O604ugata4gvh8rjbcxg

Byggande när nya medlemmar på väg in

Nyheter   •   Feb 21, 2012 09:46 CET

Nu byggs det och byggs om på Medicon Village. Femton olika projekt rullar för att lokalerna ska vara helt anpassade för de medlemmar som är på väg att flytta in. Närmast i tur står Lund Life Science Incubator som tillträder i början av mars.

Davzbkrraldpruhlrsuxsg

AstraZeneca lämnar över till Medicon Village

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2012 11:00 CET

Den 10 januari 2012 sker det formella överlämnandet av AstraZenecas forskningsanläggning i Lund till Medicon Village AB. Syftet är att etablera ett nytt centrum för forskning, innovation och företagande inom Life Science. Sammanlagt omfattar affären lokaler med en uthyrningsbar yta på ca 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 utgör laboratorier.

Media no image

Region Skåne och Lunds universitet tecknar hyresavtal med Medicon Village

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2011 16:00 CET

Life Science byn Medicon Village i Lund har idag tecknat hyresavtal med Region Skåne och Lunds universitet. Från Lunds universitet har cirka 200 personer anmält intresse av att flytta till Medicon Village. Region Skåne kommer att ha drygt 200 arbetsplatser. Inflyttningen sker med start första halvåret 2012.

Medicon Village vill skapa en miljö där forskning, innovation och företagande samverkar. Life Science byn är ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet och Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Samarbetet tar sig nu konkret uttryck i att Region Skåne och Lunds universitet flyttar flera verksamheter till Medicon Village.

Region Skåne förlägger delar av det planerade regionala cancercentrat, Biobanken och andra närliggande verksamheter till Medicon Village. Lunds universitet placerar ett centrum för cancerforskning på området, innefattande bland annat CREATE Health, BioCARE och andra närliggande verksamheter.

-Det är glädjande att hyresavtalen med Region Skåne och Lunds universitet är klara. Genom dessa aktörers närvaro skapas långsiktigt goda förutsättningar för vår mission att skapa värden för människors hälsa och bättre liv, säger VD Mats Leifland, Medicon Village.

Tidigare i veckan blev det klart att Lund Life Science Incubator med 80-talet medarbetare flyttar till Medicon Village. Hyresavtal är också tecknat med huvudkontoret för ESS, där mer än 90 personer arbetar.

- Målsättningen att under uppstarten etablera minst 400 arbetsplatser inom Medicon Village är därmed uppnått, konstaterar Mats Leifland.

Kontakt 
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16

Carl Borrebaeck, vicerektor Lunds universitet, tel. 0708-218330
Harald Lindström, direktör för ägarfrågor/ strategiska investeringar
Region Skåne, tel 0768-87 08 58

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.

Life Science byn Medicon Village i Lund har idag tecknat hyresavtal med Region Skåne och Lunds universitet. Från Lunds universitet har cirka 200 personer anmält intresse av att flytta till Medicon Village. Region Skåne kommer att ha drygt 200 arbetsplatser. Inflyttningen sker med start första halvåret 2012.

Läs vidare »
Media no image

Lund Life Science Incubator expanderar i Medicon Village och skapar fler framgångsrika tillväxtföretag

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2011 10:00 CET

Det blir en raketstart för Medicon Village då Lund Life Science Incubator (LSI) flyttar in och samtidigt tredubblar lokalytorna. Hyresavtalet har nu tecknats, och inkubatorn flyttar in strax efter att Life Science byn Medicon Village slår upp portarna den 10 januari 2012. Flytten ger LSI tillgång till en större apparatpark och möjlighet för småbolagen att stanna kvar längre i inkubatorn under den viktiga tillväxtfasen. 
- Inom tre år räknar vi med att runt 40 bolag med cirka 150 personer finns på plats i inkubatorn. Intresset är stort och vi har också flera bolag på väg in som har startats av tidigare anställda på AstraZeneca,  säger Evy Lundgren Åkerlund, VD vid Lund Life Science Incubator.

Idag finns 18 bolag inom inkubatorn med cirka 80 verksamma personer. Det börjar emellertid bli trångbott i de nuvarande lokalerna på Biomedicinskt Centrum i Lund, och bolagen kan inte expandera i önskad takt. Dessutom saknar man både laboratorielokaler och kontor till nytillkomna bolag.

- En viktig del av Medicon Village konceptet är att skapa en god innovationsmiljö och hjälpa de små företagen att växa. Därför lämnar vi ett uppstartsbidrag till LSI under de närmaste två åren på totalt 2,4 miljoner kronor, säger Mats Leifland, VD på Medicon Village.

Med flytten till Medicon Village expanderar inkubatorn från 1000 kvm till 4000 kvm. Det löser det akuta problemet, och ger även plats för ytterligare bolag. De lokaler som inkubatorn kommer att hyra finns fördelade i två hus där verksamhet inom kemi och analytisk kemi tidigare har bedrivits.

- Inkubatorn får tillgång till högkvalitativa laboratorielokaler, utvecklingskritisk apparatur och ett stort antal kontor. Efter ombyggnation av ett par rum kan bolagen omgående börja arbeta i lokalerna. Här finns också ett stort samlingsrum - hjärtat i inkubatorn och en av de mötesplatser som är nyckeln till framgång för Medicon Village, säger Mats Leifland.

På inkubatorn kommer det att finnas ett stort antal apparater för forskning och utveckling. Apparaterna har tidigare använts på AstraZeneca, och kan nu istället nyttjas av bl a inkubatorns bolag. Genom att bolagen kan dela dyra apparater med andra så får de tillgång till utvecklingskritisk apparatur som de inte själva har råd att köpa in. Samma sak gäller för t ex IT-lösningar, databaser och affärsstöd – här finns också kostnader att spara genom att dela på de gemensamma resurserna.

Att utveckla bolag inom Life Science är kopplat till långa ledtider och höga utvecklingskostnader. Genom flytten till större lokaler kan LSI bredda sitt erbjudande med en tillväxtfas där bolagen vid behov får möjlighet att stanna kvar i inkubatorn ytterligare några år efter de tre första subventionerade åren i uppstarts- och utvecklingsfas.

- Life Science Inkubatorns mål är att skapa livskraftiga tillväxtbolag. När de är redo för att fortsätta växa utanför inkubatorn så finns bästa förutsättningar för detta i Medicon Village, säger Evy Lundgren Åkerlund.

Kontakt 

Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Evy Lundgren- Åkerlund, VD Lund Life Science Incubator, tel 0767-82 42 02
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16 

Lund Life Science Incubator
 hjälper entreprenörer och tidiga bolag inom Life Science, livsvetenskaperna, att utveckla och kommersialisera sina produkter och tjänster. Produkter som bolagen utvecklar kan t ex vara en ny metod för att diagnostisera en sjukdom, ett medicintekniskt instrument för sjukvården eller ett nytt läkemedel. Tjänstebolagen utvecklar och säljer specialiserade forskningstjänster till andra bolag inom Life Science. Inkubatorn bistår de forskningsintensiva bolagen med välutrustade våtlaboratorier, apparater, cellodlingsrum, kontor och möteslokaler och erbjuder bolagen affärsrådgivning i diverse frågor som t ex finansiering, produktutveckling, marknadsföring och kommersialisering.


Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.

Det blir en raketstart för Medicon Village då Lund Life Science Incubator (LSI) flyttar in och samtidigt tredubblar lokalytorna. Hyresavtalet har nu tecknats, och inkubatorn flyttar in strax efter att Life Science byn Medicon Village slår upp portarna den 10 januari 2012.

Läs vidare »
Media no image

ESS flyttar huvudkontoret till Medicon Village

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2011 10:30 CET

ESS, European Spallation Source, växer snabbt och flyttar sitt huvudkontor till Medicon Village. ESS med dess 90-tal medarbetare flyttar in den 1 februari och blir då ett av de första företagen in då Medicon Village tar över anläggningen från AstraZeneca.

- Nu flyttar vi ett steg närmare vår framtida forskningsanläggning. Vi är mycket nöjda över att finnas på Medicon Village, och ser goda möjligheter för samverkan med övriga aktörer i life science byn, säger Colin Carlile, ESS VD.

Projekteringen och den kommande konstruktionen av ESS-anläggningen är beroende av en snabb expansion och rekrytering av tekniska och vetenskapliga nyckelpersoner och experter. ESS har redan växt kraftigt och ett stort antal medarbetare med expertkompetens har redan anställts. Bolaget har därför ett utökat lokalbehov, och under perioden fram till ESS framtida huvudkontor står färdigt uppe på Brunnshög väljer man att bli en del av Medicon Village.

ESS blir en tvärvetenskaplig anläggning som kan användas för forskning inom bl.a. biologi, kemi, energi och miljö och därmed möjliggöra nya innovationer. Att undersöka levande material, dvs komplexa biologiska strukturer, kommer att bli ett av de områden där ESS kommer att erbjuda forskarna avancerade verktyg. Forskare inom Life Science blir således viktiga samverkansparter för ESS.

- På Medicon Village kommer det att finnas ledande forskning inom Life Science, och en mängd aktörer med breda nätverk. Med ESS starka internationella närvaro hoppas vi kunna korsbefrukta varandra så att Öresundsregionen framöver kan bli ett världsledande kluster inom bioteknik och life science, säger Mats Leifland, VD Medicon Village.

Kontakt 
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16 
Marianne Ekdahl, pressansvarig ESS, tel 046-222 83 89

ESS
European Spallation Source (ESS) kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS kan liknas vid ett stort mikroskop, där man använder neutroner istället för ljus för att studera olika material – från plaster och läkemedel till motorer och molekyler – för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. ESS kommer att bli upp till 100 gånger bättre än liknande anläggningar, och öppna nya möjligheter för forskare inom hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel samt arkeologi.

ESS är ett europeiskt forskningsprojekt, som ska byggas i Lund. Minst 17 länder kommer att samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva ESS-anläggningen. Partnerländerna är idag: Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Frankrike, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern.

European Spallation Source AB är ett statligt bolag, idag ägt av värdländerna Sverige och Danmark. ESS AB arbetar idag huvudsakligen med projektering och teknisk design i samarbete med svenska och utländska universitet och laboratorier. Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att besökas av 2-3000 europeiska forskare per år.

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.

ESS, European Spallation Source, växer snabbt och flyttar sitt huvudkontor till Medicon Village. ESS med dess 90-tal medarbetare flyttar in den 1 februari och blir då ett av de första företagen in då Medicon Village tar över anläggningen från AstraZeneca.

Läs vidare »
Media no image

Nyanställningar på Medicon Village gör ledningsgruppen komplett

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2011 11:40 CET

Medicon Village AB stärker teamet inför öppningen den 10 januari. Ledningsgruppen blir komplett då Ursula Hultkvist Bengtsson och Erik Jagesten ansluter. Båda kommer närmast från AstraZeneca.
-Jag är mycket glad över att vi nu är fulltaliga i ledningsgruppen och känner en stor tilltro inför nästa år, säger VD Mats Leifland.

Ursula Hultkvist Bengtsson tillträder en tjänst som vice VD med ansvar för konceptutveckling och marknadsföring. Ursula har mer än tjugo års erfarenhet från Life Science-området med inriktning på forskning, kommersiella frågor samt förändringsledarskap på Sandoz, Gambro och nu senast AstraZeneca. Ursula är sedan 2003 docent i biofarmaci. Nuvarande roll på AstraZeneca är som platschef i Lund där hon leder arbetet med att flytta verksamheten till Mölndal och överlämna anläggningen till Medicon Village den 10 januari 2012. Ursula tillträder den 1 februari 2012.

Vidare har Medicon Village anställt Erik Jagesten som ansvarig för bolagets FM och fastighetsverksamhet. Erik har under 11 år varit anställd hos AstraZeneca som ansvarig för förvaltning av byggnader och tekniska installationer. Han har tidigare varit verksam som distriktschef hos ABB Contracting samt på Ångpanneföreningen. Erik tillträder den 1 februari 2012.

Ursula och Erik ansluter ledningsgruppen som idag består av Mats Leifland, VD; Kerstin Jakobsson, vice VD med ansvar för affärsutveckling samt Anette Orheim, kommunikationschef.

Utöver förstärkningen av ledningsgruppen, kommer även ytterligare nytillsättningar att ske i Medicon Village. I FM-organisationen anställs Mats Nilsson och Ulf Kristoffersson som driftstekniker, Suzanne Karlsson som fastighetscontroller samt Conny Jönsson som Service Manager. Alla kommer närmast från AstraZeneca. Marjana Andersson, även hon med bakgrund inom AstraZeneca, tillträder en tjänst som projektanställd assistent inom affärsutveckling. De nyanställda tillträder tjänsterna löpande till februari 2012.

Kontakt 
Mats Leifland, VD Medicon Village, tel 073-337 10 06
Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, tel 070-305 70 16 

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.

Medicon Village AB stärker teamet inför öppningen den 10 januari. Ledningsgruppen blir komplett då Ursula Hultkvist Bengtsson och Erik Jagesten ansluter. Båda kommer närmast från AstraZeneca.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Anette.Orheim@mediconvillage.se
  • +46 703-05 70 16

Om Medicon Village AB

Medicon Village ska erbjuda en miljö där forskning, innovation och företagande verkar tillsammans för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. Medicon Village bildar tillsammans med medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de kommande forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, en infrastruktur av världsklass. Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan cirka 80 000 kvm, av vilka cirka 30 000 kvm är laboratorier. Inom anläggningen beräknas inledningsvis verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser att etableras.

Adress

  • Medicon Village AB
  • Scheelevägen 2
  • 223 63 Lund