Media-no-image

Löneutveckling till och med augusti 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-03 09:03 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med augusti 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med augusti månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart augusti månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,2 procent för näringslivet och 2,3 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,8 procent i kommunerna, 2,5 procent i landstingen och 2,6 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 oktober.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med augusti 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Sunsalat AB i Malmö.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs av företaget.

Företaget producerar i huvudsak salladsrätter.

Konflikten bryter ut den 9 november om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Sunsalat AB i Malmö. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs av företaget.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutveckling till och med juli 2015

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med juli 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juli månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart juli månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,0 procent för näringslivet och 2,2 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,9 procent i kommunerna, 2,5 procent i landstingen och 2,4 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 september.

Mer information
Bosse Andersson
08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med juli 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-09-30 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där  Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Organic  Bakery/Micadent i Malmö.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar  om strejk och blockad.

Företaget bedriver bageri och caféverksamhet.

Konflikten bryter ut den 26 oktober om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Organic Bakery/Micadent i Malmö. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad.

Läs vidare »
Media-no-image

Konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen

Pressmeddelanden   •   2015-09-28 11:50 CEST

Medlingsinstitutet arrangerar den 12 oktober en konferens för arbetsmarknadens parter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Konferensen pågår mellan klockan 9 och 12 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Medverkar gör bland annat Konjunkturinstitutet, Industrins ekonomiska råd och Riksbanken.

Konferensen är öppen för medier. Anmälan via www.mi.se/pressanmalan senast den 7 oktober.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet arrangerar den 12 oktober en konferens för arbetsmarknadens parter om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medverkar gör bland annat Konjunkturinstitutet, Industrins ekonomiska råd och Riksbanken. Konferensen är öppen för medier. Anmälan via www.mi.se/pressanmalan senast den 7 oktober.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med juni 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juni månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart juni månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,7 procent för näringslivet och 2,0 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,8 procent i kommunerna, 2,2 procent i landstingen och 2,5 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningar baserade på historiska samband mellan avtal, preliminära utfall och definitiva utfall indikerar ett slutligt utfall på 2,6 procent första halvåret 2015, att jämföras med de hittills uppmätta löneökningarna på 2,2 procent. Att 2015 är ett avtalsmässigt mellanår talar för att det slutliga utfallet kan bli något lägre än så.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 31 augusti.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med juni 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Svag krona och måttliga löneökningar håller konkurrenskraften uppe

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 10:43 CEST

Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

De svenska företagen har trots högre arbetskostnadsökningar än i omvärlden stått sig väl i konkurrensen tack vare en stark produktivitetstillväxt. Sedan strax före finanskrisen har emellertid produktiviteten utvecklats väsentligt svagare än tidigare, men ungefär i linje med konkurrentländerna. Däremot har såväl produktion som sysselsättning utvecklats förhållandevis svagt i svensk industri.

Samtidigt som enhetsarbetskostnaderna minskat under en längre period har också priserna fallit, vilket medfört att företagens vinstandel 2014 var låg i ett historiskt perspektiv och även i jämförelse med flera konkurrentländer. De senaste åren har arbetskraftskostnaderna utvecklats i linje med omvärlden som en följd av en långsammare ökningstakt i Sverige men också högre löneökningar i vårt viktigaste konkurrentland Tyskland. De förhållandevis dämpade löneökningarna och de senaste årens försvagning av kronan bidrar till en återhämtning av vinster och konkurrenskraft 2015.

Mer information

Bo Enegren, 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 11:05 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Brukskvarnen i Uppsala AB.

Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs av företaget.

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

Konflikten bryter ut den 27 augusti om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Brukskvarnen i Uppsala AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med april 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med april månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart april månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,7 procent för näringslivet och 1,8 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,4 procent i kommunerna, 1,4 procent i landstingen och 2,1 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 juni.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Rapporter om löneskillnader lönebildning och jämstäldhet

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:05 CEST

Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet.

Den första rapporten, ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014 – vad säger den officiella lönestatistiken?”, visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat med 0,2 procentenheter till 13,2 procent mellan 2013 och 2014. Det är den ovägda skillnaden eller det så kallade rålönegapet. Kvinnors genomsnittslön är med andra ord 86,8 procent av mäns.

Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter.

Tar man hänsyn till ålder, yrke, utbildning, arbetstid och i vilken sektor man arbetar uppgår den oförklarade löneskillnaden till 5,0 procent. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2013. Minskningen förklaras delvis av att statistiken förbättrats och fått en mer detaljerad yrkesklassificering. Också vid så kallad regressionsanalys minskar löneskillnaden med 0,8 procentenheter till 4,2 procent. En sådan analys visar också att yrke förklarar den största delen av löneskillnaden mellan kvinnor och män.

– Ju mer detaljerad den officiella lönestatistiken blir desto större del av löneskillnaden kan förklaras och det blir mindre kvar som inte kan förklaras med statistikens hjälp. Därmed får också parterna ett bättre underlag för sina analyser och ställningstaganden, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

I rapporten undersöks också vilka orsakerna är till att löneskillnaderna minskar. En struktureffekt, som att arbetsmarknaden blir mindre könssegregerad, förklarar 60-70 procent av minskningen. Resten förklaras av en löneökningseffekt som beror på att kvinnor haft en bättre löneutveckling i procent än män.

– Att könsfördelningen börjat jämnas ut kan leda till en fortsatt utveckling mot minskad löneskillnad mellan könen, säger Claes Stråth.

Den andra rapporten, ”Lönebildning och jämställdhet”, är resultatet av tre uppdrag i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet år 2015.

Det första uppdraget var att granska kollektivavtalen ur jämställdhetssynpunkt. Granskningen visar att det genomgående i kollektivavtalen finns krav på saklighet i lönesättningen.

– Men att de centrala avtalen innehåller många bestämmelser för att motverka osakliga skillnader mellan kvinnor och män innebär inte att parterna kan slå sig till ro. I takt med att allt mer av avtalens innehåll bestäms på lokal nivå blir riktlinjerna i de centrala avtalen viktigare, säger Claes Stråth

Det andra uppdraget var att studera relativlöneförändringar mellan 2008 och 2013. Resultatet visar på förändringar både i lönenivå och på skillnader i löneökningstakt. Det är enbart lön som studerats inte hela arbetskraftskostnaden.

– Att det sker betydande förändringar betyder inte att alla är nöjda. Det är ju inte säkert att det gynnar den grupp man själv representerar. Men det visar att det finns utrymme för förändringar även om lönenormeringen sätter ramarna, konstaterar Claes Stråth.

Det tredje uppdraget var att granska om valet av avtalskonstruktion, som till exempel om lönebildningen sker centralt eller lokalt, har påverkat löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Efter att ha studerat utvecklingen mellan 2009 och 2013 verkar konstruktionen inte vara avgörande för löneutvecklingen. Det är större skillnader inom avtalskonstruktioner än mellan dem.

– Att utfallet blir så lika trots en ökad grad av lokal lönebildning tyder på att industrinormen har haft ett starkt genomslag. Det säger ingenting om framtiden och det är angeläget att normens ställning inte undergrävs, säger Claes Stråth.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter till 13,2 procent mellan 2013 och 2014. Kvinnors genomsnittslön är med andra ord 86,8 procent av mäns. Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • smpdimboui.anderssroonqh@mfbvoqkoci.eqse
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm