Mersmak för munhälsa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 09:41 CET

På initiativ av lärare och studenter på Medlearns tandsköterskeutbildning i Västerås erbjuds under 2016 cirka 100 asylsökande barn utbildning i munhälsa. Genom ett lekfullt och engagerande möte med barnen kunde viktiga kunskaper om hur man bäst tar hand som sina tänder spridas över kultur- och språkbarriärer.

Bakom kulisserna - ett öppet samtal om samhällsförändringar och ledarskap

Nyheter   •   Jun 30, 2016 15:20 CEST

​Att vi alla påverkas av samhällsförändringar så som digitalisering, utmaningar och möjligheter i ökad invandring, tilltagande kunskapsbehov i många yrkesroller och förändringar i syn på arbetets “var, när och hur” är uppenbart. Men på vilket sätt väljer man som högsta chef i en verksamhet att relatera till, och hantera det som sker?

Lärande verksamheter lär av varandra

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 16:45 CEST

I dagarna väljer Iris och Medlearn, två svenska kompetensutvecklingsföretag, att slå ihop sina egna interna processer för medarbetarutveckling och ledarskap till en gemensam strategi. Den uttalade målsättningen är att skapa en utvecklingsorganisation i världsklass som skall börja dag ett på jobbet och aldrig sluta erbjuda möjligheter.

Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 14:23 CEST

​Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

​Från liggande transporter till högtflygande framtidsplaner

Nyheter   •   Jun 22, 2016 14:17 CEST

Erik Elvgren och Karin Brännström tvekar inte en sekund. De känner båda att de har världens bästa jobb. Trots att de som ambulanssjukvårdare i jourläge bara har 90 sekunder på sig att gå från sömn till utryckning. Att varje uppdrag för med sig nya förutsättningar. Och ett stort ansvar för patienten som inte går att överlåta på någon annan.

Med foten på jobbtröskeln

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 14:23 CET

I senaste numret av tidningen KOM skriver Medlearns VD Tobias Karlström och Chef Vuxenutbildning Per Andersson om vikten av starkare och tydligare jobbfokus inom vuxenutbildningen. För att möta den strukturella arbetslösheten och integrationsutmaningarna behöver vuxenutbildningen förändras och utvecklas.

Ny karriär efter varsel på Ericsson i Katrineholm

Nyheter   •   Nov 02, 2015 15:54 CET

Tänk att bli varslad och i nästa stund få möjlighet att få en eftertraktad yrkesutbildning, så har det varit för några av de varslade medarbetarna på Ericsson i Katrineholm. Drömmen om en ny karriär blev möjlig genom ett samarbete mellan Medlearn och Ericsson, Startkraft samt Trygghetsrådet (TRR). Äntligen kan de bli behöriga undersköterskor och det blir de efter 77 veckor.

I början av november börjar 18 personer som blivit varslade av Ericsson i Katrineholm att utbilda sig till undersköterskor hos oss på Medlearn i Flen. Det är ett samarbete mellan Medlearn och Ericsson, Startkraft samt Trygghetsrådet (TRR). Som utbildad undersköterska finns det gott om arbetstillfällen så vägen till en ny karriär som behöriga undersköterskor ser ljus ut.

Utbildningen är upplagd som en flexutbildning, vilket i detta fall innebär att de kommer till skolan en dag i veckan och resten sker på distans. Utbildningen omfattar 1550 gymnasiepoäng och de börjar med en gemensam baskurs där även en fyra veckors praktik ingår. Efter baskursen väljer de en fördjupning exempelvis sjukvård, äldreomsorg, personlig assistent eller psykiatri. Även i fördjupningen ingår en praktik på fyra veckor.

”Vi hoppas naturligtvis på fler samarbeten liknande detta. Vi har även ett stort projekt tillsammans med Solna Stad där vi utbildar personal inom Äldreomsorg, Hemtjänst och LSS till behöriga undersköterskor och som redan har en anställning inom Äldreomsorg, Hemtjänst och LSS både inom kommunal och privatregi.” berättar Ulrika Heidenberg projektledare för Medlearn Kompetensutveckling.

För mer information

Projektledare Medlearn Kompetensutveckling:
Ulrika Heidenberg, mobil: 070-758 20 95, e-post: ulrika.heidenberg@medlearn.se

I början av november börjar 18 personer som blivit varslade av Ericsson i Katrineholm att utbilda sig till undersköterskor hos oss på Medlearn i Flen. Det är ett samarbete mellan Medlearn och Ericsson, Startkraft samt Trygghetsrådet (TRR).

Läs vidare »

Medlearn kompetensutvecklar medarbetare i Solna kommun

Nyheter   •   Jun 24, 2015 09:57 CEST

Solna kommun skall låta sina medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS få utbilda sig till undersköterskor. Medlearn har fått uppdraget att utföra utbildningen.

Högt söktryck till Medlearns Yrkeshögskolor!

Nyheter   •   Jun 09, 2015 11:32 CEST

​Vi kan konstatera att Medlearn har slagit all-time-high när det gäller ansökningar till våra utbildningar, säger YH-chef Daniel Rylander. Det känns extra roligt när vi vet att det är utbildningar som leder till jobb.

En glädjens dag för Medlearns lärlingselever i Stockholm

Nyheter   •   Jun 08, 2015 15:27 CEST

Efter ett års studier går åter en grupp av Medlearns lärlingselever ut och får sin undersköterskeexamen. Några elever går direkt till en anställning och andra har valt att studera vidare. Vi på Medlearn tycker att lärlingsutbildningen är ytterst lärorik och givande. Vi får en direkt återkoppling från lärlingarna, vilket är stärkande, både för oss, och för praktikplatsen.

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • tobias.karijlstromfqgz@medleodarn.lese
  • 070-7563924
  • 08-58898261

Om Medlearn AB

Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Vår affärsidé är att vara en komplett utbildningsleverantör av utbildning på olika nivåer.

Medlearn utbildar ca 4 000 studerande per år och vi bedriver vår verksamhet över hela Sverige med ca 170 medarbetare. Utbildningarna bedrivs för vuxna och erbjuds som kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.
Vårt breda utbud av yrkesutbildningar på olika nivåer med ett tydligt branschfokus gör oss till Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg, tandvård och hälsa. Vår pedagogik grundar sig i ett fokus på individanpassning och flexibilitet där målet med utbildningen är att förbereda våra elever för yrkeslivet.

Medlearn – en del av Anthon B Nilsen
Medlearn har funnits sedan 1999 och är sedan hösten 2013 ett helägt dotterbolag till Anthon B Nilsen Utbildning. Anthon B Nilsen är en av Skandinaviens största utbildningskoncerner och består av 15 utbildningsföretag i Norge och Sverige. Utbildningarna bedrivs som yrkeshögskola, högskola och vuxenutbildning och i koncernen utbildar vi över 40 000 studerande per år.
I Sverige finns två utbildningsföretag, Medlearn och Berghs School of Communication. Koncernen har långsiktiga ägare och ägs till 50 % av en allmännyttig stiftelse.

Adress

  • Medlearn AB
  • Sveavägen 34
  • 111 34 Stockholm
  • Sverige