Jdthx8xjxbasyds6a2qu

Meag Va-system satsar stort på pumpstationer i betong.

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:42 CEST

Efterfrågan på pumpstationer är stor på marknaden. Meag Va-system har under lång tid arbetat intensivt för att hinna svara upp mot branschens behov. Dessutom har vi utökat vårt marknadsområde till att även gälla hela södra Sverige, inklusive Skåne.

Xydystcx8mp4b5dr4nhs

Minska mikroplaster i miljön genom att välja dagvattenrör i betong.

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 11:03 CEST

Vi på Meag Va-system fasar ut dagvattenrör i plast ur vårt sortiment till förmån för betong. Detta medför att vi minskar riskerna för att mikroplast hamnar i sjöar och andra vattendrag, säger Stefan Karvonen, affärschef på Meag Va-system.

Media no image

Alfa Rör AB fyller 50 år

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2016 17:15 CEST

Marknads- och utvecklingsbolaget Alfa Rör AB fyller ett halvt sekel. Under va-mässan den 27 - 29 september på Elmia i Jönköping ska jubileet uppmärksammas. Bolaget förser va-branschen med attraktiva och funktionella betongprodukter för rationellt ledningsbyggande.

1966 grundades varumärket ALFA RÖR av 13 betongvarufabrikanter varav fyra återstår idag. En av grundarna var Meag Va-system som tillsammans med Starka Betongindustrier, Dahlgrens Cementgjuteri och Visby Cementvaru bildar Alfa Rör AB. Bolagets anläggningar finns på nio orter från Skellefteå till Lund varifrån tillverkning och försäljning av ALFA VA-produkter utgår.

Alfa Rör AB är marknadsledande inom standardiserade va-produkter i betong. Alfasystemet omfattar områdena rör, brunnar, pumpstationer och färdiga avskiljaranläggningar. Produkterna ger vattentäta va-lösningar med oarmerade eller armerade, gummiringstätade och miljövänliga rör och brunnar i avloppsanläggningarna.

Mer information finns på www.alfaror.se 

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se

Marknads- och utvecklingsbolaget Alfa Rör AB fyller ett halvt sekel. Under va-mässan den 27 - 29 september på Elmia i Jönköping ska jubileet uppmärksammas. Bolaget förser va-branschen med attraktiva och funktionella betongprodukter för rationellt ledningsbyggande.

Läs vidare »
Wj9pdphshhguzvaaixza

Meag Va-system flyttar till nya och bättre anpassade lokaler.

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 13:46 CEST

Meag Va-system flyttar från sina anrika lokaler i Huddinge. Från och med 29 juni är den nya adressen; Elektronvägen 1 i Flemingsberg, Stockholm Syd.

Xpaoyh3qhipfmahrwxcm

Meag Va-system nyöppnar fabriken i Vänersborg på grund av ökad efterfrågan.

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:42 CEST

Efter en påtaglig uppgång i efterfrågan på våra betongprodukter och tjänster öppnar vi vår fabrik i Vänersborg på nytt. Produktionsanläggningen stängdes på grund av en tidigare svag byggmarknad i västra Sverige. I fabriken tillverkas betongrör och brunnar, berättar Stefan Karvonen, affärschef på Meag Va-system.

Lnwpretnhae7wdkn5ogh

Meag Va-system öppnar nytt försäljningskontor i Göteborg.

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 10:10 CEST

​I takt med att byggandet ökar, inte minst i Göteborg, har Meag Va-system nu tillgodosett detta behov genom ett nytt försäljningskontor. På plats centralt i city träffas bland annat Mikael Kinell för att svara upp mot efterfrågan på va-lösningar och produkter i betong.

Eho7dt8qcjeyd50zxsn3

Föreskriv betong för bästa totalekonomi och oslagbar livslängd i va-lösningarna.

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2016 15:20 CET

Meag Va-system belyser de givna fördelarna med betong utifrån en färsk skrivelse från branschorganisationen Svensk Betong. Uppmaningen till branschens aktörer är att föreskriva betong som material i va-lösningarna.

Uwbwjsvupvw25uy10uku

Branschorganisationen Svensk Betong belyser de många fördelarna med naturmaterialet betong.

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2015 16:55 CEST

Branschorganisationen Svensk Betong beskriver betongens i många fall överlägsna egenskaper i en nyligen framtagen skrivelse. ”Vi måste sluta experimentera med vår infrastruktur” heter skrivelsen som fokuserar på fördelarna med detta material i va-lösningar.

Gudthk3bhnidefdvoy8x

Nedstigningsbrunnen som är en succé i spill- och dagvattenlösningar från Meag Va-system

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 16:52 CEST

Meag Va-system har under de senaste två åren levererat 6000 ALFA NB Perfect nedstigningsbrunnar. Det är en succé rätt och slätt och vi vill tacka alla kommuner som gjort ett gott val, säger Stefan Karvonen som är affärschef på Meag Va-system. Brunnen är fogtät med optimal driftsäkerhet och hydraulisk funktion.

Wtiis93vsl2zze0yones
Epe1bmjpmbs84bpqdwri Mwzvrtwah4f4dvyxiql9

Ny försäljningschef hos Meag Va-system.

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2015 17:56 CET

Meag Va-system genomför en omorganisation som påverkar avdelningarna för försäljning och marknad. I samband med pensionsavgångar utvecklas och förstärks bolaget genom nyanställningar främst inom försäljning. Den första december 2014 tillträdde Mats Edling som ny försäljningschef och ansvarig för de fem säljkontoren.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Affärschef
 • Försäljning, marknadsföring och teknik
 • fabpstefan.karvonen@grmeag.se
 • 08-7112518
Affärschef på Meag Va-system AB, med ansvar för försäljning,... Visa mer

 • Presskontakt
 • PR konsult
 • Kommunikation, varumärke
 • peter@drivkraften.se
 • 08-7111221
VD på Drivkraften Kommunikation sedan 1998 arbetar med varumärkesutveckling, intern och extern kommunikation samt ledarskap.

Om Meag Va-System AB

Meag VA-System AB

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se

Adress

 • Meag Va-System AB
 • Glömstavägen 31
 • 141 44 Huddinge
 • Vår hemsida

Länkar