Skip to main content

Meda förvärvar produkter inom smärtområdet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 08:33 CEST

Meda har tecknat avtal om förvärv av ett antal smärtprodukter från egenvårdsföretaget Wilh. Sonesson. Rättigheterna omfattar produkterna Morfin Bioglan och Spasmofen som har en beprövad användning vid svåra smärttillstånd. Försäljningen på den svenska marknaden uppgår till ca 16 MSEK på årsbasis. Förvärvspriset är 35 MSEK och affären väntas bidra positivt till Medas resultat under innevarande år.

Meda följer sin strategi, i vilken kompletteringar av produktportföljen inom prioriterade terapiområden ingår som en naturlig del av verksamheten. Genom förvärvet stärks positionen inom terapiområdet smärta.MHRA värderar läkemedel som innehåller DXP
Det brittiska läkemedelsverket (MHRA) genomför för närvarande en bedömning av risk/nytta-profilen av läkemedel som innehåller Dextropropoxifen (DXP). Detta mot bakgrund av en oro för problematik vid eventuell överdosering. Synpunkter från berörda parter som t ex smärtspecialister begärs nu in. Det slutliga avgörandet kan komma att beröra Medas produkt Distalgesic. Produkten Distalgesic omsätter ca 12 MSEK i Storbritannien.


För mer information kontakta:
Meda AB Anders Lönner, CEO tel. +46 8 630 19 00
Henrik Stenqvist, CFO tel. +46 8 630 19 79


MEDA AB (publ) – Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i ca 25 länder. Meda är etablerat med egna dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen.