Skip to main content

Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent i september

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 14:21 CEST

Mekonomen koncernen redovisar en nettoomsättning om 203,4 Mkr för september månad, vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (186,9). Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 1 706,5 Mkr mot 1 596,3 föregående år vilket motsvarar en ökning på 6,9 procent.

Antalet vardagar i september 2005 i Sverige, Norge och Danmark var 22 (22). Ackumulerat antal vardagar år 2005 är i Sverige, Norge och Danmark 189 (189).september
2005
september
2004

januari – september
2005
januari – september
2004

Nettoomsättning
203,4
186,9

1 706,5
1 596,3För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70
Börje Bengtsson, VVD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87
Jan Nilstadius, CFO Mekonomen AB, tfn 08-464 00 20, mobil 070-300 50 20

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
Se även mekonomen.se