Cfbiu0hnke5kyz8c8ejf

Nyinvigning av Diagnosticum

Nyheter   •   Feb 24, 2015 14:30 CET

NYTT UTBILDINGSLAB Vi såg tidigt behovet av att erbjuda kompletta kurser på riktiga röntgenutrustningar, lokalt i Sverige och med svensktalande lärare. Så detta är precis vad vi har gjort på vårt utbildningscentrum Diagnosticum i mer än 10 år. Diagnosticum har blivit mycket uppskattat och kurserna på Diagnosticum har haft hög beläggning och flitig användning av labbet.

Qorqi0her0rdbm97rafi
J3pghqfvp9xnm5jllpls Xnzmeuaioqj88x0unkba

Västra Götaland förlänger ramavtalet på C-bågar med Mediel

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2015 10:20 CET

SJUKHUSEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN HAR I EN GEMENSAM UPPHANDLING AV C-BÅGAR VALT ATT FÖRLÄNGA GÄLLANDE RAM-AVTAL MED MEDIEL AB. RAM-AVTALET OMFATTAR C-BÅGAR MED DEN NYA TEKNIKENS PLATTA DETEKTORER OCH 3D C-BÅGAR. AVTALET LÖPER TILL 2017-01-01.

Pcdzakr4u4t12zmqzx5a

CBCT på besök på röntgen i Lund

Blogginlägg   •   Feb 17, 2015 13:20 CET

Under oktober månad fick vi på barn och skelettröntgen i Lund möjligheten att prova Planmeds Verity CBCT från Mediel. CBCT står för cone beam datortomografi som ger hög upplösning till en relativt låg stråldos. Tekniken används idag inom odontologin, men hos Verity CBCT:n har man anpassat tekniken till extremiteterna t ex knä, fot, armbåge, hand osv.

Luggnymwhiweqanuogdf

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition: Rörlighet och flexibilitet gör skillnad vid ett akutfall

Nyheter   •   Jan 21, 2015 13:55 CET

I en arbetsplatsolycka kläms en 46-årig man fast mellan två transport¬containrar och erhåller livshotande skador vid händelsen. Räddningstjänsten tillkallas. Ambulanspersonalen stabili¬serar först patienten, som är i hypovolemisk chock, därefter förs han snabbt till vår akutmottagning.

Mcsfiftc97xbhfe6g3xb

Adora RF på universitetsdjursjukhuset i Uppsala

Blogginlägg   •   Jan 08, 2015 14:10 CET

Det nya labbet på universitetsdjursjukhuset i Uppsala har revolutionerat kliniken för bilddi-agnostik. Tack vare genomlysningen kan smådjuren studeras i sina naturliga positioner.

Media no image
Ncrz6fux26aqna1y2cq0

Positionsgenomlysa eller inte positionsgenomlysa? Tips från Malin, Applikationspecialist på Mediel Mölndal

Blogginlägg   •   Aug 29, 2014 09:50 CEST

Det är frågan. Eftersom vi på Mediel kan leverera inte mindre än två system med möjlighet att positionsgenomlysa, Adora RF samt D2RS, skulle jag vilja stöta och blöta frågan lite. Det finns många starka åsikter därute huruvida det å ena sidan är att betrakta som strålsnusk och sänker kompetensen hos röntgensjuksköterskorna och å andra sidan dosbesparande och ett sätt att förbättra kvaliteten på skelettradiologin. Vid varje installation av ett röntgenlab utrustat med positionsgenomlysning kommer ämnet ofrånkomligen upp till diskussion och nedan försöker jag bena ut några av för- och nackdelarna. 

Vad menas egentligen?

Med positionsgenomlysning (PSG) menar vi att med hjälp av genomlysning bekräfta riktigheten i patientens position innan exponering. Genom att använda genomlysning, som ger lägre dos än den exponerade bilden, kan man kontrollera hur väl de diagnostiska kriterierna uppfylls innan bilden tas och på så vis undvika omtag med extra dos till patienten som följd. En snabb internetsökning på ”positionsgenomlysning” med en av de vanligaste sökmotorerna ger 1 enda träff (den kommer från vår egen tidning Medielmagasinet), medan en sökning på ”positioning fluoroscopy” ger ungefär 360 000 träffar. Om man får dra en snabb slutsats av det så är ämnet inte särskilt väldokumenterat i Sverige. 


Nackdelarna
Det första är förstås patientdosen. Att en genomlysningsbild har lägre dos än en exponerad bild är förstås riktigt men det antyder att varje undersökning alltid innehåller något omtag. Så är det förstås inte då de flesta röntgensköterskor positionerar och kollimerar så skickligt att inga omtag är nödvändigt. Om röntgensjuksköterskan har positionerat korrekt men ändå använder genomlysning för att bekräfta detta, då blir förstås ingångsdosen högre än om genomlysningen inte hade använts.

Sedan kan det finnas en risk att röntgensjuksköterskan slutar att vara noggrann i sin positionering och istället förlitar sig helt på PSG. Att istället för att gå in till patienten och palpera fram de anatomiska riktmärkena så används genomlysningspedalen och livebilden för att justera bilden. Detta kan i sin tur leda till att kunskapen om hur en röntgenundersökning skall utföras försämras och att det i förlängningen gör det omöjligt för röntgensköterskan att arbeta utan PSG.

Det finns heller inget som garanterar att PSG utesluter alla omtag. Eftersom det är en lägre dosnivå på genomlysningen så blir förstås bildkvaliteten också lägre och det ställer högre krav på den som tolkar bilden. Det kan se ut som en ledspringa är friprojicerad på genomlysningsbilden men där den exponerade bilden visar något annat.

Den sista punkten som jag tar upp här är risken för att röntgensjuksköterskan genomlyser slentrianmässigt även på projektioner där det inte behövs. Till exempel frontalbilder på bäckenet, lungorna eller buken där det inte krävs något särskilt finjusterande för att uppfylla de diagnostiska kriterierna.

Fördelarna
Om vi börjar med patientdosen så finns det studier som till och med visar att det går att sänka ingångsdosen till patienten med hjälp av PSG delvis beroende på färre omtag men också genom att det går att kollimera snävare vilket också ger lägre dos. Det finns ett stort värde, inte bara för patientdosen utan även för bildkvaliteten om strålfältet minimeras till enbart regionen av intresse. PSG kan hjälpa röntgensjuksköterskan att endast ta med det väsentliga i bilden eller omvänt; justera strålfältets storlek för att få med hela det aktuella området där det överraskande kan sticka utanför det förväntade, vid till exempel kraftig scolios. Argumentet att en korrekt positionerad undersökning utan PSG ger lägre dos än en korrekt genomförd undersökning med PSG är helt riktigt men om röntgensköterskan är säker på sin sak finns det heller ingen anledning att genomlysa, det går lika bra att exponera bilden direkt.

Undersökningar på ett röntgenlab med PSG utförs på exakt samma sätt som ett röntgenlab utan PSG, patienten positioneras, de anatomiska riktmärkena palperas fram och den förväntade vinklingen på röntgenröret ställs in. Den enda skillnaden är att med PSG har röntgensköterskan möjlighet att kontrollera att bilden uppfyller de uppsatta kriterierna innan exponering. Om patienten är felpositionerad blir det en dålig bild även om röntgensköterskan använder genomlysning. Det är enligt min mening ett märkligt argument att PSG skulle vara kompetenssänkande.

Med hjälp av PSG kan röntgensköterskan se till att implantat, i form av skruvar, plattor och stag, avbildas rakt eller att hela protesen inklusive cementen kommer med på bilden. Det kan också vara värdefullt att avbilda ett implantat så likt den föregående undersökningen som möjligt. PSG kan även vara till nytta vid projektioner där det kan vara svårt att kontrollera utifrån anatomin om man har positionerat rätt, såsom horisontella projektioner på columna, höftaxialer eller undersökningar utförda i gips. Om målet med röntgenundersökningen är att friprojicera en ledspringa, då är den diagnostiska nyttan med undersökningen bara uppfylld om så är fallet. Belastade undersökningar av knäleder är ett bra exempel, där är det är av stor vikt att ledspringan under båda kondylerna friprojiceras. Med genomlysning finns det möjlighet att optimera undersökningen utifrån frågeställningen utan att göra flera exponeringar.

Det finns alltid en risk för att hjälpmedel missbrukas av enskilda i en personalgrupp. Internet kan till exempel vara ett effektivt hjälpmedel där det snabbt går att ta reda fakta som har relevans för arbetet på en röntgenavdelning. Det kan också användas för olagliga handlingar och distrahera användarna från sina egentliga arbetsuppgifter. Men att helt blockera tillgången till internet tror jag ändå är en ganska ovanlig lösning, fördelarna får nog räknas som större än nackdelarna. Precis som med PSG är det upp till individen att ta ansvar för sitt eget handlande och om förtroendet missbrukas är det verksamhetens ansvar att påtala och tillrättavisa. Det är röntgensjuksköterskans eget ansvar att hantera positionsgenomlysning på ett förnuftigt sätt och i yrkesrollen ingår det att vara restriktiv med strålarna.

Nedan följer två artiklar i ämnet för den som känner sig intresserad att läsa mer.

Malin Andersson
Applikationspecialist

*Saunders M, Budden A, MacIver F, Teunis M, Warrenforward H. Dose implications of fluoroscopy guided positioning (FGP) for lumbar spine examinations prior to acquiring plain film radiographs. Br J Radiol. 2005;78(926):130-134.

** Haynes K, Curtis T. Fluoroscopic vs Blind Positioning: Comparing Entrance Skin Exposure. Radiol Technol. 2009 Sep-Oct;81(1):15-23.

Det är frågan. Eftersom vi på Mediel kan leverera inte mindre än två system med möjlighet att positionsgenomlysa, Adora RF samt D2RS, skulle jag vilja stöta och blöta frågan lite.

Läs vidare »
Glqhfaoehy2ohilolvlc

Färgkodade handtag

Nyheter   •   Jul 09, 2014 13:25 CEST

Nya färgkodade handtag som standard på Ziehm´s C-bågar

Bom3qo0xsu82cnlwoxsz

Nu kan du försäkra din detektor!

Nyheter   •   Jul 03, 2014 15:35 CEST

Ehdzgebvtlryaglf6wsd
Ehdzgebvtlryaglf6wsd

Mediel - ett svenskt familjeföretag i andra generationen

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2014 10:15 CEST

Första september tar jag över VD- ansvaret efter Steen, som förtjänstfullt styrt skeppet de senaste tre åren. Jag är tacksam över att ha haft tid att förbereda mig för uppgiften. Lagom till sommaren avslutade jag en utbildning i affärsadministration, Master of Business Administration (MBA), på Göteborgs Universitet som var otroligt spännande och intressant.

Om Mediel AB

Oberoende leverantör av effektiva lösningar inom bilddiagnostik

Mediel har fokus på svensk sjukvård. Sedan mer än 30 år tillbaka säljer och marknadsför vi produkter med avancerade lösningar för digital bilddiagnostik. Som obunden leverantör har vi stor flexibilitet och kan fritt välja komponenter och system från hela världen. Produkterna är högteknologiska och ligger alltid i framkant av utvecklingen med stor hänsyn till användarvänlighet och ergonomi. Vi skapar anpassade lösningar, erbjuder utbildning vid vårt utbildningscentrum Diagnosticum och ger effektiv support och service till våra kunder. Vi hjälper våra kunder att tänka i nya banor och lägger stor vikt vid personlig service, utbildning och support.

Mediel representerar ett flertal starka och välkända varumärken från ledande tillverkare i Europa, Japan och USA.

Företaget har 30 medarbetare och försäljnings-och servicekontor i Göteborg och Stockholm samt Medielanställda serviceingenjörer som utgår från Malmö.

Adress

  • Mediel AB
  • Box 172
  • 43122 MÖLNDAL