Skip to main content

Inbjudan till telefonkonferens bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:50 CET

Mekonomens bokslutskommuniké för 2010 offentliggörs torsdagen den 17 februari, cirka klockan 08.00. En telefonkonferens hålls samma dag, på svenska, klockan 09.00.

Mekonomens VD och koncernchef Håkan Lundstedt samt CFO Gunilla Spongh, kommer presentera resultatet och svara på frågor. Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt från 08.30 den 17 februari på www. mekonomen.se under Om oss/Investerare.

För att delta i konferensen ring följande nummer: 08-5052 0110 (Konferens ID: 887810).

Konferensen finns sedan tillgänglig för avlyssning på vår hemsida www.mekonomen.se under Om oss/Investerare.

För ytterligare information kontakta:

Gunilla Spongh, CFO
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66