Skip to main content

Lundaprofessor får pris för grön kemi

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 15:07 CET

SKR-priset går i år till Rajni Hatti-Kaul, professor i bioteknik och programchef för Greenchem-projektet vid Lunds tekniska högskola.

Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, delar årligen ut ett kemiteknikpris till en person som utmärkt sig inom kemiområdet. I år går priset till bioteknikprofessorn Rajni Hatti-Kaul vid Lunds tekniska högskola.
Hon är programchef för det Mistrastödda forskningsprojektet Greenchem och prisas just för sina insatser inom området grön kemi.
Utgångspunkten för grön kemi är att producera kemikalier från förnybara råvaror och att göra processer mer miljöanpassade. I Greenchemprojektet ligger fokus på tre områden: ytbehandling, tensider och smörjmedel.
– Vi fokuserar på utveckling av tre olika produkter. Den första är en enzymatisk process i labbskala för produktion av biobaserat smörjmedel (uppskalning av processen är igång), säger Rajni Hatti-Kaul.
Den andra är enzymatisk produktion av biosurfaktanter (tensider, t ex rengöringsmedel) med lång kolhydratkedja, som vi utvecklat och patentsökt. Kemisk syntes av sådana produkter har varit nästan omöjlig.
Det tredje projektet är optimering av syntes av lacker (till exempel för möbler) från förnybara råvaror som ska kunna ersätta lacker framställda från fossil råvara, berättar Rajni Hatti-Kaul.
Utmaningen är att använda naturens egna enzymer i processen. Tillräckligt stabila och kraftfulla enzymer för att kunna användas i industriell tillverkning har man hittat i mikroorganismer som lever i mycket extrema miljöer, s k extremofiler.
Rajni Hatti-Kaul tänker sig en framtida miljöanpassad användning av biotekniska processer i kombination med kemiska processer.  
Hittills har man bland annat testat lipaser, enzymer som bygger och bygger om fett till ytbehandlande vaxer och miljöanpassade smörjmedel, och glukosidaser som på motsvarande sätt syntetiserar kolhydratinnehållande ämnen till tensider.
Rajni Hatti-Kaul är skolad i Bombay, Indien, och kom till Sverige och Lund som nybliven doktor. Med en fot på varje kontinent ser hon samarbetet som en möjlighet för utvecklingen även i Indien. Hon är en god ledare, och har kontakter med ett flertal företag för kommersialisering.En intervju med Rajni Hatti-Kaul finns i nästa nummer av Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift (nr 1-2 2010)

(www.chemicalnet.se)

Svenska Kemiingenjörers Riksförening är en ideell förening för civilingenjörer (kemi), kemiingenjörer från högskoleutbildningar (minst 80 poäng), samt gymnasieingenjörer i kemi.
SKR vill bland annat verka för kunskapsutbyte mellan kemiingenjörer i  företag, högskolor och myndigheter och
vara en plattform för erfarenhetsutbyte samt främja intresset för och utveckling av kemitekniken inom samhället i stort.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera