Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Media no image

Löneutvecklingen för helåret 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:32 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016. Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet.

Media no image

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017: ”Ett unikt fredligt år”

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:03 CET

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna. Konfliktstatistiken visar ändå 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av den lokala konflikten i Göteborgs hamn. Rapporten beskriver också bland annat löneutveckling och konkurrenskraft.

Media no image

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:46 CET

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017 presenteras vid en presskonferens måndagen den 19 februari klockan 9:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Media no image

Medling om krav på kollektivavtal med Probike AB

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 11:03 CET

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Probike AB i Täby.

Media no image

Löneutvecklingen till och med november 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,5 procent i november, jämfört med samma månad i fjol. – Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Media no image

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april–oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent.

Media no image

Löneutvecklingen till och med september 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i september, jämfört med samma månad i fjol. – Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Media no image

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv.

Media no image

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 14:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.

Media no image

Medlare utsedda i spelförhandling

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 14:51 CEST

​Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Media no image

Riksbanken på Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 13:49 CEST

​Medlingsinstitutet arrangerar konferensen "Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen" på måndag den 16 oktober klockan 9-12 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar om penningpolitik och lönebildning. Konferensen är öppen för medier.

Media no image

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 09:11 CEST

​Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Olle Hammarström att medla mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda på Samhall.

Media no image

Enskildas villkor vanligaste varselorsaken vid gällande kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 12:00 CEST

​Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag. Den näst vanligaste anledningen är missnöje med arbetsmiljöförhållanden eller organisatoriska frågor.

Media no image

Löneutvecklingen till och med juli 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 09:33 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i juli jämfört med samma månad förra året. För årets första sju månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad den definitiva konjunkturlönestatistiken väntas visa.

Media no image

Löneutvecklingen första halvåret 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 09:35 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

Media no image

Medlare utsedda i förhandling för personliga assistenter

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 09:56 CEST

​Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Media no image

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 11:00 CEST

​Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

Media no image

Löneutvecklingen till och med april 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:33 CEST

​Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,9 procent i april 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första fyra månader beräknas till 2,5 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,2 procent.

Media no image

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:03 CEST

​I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken?” Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Media no image

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:54 CEST

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2016. Tid: Tisdagen den 20 juni klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm