Media-no-image

Blandad utveckling i Sveriges konkurrentländer

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:03 CEST

Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

Konjunkturen i Tyskland har stärkts sedan slutet av 2014 och den rekordlåga arbetslösheten fortsätter fall. Röster börjar höjas för att tysk ekonomi kan vara på väg mot överhettning på några års sikt.

För närvarande är den tyska arbetslösheten 4,8 procent, vilket är den lägsta nivån i EU.

– Det är mer än en halvering av andelen arbetslösa på tio år, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Bakom den tyska tillväxten ligger både export och inhemsk efterfrågan.

– Men den inhemska efterfrågan anses ändå vara för låg och det lär återigen göra att Tyskland får kritik från EU-kommissionen.

Utvecklingen i Norden är splittrad.

 • I Danmark fortsätter ekonomin att återhämta sig i måttlig takt. Arbetsmarknaden har repat sig betydligt och löneökningstakten ser ut att vara på väg upp från låga nivåer.
 • I Norge väntas en fortsatt konjunkturnedgång, men någon kris väntas inte. De norska löneökningarna väntas bli de lägsta på mer än 20 år.
 • I Finland talar man om ett förlorat decennium och 2014 missade Finland för första gången EU:s 3-procentsgräns för offentligt underskott. Också i Finland väntas låga löneökningar under 2015.
 • Mer information

  Bo Enegren

  Telefon: 08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Blandad utveckling i Sveriges konkurrentländer

  Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:03 CEST

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Konjunkturen i Tyskland har stärkts sedan slutet av 2014 och den rekordlåga arbetslösheten fortsätter fall. Röster börjar höjas för att tysk ekonomi kan vara på väg mot överhettning på några års sikt.

  För närvarande är den tyska arbetslösheten 4,8 procent, vilket är den lägsta nivån i EU.

  – Det är mer än en halvering av andelen arbetslösa på tio år, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  Bakom den tyska tillväxten ligger både export och inhemsk efterfrågan.

  – Men den inhemska efterfrågan anses ändå vara för låg och det lär återigen göra att Tyskland får kritik från EU-kommissionen.

  Utvecklingen i Norden är splittrad.

 • I Danmark fortsätter ekonomin att återhämta sig i måttlig takt. Arbetsmarknaden har repat sig betydligt och löneökningstakten ser ut att vara på väg upp från låga nivåer.
 • I Norge väntas en fortsatt konjunkturnedgång, men någon kris väntas inte. De norska löneökningarna väntas bli de lägsta på mer än 20 år.
 • I Finland talar man om ett förlorat decennium och 2014 missade Finland för första gången EU:s 3-procentsgräns för offentligt underskott. Också i Finland väntas låga löneökningar under 2015.
 • Mer information

  Bo Enegren

  Telefon: 08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medlare utsedda i pilotförhandling

  Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:27 CEST

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Svensk Pilotförening har varslat om strejk från den 21 maj om ingen lösning nås innan dess.

  Gunilla Runnquist har tidigare bland annat varit förhandlingschef för Lärarförbundet.

  Karl Olof Stenqvist har tidigare bland annat varit förhandlingschef för Teknikföretagen.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Löneutvecklingen till och med februari 2015

  Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:03 CEST

  De hittills uppmätta löneökningarna i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  – Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  – Det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger.

  Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari och februari månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart februari månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,8 procent för privat sektor och 2,0 för hela ekonomin.

  Den urvalsrotation som genomförs vid varje årsskifte medförde denna gång att den uppmätta  löneökningstakten blev något högre för såväl arbetare som tjänstemän än den annars skulle blivit. Effekterna kan dock gå åt olika håll för olika branscher. Till exempel drogs löneökningstakten upp i transportsektorn medan det omvända gäller för byggnadsindustrin.

  I staten och privat sektor innefattas nu även åldrarna 65–66 år i populationen. För statens del har detta inneburit att den uppmätta löneökningstakten dragits upp med 0,3 procentenheter, då den genomsnittliga lönen för de äldre är högre än genomsnittet. För privat sektor har inte kunnat mätas upp någon effekt av den ändrade populationen. Kommunerna har inte haft någon åldersbegränsning och populationen där är sålunda oförändrad.

  Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

  Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns webbplats den 30 april.

  Mer information
  Bo Enegren
  08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  De hittills uppmätta löneökningarna i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. – Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medling om krav på kollektivavtal

  Pressmeddelanden   •   2015-04-22 11:05 CEST

  Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Skandinavisk Fiskdistribution AB i Handen.

  Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

  Företaget bedriver bland annat import och export av fisk och skaldjur, beredning och leverans till butiker och restauranger.

  Konflikten bryter ut den 4 maj om inte en lösning nåtts innan dess.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Skandinavisk Fiskdistribution AB i Handen.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medling om krav på kollektivavtal

  Pressmeddelanden   •   2015-04-14 11:05 CEST

  Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Litus Larm i Mariestad.

  Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

  Företaget bedriver bland annat försäljning och installation av villalarm.

  Konflikten bryter ut den 23 april om inte en lösning nåtts innan dess.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Litus Larm i Mariestad.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medling om krav på kollektivavtal

  Pressmeddelanden   •   2015-04-10 11:05 CEST

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Gluten Free Choice Sverige AB i Norrköping.

  Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete inom förbundets avtalsområde.

  Företaget bedriver bland annat produktion och distribution av glutenfria pizzabottnar.

  Konflikten bryter ut den 27 april om inte en lösning nåtts innan dess.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Gluten Free Choice Sverige AB i Norrköping.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medlare utsedda i förhandling för brandmän

  Pressmeddelanden   •   2015-04-02 13:44 CEST

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnqvist, Leif Ohlsson och Claes Ennerberg att medla mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

  Medlingen sker på gemensam begäran och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

  Gunilla Runnquist har tidigare bland annat varit förhandlingschef för Lärarförbundet.

  Leif Ohlsson har bland annat varit förbundsordförande för Industrifacket och vice förbundsordförande och förhandlingschef för IF Metall.

  Claes Ennerberg har tidigare bland annat varit chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Almega.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnqvist, Leif Ohlsson och Claes Ennerberg att medla mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medling om krav på kollektivavtal

  Pressmeddelanden   •   2015-03-30 11:05 CEST

  Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Handelsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Rituals CosmeticSweden AB.

  Handelsanställdas Förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs i tre av företagets butiker i Uppsala, Malmö och Lund.

  Företaget bedriver försäljning av bland annat produkter för kropps- och ansiktsvård, kläder och makeup.

  Konflikten bryter ut den 10 april om inte en lösning nåtts innan dess.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Handelsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Rituals Cosmetic Sweden AB.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medling om krav på kollektivavtal

  Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:05 CET

  Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Cookin Food i Stockholm.

  Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

  Företaget bedriver bland annat catering av livsmedel.

  Konflikten bryter ut den 30 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • nnboicns.aifndvdscyvcnxxertmnscmsswxlbizontptlmu@mi.rvse
  • 08-54529243

  Om Medlingsinstitutet

  Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

  Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
  Att verka för en väl fungerande lönebildning.
  Att medla i arbetstvister.
  Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
  Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

  Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm