Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 11:05 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Piezomotor AB i Uppsala.

IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

Företaget utvecklar och tillverkar av mikromekaniska motorer.

Konflikten bryter ut den 9 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Piezomotor AB i Uppsala. IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 11:05 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Tempest Services i Stockholm.

Fastighetsanställdas Förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad mot företagets arbete vid Miobutiken i Kungens Kurva i Stockholm.

Företaget bedriver bland annat fastighetsskötsel och lokalvård.

Konflikten bryter ut den 2 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Tempest Services i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Servicetjänst Syd i Malmö.

Fastighetsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av företagets arbete vid Biltemabutiken i Malmö.

Företaget bedriver bland annat lokalvård.

Konflikten bryter ut den 2 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Servicetjänst Syd i Malmö.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med oktober 2014

Pressmeddelanden   •   2015-01-05 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med oktober 2014. Även för arbetare och tjänstemän, samt för hela ekonomin var löneökningarna 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med oktober månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart oktober månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,6 procent för näringslivet och 2,4 procent för hela ekonomin. Den lägre ökningstakten för hela ekonomin förklaras av låga ökningstal för staten. Detta beror i sin tur på att 2014 års lönerevisioner i staten endast i liten utsträckning blivit klara. I kommunerna ökade lönerna i linje med näringslivet.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 december.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med oktober 2014. Även för arbetare och tjänstemän, samt för hela ekonomin var löneökningarna 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken

Läs vidare »
Media-no-image

Ny medlare i tvisten om Sector Alarm Service

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 13:32 CET

Malte Eriksson har utsetts av Medlingsinstitutet att ersätta Leif Ohlsson som  medlare i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och Almega IT  och Telekomföretagen å den andra sidan, rörande kollektivavtal för Sector Alarm  Service AB.

Leif Ohlsson har meddelat att han på grund av sjukdom inte kan fullfölja sitt  uppdrag.

Malte Eriksson har tidigare varit ordförande för Grafiska fackförbundet.

Till medlare i tvisten har tidigare också Bengt Huldt utsetts.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Malte Eriksson har utsetts av Medlingsinstitutet att ersätta Leif Ohlsson som medlare i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet å ena sidan och Almega IT och Telekomföretagen å den andra sidan rörande kollektivavtal för Sector Alarm Service AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i tvisten om Sector Alarm Service

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 14:26 CET

Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega IT och Telekomföretagen i tvisten mellan parterna angående IT och Telekomföretagens medlem Sector Alarm Service AB.

Svenska Elektrikerförbundet varslar om strejk på Sector Alarm Service.

Stridsåtgärderna träder i kraft torsdagen den 8 januari om ingen uppgörelse nåtts innan dess.

Leif Ohlsson har tidigare bland annat varit ordförande i Industrifacket och senare förhandlingschef och vice ordförande i IF Metall.

Bengt Huldt har tidigare bland annat varit VD för Stål- och metallarbets­givarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Leif Ohlsson och Bengt Huldt att medla mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega IT och Telekomföretagen i tvisten mellan parterna angående IT och Telekomföretagens medlem Sector Alarm Service AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med september

Pressmeddelanden   •   2014-12-03 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med september 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med september månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart september månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,5 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

- Med löneökningar strax under 3 procent och en inflation strax under nollstrecket ser reallönerna därmed ut att öka med cirka 3 procent 2014, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

- Med undantag för 2009 skulle detta i så fall bli den kraftigaste ökningen under 2000-talet.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 1 december.

En enkel tumregel (för beskrivning av beräkningen se Mdlingsinstitutets webbplats), som utgår från hur de avtalsmässiga löneökningarna och de preliminära utfallen tidigare förhållit sig till de definitiva utfallen, indikerar att löneökningarna under januari till och med september 2014 kan förväntas bli 2,8-2,9 procent när utfallen blir definitiva. Det hittills uppmätta utfallet uppgår till 2,79 procent.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med september 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 11:00 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Linnégatans Blomsterhandel i Göteborg.

Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Konflikten bryter ut den 29 november om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets fasta medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Linnégatans Blomsterhandel i Göteborg. Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med augusti 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 09:17 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med augusti 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med augusti månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart augusti månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,6 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 oktober.

Mer information:

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med augusti 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,8 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlingsinstitutet bjuder in till konferens om lönebildning

Pressmeddelanden   •   2014-10-23 10:50 CEST


Vad kan man lära av tidigare erfarenheter och vilka roller ska parterna och staten ha i förhållande till varandra? Det är huvudfrågor i den konferens om lönebildningen i framtiden som Medlingsinstitutet arrangerar den 3 november.

Plats: Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm, Kongresshall A

Tid: Måndag den 3 november klockan 10–15

Före lunch möter vi nyckelaktörer med egna erfarenheter av de förändringar lönebildningen genomgått. Efter lunch diskuterar dagens ledande företrädare för arbetsmarknadens huvudorganisationer lönebildningen i framtiden.

Medier är välkomna till konferensen. Anmälan via länken: www.mi.se/pressanmalan

Mer information finns i den bifogade pdf-filen

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Vad kan man lära av tidigare erfarenheter och vilka roller ska parterna och staten ha i förhållande till varandra? Det är huvudfrågor i den konferens om lönebildningen i framtiden som Medlingsinstitutet arrangerar den 3 november. Medier är välkomna till konferensen. Anmälan via länken: www.mi.se/pressanmalan

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • ooorboma.andersspxonzs@msbvwzqzmani.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm