Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 11:00 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Linnégatans Blomsterhandel i Göteborg.

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Konflikten bryter ut den 29 november om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Linnégatans Blomsterhandel i Göteborg. Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med augusti 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 09:17 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med augusti 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med augusti månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart augusti månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,6 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 oktober.

Mer information:

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med augusti 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlingsinstitutet bjuder in till konferens om lönebildning

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 10:50 CEST


Vad kan man lära av tidigare erfarenheter och vilka roller ska parterna och staten ha i förhållande till varandra? Det är huvudfrågor i den konferens om lönebildningen i framtiden som Medlingsinstitutet arrangerar den 3 november.

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm, Kongresshall A

Tid: Måndag den 3 november klockan 10–15

Före lunch möter vi nyckelaktörer med egna erfarenheter av de förändringar lönebildningen genomgått. Efter lunch diskuterar dagens ledande företrädare för arbetsmarknadens huvudorganisationer lönebildningen i framtiden.

Medier är välkomna till konferensen. Anmälan via länken: www.mi.se/pressanmalan

Mer information finns i den bifogade pdf-filen

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Vad kan man lära av tidigare erfarenheter och vilka roller ska parterna och staten ha i förhållande till varandra? Det är huvudfrågor i den konferens om lönebildningen i framtiden som Medlingsinstitutet arrangerar den 3 november. Medier är välkomna till konferensen. Anmälan via länken: www.mi.se/pressanmalan

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 11:00 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Finansförbundet varslat om stridsåtgärder mot Svea Exchange i Stockholm.

Finansförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad mot nyanställning och inhyrning vid huvudkontoret och tio växlingskontor i Stockholmsområdet.

Konflikten bryter ut den 31 oktober om inte en lösning nåtts innan dess. 

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


 

 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Finansförbundet varslat om stridsåtgärder mot Svea Exchange i Stockholm. Finansförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad mot nyanställning och inhyrning vid huvudkontoret och tio växlingskontor i Stockholmsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 11:05 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Byggnads Skåne varslat om stridsåtgärder mot Modular Living i Malmö.

Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk. Konflikten bryter ut den 31 oktober om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt:

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Byggnads Skåne varslat om stridsåtgärder mot Modular Living i Malmö. Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk. Konflikten bryter ut den 31 oktober om inte en lösning nåtts innan dess.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på avtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 10:08 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Transportarbetareförbundet varslat om blockad mot fartyget "Cengiz Amca" som ligger i Sundsvalls hamn. Fartyget har inget gällande kollektivavtal.

Transportarbetareförbundet varslar om nyanställningsblockad och om sympatiåtgärder i form av vägran att utföra lastning och lossning. Blockaden gäller från klockan 10.45 på onsdagsförmiddagen den 14 oktober.

"Cengiz Amca" är ett fraktfartyg flaggat i Liberia med Monrovia som hemmahamn.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Transportarbetareförbundet varslat om blockad mot fartyget "Cengiz Amca" som ligger i Sundsvalls hamn. Fartyget har inget gällande kollektivavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-10-13 11:00 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om blockad och strejk mot Engdahl & Co Bageri AB i Halmstad.

Livsmedelsarbetareförbundet har begärt att kollektivavtal skall tecknas.

Stridsåtgärderna kommer att utlösas den 27 oktober 2014 om ingen lösning på tvisten nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om blockad och strejk mot Engdahl & Co Bageri AB i Halmstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med juli 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 09:06 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,7 procent för perioden januari till och med juli 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juli månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart juli månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,6 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns webbplats den 30 september.

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juli 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Normering och lönebildning i Norden

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:06 CEST

Det är inte bara i Sverige exportindustrin fått rollen att ange takten i avtalsrörelserna. Detsamma gäller i större eller mindre utsträckning också i de andra nordiska länderna. Det visar en färsk rapport från Medlingsinstitutet om lönebildningen i de nordiska länderna.

– Sysselsättningen i industrin är känslig för löneökningarnas storlek. Det är ett skäl till att industrins parter anses ta hänsyn till avtalsrörelsens samhällsekonomiska konsekvenser, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Rapporten är ett resultat av ett möte mellan Medlingsinstitutet och dess motsvarigheter i Norge, Finland, Danmark och Island.

Kollektivavtalen inom Industriavtalets ram i Sverige omfattar cirka en halv miljon anställda. Men fack och arbetsgivare har också lovat varandra att verka för att den norm industrin sätter också ska gälla hela arbetsmarknaden. Eftersom organisationerna förhandlar också på andra områden än inom industrin påverkar normen på så vis cirka två miljoner anställda genom dessa organisationer.

Dessutom finns skrivningar i flera förhandlingsavtal utanför industrin där parterna förbinder sig att följa industrinormen.

Det finns utmaningar för lönebildningen i alla de Nordiska länderna.

– Gemensamma sådana utmaningar är en långsiktig trend mot minskande organisationsgrad, även om det mer är ett problem för hela lönebildningsmodellen än för normeringen, och krav på statlig inblandning i lönebildningen, säger Bo Enegren.

För mer information: Bo Enegren

Telefon 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Det är inte bara i Sverige exportindustrin fått rollen att ange takten i avtalsrörelserna. Detsamma gäller i större eller mindre utsträckning också i de andra nordiska länderna. Det visar en färsk rapport från Medlingsinstitutet om lönebildningen i de nordiska länderna.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen första halvåret 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juni månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart juni månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,4 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 augusti. Med hjälp av en enkel tumregel som utgår från hur de avtalsmässiga löneökningarna och de preliminära utfallen tidigare förhållit sig till de definitiva utfallen kan man få en uppfattning om det slutliga utfallet. För en beskrivning av beräkningen se http://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

– Tumregeln indikerar att löneökningarna första halvåret 2014, som hittills uppmätts till 2,7 procent för hela ekonomin, kan förväntas bli 2,8–2,9 procent när utfallen blir definitiva, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

– När motsvarande tumregel användes för ett år sedan indikerade den att det preliminära utfallet på 2,0 procent för första halvåret 2013 skulle komma att uppgå till 2,5–2,6 procent när det slutliga utfallet beräknades. Det faktiska utfallet blev 2,5 procent.

– Löneökningarna för helåret är det inte möjligt att uppskatta något utfall för ännu.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Mer information

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • qbloboluvvem.andwierhlnmmzsdssoneywjecfp@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm