Skip to main content

Mekonomen publicerar årsredovisningen för 2005

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:27 CEST

Idag publicerar Mekonomen den fullständiga årsredovisningen för 2005 på www.mekonomen.se. Den tryckta versionen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som begärt ekonomisk information.

Mekonomens ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls kl 16:00 den 10 maj 2006 i Salénhuset (Aulan). Kallelsen finns tillgänglig på Mekonomens hemsida.

För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se