Erfaren ledare ansluter till Meditude

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 14:13 CET

Meditude AB får snart en ny medarbetare. Den 8 maj tillträder Lennart Skärblom tjänsten som konsult inom management och projektledning på företaget.

Projekt öppnar för gränsöverskridande informationshantering

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 15:44 CEST

StandIN-projektet syftar till att stärka framtidens vård och omsorg genom att framarbeta underlag för att fastställa ramverk för standarder. Ett projekt som inkluderar företag, myndigheter, landsting/regioner, SKL, högskolor och universitet.

Meditude vidgar sina vyer för framtiden

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 18:57 CEST

Meditude AB, vårdens IT-kirurger, kommer att synas i olika offentliga sammanhang under våren och sommaren.

Rutinerad eldsjäl som brinner för utveckling

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 08:00 CET

Kerstin Ankargårds starkaste drivkraft har alltid varit att förändra hälso-och sjukvården till det bättre. Sedan snart ett år tillbaka arbetar hon som senior projektledare på konsultföretaget Meditude AB.

Digitaliseringen effektiviserar hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2016 12:12 CET

Det råder en stor digitaliseringsvåg inom hälso- och sjukvården.
Meditude AB är ett specialiserat företag inom området som bland annat arbetar med systemutveckling och ledningsfrågor.

Konsultföretaget startade i början av 2015.
−Jag har varit verksam som systemutvecklare och it-arkitekt inom hälso- och sjukvården sedan jag avslutade min utbildning på KTH 2002. Det är ett område där det råder ständig utveckling på it-sidan och det är också därför som Meditude på kort tid uppnått stor genomslagskraft på marknaden, säger Qemajl Imeri, vd och grundare.

Meditude arbetar med lösningar som ökar effektiviteteten och förstärker innovationskraften inom hälso- och sjukvården.

−Sedan den nationella e-hälsostrategin kom har det pågått ett intensivt och gemensamt arbete över hela Sverige. Här kan vi på Meditude bidra genom vår kompetens. Samtliga anställda har en bakgrund inom hälso- och sjukvården och har på så sätt en god insikt hur man bör leda olika projekt inom området, säger han.

Underlättar informationsöverföring
Qemajl Imeri är huvudprojektledare för ett uppdrag kring strukturerad vårddata (SVD) inom Stockholms läns landsting.

Qemajl har som huvudprojektledare varit en del av ledningen för att ta fram infrastruktur och metoder för att underlätta överföring av kliniska data från patientjournal till kvalitetsregister.

−På så sätt frigörs tid för vårdpersonalen och de kan arbeta betydligt effektivare. Dubbeldokumentationen har länge varit ett problem inom hälso- och sjukvården och genom att eliminera denna frigör man mycket tid som man istället kan lägga på patienten.

−Som exempel kan nämnas att SVD-projektet har levererat en lösning som innebär att Stockholms läns landsting och Gotland har direktöverföring från journal till fem psykiatriregister. En grov beräkning som vi har gjort inom SVD-projektet visar att vårdpersonalen har sparat cirka 5 200 timmar av onödig dubbeldokumentation för år 2015 jämfört med om de istället själva skulle tvingats leta fram informationen i journalen och sedan dokumenterat den i kvalitetsregistrets webgränssnitt. När lösningen under 2016 breddinförs kommer tidsbesparingen bli avsevärt större.

Nationella kvalitetsregister
Det finns 107 nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, vilket är unikt för Sverige.

−Tyvärr skapas denna guldgruva i dag på bekostnad av vårdpersonalens tid. Personalen tvingas först skriva in data i sitt journalsystem för att därefter anteckna samma uppgifter i ett nationellt kvalitetsregister. En av SVD-projektets uppgifter är att skapa infrastruktur och metoder som gör att den tidsödande dubbeldokumentationen försvinner. Det är spännande att Meditude kan bidra i detta arbete.

Välkomnar nya medarbetare
I dagsläget har Meditude fyra anställda.

−Även om vi fortfarande befinner oss i startgropen så har vi redan varit med om en fantastiskt spännande resa. I framtiden kommer vi att fortsätta på vår framgångslinje och skapa mervärde för våra kunder genom nytänkande och innovation. Dessutom välkomnar vi nya medarbetare som brinner för hälso- och sjukvårdens arbete med modern verksamhets- och systemutveckling, säger Qemajl Imeri.

Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.

Det råder en stor digitaliseringsvåg inom hälso- och sjukvården. Meditude AB är ett specialiserat företag inom området som bland annat arbetar med systemutveckling och ledningsfrågor.

Läs vidare »

VolunteerPower Sweden intervju med Qemajl Imeri

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2015 13:36 CET

Intervjun handlar om Qemajls egna erfarenheter som flykting, den pågående flyktingsituationen och betydelsen av den hjälp som han fick av det svenska samhället.

Meditude lanserar bloggen - Hälsoglädje på Meditude

Nyheter   •   Nov 10, 2015 13:00 CET

Meditude lanserar bloggen - Hälsoglädje på Meditude - som är ett led i vårt arbete att satsa på medarbetarnas hälsa. Det här är en blogg om vår träning. Vi tänker oss att vår träning ska vara rolig men vi tar den på högsta allvar. Vi tänker också att vår blogg kan vara en inspirationskälla för andra som kanske vilat sig i form i 30 år.

Nytt avtal Meditude och Swedish Medtech

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2015 10:02 CET

Meditude har tecknat konsultavtal med Swedish Medtech om projektledare för projekt Digitalisering av vården, gemensam IT-arkitektur och förändringsledning.

Projektet har som mål att skapa gemensamma strukturer som förbättrar informationsflödet inom vården. Relevant information om en patient ska finnas tillgänglig oavsett var i vårdkedjan man befinner sig. Allt med syftet att erbjuda patienten bästa möjliga vård och höja patientsäkerheten.

Vi tackar för förtroendet och ser framemot ett gott samarbete med Swedish Medtech.

Läs mer om projektet på: Swedish Medtech hemsida

Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.

Meditude har tecknat konsultavtal med Swedish Medtech om projektledare för projekt Digitalisering av vården, gemensam IT-arkitektur och förändringsledning.

Läs vidare »

Qemajl Imeri medverkar i panel - Webbdagarna offentlig sektor

Nyheter   •   Aug 03, 2015 10:10 CEST

Meditudes VD Qemajl Imeri kommer att medverka i panel på Webbdagarna offentlig sektor. Dialogen kommer att handla om digitaliseringen inom offentlig sektor.

Ny medarbetare välkommen Hilkka Linnarsson

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2015 13:30 CEST

Vi har glädjen att meddela att Hilkka Linnarsson börjar som senior projektledare på Meditude den 14 september 2015. Hilkka har lång erfarenhet som sjuksköterska från många verksamhetsområden och har sedan 1996 bland annat arbetat med projektledning, verksamhetsutveckling och varit enhetschef för projekt- och testledare på Stockholms läns landstings IT (SLL IT).

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Expert inom IT i vården
  • VD
  • qemajl.imeri@meditude.se
  • 070-744 85 22
Qemajl Imeri är expert inom IT i vården och VD för Meditude, vårdens IT-kirurger. Han har fjorton års erfarenhet av arbete inom hälso- och... Visa mer

Om Meditude

Meditude, vårdens IT-kirurger

Meditude, vårdens IT-kirurger, är ett konsultföretag med specialistkompetens i ledningsfrågor, verksamhetsutveckling och systemutveckling inom vård och omsorg.

Vi är medlemmar i branschorganisationen för medicinteknik Swedish Medtech och vi har kollektivavtal genom Almega IT&Telekomföretagen.