Vård-SFI på Medlearn– kortar vägen till etablering

Nyheter   •   Nov 09, 2018 16:58 CET

Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom många branscher. En av dessa är som känt vårdbranschen, där man i flera delar av landet skriker efter utbildad personal. På ett par orter i Sverige erbjuder Medlearn kombinationsutbildningar där elever studerar SFI samtidigt som de läser en yrkesutbildning inom vård, hälsa och omsorg. En utbildning som visat sig ge goda resultat.

Mersmak för munhälsa

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 09:41 CET

På initiativ av lärare och studenter på Medlearns tandsköterskeutbildning i Västerås erbjuds under 2016 cirka 100 asylsökande barn utbildning i munhälsa. Genom ett lekfullt och engagerande möte med barnen kunde viktiga kunskaper om hur man bäst tar hand som sina tänder spridas över kultur- och språkbarriärer.

Bakom kulisserna - ett öppet samtal om samhällsförändringar och ledarskap

Nyheter   •   Jun 30, 2016 15:20 CEST

​Att vi alla påverkas av samhällsförändringar så som digitalisering, utmaningar och möjligheter i ökad invandring, tilltagande kunskapsbehov i många yrkesroller och förändringar i syn på arbetets “var, när och hur” är uppenbart. Men på vilket sätt väljer man som högsta chef i en verksamhet att relatera till, och hantera det som sker?

Lärande verksamheter lär av varandra

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 16:45 CEST

I dagarna väljer Iris och Medlearn, två svenska kompetensutvecklingsföretag, att slå ihop sina egna interna processer för medarbetarutveckling och ledarskap till en gemensam strategi. Den uttalade målsättningen är att skapa en utvecklingsorganisation i världsklass som skall börja dag ett på jobbet och aldrig sluta erbjuda möjligheter.

Medlearns utbildning vård-SFI – ett fortsatt vinnande koncept

Nyheter   •   Jan 11, 2019 11:52 CET

På Medlearns utbildning vård-SFI studerar eleverna studerar svenska samtidigt som de läser en yrkesutbildning inom vård, hälsa och omsorg. Utbildningen ges på flera orter runt om i Sverige, bland annat i Kungsbacka. Nyligen tog 23 elever examen från utbildningen i Kungsbacka där i princip alla innan examensdagen fått jobb.

​Medlearn och Competens öppnar skola i Flemingsbergs centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 07:00 CEST

Idag, den 6 augusti, slår Medlearn och Competens upp portarna till en ny skola i Flemingsbergs centrum. Onsdagen den 5 september hålls det en invigning dit elever med familjer och lokalbefolkning kommer bli inbjudna.

Medlearn, Iris och Competens i Almedalen

Nyheter   •   Jul 02, 2018 07:26 CEST

Under måndagen den 2 juli befinner sig Medlearn, Iris och Competens på Kitchen and Table i centrala Visby. Temat för dagen är Måndag hela veckan med utgångspunkt i hur det livslånga lärandet ska gälla alla. Hur kommer vi vidare i att minska gapet mellan dagens kompetens och framtidens arbetsmarknad?

Irisgruppen: ny ledande utbildningsaktör

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 14:23 CEST

​Iris Sverige bildar tillsammans med Medlearn och Competens Utbildning Irisgruppen. Huvudsyftet med den nya konstellationen är att ytterligare stärka möjligheterna till effektiv matchning mellan individ och arbetsmarknad genom utbildning och stöd anpassade till enskilda behov och förutsättningar.

​Från liggande transporter till högtflygande framtidsplaner

Nyheter   •   Jun 22, 2016 14:17 CEST

Erik Elvgren och Karin Brännström tvekar inte en sekund. De känner båda att de har världens bästa jobb. Trots att de som ambulanssjukvårdare i jourläge bara har 90 sekunder på sig att gå från sömn till utryckning. Att varje uppdrag för med sig nya förutsättningar. Och ett stort ansvar för patienten som inte går att överlåta på någon annan.

Med foten på jobbtröskeln

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 14:23 CET

I senaste numret av tidningen KOM skriver Medlearns VD Tobias Karlström och Chef Vuxenutbildning Per Andersson om vikten av starkare och tydligare jobbfokus inom vuxenutbildningen. För att möta den strukturella arbetslösheten och integrationsutmaningarna behöver vuxenutbildningen förändras och utvecklas.

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • ulwurijskabp.rnxatvwtftlelkxdtnw@iqarirpsgomruqbppsjenmh.slweey
 • 010-516 23 53
 • 072-402 19 34

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • maevlifxn.qnlisnndzxmadsrkxr@iwbrirasgpsrurdppwyengv.sqrepn
 • 010-516 20 13
 • 0765-39 89 77

Om Medlearn AB

Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på vård, omsorg och hälsa. Vår affärsidé är att vara en komplett utbildningsleverantör av utbildning på olika nivåer.

Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på utbildning inom vård- och omsorg med verksamhet i hela Sverige.

Verksamhetsidén är unik med ett brett fokus på att genom utbildning försörja och utveckla vård- och omsorgen i Sverige. Medlearn erbjuder utbildning på gymnasial nivå för vuxna, yrkeshögskola och högskola samt kompetensutveckling och fortbildning. Vi utbildar mot många vårdyrken så som undersköterska, tandsköterska och ambulanssjukvårdare. Våra kunder och uppdragsgivare är kommuner, arbetsförmedlingen, landsting och privata vårdgivare samt andra aktörer inom vård-, omsorgs, och hälsosektorn.

Medlearn är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna i syfte att nå egen försörjning. Irisgruppen som består av verksamheterna Iris, Medlearn och Competens har en omsättning på cirka 430 MSEK och ungefär lika många anställda på ca 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapa ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Läs gärna mer på www.medlearn.se och www.irisgruppen.se.

Adress

 • Medlearn AB
 • Sveavägen 34
 • 111 34 Stockholm
 • Sverige