Media no image

Medlare utsedda

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i förhandlingen mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarföreningen Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å andra sidan om nytt avtal för anställda inom Räddningstjänst i Beredskap.

Medlingen sker på gemensam begäran från parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Göran Gräslund är bland annat tidigare generaldirektör för Datainspektionen.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Göran Gräslund att medla i förhandlingen mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Arbetsgivarföreningen Pacta å ena sidan och Brandmännens Riksförbund å andra sidan om nytt avtal för anställda inom Räddningstjänst i Beredskap.

Läs vidare »
Media no image

Konferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 08:30 CEST

Tisdagen den 11 oktober arrangerar Medlingsinstitutet en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Medverkar gör Industrins Ekonomiska Råd och Konjunkturinstitutet som redogör för sina senaste rapporter. Medverkar gör också vice riksbankschefen Henry Ohlsson. Konferensen avslutas med en paneldiskussion mellan ekonomer från arbetsmarknadens parter. Konferensen riktar sig till arbetsmarknadens parter, men är öppen för medier.

Tid: klockan 9-12 den 11 oktober 2016. Plats: biografen Saga, Kungsgatan 24, Stockholm.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Tisdagen den 11 oktober arrangerar Medlingsinstitutet en konferens om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medverkar gör bland andra vice riksbankschefen Henry Ohlsson. Konferensen riktar sig till arbetsmarknadens parter, men är öppen för medier. Tid: klockan 9-12 den 11 oktober 2016. Plats: biografen Saga, Kungsgatan 24, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med juli 2016

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 10:00 CEST

Den första preliminära mätningen av lönerna för juli månad visar på en ökning med 2,0 procent jämfört med juli 2015. Siffran avser ekonomin som helhet. I näringslivet var de uppmätta löneökningarna 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för juli månad är dock fortfarande preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Revideringarna är normalt störst för månader i det andra kvartalet när många löntagare får ny lön. Att det genomförs en stor avtalsrörelse under året väntas öka storleken på de retroaktiva utbetalningarna.

För perioden januari till och med juli 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och ekonomin som helhet till i genomsnitt 2,0 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet storleken på tidigare revideringar och information från de nya avtalen väntas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första sju månader, när siffrorna väl blir definitiva. Revideringarna väntas främst påverka siffrorna för tjänstemän i näringslivet samt för anställda i kommuner och landsting. Beräkningen är dock behäftad med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten de första sju månaderna ser alltså ut att ligga på samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 september.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den första preliminära mätningen av lönerna för juli månad visar på en ökning med 2,0 procent jämfört med juli 2015. Siffran avser ekonomin som helhet. I näringslivet var de uppmätta löneökningarna 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 15:44 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Anders Forsberg att medla i förhandlingen om nytt avtal för anställda i Samhall mellan Almega Samhallförbundet å ena sidan och sju LO-förbund å den andra sidan.

De sju LO-förbunden är Fastighetsanställdas förbund, GS, Handelsanställdas Förbund, Hotell och Restaurangfacket, IF Metall, Seko och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Medlingen sker på gemensam begäran från parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare för Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Anders Forsberg är bland annat tidigare riksdagsdirektör och förbundsordförande i Jusek.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Anders Forsberg att medla i förhandlingen om nytt avtal för anställda i Samhall mellan Almega Samhallförbundet å ena sidan och sju LO-förbund å den andra sidan. Medlingen sker på gemensam begäran från parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i förhandlingar för personliga assistenter

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2016 09:40 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna inom Almega om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.

Kommunal varslar om blockad mot nyanställning och inhyrning från den 13 september..

Gunilla Runnnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna inom Almega om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med juni 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 10:00 CEST

Den första preliminära mätningen av lönerna för juni månad visar på en ökning med 1,8 procent jämfört med juni 2015. Siffran avser ekonomin som helhet. I näringslivet var de uppmätta löneökningarna 1,9 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för juni månad är dock fortfarande preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatitsiken revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Revideringarna är normalt störst för månader i det andra kvartalet när många löntagare får ny lön. Att det har genomförts en stor avtalsrörelse under året väntas ytterligare öka storleken på de retroaktiva utbetalningarna.

För perioden januari till och med juni 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och ekonomin som helhet till i genomsnitt 2,0 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet storleken på tidigare revideringar och information från de nya avtalen väntas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under det första halvåret, när siffrorna blir definitiva. Beräkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Sammantaget ser alltså löneökningstakten det första halvåret ut att ligga på samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den första preliminära mätningen av lönerna för juni månad visar på en ökning med 1,8 procent jämfört med juni 2015. Siffran avser ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. – Sammantaget ser löneökningstakten det första halvåret ut att ligga på samma nivå som under 2015, säger Medlingsinstitutets ekonom Valter Hultén.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med april 2016

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 10:03 CEST

Den första preliminära mätningen av lönerna för april månad visar på en ökning med 1,0 procent jämfört med april 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för april är dock preliminära och kommer med säkerhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatitsiken revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Revideringarna är normalt störst för april och maj månad då många löntagare får ny lön. Att det genomförs en stor avtalsrörelse under året väntas öka storleken på revideringarna ytterligare.

För perioden januari till och med april 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i genomsnitt till 2,0 procent, både för näringslivet och för ekonomin som helhet.

– Givet storleken på tidigare revideringar av statistiken och information från de nya avtalen väntas löneökningarna i hela ekonomin under årets första fyra månader att landa på omkring 2,3 procent, när siffrorna blir definitiva. Osäkerheten kring denna siffra är dock fortfarande stor, säger Valter Hultén.

Löneökningarna för helåret 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 juni.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den första preliminära mätningen av lönerna för april månad visar på en ökning med 1,0 procent jämfört med april 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 09:00 CEST

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,5 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med åter innan.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 3,8 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2015 och visar att genomsnittslönen år 2015 var 32 000 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 43 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 24 800 kronor.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,6 procent.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

Del två av rapporten är en fördjupning som analyserar förväntningar och löneskillnader bland nyexaminerade. Vid en tredjedel av de högskoleutbildningar som undersökts får manliga nyexaminerade högre lön än kvinnliga.

Studenternas förväntningar följer ett liknande mönster. Vid en undersökning av ekonomistudenter är männens förväntningar på lönen i genomsnitt högre än kvinnornas. Det gäller också vid en jämförelse av kvinnor och män som examinerats från samma lärosäte.

– Det finns många faktorer som påverkar lönen och förväntningar kan vara en sådan. Men hur orsakssambandet ser ut är svårt att säga. Det går inte att utesluta att lägre förväntningar påverkar lönen, säger John Ekberg.

Kontaktperson

John Ekberg, telefon 08-545 292 42

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken?” Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,5 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,7 procentenheter jämfört med åter innan.

Läs vidare »
Media no image

Presskonferens om löneskillnader

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2016 12:34 CEST

Den 21 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken”.

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2015.

Tid: Tisdagen den 21 juni klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den 21 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2015 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2015. Tid: Tisdagen den 21 juni klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Läs vidare »
Media no image

Medlarna kallar parterna i flygkonflikten

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2016 09:03 CEST

Medlarna Gunilla Runnquist och Claes Ennerberg meddelar att de har kallat parterna i flygkonflikten till nya överläggningar från klockan nio i dag, söndag. Något bud är inte presenterat.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlarna Gunilla Runnquist och Claes Ennerberg har kallat parterna till nya överläggningar klockan nio i dag, söndag. Något bud är inte presenterat.​

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm