Skip to main content

Delårsrapport januari – september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 09:06 CET

• Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 4,3 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 607,5 (582,2) MSEK. Intäkter för perioden ökade med 5,7 procent till 1 820,3
(1 722,3) MSEK.

• Bruttomarginalen för verksamheten ökade i tredje kvartalet till 48,8 (46,4) procent och för perioden till 46,9 (45,7) procent.

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade med 50,5 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 70,6 (46,9) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 146,0 (128,7) MSEK. Rörelsemarginalen för tredje kvartalet ökade till 11,6 (8,1) procent och för perioden till 8,0 (7,5) procent.

• Icke operativa kostnader om totalt 10,7 (11,0) MSEK har belastat tredje kvartalet.
Justerat för dessa kostnader var rörelsemarginalen 13,4 (9,9) procent. Motsvarande poster för perioden var 41,2 (11,8) MSEK vilket ger en justerad marginal om 10,3 (8,2) procent.

• Tredje kvartalets resultat efter skatt uppgick till 46,1 (27,4) MSEK och periodens till 93,9 (84,5) MSEK.

• Vinst per aktie uppgick för tredje kvartalet till 1,34 (0,76) SEK och för perioden till 2,75
(2,47) SEK.

• Håkan Lundstedt har utsetts till ny VD för Mekonomen AB, med tillträde den 1 februari 2007.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Gehrman, VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 47 eller
Casper Seifert, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 80

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077
141 06 Kungens Kurva
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se