Media-no-image

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 11:36 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Karl Olof Stenqvist och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet om ett nytt hamn- och stuveriavtal.

Transport varslar om blockad mot övertidsarbete, mertidsarbete och blockad mot nyanställning och inhyrning från den 28 maj. Transport varslar också om två dygnslånga strejker vid ett antal hamnar den 31 maj och den 7 juni.

Karl Olof Stenqvist är tidigare förhandlingschef för Teknikföretagen och vd för Teko, Sveriges Textil och modeföretag.

Malte Eriksson är tidigare ordförande i Grafiska Fackförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Karl Olof Stenqvist och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet om ett nytt hamn- och stuveriavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Taksmide Entreprenad i Borlänge.

Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 30 maj.

Företaget bedriver takarbeten.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Taksmide Entreprenad i Borlänge. Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 30 maj.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i larm- och säkerhetsförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 11:52 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Stanley Security Sverige och Svenska Elektrikerförbundet om ett nytt larm och säkerhetsavtal.

Avtalet är en anpassning av Installationsavtalet mellan Elektrikerförbundet och Elektriska Installatörsorganisationen, EIO.

Elektrikerförbundet varslar om strejk från den 23 maj.

Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet.

Malte Eriksson är tidigare ordförande i Grafiska Fackförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Kurt Eriksson och Malte Eriksson att medla i tvisten mellan Stanley Security Sverige och Svenska Elektrikerförbundet om ett nytt larm och säkerhetsavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i grafisk tvist

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 14:47 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson, Christina Rogestam och Eva-Helena Kling att medla i tvisten om nytt kollektivavtal mellan å ena sidan GS – facket för skogs- trä- och grafisk bransch och å andra sidan Medieföretagen inom Almegal.

GS har varslat om en strejk som utbryter den 18 maj om ingen lösning nåtts innan dess.

Leif Ohlsson är tidigare avtalssekreterare och ordförande för Industrifacket och efter sammanslagningen IF Metalls vice förbundsordförande och förhandlingschef.

Christina Rogestam är ordförande i SPF Seniorerna och tidigare generaldirektör för Invandrarverket.

Eva-Helena Kling är tidigare chefsjurist på SIF och jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson, Christina Rogestam och Eva-Helena Kling att medla i tvisten om nytt kollektivavtal mellan å ena sidan GS – facket för skogs- trä- och grafisk bransch och å andra sidan Medieföretagen inom Almega.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med februari 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 09:03 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till i genomsnitt 2,2 procent för de två första månaderna 2016. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan avser genomsnittet för januari och februari månad 2016 jämfört med motsvarande period 2015. När enbart februari månad 2016 jämfört med samma månad ett år tidigare var ökningstakten 2,2 procent, både i näringslivet och i hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Normalt sett är revideringarna störst under det andra kvartalet, eftersom många lönerevisioner då äger rum.

– I ekonomin som helhet brukar ökningstakten för januari och februari månad normalt revideras upp med cirka 0,3 procentenheter mellan första och sista utfall. Om revideringarna följer det normala mönstret innebär det att de definitiva löneökningarna landar på omkring 2,5 procent för årets första två månader. Därmed ligger de nära de ökningstakter som vi kunnat observera under avslutningen av 2015, säger Valter Hultén, makroekonom på Medlingsinstitutet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 april.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till i genomsnitt 2,2 procent för de två första månaderna 2016. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,3 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 13:19 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Nygårdh och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Almega IT- och Telekomföretagen och fackförbundet Seko i tvisten om ett nytt kollektivavtal för Telekom.

Seko har varslat om strejk från den 18 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Christina Nygårdh är tidigare förhandlingschef för Sveriges ingenjörer.

Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Christina Nygårdh och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Almega IT- och Telekomföretagen och fackförbundet Seko i tvisten om ett nytt kollektivavtal för Telekom.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 17:12 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam och Göran Ekström att medla i tvisten mellan å ena sidan Unionen och Sveriges Ingenjörer och å den andra sidan Almega IT- och telekomföretagen om nya kollektivavtal.

Christina Rogestam och Göran Ekström medlar även i tvisten om nytt kollektivavtal mellan Unionen och med Almega Medieföretagen.

Medlingsinstitutet har också utsett Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck att medla i tvisten mellan å ena sidan Unionen och Sveriges Ingenjörer och å den andra sidan Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Svenska Teknik- och Designföretagen.

Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck medlar även i tvisten mellan Unionen och Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretagen och för branschen Utveckling och Tjänster.

I samtliga tvister har de fackliga parterna varslat om strejk från den 18 april.

Christina Rogestam är tidigare generaldirektör för Invandrarverket.

Göran Ekström är tidigare generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Malte Eriksson är tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Torgny Wännström är tidigare chef för AFA Försäkring.

Anders Hammarbäck är tidigare förhandlingschef för fackförbundet Vision.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett fem medlare i tvisterna mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer å ena sidan och Almega å den andra sidan. De fem är Christina Rogestam, Göran Ekström, Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om strejk vid företaget Despec Sweden i Norsborg utanför Stockholm.

Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 12 april.

Företaget bedriver distribution av IT-tillbehör.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om strejk vid företaget Despec Sweden i Norsborg utanför Stockholm. Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 12 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar till industrins avtal

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 19:30 CEST

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson hälsar avtalen för industrins parter med tillfredsställelse.

– Industrins parter har än en gång träffat ett avtal utan att gå till konflikt, trots att de inledningsvis stod långt ifrån varandra. Det är ett gott betyg åt dem och åt den svenska modellen, säger hon.

– Med sina avtal har nu industrins parter skapat en norm för hela arbetsmarknaden. Det bör underlätta för övriga parter i deras förhandlingar.

Medlingsinstitutets uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning är detsamma som tidigare, det vill säga att slå vakt om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

– Att industrins parter nått fram till en uppgörelse innebär också att Medlingsinstitutets medlare kommer att ha ett ”märke” att hålla sig till, säger Carina Gunnarsson.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson hälsar avtalen för industrins parter med tillfredsställelse. – Industrins parter har än en gång träffat ett avtal utan att gå till konflikt, trots att de inledningsvis stod långt ifrån varandra. Det är ett gott betyg åt dem och åt den svenska modellen, säger hon.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2016 15:46 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson, Gunilla Runnquist och Ella Niia att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för Turism och Sjöfart.

Sjöbefälsföreningen har varslat om stridsåtgärder från den 12 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Gunnar Samuelsson har tidigare varit chef för Förlikningsmannaexpeditionen och administrativ chef och chefsjurist i landsting och inom Svenska kyrkan.

Gunilla Runnquist har tidigare varit förhandlingschef för Lärarförbundet.

Ella Niia har tidigare varit ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson, Gunilla Runnquist och Ella Niia att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för Turism och Sjöfart.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm