Skip to main content

Nettoomsättningen ökade med 6,8 procent i februari

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:07 CET

Mekonomen koncernen redovisar en nettoomsättning om 165,4 Mkr för februari månad, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (154,9). Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 342,3 Mkr mot 319,8 föregående år vilket motsvarar en ökning på 7,0 procent.

Antalet vardagar i februari 2006 var i Sverige, Norge samt Danmark 20 (20). Ackumulerat antal vardagar år 2006 är i Sverige 41 (40) samt i Norge och Danmark 42 (41).

februari
2006
februari
2005

januari – februari
2006
januari – februari
2005

Nettoomsättning
165,4
154,9

342,3
319,8
För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70
Börje Bengtsson, VVD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87
Jan Nilstadius, CFO Mekonomen AB, tfn 08-464 00 20, mobil 070-300 50 20

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
Se även mekonomen.se