Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 235 träffar

Löneutvecklingen till och med augusti 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:30 CET

Under årets första åtta månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en något högre ökningstakt än för helåret 2018. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall.

Välfärdsyrken på frammarsch

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:00 CEST

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Det visar rapporten ”Yrke lön och kön” som Medlingsinstitutet gjort på regeringens uppdrag.

Löneutvecklingen till och med juli 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:30 CEST

Under årets första sju månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli. Löneökningstakten för juli månad var enligt bearbetningen 2,5 procent både i näringslivet och i ekonomin som helhet.

Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 15:31 CEST

Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar på Medlingsinstitutets konferens på Vasateatern i Stockholm den 2 oktober. Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt anförande. Konferensen börjar klockan 9.

Nyheter 1 träff

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyheter   •   Maj 22, 2017 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • boua.aptndcjerhgssxaonwh@moqi.mmseao
  • 08-54529243