att komma in i systemet, Vi tar inte med dessa mopeder i vår statistik för 2017 då vår statistik speglar den faktiska marknaden. Motorcyklarna har en ökning av nyregistreringen med 10,1 procent. En närmare analys av statistiken visar att 393 stycken 125:or har registrerats i år, en ökning med 58 procent jämfört med ett snitt de senaste åren.

- Ökningen av den minsta klassen,125 kubik, är mycket glädjande. Det är tilltalande och roliga motorcyklar med stort användningsområde, säger Per Johansson, Vd för McRF. I kategorin Street har 3577 stycken registrerats i år, en ökning med 35 procent jämfört med de senaste åren. 
- I kategorin Street finns många vettiga modeller som är mycket användbara, inte minst för arbetsresor, avslutar Per Johansson.

Motorcyklar
Januari - november 2016: 9981 stycken          Januari – november 2017: 10 986 stycken + 10,7 %

Mopeder
Januari – november 2016: 10 857 stycken      Januari – november 2017: 12 779 stycken + 17,7 %

Mopedbilar
Januari – november 2016: 1012 stycken         Januari – november 2017: 1582 stycken + 56,3 %

Quadricycles
Januari – november 2016: 2705 stycken        Januari – november 2017: 510 stycken - 81,1 %

ATV
Januari – november 2016: 5796 stycken        Januari – november 2017: 4446 stycken - 23,3 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – november 2016: 2261 stycken        Januari – november 2017: 3332 stycken + 47,4 %

Snöskotrar
Juli 2016 – november 2016: 2501 stycken      Juli 2017 – november 2017: 2749 stycken + 9,9 %

Enbart november        2016           2017

Mc                                  308          309  +  0,3 %

Moped                            319          376  + 17,9 %

Mopedbil                        141          209  + 48,2 %

Quads                             333            37  - 88,9 %

ATV                                 505            388 - 23,2 %

Traktor                            277           370 + 33,6 %

Snöskoter                     1758         2005 + 14 %

Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Från 2018 gäller Euro 4 för mopeder vilket innebär att de blir renare och därmed bättre för miljön. Motorcyklarna har en ökning av nyregistreringen med 10,1 procent. En närmare analys av statistiken visar att 393 stycken 125:or har registrerats i år, en ökning med 58 procent jämfört med ett snitt de senaste åren. - Ökningen i 125 kubik klassen är mycket glädjande säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med oktober, 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 03, 2017 09:34 CET

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,4 procent jämfört med samma period förra året. Mopederna
ökar med 17,7 procent, mopedbilarna med 57,6 procent. Den gångna sommarens väder var inte perfekt för att köra motorcykel, men trots detta ökar nyregistreringen av motorcyklar.
- Ökningen visar tydligt att motorcykeln är ett populärt fordon, både att pendla till arbetet med och att ha
som fritidsintresse säger Per Johansson, vd för McRF.

Motorcyklar
Januari - oktober 2016: 9673 stycken           Januari – oktober 2017: 10 681 stycken + 10,4 %

Mopeder
Januari – oktober 2016: 10 538 stycken        Januari – oktober 2017: 12 402 stycken + 17,7 %

Mopedbilar
Januari – oktober 2016: 871 stycken             Januari – oktober 2017: 1373 stycken + 57,6 %

Quadricycles
Januari – oktober 2016: 2372 stycken          Januari – oktober 2017: 467 stycken - 80,3 %

ATV
Januari – oktober 2016: 5291 stycken          Januari – oktober 2017: 4058 stycken - 23,3 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – oktober 2016: 1984 stycken         Januari – oktober 2017: 2692 stycken + 35,7 %

Snöskotrar
Juli 2016 – oktober 2016: 743 stycken         Juli 2017 – oktober 2017: 744 stycken + 0,1 %

Enbart oktober      2016       2017

Mc                          478         536 + 12,1 %

Moped                    727        896 + 23,2 %

Mopedbil                113        214 + 89,4 %

Quads                     208          33 - 84,1 %

ATV                         494         379 - 23,3 %

Traktor                     251       306 + 21,9 %

Snöskoter                491        522 + 6,3 %

Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,4 procent jämfört med samma period förra året. Mopederna ökar med 17,7 procent, mopedbilarna med 57,6 procent. Sommarens väder var inte perfekt för att köra motorcykel, trots detta ökar nyregistreringen. - Ökningen visar att motorcykeln är ett populärt fordon, att pendla till arbetet med och att ha som fritidsintresse säger Per Johansson, vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med september, 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:37 CEST

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,3 procent jämfört med samma period förra året.
Mopederna ökar med 17,3 procent, mopedbilarna med 52,9 procent.
Förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrerade fyrhjulingar fortsätter.
- Detta är fullt förståeligt, traktorn får till skillnad mot ATV:n köras på väg vilket ökar dess användningsområde markant, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari - september 2016: 9195 stycken Januari – september 2017: 10 145 stycken + 10,3 %

Mopeder
Januari – september 2016: 9811 stycken Januari – september 2017: 11 506 stycken + 17,3 %

Mopedbilar
Januari – september 2016: 758 stycken Januari – september 2017: 1159 stycken + 52,9 %

Quadricycles
Januari – september 2016: 2164 stycken Januari – september 2017: 434 stycken - 79,9 %

ATV
Januari – september 2016: 4797 stycken Januari – september 2017: 3679 stycken - 23,3 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – september 2016: 1733 stycken Januari – september 2017: 2656 stycken + 53,3 %

Snöskotrar
Juli 2016 – september 2016: 252 stycken Juli 2017 – september 2017: 222 stycken - 11,9 %

Enbart september 2016      2017

Mc                            674        658 - 2,4 %

Moped                    1059    1241 + 17,2 %

Mopedbil                   113     173 + 53,1 %

Quads                       200        41 - 79,5 %

ATV                           509      385 - 24,4 %

Traktor                      242      323 + 33,5 %

Snöskoter                 158       130 - 17,7 %

Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 10,3 procent jämfört med samma period förra året. Mopederna ​ökar med 17,3 procent, mopedbilarna med 52,9 procent. ​ Förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrerade fyrhjulingar fortsätter. - Fullt förståeligt, traktorn får till skillnad mot ATV:n köras på väg vilket ökar dess användningsområde markant, säger Per Johansson, Vd för McRF

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med augusti, 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 11:34 CEST

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,3 procent jämfört med samma period förra året. Att intresset för motorcyklarna är stort, och ökar, märks på flera olika sätt.
- Under sommaren har det varit fler motorcyklar med semesterpackning på vägarna och vid de spontana hojträffarna under veckorna är det fler besökare än tidigare.
Riktigt kul, säger Per Johansson, Vd för McRF.
Mopederna ökar med 19,6 procent, mopedbilarna med 52,9 procent.
- Mopederna fortsätter att öka och vi kommer att nå över 14 000 nyregistrerade mopeder 2017. Ökningen för mopedbilarna gör att vi kommer att nå över 1600 fordon, avslutar Per Johansson.


Motorcyklar
Januari - augusti 2016: 8521 stycken      Januari – augusti 2017: 9487 stycken + 11,3 %

Mopeder
Januari – augusti 2016: 9407 stycken     Januari – augusti 2017: 11 252 stycken + 19,6 %

Mopedbilar
Januari – augusti 2016: 645 stycken       Januari – augusti 2017: 986 stycken + 52,9 %

Quadricycles
Januari – augusti 2016: 1854 stycken      Januari – augusti 2017: 393 stycken - 78,8 %

ATV
Januari – augusti 2016: 4288 stycken      Januari – augusti 2017: 3294 stycken - 23,2 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – augusti 2016: 1491 stycken      Januari – augusti 2017: 2330 stycken + 56,3 %

Snöskotrar
Juli 2016 – augusti 2016: 94 stycken       Juli 2017 – augusti 2017: 92 stycken - 2,1 %

Enbart augusti 2016          2017

Mc                      782           890 + 13,8 %

Moped              1458         1651 + 13,2 %

Mopedbil            106           175 + 65,1 %

Quads                 238             49 - 79,4 %

ATV                      412           375 - 9 %

Traktor                 232           337 + 45,6 %

Snöskoter              65             73 + 12,3 %


Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,3 procent jämfört med samma period förra året. Att intresset för motorcyklarna är stort, och ökar, märks på flera olika sätt. - Under sommaren har det varit fler motorcyklar med semesterpackning på vägarna och vid de spontana hojträffarna under veckorna är det fler besökare än tidigare. Riktigt kul, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med juli, 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 13:49 CEST

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,1 procent jämfört med samma period förra året vilket är mycket positivt.
-En av flera anledningar till ökningen är att den tekniska utvecklingen gått fort de senaste åren och att motorcyklisterna vill köra en motorcykel av modernaste snitt säger Per Johansson, Vd för McRF.

Mopederna ökar med 18,8 procent.
-Ökningen för mopederna, med både två och fyra hjul, beror på att kullarna av 15-åringar är större, att ungdomarna vill bestämma över sin egen mobilitet och att mopeden även underlättar tillvaron för föräldrarna, avslutar Per Johansson.

För snöskotrarna börjar en ny period i och med juli, därför siffror enbart för juli i år och föregående år.

Motorcyklar
Januari -juli 2016: 7739 stycken Januari – juli 2017: 8597 stycken + 11,1 %

Mopeder
Januari – juli 2016: 7400 stycken Januari – juli 2017: 8789 stycken + 18,8 %

Mopedbilar
Januari – juli 2016: 539 stycken Januari – juli 2017: 811 stycken + 50,5 %

Quadricycles
Januari – juli 2016: 1721 stycken Januari – juli 2017: 344 stycken - 80 %

ATV
Januari – juli 2016: 3876 stycken Januari – juli 2017: 2919 stycken - 24,7 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – juli 2016: 1259 stycken Januari – juli 2017: 1996 stycken + 58,5 %

Snöskotrar
Juli 2016 – juli 2016: 29 stycken Juli 2017 – juli 2017: 19 stycken - 34,5 %

Enbart juli     2016          2017

Mc                 1012       1131 + 11,8 %

Moped           1491       1609 + 7,9 %

Mopedbil           96          144 + 50 %

Quads              281            41 - 85,4 %

ATV                  502          436 - 13,1 %

Traktor             169          381 + 125,4 %

Snöskoter          29            19 - 34,5 %

Per Johansson

McRF
070-206 53 82 

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Nyregistreringar av motorcyklar ökar med 11,1 procent jämfört med samma period förra året vilket är mycket positivt. -En av flera anledningar till ökningen är att den tekniska utvecklingen gått fort de senaste åren och att motorcyklisterna vill köra en motorcykel av modernaste snitt säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med juni, 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 14:29 CEST

Motorcyklarna minskar med 2,1 procent medan mopederna ökar med 18,9 procent. Antal
motorcyklar  i trafik var sista juni 2016 316 796 stycken. Motsvarande siffra för i år är
320 330 motorcyklar i trafik. En ökning med 1,1 procent
- Antalet motorcyklar i trafik ökar med någon procent varje år och visar att intresset för
motorcyklar ökar och är fortsatt högt, säger Per Johansson, Vd för McRF.
Minskningen av terränghjulingen och den motorcykelregistrerade motorcykeln är en
förskjutning till registreringsformen traktor som ökar med 48,2 procent.

Motorcyklar
Januari - juni 2016: 6727 stycken       Januari – juni 2017: 6586 stycken - 2,1 %

Mopeder
Januari – juni 2016: 6362 stycken       Januari – juni 2017: 7848 stycken + 23,4 %

Mopedbilar 

Januari – juni 2016: 443 stycken        Januari – juni 2017: 667 stycken + 50,6 %

Quadricycles
Januari – juni 2016: 1440 stycken      Januari – juni 2017: 303 stycken - 78,9 %

ATV
Januari – juni 2016: 3374 stycken      Januari – juni 2017: 2483 stycken - 26,4 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – juni 2016: 1090 stycken      Januari – juni 2017: 1615 stycken + 48,2 %

Snöskotrar
Juli 2015 – juni 2016: 9908 stycken   Juli 2016 – juni 2017: 9474 stycken - 4,4 %

Enbart juni 2016         2017

Mc              1298       1272 - 2 %

Moped        1677      2056 + 22,6 %

Mopedbil        77        149 + 93,5 %

Quads          268          47 - 82,5 %

ATV              585           52 - 91,1 %

Traktor           39        418 + 971,8 %

Snöskoter      22         25 + 13,6 %

Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Motorcyklarna minskar med 2,1 procent medan mopederna ökar med 18,9 procent. Antal motorcyklar i trafik var sista juni 2016 316 796 stycken. Motsvarande siffra för i år är 320 330 motorcyklar i trafik. - Antalet motorcyklar i trafik ökar med någon procent varje år och visar att intresset för motorcyklar ökar och är fortsatt högt, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

McRF registreringsstatistik till och med maj 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 14:44 CEST

Så fort värmen kom hittade kunderna till butikerna, försäljningen av motorcyklar ökade i maj med 38,3 procent jämfört med maj 2016.

- Nu ligger nyregistreringen av motorcyklar på i stort sett samma nivå som 2016 och om juni bjuder på bra väder kommer vi att öka försäljningen jämfört med förra året vilket är positivt för branschen, säger

Per Johansson, Vd för McRF.

För mopeder och mopedbilar ökar registreringarna rejält, plus 22,4 respektive plus 41,5 procent.
- Mopederna, med både två och fyra hjul, innehas ofta av ungdomar och ger dem den mobilitet de behöver. Dessutom spar mopederna tid för deras föräldrar som slipper skjutsa till träningar, kompisar och andra fritidsaktiviteter, säger Per Johansson.
Minskningen av terränghjulingen och den motorcykelregistrerade motorcykeln är en förskjutning till registreringsformen traktor som ökar med 32, 2 procent.

Motorcyklar
Januari - maj 2016: 5429 stycken Januari – maj 2017: 5330 stycken - 1,8 %

Mopeder
Januari – maj 2016: 4310 stycken Januari – maj 2017: 5274 stycken + 22,4 %

Mopedbilar
Januari – maj 2016: 366 stycken Januari – maj 2017: 518 stycken + 41,5 %

Quadricycles
Januari – maj 2016: 1172 stycken Januari – maj 2017: 256 stycken - 78,1 %

ATV
Januari – maj 2016: 2789 stycken Januari – maj 2017: 2031 stycken - 27,2 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – maj 2016: 859 stycken Januari – maj 2017: 1179 stycken + 37,2 %

Snöskotrar
Juli 2015 – maj 2016: 9858 stycken Juli 2016 – maj 2017: 9449 stycken - 4,1 %

Enbart maj 2016      2017

Mc              1378      1906 + 38,3 %

Moped        1457      2063 + 41,6 %

Mopedbil        82        144 + 75,6 %

Quads           238          52 - 78,1 %

ATV                621       495 - 20,3 %

Traktor          267        363 + 35,9 %

Snöskoter       60         74 + 23,3 %

Per Johansson
McRF
070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Så fort värmen kom hittade kunderna till butikerna, försäljningen av motorcyklar ökade i maj med 38,3 procent jämfört med maj 2016. - Nu ligger nyregistreringen av motorcyklar på i stort sett samma nivå som 2016 och om juni bjuder på bra väder kommer vi att öka försäljningen jämfört med förra året vilket är positivt för branschen, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

McRF registreringsstatistik till och med april 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 08:42 CEST

Att motorcyklarna visar färre registreringar 2017 jämfört med 2016 beror på att april i år hade tre färre registreringsdagar, en så kallad kalendereffekt. Dessutom uteblev vårvärmen i april vilket också bidrar till att hålla tillbaka registreringstalen.
- Nu när vi gått in i maj har också värmen kommit vilket jag är säker på kommer märkas i nyregistreringen under maj, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Tidigare trender håller i sig, mopedbilarna fortsätter att öka sin nyregistrering och förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrering fortsätter.
- Mopedbilarna svarar upp bra mot mångas behov av mobilitet, inte minst bland ungdomar i glesbygd, säger Per Johansson.

Motorcyklar
Januari - april 2016: 4051 stycken           Januari – april 2017: 3776 stycken     - 6,8 %

Mopeder
Januari – april 2016: 2853 stycken          Januari – april 2017: 3211 stycken   + 12,5 %

Mopedbilar
Januari – april 2016: 284 stycken            Januari – april 2017: 374 stycken     + 31,7 %

Quadricycles
Januari – april 2016: 861 stycken             Januari – april 2017: 204 stycken     - 76,3 %

ATV
Januari – april 2016: 2168 stycken           Januari – april 2017: 1536 stycken    - 29,1%

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – april 2016: 592 stycken             Januari – april 2017: 834 stycken     + 40,9 %

Snöskotrar
Juli 2015 – april 2016: 9798 stycken       Juli 2016 – april 2017: 9375 stycken    - 4,3 %

Enbart april               2016                       2017

Mc                              2197                       1982           - 9,8 %

Moped                        1558                       1593          + 2,2 %

Mopedbil                       84                          109         + 29,8 %

Quads                          244                           60          - 75,4 %

ATV                              609                         399          - 34,5 %

Traktor                         235                          237           + 0,8 %

Snöskoter                    230                         330          + 43,5 %

Per Johansson
McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Att motorcyklarna visar färre registreringar 2017 jämfört med 2016 beror på att april i år hade tre färre registreringsdagar, en så kallad kalendereffekt. Dessutom uteblev vårvärmen i april vilket också bidrar till att hålla tillbaka registreringstalen. Mopedbilarna fortsätter att öka sin nyregistrering och förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrering fortsätter.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med mars, 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 09:42 CEST

Från och med mars tar vi hänsyn till de motorcyklar som ställdes i trafik i december för att klara övergången till Euro 4. Det var ungefär lika delar privatägda motorcyklar och motorcyklar i lager till försäljning. Tidigare trender vi sett håller i sig, mopedbilarna fortsätter att öka sin nyregistrering och förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrering fortsätter.
- När det gäller minskningen av nyregistrering av Quadricycles, den motorcykelregistrerade fyrhjulingen, är anledningen övergången till Euro 4. Dessa fordon har ännu inte ABS-bromsar vilket det nya regelverket kräver, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari - mars 2016: 1854 stycken           Januari – mars 2017: 2114 stycken      + 14 %

Mopeder
Januari – mars 2016: 1295 stycken           Januari – mars 2017: 1618 stycken    + 24,9 %

Mopedbilar
Januari – mars 2016: 200 stycken            Januari – mars 2017: 265 stycken       + 32,5 %

Quadricycles
Januari – mars 2016: 617 stycken           Januari – mars 2017: 143 stycken        - 76,8 %

ATV
Januari – mars 2016: 1559 stycken          Januari – mars 2017: 1137 stycken      - 27,1 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – mars 2016: 357 stycken           Januari – mars 2017: 597 stycken        + 67,2 %

Snöskotrar
Juli 2015 – mars 2016: 9568 stycken      Juli 2016 – mars 2017: 9045 stycken      - 5,5 %

Enbart mars           2016      2017

Mc                           1245      1484 + 19,2 %

Moped                       844     1071 + 26,9 %

Mopedbi                      81      114 + 40,7 %

Quads                        183        73 - 60,1 %

ATV                             518      388 - 25,1 %

Traktor                        123      243 + 97,6 %

Snöskoter                 1003      835 - 16,7 %

Per Johansson
McRF
070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

Från och med mars tar vi hänsyn till de motorcyklar som ställdes i trafik i december för att klara övergången till Euro 4. Tidigare trender vi sett håller i sig, mopedbilarna fortsätter att öka sin nyregistrering och förskjutningen från arbetsredskapet ATV till traktorregistrering fortsätter. Säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »
Media no image

Registreringsstatistik till och med februari, 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:35 CET

För 2017 är det för tidigt att dra några slutsatser, nyregistreringen för motorcyklar påverkas bland annat av hur våren blir, en tidig och varm vår är positivt för nyregistreringarna. En tydlig trend är att mopeder och mopedbilar ökar.

- Kullarna med 15-åringar blir större och denna grupp efterfrågar sin egen mobilitet, detta syns tydligt i nyregistreringen av mopeder, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Motorcyklar
Januari - februari 2016: 609 stycken           Januari – februari 2017: 518 stycken - 14,9 %

Mopeder
Januari – februari 2016: 451 stycken           Januari – februari 2017: 549 stycken + 21,7 %

Mopedbilar
Januari – februari 2016: 119 stycken           Januari – februari 2017: 149 stycken + 25,2 %

Quadricycles
Januari – februari 2016: 481 stycken           Januari – februari 2017: 69 stycken - 85,6 %

ATV
Januari – februari 2016: 1041 stycken         Januari – februari 2017: 749 stycken - 28 %

Traktorregistrerade fyrhjulingar
Januari – februari 2016: 223 stycken            Januari – februari 2017: 354 stycken + 58,7 %

Snöskotrar
Juli 2015 – februari 2016: 8567 stycken        Juli 2016 – februari 2017: 8210 stycken - 4,2 %

Enbart februari 2016           2017

Mc                       445           327 - 26,5 %

Moped                 313           335 + 7 %

Mopedbil               68             76 + 11,8 %

Quads                  230             24 - 89,6 %

ATV                      516           370 - 28,3 %

Traktor                 161           193 + 19,9 %

Snöskoter          1245           968 - 22,2 %

Per Johansson

McRF

070-206 53 82

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.

2016 slutade med plustecken för alla kategorier vi följer, utom för ATV, det fyrhjuliga arbetsredskapet. Istället ökade den traktorregistrerade fyrhjulingen rejält. För 2017 är det för tidigt att dra några slutsatser, nyregistreringen för motorcyklar påverkas, en tidig och varm vår är positivt för nyregistreringarna, säger Per Johansson, Vd för McRF.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD McRF
  • hqqopelhyqvdr.vdjohansphanson@ntmcrfff.se
  • 070-206 53 82

Om McRF - Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund

Branschföreningen för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör

McRF är branschorganisation för Sveriges leverantörer av mopeder, motorcyklar och tillbehör. Vi är en samlad resurs för kunskap och information om moped- och motorcykelbranschen för medlemmar, media och andra intressenter. När du behöver veta något om mopeder och motorcyklar kan du alltid vända dig till McRF.
Kärnan i McRF:s verksamhet är att sprida kunskap och information. Det kan handla om utvecklingen på marknaden, nya trender och affärsmöjligheter eller frågor kring lagar, säkerhet och miljö.

Adress

  • McRF - Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund
  • Johan Enbergs väg 2
  • 171 61 Stockholm
  • Sverige

Länkar