Skip to main content

Meda förstärker det finansiella handlingsutrymmet

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 11:43 CET

Meda har tecknat avtal med SEK (AB Svensk Exportkredit) om upptagande av ett obligationslån. Transaktionen består av en femårig obligation om ca 4 300 MSEK. Lånet är till större delen garanterat av EKN (Exportkreditnämnden). Därutöver svarar Danske Bank och SEB för garantiåtaganden.

Obligationslikviden kommer att användas för refinansiering av den bryggfinansiering på 2 500 MSEK som togs upp under hösten 2008. Det överskjutande beloppet innebär ytterligare förstärkning av Medas finansiella handlingsutrymme. Den nya lånefaciliteten fördubblar den genomsnittliga löptiden för Medas lån från ett och ett halvt år till tre år.
För eventuella frågor, kontakta:

Anders Larnholt, VP Corporate Development & Investor relations tel. +46(0)709 458 878
MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 40 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.