Skip to main content

Bäst i städ- och servicebranschen - här är vinnarna av CLEAN Bright Awards 2011

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 15:45 CET

Nu vet vi vem som är bäst i städ och service Sverige!

Samhall var inblandad i flera priser som annars fördelade sig jämt bland kvinnor, män, entreprenörer och aktörer i denna bransch som är i förändring. Från att förknippas med prispress och osynlighet till en bransch med brett serviceinnehåll, större självförtroende och affärskänsla.

CLEAN Bright Awards är branschpriset som lyfter fram förebilder och framtidslöften inom lokalvård, hygien, tvätt och sanering.

Juryn har bland 18 finalkandidater valt ut sex vinnare i lika många kategorier. 

– Möjligheten att stärka sitt varumärke och bryta mot jantelagen har redan denna första omgång tagits emot väl. Med detta vinnarfält lär vi nästa år få in många fler som vill få välförtjänt uppmärksamhet, berättar Bo Lennholm ordförande i juryn och grundare av tävlingen i sin egenskap av chefredaktör för tidningen Rent.

Prisutdelningen idag på CLEAN service & supply i Malmö - onsdag den 16 november kl 15.00 – blev ett mycket uppskattat inslag på södra Sveriges största städ- och servicemässa.

Årets Vinnare är;

2011 Års Branschprofil är Christina Holmefalk, Borago, Linköping.

2011 Års Skalman är Ari Kouvonen, ISS Facility Service, Stockholm.

2011 Års Bubblare är Gemensam Service, Norrbottens Läns Landsting

2011 Års Arbetsledare är Saini Ekman från Samhall, Norrköping

2011 Års Framtidslöfte är Ahmad Mohamad på Support Syd, Helsingborg.

2011 Års Glansföretag är Anne Blom Städservice, Stockholm.

Kontakt och information;

Bo Lennholm, chefredaktör Rent, ordförande i juryn. 08-670 4135, 070-740 68 04

Heléne Jansdotter Lindholm, projektledare. 08- 670 4153, 0736-82 53 53

Nedan följer vinnarna per kategori med sina vinnarmotiveringar.

Årets Branschprofil brinner mer än många andra för städyrket och har genom åren kraftfullt och brett agerat för att lyfta fram branschens samhällsbetydelse och status.

Personen har valt att påverka i sina många olika skiftande roller och haft stort genomslag för sina idéer. En målsättning i arbetet som särkilt värderats är införandet av vidareutbildning inom städyrket och möjlighet till karriärutveckling.

Personen som vinner CLEAN Bright Awards kategori Årets Branschprofil är väl känd och ett etablerat namn som förknippas med nytänkande och utvecklingsarbete!

2011 Års Branschprofil är Christina Holmefalk, Borago, Linköping.


Årets Skalman har genom åren tillfört mycket nytt i form av städmetoder, dammätaren och Internationell städstandard för IKEA world wide.

På senare år har engagemanget koncentrerats till att utveckla och praktiskt förtydliga mål, medel och nytta med Nordisk städstandard INSTA 800.

Personen som vinner CLEAN Bright Awards kategori Årets Skalman står för en unik kombination av idérikedom, hjärta och engagemang i ett antal viktiga frågor som städbranschens verksamhet och utveckling.

Personens underfundighet och personlighet har dessutom stark bäring på kategorins namn!

2011 Års Skalman är Ari Kouvonen, ISS Facility Service, Stockholm.


Årets Bubblare. Detta pris uppmärksammar resultatet av ett genomgripande förnyelsearbete där städkvaliteten har höjts på flertalet vårdinrättningar.

En nyhet som införts är ett belöningssystem. Belöningssystemet utgår från en systematisk bedömning av städkvalitén och att man uppnår en högre kvalitet än det avtalade.

Den belöningspeng som utfaller används till kompetensutveckling för personalen, bland annat i form av regelbunden utbildning, som i sin tur innebär ännu bättre kvalitet och en ökad yrkesstolthet.

CLEAN Bright Awards kategori Årets Bubblare uppmärksammar de positiva mervärden som uppstått då kvalitetsarbete kombineras med medarbetarutveckling!

2011 Års Bubblare är Gemensam Service, Norrbottens Läns Landsting


Årets Arbetsledare. Vi riktar här uppmärksamheten mot en person som arbetar med hela hjärtat för såväl kund som personal och det egna företaget.

Det är en kombination som är svår att överträffa och som är värd all uppskattning i en servicebransch som strävar efter att bli mer attraktiv.

Personen som vinner CLEAN Bright Awards kategori Årets Arbetsledare är mycket aktiv i personalens utbildning och vidareutveckling.

Förutom att utbilda inom SRY drivs personen av att införa ständiga förbättringar.

Vår vinnare ser alltid möjligheter och fixar alla problem. Ett guldägg att ha i sitt företag och en föredömlig förebild för branschens kanske viktigaste befattning, arbetsledarrollen!

2011 Års Arbetsledare är Saini Ekman från Samhall, Norrköping

Årets Framtidslöfte. Nu handlar det om en ambitiös person som satsar högt. Personen arbetar i ett städbolag som gärna uppmuntrar sina medarbetare till utveckling. Parallellt med sitt arbete studerar vårt Framtidslöfte biokemi.

Starten i branschen var helt utan erfarenhet av städning. Rollen i dag är gruppledarens med ansvar för specialstäd, bokning, planering och utförande av dessa jobb.

Tack vare positivt kundbemötande har flertalet fasta kontrakt efter utfört extra arbete tillkommit.

Vi har att göra med en ”pärla" som lyser upp tillvaron för både kunder och medarbetare och CLEAN Bright Awards kategori Årets Framtidslöfte verkar framtaget för just denna pristagare!

2011 Års Framtidslöfte är Ahmad Mohamad på Support Syd, Helsingborg.


Årets Glansföretag. Ett pris till ett företag som glänserVinnaren av CLEAN Bright Awards kategori Årets Glansföretag glänser på många sätt.

Det handlar om ett städbolag som befinner sig i stark och dynamisk tillväxt. Företaget står för omvittnat starka kvalitetskriterier i hela sin verksamhet.

Trivsel, seriositet och omtanke om den egna personalen går före stora vinstintressen. Företaget har trots sitt beslut att inte konkurrera med lägsta pris nått betydande framgångar på en extremt konkurrensutsatt städmarknad.

En särskild honnör inför tilldelandet av CLEAN Bright Awards kategori Årets Glansföretag är det kreativa sätt på vilket man förnyat formerna för reklam och marknadsföring av ett städbolag!

2011 Års Glansföretag är Anne Blom Städservice, Stockholm

                                                                                                           

Jury i Clean Bright Awards 2011

Thor Franzén, produktchef Sodexo, Peter Rehnström, vd Support Syd, Anette Pehrsson, marknadsansvarig City Papper. Juryns ordförande: Bo Lennholm, chefredaktör Rent.

2012

CLEAN Bright Awards nästa år kommer att delas ut i samband med Service&Supply den 24-25 oktober 2012 på Stockholmsmässan i Stockholm.

Service&Supply – Branschens viktigaste mötesplats 2012. www.serviceandsupply.se

Arrangör

Arrangör av mässa och prisutdelning är Mentor Communications. www.mentoronline.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera