Skip to main content

Tidigare cancerdiagnos med kvantmekanik - analyserar patientens utandningsluft

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 08:52 CEST

Medeon-företaget Chromalytica har tagit fram ett kvantmekaniskt indikatorinstrument som på några minuter detekterar och kvantifierar små mängder kemiska ämnen i patientens utandningsluft. Genom att finna ämnen som är kopplade till exempelvis lung- eller bröstcancer kan man diagnostisera cancer innan tumören syns på röntgen. Projektet har delvis finansierats av Vinnova. Chromalytica är ett inkubatorföretag på Medeon Science Park i Malmö.


Chromalyticas teknik innebär att patientens utandningsluft samlas upp och leds in i ett instrument. Genom att använda ljus med extremt korta våglängder görs en kvantmekanisk analys av ämnen i utandningsluften. Instrumentet är kopplat till en dator som analyserar ämnen som är specifika för olika sjukdomar. Genom att finna de ämnen som har en exakt koppling mellan sådana ämnen och sjukdomar, kan man snabbt avgöra om en person exempelvis har utvecklat lungcancer eller befinner sig i ett så tidigt skede att sjukdomen inte syns på röntgen. Till exempel är ämnet Toluene kopplat till lungcancer och Aceton har en välkänd tydlig koppling till diabetes. Instrumentet finner lätt dessa ämnen. Andra exempel på sjukdomar som instrumentet kan bidra till att diagnostisera är prostatacancer, bröstcancer och magsår. Var och en med sina specifika kemiska ämnen som biomarkörer.


-    Vi bedömer att vår lösning är unik eftersom ett och samma instrument kan selektera, detektera och kvantifiera ämnen och jämföra dessa med en referensdatabas. Därmed är det möjligt att diagnostisera sjukdomar långt tidigare än idag, säger Lennart Olsson, en av grundarna till Chromalytica.


Instrumentet och databasen bygger bland annat på forskning av Verner Lagesson, filosofie doktor i analytisk kemi, vid Linköpings universitet. Verner är en av medgrundarna till Chromalytica. Övriga grundare är entreprenören Lennart Olsson . Lennart var en av grundarna till bland annat de noterade företagen Obducat och Audiodev samt Thomas Pileby som är ekonom och jobbat med finansieringsfrågor, bland annat i BTJ-gruppen och Obducat.
Analysinstrument kommer inte att vara större än en bärbar dator. Chromalytica avser att genomföra en extern verifiering av tekniken på ett externt laboratorium under våren 2012 för att senare under året testa instrumentet på patienter. Man avser inom kort inhämta kapital för att industrialisera instrumentet. 2010 fick Chromalytica startkapital av det statliga Vinnova.

Kontakt

Lennart Olsson, Chromalytica AB, Mobilnr: 070-656 22 80.

Thomas Pileby, styrelseordförande, Chromalytica AB, Mobilnr: 0702-072643 .

Bengt Lövdén, VD Medeon AB, 0708-59 45 27, bengt.lovden@medeon.se.

Catrine Pauckstadt, Kommunikationsansvarig Medeon AB, 070 -305 25 65, catrine.pauckstadt@medeon.se.

Medeon Science Park är en forskningspark inom läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken finns i Malmö, mitt i Öresundsregionen och mitt i Medicon Valley – det geografiska område där 60 procent av Skandinaviens life science-företag finns. På Medeon finns idag ett trettiotal företag med totalt 450 anställda. Medeon ägs av Malmö stad (60 procent) och fastighetsbolaget Wihlborgs (40 procent).

Mer information finns på www.medeon.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera