Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 14:00 CET

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2018 presenteras vid en presskonferens onsdagen den 20 februari klockan 10:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 09:33 CET

Under de första elva månaderna 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med samma period 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för november månad. Löneökningarna 2018 är därmed något högre än 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 09:41 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström att medla i arbetstvisten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:33 CET

Under årets första tio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för oktober. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Medling om krav på kollektivavtal med Kaffelabbet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Kaffelabbet i Göteborg och varslar om strejk och blockad.

Löneutvecklingen till och med september 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:32 CET

Under årets första nio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än under helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget TH:s El och Hushållsservice i Skövde och varslar om strejk.

Medling om krav på avtal med Train Logistics Sweden

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:44 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Train Logistics Sweden, TLS, och varslar om strejk.

Löneutvecklingen till och med augusti 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:30 CET

Under årets första åtta månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en något högre ökningstakt än för helåret 2018. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall.

Välfärdsyrken på frammarsch

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:00 CEST

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Det visar rapporten ”Yrke lön och kön” som Medlingsinstitutet gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med juli 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:30 CEST

Under årets första sju månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli. Löneökningstakten för juli månad var enligt bearbetningen 2,5 procent både i näringslivet och i ekonomin som helhet.

Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 15:31 CEST

Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar på Medlingsinstitutets konferens på Vasateatern i Stockholm den 2 oktober. Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt anförande. Konferensen börjar klockan 9.

Löneutvecklingen första halvåret 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:33 CEST

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni. Löneökningstakten för juni månad låg, enligt bearbetningen, på 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,7 procent.

Medling om krav på kollektivavtal med Värmia Syd AB

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Värmia Syd, i Asmundtorp utanför Landskrona.

Medling i Köpings hamn

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 13:43 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Seko varslat om nyanställningsblockad av det Palau-flaggade fraktfartyget "Navi Star". Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform. Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti.

Medling i flygkonflikt

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess.

Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 11:00 CEST

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Handels varslat om stridsåtgärder mot djurbutiken Sea Hund och Katt i Kungens Kurva söder om Stockholm.

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 10:02 CEST

​Den 19 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2017. Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm