Skip to main content

Livsförändrande teknologi

Nyhet   •   Dec 21, 2015 11:32 CET

En man från Ohio undergick en hjärnoperation i direktsänd TV, vilket är den första gången som ett sådant ingrepp någonsin har direktsänts på TV i USA. Patienten, 49-årige Greg Grindley, var vaken och kommunicerade med läkarna i operationssalen under största delen av det sex timmar långa ingreppet

Kirurgerna kunde implantera två tunna kablar i Grindleys hjärna under National Geographic-sändningen. Läkarna hoppas att ingreppet för djup hjärnstimulering ska hjälpa till att kontrollera de skakningar som han haft p.g.a. Parkinsons sjukdom och som han lidit av i 11 år. Se en video på Greg Grindley före operationen.

Med hjälp av en 3-D-kartläggningsbild utförde neurokirurg dr Jonathan Miller och ett kirurg- och neurologteam ingreppet på University Hospitals Case Medical Center i Cleveland. 3-D-bildbehandlingen var till hjälp när teamet skulle föra in elektroderna i exakta områden i Grindleys hjärna. Impulser från elektroderna förväntades blockera de felaktiga hjärnsignaler som orsakar hans skakningar och minska de ofrivilliga ryckningarna, skakningarna och kasten.

Kirurgerna slog på de elektriska pulserna kl. 21:45 CDT (Central Daylight Time) och Grindleys skakningar lugnade sig genast. Se videon när systemet slås på.

”Wow”, sa Grindley och höll upp sina händer som inte varit stadiga på 10 år. ”Det här hade jag verkligen inte trott”. Sedan använde han en iPad för att skicka ett meddelande till sin fru och familj som satt i ett intilliggande rum och såg sändningen.

Efter en vecka kommer kirurgerna att implantera en pacemaker-liknande enhet som permanent kommer att tillföra elektrisk stimulering till exakt utmärkta områden i hans hjärna. Därefter behövs ett antal besök för att programmera DBS-systemet så att det fungerar optimalt. Elektroderna och andra komponenter i systemet för djup hjärnstimulering tillverkas av Medtronic. Så här fungerar djup hjärnstimulering.

Den två timmar långa direktsändningen började två och en halv timme in i ingreppet och läkarna hade redan implanterat en av elektroderna.

”Vi fick riktigt bra resultat”, säger dr Jennifer Sweet, en av medlemmarna i operationsteamet som talade under sändningen. “Bättre än vad vi hade förväntat oss”, sa hon.

Testpulser som tillfördes tidigare under operationen visade också tydliga tecken på att fungera. Grindleys skakningar minskade dramatiskt.

”Wow”, sa Grindley när den första elektroden hade testats. ”Tack så mycket”.

Ungefär en timme in i sändningen skrattade Grindley medan han lyssnade på sin kirurg som pratade med National Geographics programvärd Bryant Gumbel.

”Jag är glad över att höra att min hjärna är normal”, skrattade han. Se klippet.

Grindley hade precis slutat sin 20-åriga anställning i flottan när han började känna av skakningarna för första gången. Först struntade han i dem, men de blev värre och värre. Behandling med läkemedel hjälpte, men till sist blev den mindre effektiv.

Dr Miller och National Geographic säger att de hoppades att direktsändningen skulle hjälpa till att förklara för den vanliga TV-tittaren vad djup hjärnstimulering är, avmystifiera hjärnkirurgi och skapa intresse för vidare hjärnforskning.

Djup hjärnstimulering är ingen bot mot Parkinsons, men det har visat sig vara effektivt när det gäller att kunna kontrollera skakningarna och andra symptom som hör till sjukdomen, även om läkarna fortfarande inte exakt vet hur det fungerar.

Dr Miller uttryckte optimism om att hjärnforskare till slut kommer att förstå detta och eventuellt också få mer kunskap om andra neurologiska sjukdomar, vilket skulle kunna leda till liknande behandlingsmetoder för att behandla dem.

”Det finns inga gränser för detta i framtiden”, sa han.

De övriga neurologerna instämde i detta.

”Vi befinner oss bara i början av en helt ny era då DBS-enheter både ger stimulering och upptäcker och analyserar hjärnaktivitet”, sa dr William Marks, neurologprofessor vid University of California i San Fransisco. ”Detta är bara den första fasen av vad som kommer att leda till en anmärkningsvärd utveckling av vår kunskap. Genom detta kommer vi att bättre förstå många olika hjärnsjukdomar och kunna utveckla ännu effektivare behandlingar”.

Sådan forskning är på gång, men det kommer att ta flera år att lösa hjärnans mysterier.

Man tror att en miljon amerikaner lider av Parkinsons sjukdom och djup hjärnstimulering godkändes av FDA (Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) som behandling mot de symptom som en långt framskriden Parkinsons sjukdom har. Sedan metoden introducerades för mer än 25 år sedan har över 135 000 människor världen över fått Medtronics DBS-behandling för att behandla symptom för förödande neurologiska sjukdomar, som långt framskriden Parkinsons sjukdom och tremor.

Ingreppet på Greg Grindley var likadant som de hundratals som utförts av sjukhusets neurologiska team; den enda avgörande skillnaden var den historiska direktsändningen på National Geographic, som visades i 171 länder på 45 språk.

Grindley förväntades lämna sjukhuset och åka hem inom 24 timmar.

Informationen bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling. Om du vill veta mer om djup hjärnstimulering kan du klicka här.

Viktig säkerhetsinformation

Medtronics DBS-behandling för Parkinsons sjukdom: Patienten ska alltid tala med en läkare om eventuella risker och fördelar.

Medtronics DBS-behandling för Parkinsons sjukdom

Bilateral stimulering av globus pallidus inre del (GPi) eller subthalamiska kärnan (STN) med hjälp av Medtronics DBS-behandling för Parkinsons sjukdom, indiceras för adjunktiv behandling då man ska minska en del av symptomen för en långt framskriden, levodopamottaglig Parkinsons sjukdom som inte kan kontrolleras tillfredsställande med läkemedel.

Kontraindikationer

Bland kontraindikationerna ingår patienter som kommer att genomgå MRT med hjälp av en helkroppsspole med radiofrekvens (RF), en huvudspole för enbart mottagning eller en huvudspole för sändning som når ut över bröstkorgen, patienter som är oförmögna att på rätt sätt hantera neurostimulatorn, eller när det gäller Parkinsons sjukdom och tremor, patienter för vilka teststimuleringen inte fungerade. Därutöver är även diatermi (dvs. kortvågsdiatermi, mikrovågsdiatermi eller terapeutisk ultraljudsdiatermi) kontraindicerat, eftersom energi från diatermin kan överföras via det implanterade systemet (eller någon av de enskilda implanterade komponenterna), vilket kan orsaka skada på neurostimuleringssystemet eller vävnaden och leda till allvarliga skador eller dödsfall. Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) är kontraindicerat för patienter med ett implanterat DBS-system.

Varningar/Försiktighetsåtgärder/Biverkningar

Det finns en potentiell risk för vävnadsskada när parameterinställningar med höga amplituder och breda pulsbredder för stimulering används. Man ska vara ytterst försiktig med elektrodimplantation på patienter med en förhöjd risk för intrakraniell hemorragi. Elektrodförlängningens anslutning ska inte placeras i halsens mjukvävnad på grund av en ökad incidens för elektrodbrott. Stölddetektorer och anordningar för säkerhetskontroll kan få stimuleringen att slå PÅ eller AV, vilket kan göra att en del patienter under en kort tid märker att de känner av stimulering mer. Även om en del MRT-undersökningar kan utföras säkert på patienter som har ett implanterat DBS-system, ska läkare noga överväga beslutet att använda MRT i sådana fall. MRT kan orsaka inducerad spänning i neurostimulatorn och/eller elektroden och eventuellt orsaka obehag, skakningar eller stimuleringsnivåer som ger stötar. Patienter som använder en uppladdningsbar neurostimulator för en kontrollerande behandling av Parkinsons eller tremor ska se efter om huden intill neurostimulatorn blir irriterad eller rodnar under eller efter en uppladdning och ta kontakt med sin läkare om symptomen kvarstår.

DBS-systemet kan påverkas av eller negativt påverka medicinsk utrustning som hjärtpacemakrar eller för hjärtbehandlingsmetoder, elkonvertering/defibrillatorer, externa defibrillatorer, ultraljudsutrustning, diatermi eller strålningsbehandling. Säkerhet och effektivitet hos Medtronics DBS-behandling har inte fastställts för patienter med andra neurologiska sjukdomar än Parkinsons sjukdom eller tremor, tidigare kirurgiska ablationsingrepp, demens, koagulationssjukdomar eller måttlig till svår depression; patienter som är gravida; patienter under 18 år samt patienter över 80 år. För patienter med dystoni föreslås att de är så gamla då implantationen ska ske att hjärnväxten är fullständig till nästan 90 %, eller som ovan. Depression och självmordstankar har rapporterats för patienter som får Medtronics DBS-behandling mot rörelsesjukdomar, även om inget direkt orsaks- och verkansförhållande har kunnat fastställas.

Undvik en abrupt avslutning av stimuleringen, eftersom det kan göra att sjukdomssymptomen återkommer, i en del fall med en högre intensitet än den som fanns innan systemet implanterades (”rebound-effekt”). Några av de biverkningar som kan uppstå i samband med behandlingen, enheten eller ingreppet är: ineffektiv stimulering, kognitiva rubbningar, smärta, dyskinesi, dystoni, talrubbningar inklusive dysartri, infektion, parestesi, intrakraniell hemorragi, elektromagnetisk interferens, hjärtkärlhändelser, synstörningar, sensoriska störningar, enhetsmigration, pares/asteni, abnorm gång, motorisk störning, huvudvärk, elektrodomplacering, abnorma tankar, explantation av enheten, hemiplegi, elektrodbrott, anfall, respiratoriska händelser och stimulering som framkalla elstötar eller skakningar.

USA endast mot recept Rev. 1013

Bifogade filer

PDF-dokument