Skip to main content

Medborgarskolan i Skåne är miljödiplomerat

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 12:04 CEST

Medborgarskolan Syd i Skåne har blivit miljödiplomerade, ett nationellt system inom Svensk Miljöbas som uppfyller de kravs som ställs. Miljödiplomeringen ett bevis på att Medborgarskolans verksamhet och lokaler arbetar med miljöfrågorna på ett övergripande sätt.

Medborgarskolan Syd har blivit miljödiplomerade på alla sina ordinarie verksamhetsorter; Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö, Osby, Simrishamn och Ystad. Miljödiplomering är en standardiserad metod utfärdad av Svensk miljöbas för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar i miljöarbetet. När verksamheten uppfyller kraven belönas man med ett miljödiplom.

I miljödiplomeringen ingår en miljöutredning samt olika miljörutiner vid till exempel inköp, kemikalie- och avfallshantering samt övergripande miljömål för att förbättra verksamheten.

– Under vårt miljöarbete har vi sett att vi måste öka och förbättra information till våra deltagare som valt att gå på målarkurser om hur de undviker färger som innehåller tungmetallen kadmium och hur de tar hand om avfallet, berätta Marianne Palmgren miljöansvarig på Medborgarskolan Syd.

Miljödiplomeringen ett bevis på att Medborgarskolans verksamhet och lokaler arbetar med miljöfrågorna på ett övergripande sätt. Arbetet att anpassa och förbättra miljöarbetet har pågått under våren 2015. Miljödiplomeringen leder till:

  • Ordning och reda genom struktur och uppföljning
  • Ekonomisk besparing genom effektivare användning av resurser
  • Engagerade medarbetare genom utbildning och delaktighet
  • Ökad konkurrenskraft
  • Ger Medborgarskolans medarbetare en möjlighet till att påverka miljön

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. Vår verksamhet inspirerar till lustfyllt och livslångt lärande. Våra kärnvärden är individen i centrum,  utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.

www.medborgarskolan.se