Skip to main content

Förändring av antal aktier i Meda AB

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:08 CEST

Som en följd av inlösen av teckningsoptioner samt nyemitterade aktier till ägarna i MedPointe Inc har antalet aktier i Meda AB ökat med 17 435 638 aktier till 249 726 889 aktier. Nytt antal aktier i Meda AB är 249 726 889 aktier per den 31 augusti 2007.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Investor Relations, tel. +46 8 630 19 62, +46 709 458 878


MEDA AB (publ) är ett internationellt specialty pharmaföretag med fokus på marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Långsiktiga samarbeten och förvärv är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är representerat med egna dotterbolag i 26 länder och har över 1500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Bolagets produkter säljs i ca 120 länder. Meda är noterat under Large Cap på Nordic Stock Exchange. För mer information, besök www.meda.se.