Skip to main content

Medborgarskolans projekt "Arbeta och Leva i Väst" avslutas med gott resultat och värdefulla lärdomar

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2019 12:12 CET

I Medborgarskolans unika projekt Arbeta och Leva i Väst har personer med utländsk bakgrund fått hjälp ut på arbetsmarknaden med positiv psykologi och skräddarsydda kurser.

Medborgarskolan Region Väst inbjuder till avslutningsseminarium för arbetsmarknadsprojektet Arbeta och Leva i Väst (ALV) på onsdag 27 mars!

Avslutningsseminariet äger rum nu på onsdag 27 mars kl 10:00-12:00 i Medborgarskolans lokaler på Södra Trängallén 2 A i Skövde. Projektledarna presenterar verksamheten, med fokus på resultat och metod, och lyfter de lärdomar som tagits tillvara.

ALV är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Det har vänt sig till personer med utländsk bakgrund som varit i Sverige i minst två år och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamhet för att hjälpa personer med utländsk bakgrund ut i arbetslivet är inget nytt. Men det som gör ALV unikt är angreppssättet.

Deltagarna har hållit igång kropp och psyke med rörelse och samtal. Rörelse är ett sätt att skapa glädje och gemenskap, men också att minska den överhängande risk för ohälsa som många nyanlända utan jobb riskerar. De lär sig även svenska och hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar genom att prata om sina känslor.

– Vi genomför samtal i grupp där vi skapar positiva tankar hos människor som i många fall har varit med om hemska saker, säger Christine Schönfeldt, kognitionsvetare och samtalsledare.

– Projektet Arbeta och Leva i Väst tar slut men resultatet lever kvar, säger Andreas Berglund, verksamhetschef för Arbetsmarknad i Medborgarskolan Region Väst. Vi har fått ovärderlig kunskap om hur vi kan arbeta med målgruppen utrikesfödda i andra verksamheter. Projektet har också bidragit till skapandet av nya projektidéer. Vi har stöttat åtskilliga människor på deras väg in i samhället, från ett utanförskap till delaktighet och, i många fall, till egen försörjning, tillägger Andreas.

Läs mer om projektet på

https://www.medborgarskolan.se/alv

https://www.medborgarskolan.se/forsta-steget-till-ett-jobb/

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Berglund, verksamhetschef Arbetsmarknad Medborgarskolan Region Väst
tel 070-231 02 86, andreas.berglund@medborgarskolan.se

Eva Heinrich Longberg, projektledare Arbeta och Leva i Väst (ALV), Medborgarskolan Region Väst
tel 0763-10 53 58, eva.heinrich-longberg@medborgarskolan.se

Om Medborgarskolan

Medborgarskolan är ett studieförbund som erbjuder folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet. Vi finns över hela Sverige och ger människor möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. Vår verksamhet inspirerar till ett livslångt, lustfyllt lärande och vilar på en humanistisk värdegrund med individen i centrum.

www.medborgarskolan.se