Skip to main content

Medeon söker idébärare bland vård- och omsorgs personal i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 13:36 CEST

Medeon har startat ett projekt med medel från regionala strukturfonden och syftet är att hitta personer inom vård och omsorg som bär på idéer. Medeons personal kommer bland annat att besöka de stadsdelar i Malmö som efterfrågar mer information om programmet. Målet är att fånga upp och sprida goda idéer som kan användas i vård- och omsorgsverksamheter.  

Om projektet

Programmet består av två delar. I den första delen presenteras hur man kan identifiera ett behov och hur man vet vilken idé som är intressant att arbeta vidare med. Medeon erbjuder praktiska verktyg för att undersöka om deras idé passar med sin personlighet, kunskap och omvärld. I andra delen går man vidare från idé till handling. Man identifierar vilket stöd som behövs för att gå vidare med idén och man erbjuds vägledning för att omvandla idén till produkt, tjänst, metod eller process.

- Personalen inom vård och omsorg som kommer till oss med en idé ska uppleva att programmet karaktäriseras av enkelhet och öppenhet för de idéer som presenteras för oss, säger Bengt Lövdén, VD Medeon AB. 

Medeon kommer även att erbjuda vård- och omsorgspersonal att delta i kreativa och kompetensutvecklande möten. Här kan man få inspiration och respons på sina idéer.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för personalen att föra fram sina idéer och snabbt få återkoppling. Det kan vara såväl små som stora idéer, enkla som komplicerade. Målet är också det ska ske ett idéutbyte och att idéerna kan användas av Malmö stad och andra kommuner för att utveckla vård- och omsorgsverksamheterna.

Kontakt

Bengt Lövdén, VD Medeon AB, 0708-59 45 27, bengt.lovden@medeon.se.

Victoria Rydengård, Projektkoordinator Medeon AB, 0733-22 13 54, victoria.rydengard@medeon.se.

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig Medeon AB, 0703-05 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Om Medeon

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy