Media no image

Medling om skogsavtal

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 10:23 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson medlar mellan Skogsstyrelsen och GS - Facket för skogs-, trä och grafisk bransch i tvisten om två kollektivavtal för anställda med skogligt arbete inom staten.

GS har varslat om strejk från den 11 januari 2017 om ingen lösning på tvisten har nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson medlar mellan Skogsstyrelsen och GS - Facket för skogs-, trä och grafisk bransch i tvisten om två kollektivavtal för anställda med skogligt arbete inom staten.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med oktober 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för oktober månad visar att lönerna ökade med 2,1 procent jämfört med oktober 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för oktober månad är preliminära och kommer med all sannolikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatitsiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som 2016 brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar sker även under andra halvåret.

För perioden från januari till och med oktober 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i ekonomin som helhet, jämfört med samma period 2015, till i genomsnitt till 2,2 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,1 procent.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tio månader, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas påverka löneökningarna för anställda i offentlig sektor mer än löneökningarna för anställda i näringslivet. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tio månaderna ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 december.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den första preliminära mätningen för oktober månad visar att lönerna ökade med 2,1 procent jämfört med oktober 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i vård- och omsorgsförhandling

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 15:13 CET

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Christina Nygårdh att medla i tvisten mellan Vårdföretagarna inom Almega och Svenska Kommunalarbetareförbundet i avtalsförhandlingarna för anställda inom privat vård och äldreomsorg.

Svenska Kommunalarbetareförbundet har varslat om strejk från den 13 december om ingen lösning nås innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Christina Nygårdh är bland annat tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Christina Nygårdh att medla i tvisten mellan Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet i avtalsförhandlingarna för anställda inom privat vård och äldreomsorg.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med september 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för september månad visar att lönerna ökade med 2,0 procent jämfört med september 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för september månad är preliminära och kommer med all sannorlikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som i år brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar väntas även för månaderna i det tredje kvartalet.

För perioden från januari till och med september 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och i ekonomin som helhet till i genomsnitt till 2,1 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tre kvartal, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas framför allt komma att påverka löneökningarna för tjänstemän i näringslivet och anställda i kommuner och landsting. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tre kvartalen ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Preliminära siffror för september visar att lönerna ökade med 2,0 procent jämfört med september 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för hela ekonomin. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. – Löneökningarna för september månad är preliminära och kommer med all sannorlikhet att bli högre , säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Läs vidare »
Media no image

Medling om krav på avtal med Bruka Design

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:30 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsarbetarförbundet varslat om stridsåtgärder mot Bruka Design i Stockholm.

Företaget säljer bland annat heminredningsprodukter

Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk och blockad.

Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 7 december 2016 klockan 8:00 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsarbetarförbundet varslat om stridsåtgärder mot Bruka Design i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i tvisten i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 10:44 CET

Medlingsinstitutet har utsett Anders Lindström och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan APM Terminals i Göteborg och Hamnarbetarförbundets avdelning 4 om kraven på kollektivavtal.

Medlingen sker på gemensam begäran från parterna och Hamnarbetarförbundet drar tillbaka de pågående stridsåtgärderna under medlingen.

Anders Lindström är tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet, chef för Sjöfartsverket, generaldirektör för Medlingsinstitutet och opartisk ordförande inom Industriavtalet.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Anders Lindström och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan APM Terminals i Göteborg och Hamnarbetarförbundets avdelning 4 om kraven på kollektivavtal.

Läs vidare »
Media no image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 10:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Musikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot FreemantleMedia som producerar tv-programmet Idol.

Musikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk och blockad mot nya anställningar och nya uppdrag för produktionen.

Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 25 november 2016 klockan 14 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Musikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot FreemantleMedia som producerar tv-programmet Idol. Musikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk och blockad mot nya anställningar och nya uppdrag för produktionen

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med augusti 2016

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för augusti månad visar att lönerna ökade med 1,8 procent jämfört med augusti 2015. Siffran gäller för både näringslivet och ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för augusti månad är dock fortfarande preliminära och kommer med all sannolikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Revideringarna är normalt störst för månader i det andra kvartalet när många löntagare får ny lön. Eftersom det genomförs en stor avtalsrörelse under året väntas betydande revideringar ske även för det tredje kvartalet. Det beror på att lokala förhandlingar tenderar att bli klara jämförelsevis sent under året när det är ett stort avtalsår.

För perioden januari till och med augusti 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och ekonomin som helhet till i genomsnitt 2,0 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet omfattningen av och innehållet i de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första åtta månader, när siffrorna väl blir definitiva. Det är främst för tjänstemän i näringslivet och för anställda i kommuner och landsting som siffrorna kommer att revideras upp när vi får i nya utfall. Beräkningen är dock behäftad med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten de första åtta månaderna ser alltså ut att ligga på samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 31 oktober.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den första preliminära mätningen för augusti månad visar att lönerna ökade med 1,8 procent jämfört med augusti 2015. Siffran gäller för både näringslivet och ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i förhandlingen mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarföreningen Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å andra sidan om nytt avtal för anställda inom Räddningstjänst i Beredskap.

Medlingen sker på gemensam begäran från parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Göran Gräslund är bland annat tidigare generaldirektör för Datainspektionen.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i förhandlingen mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarföreningen Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å andra sidan om nytt avtal för anställda inom Räddningstjänst i Beredskap.

Läs vidare »
Media no image

Konferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 08:30 CEST

Tisdagen den 11 oktober arrangerar Medlingsinstitutet en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Medverkar gör Industrins Ekonomiska Råd och Konjunkturinstitutet som redogör för sina senaste rapporter. Medverkar gör också vice riksbankschefen Henry Ohlsson. Konferensen avslutas med en paneldiskussion mellan ekonomer från arbetsmarknadens parter. Konferensen riktar sig till arbetsmarknadens parter, men är öppen för medier.

Tid: klockan 9-12 den 11 oktober 2016. Plats: biografen Saga, Kungsgatan 24, Stockholm.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Tisdagen den 11 oktober arrangerar Medlingsinstitutet en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medverkar gör bland andra vice riksbankschefen Henry Ohlsson. Konferensen riktar sig till arbetsmarknadens parter, men är öppen för medier. Tid: klockan 9-12 den 11 oktober 2016. Plats: biografen Saga, Kungsgatan 24, Stockholm.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • gdmkbowb.ahclindjiersswuonrcxkas@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm