Media no image

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyheter   •   Maj 22, 2017 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Fastighets har varslat om strejk från den 1 juni om ingen överenskommelse nåtts innan dess.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Malte Eriksson är tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Läs vidare »
Media no image

Medling om krav på avtal med Järfälla Profilteknik

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Järfälla Profilteknik i Järfälla.

Företaget arbetar med avancerad plåtbearbetning och skärande bearbetning.

IF Metall  kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid. Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 1 juni 2017 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Järfälla Profilteknik i Järfälla.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i flygförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 15:24 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Katarina Novàk och Anders Hammarbäck att medla i förhandlingarna mellan Unionen och Svenska Flygbranschen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kabinanställda.

Medlingen sker efter gemensam begäran från parterna och inga stridsåtgärder är varslade.

Katarina Novàk är tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Anders Hammarbäck är tidigare förhandlingschef för fackförbundet Vision.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Katarina Novàk och Anders Hammarbäck att medla i förhandlingarna mellan Unionen och Svenska Flygbranschen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för kabinanställda

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i måleriförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 16:15 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen å andra sidan om ett nytt måleriavtal.

Målareförbundet har varslat om strejk. Stridsåtgärderna inleds den 22 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Anders Forsberg är bland annat tidigare förbundsordförande i Jusek och riksdagsdirektör.

Inger Jonasdotter är bland annat tidigare förhandlare och branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla i tvisten mellan Svenska Målareförbundet å ena sidan och Måleriföretagen å andra sidan om ett nytt måleriavtal.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 11:01 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Inger Örtendahl att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega IT&Telekomförtagen å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet telekom.

Seko har varslat om strejk och blockad mot övertid, mertid och nyanställning. Stridsåtgärderna inleds den 18 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Kurt Eriksson är bland annat tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Inger Örtendahl är bland annat tidigare ordförande för Vårdförbundet och TCO.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Inger Örtendahl att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega IT&Telekomförtagen å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet telekom.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i järnvägsförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 10:47 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet järnvägsinfrastruktur.

De båda medlar sedan tidigare också mellan samma parter i förhandlingarna för spårtrafiken.

Seko har varslat om strejk och blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning. Stridsåtgärderna inleds den 17 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet järnvägsinfrastruktur.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i tvist om spårtrafikavtal

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 16:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt spårtrafikavtal.

Seko har varslat om strejk som utvidgas i tre steg och om övertids- och mertidsblockad. Stridsåtgärderna inleds den 12 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är bland annat tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan om ett nytt spårtrafikavtal.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i ny fastighetsförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 14:02 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Specialservice.

Fastighets har varslat om strejk vid sex företag och arbetsplatser från den 12 maj och om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud om inhyrning av personal på hela avtalsområdet från samma datum om en lösning inte nåtts innan dess.

Erland Olauson är opartisk ordförande inom Industriavtalet och tidigare avtalssekreterare i LO.

Anders Lindström är tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Katarina Novàk är tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Specialservice. Fastighets har varslat om strejk vid sex företag och arbetsplatser från den 12 maj.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med februari 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 09:33 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första två månader beräknas till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,1 procent. Siffrorna är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv efter 12 månader.

– Löneökningstakten i kommunerna har tagit fart det senaste halvåret och låg i genomsnitt på knappt 4 procent i januari och februari. Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till att förklara den relativt höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Konjunkturlönestatistiken för helåret 2016 är fortfarande preliminär, men sannolikt kommer ytterligare revideringar inte att påverka statistiken nämnvärt.

– Löneökningstakten förra året ser ut att landa på mellan 2,3 och 2,4 procent i ekonomin som helhet. Därmed ökade lönerna endast marginellt mer än vad som gavs av de centrala avtalen. Justerat för inflationen enligt KPI låg den reala löneökningen trots det på 1,4 procent, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets beräkningar bygger på Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 april.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp på grund av periodiseringen av retroaktiva löneutbetalningar. Mest påverkas månader när många lokala löneförhandlingar genomförs, som i april och maj. Medlingsinstitutets beräkningar avser att fånga den definitiva löneökningstakt som de preliminära utfallen indikerar.

Statistiken visar i nuläget på en genomsnittlig löneökningstakt för januari och februari på 2,3 procent. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,4 procent för dessa månader. Ett 90-procentigt sannolikhetsintervall visar att löneökningstakten ligger på mellan 2,3 och 2,6 procent. De återstående revideringarna för januari och februari väntas främst påverka siffrorna för staten, där nya avtal gäller från första oktober förra året.

Mer information

Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,6 procent i februari 2017. Beräkningen bygger på bearbetningar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Siffrorna är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv efter 12 månader.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 12:29 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Fastighet..

Fastighets har varslat om strejk vid sju företag och om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal på hela avtalets tillämpningsområde från den 8 maj om en lösning inte nåtts innan dess.

Erland Olauson är opartisk ordförande inom Industriavtalet och tidigare avtalssekreterare i LO.

Anders Lindström är tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Erland Olauson och Anders Lindström att medla i tvisten mellan Fastighetsanställdas Förbund och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för branschen Fastighet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm