Skip to main content

Bokslutskommuniké Januari - December 2009

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 13:24 CET

1 januari – 31 december

• Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 10 (9) procent.
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 24 procent till 323 (261) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 237 (189) MSEK.
• Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 7,38 (5,84) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 38 procent till 289 (209) MSEK.
• Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 36 (28) procent.
• Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 7,00 SEK (6,00).


1 oktober – 31 december

• Intäkterna ökade med 18 procent till 815 (693) MSEK.
• Rörelseresultatet ökade med 80 procent till 81 (45) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10 (7) procent.
• Resultatet efter finansiella poster ökade med 67 procent till 82 (49) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 62 (36) MSEK.
• Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 2,05 (1,13) SEK.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk¬samhet, mer än 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.