Skip to main content

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 13:29 CET

· Koncernens försäljning uppgick till 636 (638) MSEK.
· Affärsområdet Pharma ökade mer än 50%.
· Rörelseresultatet ökade 20% till 58,1 (48,4) MSEK.
· Resultatet efter skatt steg 23% till 37,5 (30,5) MSEK.
· Resultat per aktie 4,50 (4,64) SEK
· Förvärv av MedicTeam i Danmark
· Höjd resultatprognos för helåret 2003

För ytterligare information kontakta:
Anders Lönner, koncernchef tel. 08-630 19 00
Anders Larnholt, investor relations tel. 08-630 19 41