Skip to main content

Mersmak för munhälsa

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 09:41 CET

Tandsköterskestudenter från Medlearn berättar om hur man bäst tar hand om sina tänder.

På initiativ av lärare och studenter på Medlearns tandsköterskeutbildning i Västerås erbjuds under 2016 cirka 100 asylsökande barn utbildning i munhälsa. Genom ett lekfullt och engagerande möte med barnen kunde viktiga kunskaper om hur man bäst tar hand som sina tänder spridas över kultur- och språkbarriärer.

När projektet nu har följts upp konstaterar Annelie Engvall, en av de engagerade lärarna, flera lärdomar. Dels att insatsen har gett värdefull mersmak, och fått spridning till andra delar av landet, men också att behoven är större än vad man först kunde ana. Förutom att sprida kunskap till barnen skulle hela familjer behöva informeras för att få en långsiktig effekt menar Annelie som i sitt samtal med P4 Västmanland också pekar på utmaningen med uppföljning då de asylsökande ofta förflyttas under sin asylprocess.

Medlearn är ett utbildningsföretag med fokus på utbildning inom vård- och omsorg med verksamhet i hela Sverige.

Verksamhetsidén är unik med ett brett fokus på att genom utbildning försörja och utveckla vård- och omsorgen i Sverige. Medlearn erbjuder utbildning på gymnasial nivå för vuxna, yrkeshögskola och högskola samt kompetensutveckling och fortbildning. Vi utbildar mot många vårdyrken så som undersköterska, tandsköterska och ambulanssjukvårdare. Våra kunder och uppdragsgivare är kommuner, arbetsförmedlingen, landsting och privata vårdgivare samt andra aktörer inom vård-, omsorgs, och hälsosektorn. Med skolor över hela Sverige och ca 160 anställda utbildar vi årligen 4 000 personer till ett yrke i vården och fortbildar många som redan arbetar i vården.

MedLearn är sedan november 2013 till 100 % en del av utbildningskoncernen Anthon B Nilsen Utbildning AB som i sin tur ägs av den norska utbildningskoncernen Anthon B Nielsen Utdanning A/S. I koncernen ingår totalt 13 utbildningsföretag med ca 40 000 elever vilket gör oss till en av de största utbildningskoncernerna i Skandinavien. Hela koncernen ägs till hälften av den allmännyttiga stiftelsen Reidar og Gunnar Holsts Legat MedLearn och Anthon B Nilsen koncernen bedriver utbildning med långsiktighet, samhällsansvar och kvalité i fokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy