Skip to main content

Bokslutskommuniké januari – december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:17 CET

• Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 629,6 (611,1) MSEK. Intäkterna för perioden ökade med 5,0 procent till 2 449,8 (2 333,4) MSEK.

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 81,6 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 74,1 (40,8) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 220,1 (169,5) MSEK. Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet ökade till 11,8 (6,7) procent och för perioden till 9,0 (7,3) procent.

• Inga icke operativa poster har belastat det fjärde kvartalet. Icke operativa kostnader om totalt 41,2 (11,9) MSEK har belastat perioden. Justerat för dessa kostnader var rörelsemarginalen 10,7 (7,8) procent.

• Fjärde kvartalets resultat efter skatt uppgick till 46,3 (33,2) MSEK och periodens till 140,2 (117,6) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick för fjärde kvartalet till 1,53 (1,14) SEK och för perioden till 4,28 (3,61) SEK.

• Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 3,00 kr (1,15) baserat på årets resultat och därtill en extra utdelning om 7,00 kr (2,10) per aktie.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Gehrman, VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 47 eller
Håkan Lundstedt, tillträdande VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 10

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077
141 06 Kungens Kurva
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se